MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tiểu mục :: phút cầu nguyện
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cầu Nguyện Cho Nhau
Thứ Sáu, Ngày 28 tháng 2-2014

CẦU NGUYỆN CHO NHAU

Khi cầu nguyện, thông thường chúng ta chỉ cầu nguyện cho cá nhân hay cho những người thân trong gia đình mà thường không nghĩ đến cầu nguyện cho những người khác, họ cũng rất cần lời cầu nguyện của chúng ta.

Cầu nguyện là thời điểm quan trọng trong cuộc sống, là nhựa sống của tâm hồn.

Khi cầu nguyện, chúng ta sẽ được Chúa Thánh Thần soi sáng cho thấy cái cần đổi mới nhất chính là bản thân mình và cách sống phù hợp với tha nhân.

“Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” (Mat 12:32-34)

“Cầu nguyện cho nhau” hội tụ những thành viên muốn tìm được mối hòa điệu với Thiên Chúa qua lời cầu nguyện giúp chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa. Cảm nhận rằng Thiên Chúa không xa vời, nhưng ở ngay bên cạnh, đồng hành với chúng ta trên đường đời.

“Cầu nguyện cho nhau” nói lên tinh thần tương thân tương trợ lẫn nhau trong lời cầu nguyện.

Vì khi chúng ta cầu nguyện cho những người khác cũng là cầu nguyện cho chính mình. Và khi cùng cầu nguyện với nhau thì hiệu quả lời cầu nguyện càng hữu hiệu hơn.

19 "Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho.20 Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ."(Mt. 18:19-20)

“Cầu nguyện cho nhau” là sự hiệp thông, là hoa trái của Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta: 

Thánh Thần cầu nguyện trong các tín hữu.” (Roma 8,26)

“22 Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín,23 hiền hoà, tiết độ.” (Gl 5, 22)

Quý vị muốn tham gia và nhóm ‘cầu nguyện cho nhau” thì xin liên lạc E-mail: caunguyenchonhau@free.fr

Tâm tình xin ơn:

-Xin ơn chữa lành tâm hồn.

-Xin ơn chữa lành bịnh tật.

-Các ý chỉ khác (cầu bình an cho quê hương, gia đình, thi đậu, có công việc làm…”

-Cầu nguyện cho các linh hồn.

Tham gia nhóm cầu nguyện cho nhau thì quý vị sẽ là những trợ tá cầu nguyện.

Cầu nguyện cho nhau không phải ở trong các đền thờ nguy nga, mà ở bất cứ mọi nơi, mọi lúc, trong gia đình, nơi sở làm, nhà hưu dưỡng, bịnh viện, trên đường đi, lúc lái xe, trong xe bus…

Chúng ta cùng nhau cầu nguyện để hiệp nhất trong lời cầu cho những người dang cần chúng ta cầu nguyện cho họ.

LM Bảo Lộc Đinh Khắc Tiệu, DCCT
 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tại Sao Cầu Nguyện Không Được Nhậm Lời? (3/17/2014)
Kinh Nguyện Kitô Giáo (3/17/2014)
Vấn Đề Cầu Nguyện (3/13/2014)
Cầu Nguyện Trong Cuộc Sống Kitô (3/7/2014)
Bí Ẩn Cầu Nguyện (3/3/2014)
Tin/Bài khác
Cầu Nguyện Liên Lỉ (2/17/2014)
Những Lời Cầu Nguyện Thấm Đặm Khổ Đau (2/16/2014)
Giờ Chầu Kính Ðức Me Maria (2/14/2014)
Cầu Nguyện Thế Nào? (2/11/2014)
Cầu Nguyện Là Gi Và Phải Cầu Nguyện Thế Nào Cho Đẹp Lòng Chúa ? (2/10/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768