MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tiểu mục :: phút cầu nguyện
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
2 Bài Ca Lectio Divina
Thứ Năm, Ngày 3 tháng 9-2015

2 bài ca Lectio Divina

Bài 1: Đoc-Suy-Cầu-Hiệp-Hành  (Điệu Taizé, nhạc RAP)

Đọc Suy Cầu, ta đoc Suy Cầu
Ngồi thoải mái, ta ngồi thoải mái
Mở Tin Mừng, ta mở Tin Mừng
Đọc ba lần, ta đọc ba lần

Nhắm mắt Suy-Chiêm là nhắm mắt suy-chiêm
Chúa dậy cái gì là Chúa dậy cái gì ?
Chúa bảo cái gì là Chúa bảo cái gì ?
Con chẳng hiểu gì nhưng con thả lưới (Luca 5:5)

Vâng lời Thầy con xin làm theo
Lòng Thương Xót chẳng bao giờ héo
Thần dữ xéo đi là thần dữ xéo đi (Mathêu 4:10)
Quyết tâm chừa tội là quyết tâm chừa tội

Quyết tâm đổi mới là quyết tâm đổi mới
Xóa sổ làm lại là xóa sổ làm lại (Luca 5:28, bỏ tất cả …)
Nếu không làm được, xin Thầy giúp cho (Gioan 15:5)
Quyết tâm theo Chúa là quyết tâm theo Chúa

Chúa ở với ta là ta ở với Chúa (Gioan 14:3)
Đồng dạng, đồng hình trở nên giống Chúa (Roma 8:29)
Muôn ngàn đời là muôn ngàn đời (TV136)
Chúa vẫn trọn tình thương là Chúa trọn tình thương ./.

(Andrew DL Dy Trần, Lớp HTTL & Muối Đất 2015)
-
Bài 2: Suy-Chiêm Ca (Đoc-Suy-Cầu)

(Dùng phương pháp Taize; Hát và vỗ tay theo nhịp Em Bé Quê của Phạm-Duy)

(Phần 1: Sưu-Tra Kinh Thánh, phần sửa soạn và Mở Kinh Thánh)

Ai bảo sưu-tra khó nhọc ? Sưu-tra dễ lắm chứ (ứ…. ứ) (1)
Dùng điện toán, ta mở Tân-Ước, rồi ta bấm ra ngay….
Xin Chúa ban bình-an, đổi đời con nên thánh-hhhh!
Khấn Chúa thương, tín-hữu  muôn phương, gặt hái nhiều thành-công
                      
(Phần 2: Đoc-Suy-Cầu)

Ai bảo Suy-Chiêm khó nhọc, Suy-Chiêm dễ lắm chứ !
"Đọc" cho kỹ, rồi ngồi suy-nghĩ lời: Hằng-Sống Chúa ban.  
Mong Chúa tuôn hồng-ân, cầu đời con nên thánh !  (2)
Khấn Chúa thương, gia-sức thêm ơn cho Chiêm-Niệm...thường luôn…

Ai bảo Suy-Chiêm nhức đầu, Suy-Chiêm "thánh" lắm chứ!
Nhờ Thần-Khí, nên người công-chính, làm con gắng tu thân. (3)
Mong Chúa ban hồng-ân, đổi đời con nên thánh !  (4)
Xin Chúa thương, gia sức thêm ơn, cho Giáo-Hôi muôn phương.

Cước Chú:

(1) Sưu-Tra = Sưu-Tầm + Tra-Cứu; Thánhlinh.net;  usccb.org
(2) Thêxalônica 1 Chương 4:3 Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh
(2a) Êdêkien 11:.19 Ta sẽ ban cho chúng một trái tim và đặt thần khí mới vào lòng chúng. Ta sẽ lấy khỏi mình chúng trái tim chai đá và ban cho chúng một trái tim bằng thịt
(3) Thánh Vịnh 25:9; 118:19 sự Công-Chính.
(4) Êphêsô 4:23 Thần Khí đổi mới tâm trí anh em.
Đổi mới (Thư Roma 12:2; Côrintô2, 4:16; Côlôsê 3:10; TiTô 3:5; Do-Thái 6:6)

Andrew Dũng-Lạc Dy Trần (Mùa Phục-Sinh 2015)
-
Sau đây là những hoa quả đầu mùa mà chúng con gặt hái được từ ngày gia nhập gia-đình Lectio Divina 2011.

Đức Giê-su tại Sa-ma-ri (Gioan Chương 4)

Buổi trưa trời nóng miêng khô
Giêsu dừng lại bên bờ giếng "Cô(p)" (1)
Môt người phụ-nữ Sa-ma
Giê su giả vờ xin nước làm quen
Chị rằng: Hai nước cựu thù
Gầu ông không có, lấy đâu ông dùng? (2)

Giê su xem tướng cho cô
"Năm lần rượu thịt chưa phô Tơ-Hồng" (3)
Mắc cở, má đỏ, môi hồng (4)
Người chồng ở với, chỉ là ‘bạn trai’
Chị rằng: Ngôn-sứ là Ngài
Giê su tỏ biết: Ngài là Ky-Tô ! (5)

Ba chân bốn cẳng chạy về
Tin mừng loan báo tứ bề khắp nơi (6)
“Em vừa gặp được Ky-Tô”
Cả thành ra đón xô chen: Mời vào
Giê-su ở lại hai ngày
Dân cư thành đó, tin Ngài đông hơn

Cước chú:
(1) Giếng được xây bởi tổ-phụ Gia-Cốp (Jacob)
(2) Chị này chanh chua lắm , không dùng lời phàm nhân được
(3) Mấy người nói tiếng trượng phu

Ba lần rượu thịt chư phô tơ hồng
Lanh lảnh cười nói tiếng đồng
Chê chồng , giả của một đời ngao du
(Maythantuong)

Nghĩa bóng: Dân ‘ngoại Samari’ bị 5 nước cại trị và thờ 5 thần khác nhau, Đức Giê-su tới để giới thiệu “Đức Giê-su” mới chính là Thần. Trong Cựu-Ước, người xưa hay dùng biểu tượng (symbolic) cưới hỏi để gắn bó vào chuyện thờ phượng, ví dụ: Xem sách Hôsê, tục lệ Nhật-Bản

(4)Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen (Kiều, Nguyễn Du)
Chị đẹp và có duyên lắm nên nhiều người mới lấy chị làm vợ
(5) Đấng Mê-si-a, gọi là Đức Ki-tô (Được Thiên Chúa Xức Dầu để làm Vua)
(6) Chị Sa-ma-ri là người đầu tiên truyền  bá tin mừng “Nước Hằng Sống”


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
"một Phút Cho Hòa Bình": Một Phút Cầu Nguyện Hoặc Suy Tư Vì Một Thế Giới Huynh Đệ Hơn (6/8/2019)
Cách Cầu Nguyện (2/3/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Đọc Thánh Kinh Trong Tâm Tình Cầu Nguyện (9/3/2015)
Tin/Bài khác
Vấn Đề Cầu Nguyện (8/31/2015)
Ai Xin, Hãy Cho (15.6.2015 – Thứ Hai Tuần 11 Thường Niên) (6/14/2015)
Tại Sao Cần Cầu Nguyện? (3/5/2015)
Lời Cầu Nguyện Của Người Tù (3/1/2015)
Cn 2804-2: Cách Cầu Nguyện Xuyên Thấu Thiên Đàng (2/24/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768