MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: gallery
Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện (august 01-2009) Cho Giáo Xứ Tam Tòa Giáo Phận Vinh Việt Nam Của Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại  
     
 
 
     
 

http://picasaweb.google.com/WilliamngocNguyen/EMTHAPNENCAUNGUYENAlbum#

Đêm Thắp nến cầu nguyện (August 01-2009) cho Giáo xứ Tam Tòa Giáo phận Vinh Việt nam của Cộng đồng người Việt Hải Ngoại.

Gồm Thượng Nghị Sĩ Lou Correa, Dân Biểu Trần Thái Văn, Hội Đồng Liên Tôn, Tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa, và các đoàn thể đấu tranh.

Địa Điểm:  Tại Trung Tâm Công Giáo Việt nam Giáo phận Orange California.

William-Nguyen

Xem 1 - 3 của 20
Số Tin
Trang của 6

Tính Trung Thực
Hình Ảnh Thánh Lễ Đầu Năm Tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange
Hình Ảnh Đức Giám Mục Todd Brown Công Bố Ơn Toàn Xá Năm 2010 Tại Giáo Phận Orange, California

Xem 1 - 3 của 20
Số Tin
Trang của 6

MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768