MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hội Mân Côi Liên Hiệp
Thứ Ba, Ngày 29 tháng 11-2016

HỘI MÂN CÔI LIÊN HIỆP
 
MỖI NGƯỜI NHẬN 1 LỜI CẦU NGUYỆN VÀ ĐỌC MỘT CHUỖI MÂN CÔI MỖI NGÀY

2 NGƯỜI ĐỌC CHUNG MỘT LỜI CẦU NGUYỆN (MỘT LỜI CẦU NGUYỆN CẦN KÈM THEO 100 KINH, NÊN CẦN 2 NGƯỜI) VÀ KÈM Ý CẦU NGUYỆN RIÊNG CỦA MÌNH, - ĐẶC BIỆT NGÀY CHÚA GIÊSU NHẬP THỂ 25 THÁNG 3, TẤT CẢ NHÓM CỐ GẮNG ĐỌC KINH CHUNG CÀNG ĐÔNG CÀNG TỐT
 
KHỞI ĐẦU CẦU NGUYỆN 2000 KINH KÍNH MỪNG
 
1) KINH LẠY CHA ...

2) ĐỌC MỘT LỜI CẦU NGUYỆN TRƯỚC KHI ĐỌC 100 KINH KÍNH MỪNG

3) SAU 2000 KINH KÍNH MỪNG VÀ 20 LỜI NGUYỆN, ĐỌC KINH SÁNG DANH.
 
20 Ý CẦU NGUYỆN CHO MỖI 100 KINH KÍNH MỪNG
 
Ý CẦU NGUYỆN # 1

XIN CHÚA BAN CHO CHÚNG CON ƠN CẦU NGUYỆN. Cầu nguyện là cuộc đàm thoại và hiệp thông với Chúa. Xin dạy chúng con biết làm sao trau dồi và cảm nghiệm năng lực cầu nguyện trong chính chúng con. Ban cho chúng con ơn cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh và dâng mọi việc chúng con làm như một lời kinh dâng về Thiên Chúa.
Chúng con nhớ lời Mẹ Maria nói: "Thiên Chúa đã chọn chúng con cho kế hoạch cứu rỗi nhân loại". Vì thế chúng con không chỉ cầu nguyện cho chính mình, nhưng còn cho cả nhân loại nữa. Đặc biệt, chúng con xin ơn hoán cải cho những ai không sống trong ân sủng của Chúa vào lúc này.

Ý CẦU NGUYỆN # 2

CHÚNG CON CẦU XIN ƠN BÌNH AN. Xin cho ơn bình an bắt đầu trong chúng con và từ chúng con, ơn bình an  được lan rộng đến toàn thể nhân loại. Xin Chúa chữa lành những lỗi lầm và yếu đuối của chúng con. Xin cho chúng con hiểu rằng : Nếu chúng con muốn được thanh tẩy và chữa lành, trước tiên chúng con phải hoàn toàn tha thứ và yêu thương hết tâm hồn. Xin đừng để chúng con sống trong những điều không thuộc về Chúa như : Giận dữ, kiêu ngạo, ganh ghét, và ích kỷ. Nhưng ngược lại, nhờ Chúa Thánh Thần đổ đầy lòng chúng con tình yêu, lòng khiêm nhượng, đức kiên nhẫn, ơn tha thứ và ơn hiểu biết. Vì chỉ khi  cái tôi ích kỷ chết đi, chúng con mới thực sự được ơn Bình an. Amen.

Ý CẦU NGUYỆN # 3

Chúng con cầu xin ƠN HOÁN CẢI CHO TỘI NHÂN, những người không tin, và cho tất cả những người  khô khan thờ ơ, để họ được tràn đầy tình thương của Chúa. Xin cho con người biết chống lại tội lỗi như kẻ thù. Xin khiến các tội nhân được ơn hối cải quay về cùng Chúa, và đặc biệt tâm hồn của những người đã từ bỏ Giáo Hội Công Giáo mà gia nhập vào các giáo phái và những niềm tin khác. Chúng con cầu xin ơn hoán cải cho những người vô thần, ngoại giáo, Do Thái, Hồi giáo. Chúng con nài xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí của những người theo tà giáo,  ly giáo, và làm sống lại tâm hồn của những người nguội lạnh bằng sự sốt mến trong tình yêu Chúa.

Ý CẦU NGUYỆN # 4

Chúng con cầu xin Chúa ngăn chận TỘI PHÁ THAI. Lạy Chúa, xin cho tội ác kinh tởm này được sớm chấm dứt. Xin cho mọi người có ý định phá thai hiểu rằng: Bào thai là CON NGƯỜI có LINH HỒN, và giết chết một bào thai là trọng tội xúc phạm đến Thiên Chúa, Đấng Tạo thành Sự Sống. Xin ân sủng Chúa tuôn đổ trên mọi người để họ biết tôn kính, bảo vệ, và ủng hộ sự BẤT KHẢ XÂM PHẠM VÀO SỰ  SỐNG, không những thai nhi, mà  cả người già, kẻ hấp hối, người tàn tật, và kẻ vô thừa nhận. Lại nữa, xin cho kẻ lưỡng lự với ý định tự tử, biết cân nhắc rất cẩn thận trong tâm trí họ giới răn thứ 5: "CHỚ GIẾT NGƯỜI" vì đây là tội trọng chống lại Thiên Chúa.

Ý CẦU NGUYỆN # 5

Chúng con cầu xin cho những người NGHIỆN NGẬP đến độ đã làm cho gia đình phải ly tán như: nghiện rượu, nghiền thuốc phiện, ham mê xác thịt, hoặc dính vào bất cứ tật xấu nào. Lạy Mẹ Maria, xin tác động và giải thoát họ khỏi những cạm bẩy, mưu chước khéo che đậy của ma quỷ. Xin Mẹ mang họ trở về, tái kết hiệp,  và giúp họ thoát khỏi những ảnh hưởng ác độc của ma quỷ nhằm  gây đổ nát  các gia đình.

Ý CẦU NGUYỆN # 6

Chúng con xin ơn HIỂU BIẾT, YÊU MẾN TẦM QUAN TRỌNG VÀ GIÁ TRỊ CỦA THÁNH LỄ, và xin cho nhiều người thường xuyên Xưng Tội, Rước Lễ. Ước gì mọi lời cầu nguyện và công việc thiêng liêng chúng con làm/ đều dẫn đưa chúng con đến Thánh Lễ, vì Thánh Lễ là thể thức cầu nguyện cao nhất và  của lễ cao quý nhất để đền tội, Chúa Giêsu nơi Thánh Lễ với tình yêu bất tử của Ngài dành cho nhân loại được biểu lộ như Ngài đang dâng của lễ hy sinh trên đồi Can Vê để cứu chúng con. Xin cho những Bí tích này canh tân chúng con mỗi ngày, và tăng sức mạnh tinh thần cho chúng con/ biết tham gia phục vụ Chúa Giêsu và Mẹ Maria/ bằng việc phổ biến những sứ điệp này cho bất cứ những ai chúng con gặp gỡ.

Ý CẦU NGUYỆN # 7

Chúng con xin Chúa ban thêm nhiều ƠN KÊU GỌI. Xin đặt vào tâm hồn những người trẻ sự hiểu biết phục vụ Chúa nhờ sự tăng trưởng trong các ơn gọi. Xin cho các cha mẹ biết cổ võ con cái họ và dạy cho con cái hiểu biết bậc sống đầy phúc lành này. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các chủng sinh đang học tập và  chuẩn bị trở thành Linh mục. Xin Chúa tăng sức cho họ và ban cho họ ơn bền đỗ. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa hướng dẫn và bảo vệ họ vì họ thuộc về Chúa.

Ý CẦU NGUYỆN # 8

Xin Chúa dạy chúng con ĐỌC KINH THÁNH VÀ SÁCH THIÊNG LIÊNG MỖI NGÀY vì chính Chúa nói với chúng con khi chúng con đọc những bản văn về cuộc đời, huấn giáo và lời thánh thiện của Chúa trong Thánh Kinh. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí chúng con và cho chúng con ân sủng để sống Phúc âm  và thực hành tất cả những lời chúng con đọc và cách sống của Chúa Giêsu hằng ngày. Điều cốt yếu là: " Noi Gương Chúa Giêsu và sống Lời Ngài".
 
Ý CẦU NGUYỆN # 9

Chúng con cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng (Bênêdictô 16), Đấng Đại Diện Chúa Kitô trong Giáo Hội, là Giáo Hoàng thứ ( 267 ) kế vị thánh Phêrô. Chúa Giêsu chỉ xây dựng Giáo Hội của Ngài trên Phêrô. Vì vậy, với đức tin của thánh Phêrô trong thời kỳ đen tối nhất và bỏ đạo thời nay, chúng con cầu xin Chúa nâng đỡ và bảo vệ Đức Giáo Hoàng, Vị Đại Diện Chúa Kitô. Xin cho các Linh mục, Giám mục trung thành với đức tin chân chính nhờ sự vâng lời Đức Giáo Hoàng, công khai rao giảng bằng lời nói và gương sáng; điều mà chính Chúa Giêsu đã truyền đặt cho thánh Phêrô là nền tảng Giáo Hội và là sự hiện diện không thể chối cãi của chân lý, và xin cho họ luôn hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng và giúp ngài vác trọn thánh giá lớn lao của ngài đến đồi Can-vê.

Ý CẦU NGUYỆN # 10

Chúng con cầu xin gia tăng các nhóm cầu nguyện và họp mặt với Mẹ. Xin cho lòng chúng con được ơn sống theo sứ điệp của Mẹ Maria, cho chúng con nêu gương sống sứ điệp của Mẹ trong đời sống hằng ngày, để chúng con có thể làm việc và hứng khởi đào tạo nhiều nhóm cầu nguyện hơn. Xin Chúa chúc phúc và bảo vệ các nhóm cầu nguyện họp mặt với Mẹ khỏi bị sự phân ly và bất hoà, nhưng ban cho họ ân sủng đặc biệt của Chúa là yêu thương và hiệp nhất. Amen.
 
Ý CẦU NGUYỆN # 11

Chúng con xin ơn VUI LÒNG VÁC THÁNH GIÁ MÌNH - xin giao phó cả cuộc đời cho Chúa Giêsu Kitô và tuân theo Thánh Ý Ngài. Như chính Ngài phán: "Ai theo Ta, hãy vác Thập Giá mình mà theo Ta, vì bất cứ ai vác Thập Giá mình mà còn hối tiếc thì không đáng theo Ta". Vì thế, xin cho chúng con khi gặp bất cứ thử thách và đau khổ nào, đều biết dâng lên cho Chúa Giêsu mà không phải sợ hãi, vì Ngài luôn ở bên chúng con khi chúng con tin, phó thác, và cậy trông Ngài.
 
Ý CẦU NGUYỆN # 12

Xin Mẹ cứu thoát chúng con khỏi kẻ thù là ma quỷ. Mẹ Maria ơi, xin cứu vớt chúng con ngay khi ma quỷ hoặc bất cứ thần dữ nào cố cám dỗ chúng con phạm tội và giải cứu chúng con thoát khỏi mọi sao nhãng lôi kéo chúng con ra khỏi đường lối dẫn đến Mẹ và Chúa Giêsu. Xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan để nhận thức được đường ngay nẻo chính, phân biệt  rõ điều thiện và điều ác.  Mẹ đã được Con Thần Linh của Mẹ là trạng sư của chuỗi Mân côi trên thiên triều, xin chuyển cầu cho chúng con khi nay và trong giờ lâm tử. Vì vậy trong cuộc chiến ác liệt này, xin cho chúng con biết tự trang bị chính mình với chuỗi Mân Côi, Bí tích Thánh thể, mang ảnh Mẹ Ban Ơn, và áo Đức Bà với đức tin, để cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục đời đời.

Ý CẦU NGUYỆN # 13
Chúng con cầu xin ơn CHAY TỊNH không những thức ăn mà luôn cả vật chất trên thế gian  để dâng lên cho Chúa trong Lễ Hy Sinh Thập Giá. Xin cho chúng con biết kiêng bớt thức ăn và xa lánh chủ nghĩa duy vật để đền tội chúng con và tội nhân loại. Xin cho chúng con ý thức trước tiên là cứu rỗi các Linh hồn và tiếp theo là tách mình ra khỏi chủ nghĩa duy vật, mà thế gian ban tặng cách giả dối. Tất cả những giả dối này làm cản trở lòng chúng con yêu Chúa, hiểu biết và phục vụ Chúa.
 
Ý CẦU NGUYỆN # 14
Chúng con cầu xin cho những người tàn tật, kẻ già nua, người đau yếu và hấp hối.  Xin Chúa an ủi và chúc lành cho những ngày cuối đời của họ. Xin cho họ hướng tâm hồn lên cùng dâng sự đau khổ của họ cho Chúa, cho họ nhận được những Bí tích cuối cùng, đạt được ơn cứu rỗi và dọn mình xứng đáng theo sự sung mãn của ân sủng Chúa. Sau hết,  xin Chúa và Mẹ đưa họ  bình yên về nơi quê thật muôn đời trên Thiên Đàng.
 
Ý CẦU NGUYỆN # 15
Chúng con cầu xin cho những người nghèo, kẻ đói rách, người vô gia cư, và  cách riêng cho các góa phụ và trẻ mồ côi, đặc biệt,  xin cho chúng con nhìn thấy Chúa trong họ. Lạy Chúa, xin ban cho những người cùng quẫn này những nhu cầu tối cần. Chúng con cũng cầu cho các tù nhân. Xin Chúa tác động lòng họ để họ thực tâm hoán cải và được ơn an bình. Chúng con cầu xin cho những con ngoan hiền của Chúa được gìn giữ  khỏi mọi áp bức, và xin cho chúng con đừng bao giờ từ chối lời kêu cứu của họ.
 
Ý CẦU NGUYỆN # 16

Xin cho những linh hồn đau khổ trong chốn luyện hình, đặc biệt là những linh hồn mồ côi. Chúng con cũng cầu nguyện đặc biệt cho những Linh hồn xin cầu nguyện hôm nay (xướng thầm tên các linh hồn .....).  Nhờ lời cầu nguyện thường xuyên của chúng con, những linh hồn trong luyện ngục sớm ra khỏi chốn luyện hình. Xin cho họ mau hưởng hạnh phúc trên trời, để họ thờ lạy Chúa và cầu bầu cho chúng con cho tới khi chúng con về bến Thiên Đàng.

Ý CẦU NGUYỆN # 17

Chúng con cầu xin cho các Linh Mục, tu sĩ, các thừa sai đã thánh hiến cuộc đời biết hết lòng phục vụ  giáo dân.  Xin cho họ được canh tân, nhiệt thành trong đức tin và trung thành với lời khấn hứa.  Xin gìn giữ họ khỏi bệnh tật, cám dỗ và hãm hại, để họ có thể quên mình phục vụ giáo dân nhiều hơn và trở nên nhiệt thành hơn trong công việc tông đồ.
 
Ý CẦU NGUYỆN # 18

Chúng con cầu xin cho MỌi GIA ĐÌNH cũng như chính gia đình CHÚNG CON. Xin cho các gia đình được sum  vầy trong yêu thương và kinh nguyện. Xin cho con cái biết tôn kính và vâng lời cha mẹ, và cho cha mẹ yêu thương và che chở con cái của họ y như Chúa yêu thương và bảo vệ con cái  của Ngài. Chúng con cầu xin cho các bà mẹ và trẻ em không bị ngược đãi và lạm dụng qua mọi hình thức. Xin cho  các gia đình tăng trưởng trong tinh thần đoàn kết và niềm tin nơi Chúa và Mẹ Maria, xin Chúa ban cho chúng con ân phúc và Lòng Thương Xót Chúa và che chở chúng con khỏi án phạt kinh khủng sắp đến. 
 
Ý CẦU NGUYỆN # 19

Chúng con cầu xin cho những NGƯỜI HÀNH HƯƠNG TÌM GẶP CHÚA. Lạy Chúa Giêsu, xin cho những ai tìm kiếm Chúa, nhờ Mẹ Maria, họ tìm thấy hạnh phúc và sự sung mãn trong nổ lực tìm Chúa. Chúng con cũng cầu xin cho tất cả các người du hành, xin bảo vệ họ khỏi mọi hãm hại và an toàn đạt tới đích trong ân sủng Chúa.
 
 Ý CẦU NGUYỆN # 20

Chúng con dâng những ý riêng của chúng con ( thinh lặng .... ) Chúng con tận hiến chính mình cho Chúa. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa nhận tất cả ý nguyện cầu của chúng con với lòng khiêm cung và theo thánh ý của Ngài, chúng con đặt tất cả dưới chân bàn thờ Chúa hôm nay. Chúng con nguyện xin tất cả những điều này với Chúa Cha nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nhân Danh Cực Thánh Chúa Giêsu. Amen.

Lm Peter Lê Quang


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3784: Lời Cảnh Báo Của Thiên Chúa (1) (12/4/2016)
Đức Mẹ Lộ Đức (lourdes), Pháp, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (12/4/2016)
Sự Kiện Đức Mẹ Lavang, Việt Nam (12/4/2016)
Không Ngờ Tôi Được Đón Nhận Phép Lạ Nhiệm Mầu (1) (12/4/2016)
Cn 3782: Cùng Mẹ Bảo Vệ Hôn Nhân Và Gia Đình (12/3/2016)
Tin/Bài khác
Syria: Tượng Đức Mẹ Khóc Lôi Kéo Giáo Dân Kitô Giáo, Hồi Giáo Đến Xem (11/28/2016)
Cn 3777: Quyền Nặng Lớn Lao Của Chuỗi Kinh Mân Côi (2) (11/26/2016)
Cn 3776: Quyền Nặng Lớn Lao Của Chuỗi Kinh Mân Côi (1) (11/26/2016)
Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (11/21/2016)
Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thánh 22/11 (11/21/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768