MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tứ Ân
Thứ Bảy, Ngày 8 tháng 12-2018

TỨ ÂN

Kính mừng Mẹ Maria
Được làm Thánh Mẫu Thiên Chúa (1)
Lời Mẹ xin vâng khiêm nhu
Ngôi Hai làm người xuống thế

Kính mừng Mẹ Maria
Nhà Tạm của Chúa trời đất
Được đưa về cõi Thiên Cung
Mẹ lên trời cả hồn, xác (2)

Kính mừng Mẹ Maria
Suốt đời trọn vẹn Trinh Khiết (3)
Trong như ngọc, trắng như tuyết
Đặc ân Thiên Chúa ban cho

Kính mừng Mẹ Maria
Được ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội (4)
Hồn, xác tinh tuyền tuyệt đối
Không hề một chút bợn nhơ

Kính mừng Mẹ Maria
Xin thương cầu thay, nguyện giúp
Chúng con trên đường lữ khách
Mong được bên Mẹ mai sau

TRẦM THIÊN THU
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm – 2016

(1) Đặc ân làm Mẹ Thiên Chúa: lễ ngày 01-01.
(2) Đặc ân Hồn Xác Lên Trời: lễ ngày 15-08 (Mông Triệu).
(3) Đặc ân Đồng Trinh Trọn Đời: lễ ngày 22-08 (Maria Trinh Vương).
(4) Đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội: lễ ngày 08-12.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768