MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hạnh Các Thánh Và Ngày Lễ Kính
Thứ Tư, Ngày 27 tháng 8-2008

Hạnh Các Thánh và Ngày Lễ Kính

§ Phó tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Hạnh Các Thánh và Ngày Lễ Kính

Xin quý vị click vào từng hàng để đọc. 

 1. Ngày 20 tháng 12: Kính Thánh Dominicô ở Silos
 2. Ngày 19 tháng 12: Kính Chân phước Urban V
 3. Ngày 17 tháng 12: Kính Thánh Olympias
 4. Ngày 16 tháng 12: Kính Thánh Adelaide
 5. Ngày 15 tháng 12: Kính Thánh Christiana
 6. Ngày 14 tháng 12: Kính Thánh Gioan Thánh Giá
 7. Ngày 13 tháng 12: Kính Thánh Lucia
 8. Ngày 12 tháng 12: Kính Thánh Jeanne de Chantal
 9. Ngày 11 tháng 12: Kính Thánh Damase
 10. Ngày 10 tháng 12: Kính Thánh Gregory III
 11. Ngày 9 tháng 12: Kính Thánh Juan Diego
 12. Ngày 8 tháng 12: Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
 13. Ngày 7 tháng 12: Kính Thánh Ambrose
 14. Ngày 6 tháng 12: Kính Thánh Nicholas
 15. Ngày 3 tháng 12: Kính Thánh Phanxicô Xaviê
 16. Ngày 30 tháng 11: Kính Thánh Anrê, Tông đồ
 17. Ngày 28 tháng 11: Kính Thánh Catherine Labouré
 18. Ngày 26 tháng 11: Kính Chân Phước Delphine
 19. Ngày 25 tháng 11: Kính Thánh Catarina thành Alexandria
 20. Ngày 24 tháng 11: Kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Chân Phước Anrê Phú Yên
 21. Ngày 23 tháng 10: Kính Thánh Gioan Capistran
 22. Ngày 22 tháng 10: Kính Thánh Salome
 23. Ngày 21 tháng 10: Kính Thánh Malchus
 24. Ngày 20 tháng 10: Kính Thánh Phao lồ Thánh Giá
 25. Ngày 19 tháng 10: Kính Thánh Isaac Jogues
 26. Ngày 18 tháng 10: Kính Thánh Luca, Thánh sử
 27. Ngày 17 tháng 10: Kính Thánh Ignatius ở Antioch
 28. Ngày 16 tháng 10: Kính Thánh Marguerite-Marie
 29. Ngày 15 tháng 10: Kính Thánh Têrêxa Avila
 30. Ngày 14 tháng 10: Kính Thánh Callitus I
 31. Ngày 11 tháng 10: Kính Chân Phước Gioan XXIII
 32. Ngày 9 tháng 10: Kính Thánh Denis
 33. Ngày 8 tháng 10: Kính Thánh Pelagia
 34. Ngày 7 tháng 10: Kính Đức Mẹ Mân Côi
 35. Ngày 6 tháng 10: Kính Thánh Bruno
 36. Ngày 5 tháng 10: Kính Thánh Maria Faustina Kowalska
 37. Ngày 4 tháng 10: Kính Thánh Phanxicô Assisi
 38. Ngày 3 tháng 10: Kính Thánh Gérard
 39. Ngày 1 tháng 10: Kính Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu
 40. Ngày 30 tháng 9: Kính Thánh Jerome
 41. Ngày 29 tháng 9: Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabrien và Raphaen
 42. Ngày 28 tháng 9: Kính Thánh Lioba
 43. Ngày 27 tháng 9: Kính Thánh Vincent de Paul
 44. Ngày 26 tháng 9: Kính Thánh Cosmas và Damian
 45. Ngày 25 tháng 9: Kính thánh Elzear và Chân phước Delphina
 46. Ngày 24 tháng 9: Lễ Kính Đức Mẹ Thương Xót
 47. Ngày 23 tháng 9: Kính Thánh Padre Pio
 48. Ngày 22 tháng 9: Kính Thánh Maurice và Đồng Bạn Tử Đạo
 49. Ngày 21 tháng 9: Kính Thánh Mát Thêu, Tông Đồ Thánh Sử
 50. Ngày 20 tháng 9: Kính Các Thánh Tử Đạo Đại Hàn
 51. Ngày 19 tháng 9: Kính Thánh Emilie de Rodat
 52. Ngày 16 tháng 9: Kính Thánh Cyprian
 53. Ngày 15 tháng 9: Lễ Kính Đức Mẹ Sầu Bi
 54. Ngày 13 tháng 9: Kính Thánh Gioan Chrysostom
 55. Ngày 12 tháng 9: Kính Chân Phước Victoria Fornari
 56. Ngày 11 tháng 9: Kính Thánh Gioan Gabriel Perboyre
 57. Ngày 10 tháng 9: Kính Chân Phước Inès Takêya
 58. Ngày 9 tháng 9: Kính Thánh Phêrô Claver
 59. Ngày 8 tháng 9: Kính Ngày Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria
 60. Ngày 7 tháng 9: Kính Chân Phước Frédéric Ozanam
 61. Ngày 6 tháng 9: Kính Chân Phước Bertrand de Garrigues
 62. Ngày 5 tháng 9: Kính Thánh Bertin
 63. Ngày 3 tháng 9: Kính Thánh Grêgôriô Cả
 64. Ngày 2 tháng 9: Kính Chân Phước Gioan Lau và đồng bạn tử đạo
 65. Ngày 1 tháng 9: Kính Thánh Gilles
 66. Ngày 31 tháng 8: Kính Thánh Raymond Nonnatus
 67. Ngày 30 tháng 8: Kính Chân Phước Jeanne Jugan
 68. Ngày 29 tháng 8: Kính Thánh Gioan Baotixita bị trảm quyết
 69. Ngày 27 tháng 8: Kính Thánh Monica
 70. Ngày 25 tháng 8: Kính Thánh Louis, Vua nước Pháp
 71. Ngày 24 tháng 8: Kính Thánh Batôlômêô, Tông đồ
 72. Ngày 23 tháng 8: Kính Thánh Rose ở Lima
 73. Ngày 22 tháng 8: Kính Lễ Đức Bà Maria Nữ Vương
 74. Ngày 21 tháng 8: Kính Thánh Pius X
 75. Ngày 20 tháng 8: Kính Thánh Bernard ở Clairvaux
 76. Ngày 19 tháng 8: Kính Thánh Gioan Eudes
 77. Ngày 18 tháng 8: Kính Thánh Jeanne de Chantal
 78. Ngày 17 tháng 8: Kính Thánh Joan Delanou
 79. Ngày 16 tháng 8: Kính Thánh Stêphanô ở Hung Gia Lợi
 80. Ngày 15 tháng 8: Kính Ðức Mẹ Hồn Xác lên trời
 81. Ngày 14 tháng 8: Kính Thánh Maximilian Mary Kolbe
 82. Ngày 13 tháng 8: Kính Thánh Pontian và Thánh Hippolytus
 83. Ngày 10 tháng 8: Kính Thánh Lôrenxô
 84. Ngày 9 tháng 8: Kính Thánh Edith Stein
 85. Ngày 6 tháng 8: Kính Lễ Hiển Dung của Chúa Giêsu Kitô
 86. Ngày 5 tháng 8: Kính Thánh Gioan ở Chozeba
 87. Ngày 4 tháng 8: Kính Thánh Gioan Maria Vianney, Curé d’Ars
 88. Ngày 3 tháng 8: Kính Thánh Lydia
 89. Ngày 2 tháng 8: Kính Thánh Basil ở Moscow
 90. Ngày 1 tháng 8: Kính Thánh An Phong Liguori
 91. Ngày 31 tháng 7: Kính Thánh Ignatius de Loyola
 92. Ngày 30 tháng 7: Kính Thánh Julitta
 93. Ngày 29 tháng 7: Kính Thánh Martha
 94. Ngày 28 tháng 7: Kính Thánh Samson
 95. Ngày 27 tháng 7: Kính Thánh Nathalie
 96. Ngày 26 tháng 7: Kính Thánh Ana và Thánh Gioankim
 97. Ngày 26 tháng 7: Kính Chân Phước Titus Brandsma
 98. Ngày 23 tháng 7: Kính Thánh Bridget ở Thụy Điển
 99. Ngày 22 tháng 7: Kính Thánh Maria Mađalêna
 100. Ngày 21 tháng 7: Kính Thánh Lawrence Brindisi
 101. Ngày 10 tháng 7: Kính Chân Phước Pacificus
 102. Ngày 9 tháng 7: Kính Các Thánh Tử Đạo ở Orange
 103. Ngày 8 tháng 7: Kính Thánh Thibaud
 104. Ngày 7 tháng 7: Kính Thánh Roger Dickenson và Ralph Milner
 105. Ngày 6 tháng 7: Kính Thánh Maria Goretti
 106. Ngày 5 tháng 7: Kính Thánh Antoniô Maria Claret
 107. Ngày 4 tháng 7: Kính Thánh Elizabeth ở Bồ Đào Nha
 108. Ngày 3 tháng 7: Kinh Thánh Thomas Tông đồ
 109. Ngày 2 tháng 7 : Kính Thánh Bernardino Realino
 110. Ngày 1 tháng 7: Kính Chân Phước Junipero Serra
 111. Ngày 30 tháng 6: Kính các Thánh Tử đạo đầu tiên của Giáo Hội Roma
 112. Ngày 29 tháng 6: Kính Thánh Phêrô và Thánh Phao lồ
 113. Ngày 25 tháng 6: Kính Thánh Prosper
 114. Ngày 24 tháng 6: Kính Sinh Nhật Thánh Gioan Baotixita
 115. Ngày 23 tháng 6: Kính Thánh Audrey
 116. Ngày 22 tháng 6: Kính Thánh Thomas More
 117. Ngày 21 tháng 6: Kính Thánh Aloysius Gonzaga
 118. Ngày 20 tháng 6: Kính Thánh Nicolas Cabasilas
 119. Ngày 19 tháng 6: Kính Thánh Romuald
 120. Ngày 18 tháng 6: Kính Thánh LeontiusNgày 17 tháng 6: Kính Thánh Rayner
 121. Ngày 16 tháng 6: Kính Thánh Gioan Phanxicô Regis
 122. Ngày 15 tháng 6: Kính Thánh Germaine Cousin
 123. Ngày 14 tháng 6: Kính Thánh Basil Cả
 124. Ngày 13 tháng 6: Kính Thánh Anthony ở Padua
 125. Ngày 12 tháng 5: Kính Chân Phước Guy Vagnotelli
 126. Ngày 11 tháng 6: Kính Thánh Barnabas, Tông đồ
 127. Ngày 10 tháng 6: Kính Thánh Landry
 128. Ngày 6 tháng 6: Kính Thánh Philip, Phó Tế
 129. Ngày 5 tháng 6: Kính Thánh Bonaface
 130. Ngày 4 tháng 6: Kính Thánh Quirinus
 131. Ngày 3 tháng 6: Kính Thánh Charles Lwanga và đồng bạn tử đạo
 132. Ngày 2 tháng 6: Kính các Thánh Blandina, Pothinus và đồng bạn tử đạo
 133. Ngày 1 tháng 6: Kính Thánh Justin
 134. Ngày 31 tháng 5: Lễ Kính Đức Mẹ Thăm Viếng
 135. Ngày 17 tháng 5: Kính Thánh Pascal
 136. Ngày 16 tháng 5: Kính Thánh Simon Stock
 137. Ngày 15 tháng 5: Kính Thánh Isidore
 138. Ngày 14 tháng 5: Kính Thánh Mathias
 139. Ngày 13 tháng 5: Kính Đức Mẹ Fatima
 140. Ngày 12 tháng 5: Kính Các Thánh Nereus và Achilleus, Tử Đạo
 141. Ngày 11 tháng 5: Kính Thánh Phanxicô Girolamo
 142. Ngày 10 tháng 5: Kính Thánh Solange
 143. Ngày 9 tháng 5: Kính Thánh Pacome, ẩn sĩ
 144. Ngày 8 tháng 5: Kính Thánh Phêrô ở Tarentaise
 145. Ngày 8 tháng 5: Kính Thánh Desideratus
 146. Ngày 7 tháng 5: Kính Thánh Antonin ở Florence
 147. Ngày 6 tháng 5: Kính Thánh Prudentiana
 148. Ngày 4 tháng 5: Kính Thánh Silas (còn gọi là Sylvain)
 149. Ngày 3 tháng 5: Kính Thánh Philiphê và Thánh Giacôbê, Tông Đồ
 150. Ngày 2 tháng 5: Kính Thánh Athanasius
 151. Ngày 1 tháng 5: Kính Thánh Giuse, người lao động
 152. Ngày 29 tháng 4: Kính Thánh Catarina ở Siena
 153. Ngày 28 tháng 4: Kính Thánh Louis Marie de Monfort
 154. Ngày 27 tháng 4: Kính Thánh Zita
 155. Ngày 26 tháng 4: Kính Đức Bà Chỉ Bảo Đàng Lành
 156. Ngày 25 tháng 4: Kính Thánh Mác cô
 157. Ngày 24 tháng 4: Kính Thánh Fidelis
 158. Ngày 23 tháng 4: Kính Thánh George
 159. Ngày 22 tháng 4: Kính Thánh Leonidas
 160. Ngày 21 tháng 4: Kính Thánh Anselm
 161. Ngày 20 tháng 4: Kính Thánh Hildegund
 162. Ngày 19 tháng 4: Kính Thánh Alphege
 163. Ngày 17 tháng 4: Kính Thánh Stephen Harding
 164. Ngày 18 tháng 4: Kính Chân Phước Maria Chúa Nhập Thể
 165. Ngày 15 tháng 4: Kính Chân phước Damien ở Molokai
 166. Ngày 14 tháng 4: Kính Thánh Justin
 167. Ngày 13 tháng 4: Kính Thánh Martin Ðệ nhất
 168. Ngày 12 tháng 4: Kính Thánh Julius Ðệ nhất
 169. Ngày 11 tháng 4: Kính Thánh Stanislas ở Cracovie
 170. Ngày 10 tháng 4: Kính Thánh Fulbert de Chartres
 171. Ngày 9 tháng 4: Kính Thánh Casilda
 172. Ngày 8 tháng 4: Kính Thánh Julie Billiart
 173. Ngày 7 tháng 4: Kính Thánh Jean Baptiste de la Salle
 174. Ngày 6 tháng 4: Kính Thánh Marcellin
 175. Ngày 5 tháng 4: Kính Thánh Vincent Ferrier
 176. Ngày 4 tháng 4: Kính Thánh Isodore ở Seville
 177. Ngày 3 tháng 4: Kính Thánh Benedict, nguời Phi châu
 178. Ngày 2 tháng 4: Kính Thánh Phanxicô ở Paola
 179. Ngày 1 tháng 4: Kính Thánh Hugues
 180. Ngày 31 tháng 3: Kính Thánh Benjamin
 181. Ngày 30 tháng 3: Kính Thánh Gioan Climacus
 182. Ngày 29 tháng 3: Kính Chân Phước Ludovico Casoria
 183. Ngày 28 tháng 3: Kính Thánh Gontran
 184. Ngày 27 tháng 3: Kính Thánh Margaret Clitherow
 185. Ngày 26 tháng 3: Kính Thánh Ludger
 186. Ngày 24 tháng 3: Kính Thánh Catêrina ở Thụy Điển
 187. Ngày 23 tháng 3: Kính Thánh Turibius Mongrovejo
 188. Ngày 22 tháng 3: Kính Thánh Lea
 189. Ngày 21 tháng 3: Kính Thánh Nicolas Flue
 190. Ngày 20 tháng 3: Kính Thánh Herbert
 191. Ngày 19 tháng 3: Kính Thánh Cả Giuse
 192. Ngày 18 tháng 3: Kính Thánh Cyril ở Jerusalem
 193. Ngày 17 tháng 3: Kính Thánh Patrick
 194. Ngày 16 tháng 3: Kính Thánh Clement Maria Hofbauer
 195. Ngày 15 tháng 3: Kính Thánh Louise de Marillac
 196. Ngày 14 tháng 3: Kính Thánh Matilda
 197. Ngày 13 tháng 3: Kính Thánh Rodriguez và Salomon
 198. Ngày 12 tháng 3: Kính Thánh Maximilian
 199. Ngày 11 tháng 3: Kính Thánh Gioan Ogilvie
 200. Ngày 10 tháng 3: Kính 40 Thánh tử đạo thành Sebaste
 201. Ngày 9 tháng 3: Kính Thánh Francis ở Roma
 202. Ngày 8 tháng 3: Kính Thánh Gioan của Thiên Chúa
 203. Ngày 7 tháng 3: Kính Thánh Perpetua và Felicity
 204. Ngày 6 tháng 3: Kính Thánh Colette
 205. Ngày 5 tháng 3: Kính Thánh Giuse Thánh Giá
 206. Ngày 4 tháng 3: Kính Thánh Casimir
 207. Ngày 3 tháng 3: Kính Thánh Katharine Drexel
 208. Ngày 1 tháng 3: Kính Thánh Aubinus
 209. Ngày 28 tháng 2: Kính Thánh Justus
 210. Ngày 27 tháng 2: Kính Thánh Romanus và Lupicinus
 211. Ngày 26 tháng 2: Kính Thánh Porphyrius
 212. Ngày 25 tháng 2: Kính Thánh Tarasius
 213. Ngày 24 tháng 2: Kính Thánh Montanus và đồng bạn tử đạo
 214. Ngày 23 tháng 2: Kính Thánh Polycarp
 215. Ngày 21 tháng 2: Kính Thánh Phêrô Damian
 216. Ngày 20 tháng 2: Kính Thánh Eucherius
 217. Ngày 2 tháng 3: Kính Thánh Agnes Bohemia
 218. Ngày 19 tháng 2: Kính Thánh Conrad
 219. Ngày 18 tháng 2: Kính Thánh Bernadette
 220. Ngày 17 tháng 2: Kính Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Ðức Mẹ
 221. Ngày 16 tháng 2: Kính Thánh Gilbert Sempringham
 222. Ngày 15 tháng 2: Kính Thánh Claude de la Colombière
 223. Ngày 14 tháng 2: Kính Thánh Cyril và Thánh Methodius
 224. Ngày 13 tháng 2: Kính Thánh Giles Maria Giuse
 225. Ngày 12 tháng 2: Kính Thánh Apollonia
 226. Ngày 11 tháng 2: Kính Ðức Mẹ Lộ Đức
 227. Ngày 10 tháng 2: Kính Thánh Scholastica
 228. Ngày 8 tháng 2: Kính Thánh Bakhita
 229. Ngày 7 tháng 2: Kính Thánh Eugénie
 230. Ngày 6 tháng 2: Kính Thánh Phao lồ Miki và đồng bạn tử đạo
 231. Ngày 4 tháng 2: Kính Thánh Veronica
 232. Ngày 3 tháng 2: Kính Thánh Ansgar
 233. Ngày 2 tháng 2: Lễ dâng Chúa Giêsu vào Ðền Thánh
 234. Ngày 1 tháng 2: Kính Thánh Brigid ở Aí Nhĩ Lan
 235. Ngày 31 tháng 1: Kính Thánh Gioan Bosco
 236. Ngày 29 tháng 1: Kính Thánh Gildas
 237. Ngày 30 tháng 1: Kính Thánh Bathilde
 238. Ngày 28 tháng 1: Kính Thánh Thomas Aquinas
 239. Ngày 27 tháng 1: Kính Thánh Angela Merici
 240. Ngày 26 tháng 1: Kính Thánh Paula
 241. Ngày 25 tháng 1: Kính Thánh Phao lồ Tông đồ trở lại
 242. Ngày 24 tháng 1: Kính Thánh Francis De Sales
 243. Ngày 23 tháng 1: Kính Thánh Ildephonsus
 244. Ngày 22 tháng 1: Kính Thánh Vincent Saragossa
 245. Ngày 21 tháng 1: Kính Thánh Agnes.
 246. Ngày 20 tháng 1: Kính Thánh Sebastian
 247. Ngày 19 tháng 1: Kính Thánh Canute
 248. Ngày 18 tháng 1: Kính Thánh Prisca
 249. Ngày 17 tháng 1: Kính Thánh Anthony ẩn sĩ
 250. Ngày 16 tháng 1: Kính Thánh Marcellus
 251. Ngày 15 tháng 1: Kính Thánh Phao lồ Ẩn sĩ
 252. Ngày 14 tháng 1: Kính Thánh Saba
 253. Ngày 13 tháng 1: Kính Thánh Hilary
 254. Ngày 12 tháng 1: Kính Thánh Marguerite Bourgeoys
 255. Ngày 11 tháng 1: Kính Thánh Vital ở Gaza
 256. Ngày 10 tháng 1: Kính Thánh Guillaume de Bourges
 257. Ngày 9 tháng 1: Kính Chân Phước Alix LeClerc
 258. Ngày 8 tháng 1: Kính Thánh Apollinaris Claudius
 259. Ngày 7 tháng 1: Kính Thánh Raymond Pennafort
 260. Ngày 6 tháng 1: Kính Chân Phước André Bessette
 261. Ngày 5 tháng 1: Kính Thánh John Newman
 262. Ngày 4 tháng 1: Kính thánh Elizabeth Seton
 263. Ngày 3 tháng 1: Kính thánh Geneviere
 264. Ngày 2 tháng 1: Kính Thánh Basil Cêsarê và Thánh Gregory Nazianzê
 265. Ngày 1 tháng 1: Kính Ðức Bà Maria, Mẹ của Thiên Chúa


  Những bài khác nên đọc:

 266. Xin Chúa hãy tỏ cho chúng con Lòng Thương Xót và Tình Yêu của Chúa (Bài 2)
 267. Xin Chúa hãy tỏ cho chúng con Lòng Thương Xót và Tình Yêu của Chúa
 268. Người Công giáo ít thường xuyên đọc Kinh Thánh
 269. Kinh Thánh là linh hồn của Thần học
 270. Sự cao cả của Thánh Giuse, chồng của Đức Bà Maria
 271. Đọc Sách Tin Mừng !
 272. Tại sao phải đi Xưng Tội (Phần 4)
 273. Tại sao phải đi xưng tội (Phần 3)
 274. Tại sao phải đi Xưng Tội (Phần 2)
 275. Tại sao phải đi Xưng Tội (Phần 1)

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bài Medu #210: Phỏng Vấn Cha Tomislav Pervan (8/31/2008)
Bài Medu 208: Với Chuỗi Mân Côi Này, Mẹ Ở Với Các Con. (8/31/2008)
Chào Mừng Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt Tại Orange County, California. (8/30/2008)
Audio Clip Chuoi Man Coi, Nam Su Vui, #1 (8/30/2008)
Nghe Bài Giảng: Tôi Thiết Tưởng Không Phải Là Mảnh Đất Đâu! ... Mà Là Có Những Truyện Cơ Bản Của Con Người Mà Chưa Được Hưởng... - Lm. Vũ Khởi Phụng (8/30/2008)
Tin/Bài khác
Video Clip # 95: Baì Giảng Của Đức Tổng Giám Mục Hà Nội Trong Lễ Khánh Thành Tu Viện DCCT, Tháng 1, 2008 (8/26/2008)
Video Clip # 94: Cong Doan Thai Ha Cau Nguyen Chieu 24-8 Tai Linh Dia Đúc Bà (8/26/2008)
Tri Ân Mẹ Trần Gian Và Mẹ Thiên Quốc (8/24/2008)
Lòng Sùng Kính Đức Mẹ Maria (8/24/2008)
Đức Mẹ Karzan, #5 (8/23/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768