MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 1: Cuối Cùng Trái Tim Vô Nhiễm Của Mẹ Sẽ Chiến Thắng
Thứ Tư, Ngày 3 tháng 9-2008

BÀI 1: CUỐI CÙNG TRÁI TIM VÔ NHIỄM CỦA MẸ SẼ CHIẾN THẮNG

Lời nói đầu: Kính tặng giáo xứ Thái Hà trong những ngày gian nan. Trái Tim Mẹ sẽ Toàn Thắng!

XIN HÃY THÁNH HIẾN CHO CHIẾN THẮNG VINH QUANG CỦA TRÁI TIM VÔ NHIỄM MẸ MARIA.

Ðây là bài viết hùng hồn của Linh Mục Dominik Maria về việc kêu gọi giáo dân hãy tận hiến chính chúng ta cho Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria. Qua những lời cầu nguyện, ta sẽ khám phá ra một món qùa quý mà Ðức Mẹ đã ban cho chúng ta qua việc ta dâng hiến cho Trái Tim của Mẹ để rồi sau cùng, Trái Tim Mẹ chiến thắng.

Hãy chuẩn bị dâng hiến chính chúng ta bằng lối sống và lời cầu nguyện.
 
CUỐI CÙNG TRÁI TIM MẸ SẼ TOÀN THẮNG.

Thời gian này là giai đoạn quyết định của đời sống chúng ta. Chúng ta đang sống trong một giai đoạn quan trọng nhất của thế kỷ, và chúng ta đang bước vào thời gian mà Ðức Mẹ đã hứa ở Fatima, lúc mà Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ sẽ chiến thắng.
 
Niềm xác tín của chúng ta được củng cố bởi nhiều dấu hiệu của thời đại. Chúng ta có thể làm chứng cho Giáo Hội và trong những người con của Chúa rằng những ai có trái tim khiêm nhường và đơn sơ thì có thể lắng nghe lời Đức Chúa Cha.

Trước hết chúng ta phải nhìn vào Ðức Thánh Cha. Ngài là dấu hiệu của thời đại. Ngài là ánh sáng đến từ phương Ðông, Ngài được kêu gọi từ xa để hướng dẫn Giáo Hội vào một kỷ nguyên mới mà Ðức Mẹ đã loan báo và hứa hẹn ở Fatima.
 
Sự toàn thắng của Trái Tim Vô Nhiễm của Ðức Mẹ Maria.

Ðức Giáo Hoàng John Paul II là vị giáo hoàng của Fatima theo một cách thức đặc biệt. Máu ngài đã đổ khi bị người ta ám sát tại quảng trường Thánh Phêrô vào đúng ngày kỷ niệm lần hiện ra thứ nhất của Ðức Mẹ tại Fatima, ngày 13 tháng 5, năm 1981.
 
Sau ba năm, vào ngày 25 tháng 3 năm 1984, Ngài đã hoàn thành sự tận hiến mà sơ Lucia đã đề nghị qua lời Mẹ Maria dạy: Dâng hiến nước Nga Xô và thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria.
 
Một dấu hiệu nữa đến từ phương Đông là sự sụp đổ của chế độ Cộng Sản tại Nga Xô và phương Đông. Ðức Thánh Cha nói trong khi Ngài đến thăm Fatima năm 1991 rằng:
 
"Chính Ðức Mẹ đã giải phóng những nước bị thống trị để họ được tự do."
 
Nhiều người tin tưởng mệnh lệnh của Fatima nên đã thánh hiến chính mình cho Ðức Mẹ bằng cách hãm mình, cầu nguyện và ngắm đàng thánh giá cho sự trở lại của Nga Xô và của thế giới.
 
Vào đầu thế kỷ này, Thiên đàng đã cho chúng ta một sứ mạng phải hoàn tất:
Sự chiến thắng của Ðức Mẹ ở Nga Xô, và qua Nga Xô là toàn thế giới. Mục tiêu chính là Nga Xô.

Ðể có thể hiểu được chương trình hòa bình cho thế giới liên quan đến sự trở lại của Nga Xô, chúng ta cần phải có trái tim đơn sơ và khiêm nhường. Nếu chúng ta tin rằng chúng ta phải làm cho Nga Xô và phương Đông trở lại, thì chúng ta có một niềm xác tín sai lầm. Vì chính nước Nga và phương Đông sẽ làm cho chúng ta trở lại. Chúng ta chỉ cần giúp nước Nga trở lại, và trong những cố gắng để giúp, chúng ta sẽ là những người cảm nghiệm được sự trở lại ấy.

Ở Fatima, Ðức Mẹ nói về “Chiến thắng của Trái Tim”, đó là chiến thắng bắt đầu từ một trái tim để đến những trái tim khác. Một chiến thắng bắt đầu từ trong đáy tim sâu thẳm của mỗi một người, một chiến thắng được biểu lộ qua một trong những hoa quả quý báu nhất của Thánh Linh: Đó là lòng yêu mến hay lòng từ thiện.

Lòng từ thiện của trái tim là sống hãm mình như Chúa đã dạy, một sự hy sinh bằng lời cầu nguyện và hãm mình, bằng sự đau khổ và niềm vui, bằng trái tim thuần khiết và đơn sơ. Ðây chính là sự cho đi mà không phải là sự sáng tạo. Ðây cũng chính là món quà đến từ Thiên Chúa. Món qùa của lòng từ thiện đến từ niềm tin và được chia sẻ trong sự khiêm nhu. Món qùa này được chia sẻ trong sự khiêm nhường để được nhận thêm nữa trong niềm hoan lạc.

“Cuối cùng Trái Tim Mẹ sẽ toàn thắng”

Đó là lời hứa của Ðức Mẹ ở Fatima vào năm 1917. Đây cũng là lời hứa từ Thiên Ðàng, và từ đó, rất nhiều người đã tận hiến bản thân họ trong Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria. Chương trình và lời kêu gọi này là sự canh tân của Giáo hội và cũng là của thế giới), đó là sự Toàn Thắng.

Chương trình của Ðức Mẹ rất đơn sơ nhưng cũng rất khẩn thiết như lời Xin Vâng của chúng ta. Tiếng xin vâng đơn giản nhưng mãnh liệt qua sự tận hiến cho Trái Tim Mẹ Maria là sự phục vụ Mẹ như một tông đồ cho sự Toàn Thắng của Mẹ. Tiếng Xin vâng là sẵn sàng chấp nhận niềm vui và nỗi đau khổ. Có rất nhiều người nói đến Danh của Ðức Mẹ Maria nhưng trên miệng họ vẫn là tên của chính họ. Chúng ta phải nói bằng lời của Mẹ. Lời Mẹ phải được nói ra qua chúng ta.

Vì lý do ấy, muốn trở thành tông đồ cho sự Toàn Thắng, chúng ta không cần có danh hiệu, không cần kê khai lý lịch, không cần những tương quan với những người thụ khải, không cần phải đọc hay viết nhiều sách, hay diễn thuyết.

Chúng ta chỉ cần một điều kiện là làm con của Ðức Mẹ, làm chứng nhân trong mọi trường hợp, mọi lúc và mọi nơi, và có sự can đảm là không soạn lịch trình, thời khóa biểu, rồi Ðức Mẹ sẽ làm mọi sự.

Chỉ khi nào những người con của Ðức Mẹ hiệp nhất thì những hồng ân của sự Toàn Thắng mới được ban cho. Chúng ta hãy nhìn gương của Ðức Thánh Cha và những đàn chiên của ngài đang quây quần hiệp nhất bên ngài. Sự hiệp nhất mà chúng ta cảm nghiệm trong trái tim và ở trong anh em chúng ta là một dấu hiệu đầy quyền năng nhất của sự chiến thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria.

Ðiều quan trọng nhất là chúng ta phải là một chi thể, không cần phải là bao nhiêu người, hoặc chúng ta mạnh, hoặc những gì chúng ta có thể làm được. Khi chúng ta chỉ còn là một trái tim thôi thì Chúa Thánh Linh sẽ ngự xuống trên chúng ta. Ngài chỉ có thể ngự xuống nếu chúng ta là một đời sống, một bản thể, vì đó là đời sống của Ngài: Sự hiệp nhất.

Ðể đạt tới sự hiệp nhất, chúng ta phải từ bỏ những cảm tưởng an toàn mà chúng ta đã có, chúng ta phải bắt đầu với những việc đơn giản để đạt tới những việc khó khăn nhất. Chúng ta không có thì giờ để nhìn về qúa khứ mà phàn nàn. Chúng ta chỉ có một thì giờ để xin vâng theo chương trình hành động của Mẹ Maria.

Chúng ta hãy đặt mình trong một sự hướng dẫn mà thôi, đó là sự hướng dẫn của Ðức Mẹ. Ðức Mẹ đang tỏ lộ ra ở nhiều nơi, qua nhiều người, trong mọi cách, như một lăng kính có nhiều mặt.

Chúng ta hãy cùng quây quần trong áo choàng vẹn sạch của Mẹ. Chúng ta đã khám phá ra chỉ một Người Mẹ, một giọng nói, một lời kêu gọi: Sự Toàn Thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria.

Không còn nơi nào xuất chúng hơn nữa vì đây là lời kêu gọi cao trọng hơn hết những lời kêu gọi nào khác. Chương trình cho sự Toàn Thắng cao trọng hơn hết các chương trình. Những sứ mạng tông đồ này cao cả hơn những sứ mạng khác. Ðây là một chương trình hành động không thể có sự chia rẽ được vì là chương trình hiệp nhất toàn thế giới. Chúng ta phải hiệp nhất để trở thành tông đồ của sự Toàn Thắng.

Hãy loại ra những thỉnh nguyện về sở hữu chủ: tạp chí của chúng tôi, bản tin của chúng tôi, mục vụ tông đồ của chúng tôi, hội thảo của chúng tôi... Chúng ta chỉ có một lời thỉnh nguyện mà thôi:

Hãy cùng làm việc chung để hoàn thành bí mật mà Ðức Mẹ tiết lộ ở Fatima, NHỮNG BÍ MẬT SẼ DẪN CHÚNG TA ÐẾN SỰ HIỆP NHẤT TOÀN HẢO GIỮA THIÊN CHÚA VÀ NHÂN LOẠI.

Vào thời gian đầu của Giáo Hội chỉ có mười hai tông đồ, nhưng sức mạnh của họ ở chỗ là họ chỉ có một trái tim và một khối óc mà thôi. Ðiều này là sự thật vì lúc ấy Ðức Mẹ là trung tâm của những tâm hồn đơn sơ ấy. Ðiều họ được mặc khải là họ để Ðức Mẹ ở giữa và họ quây quần chung quanh Mẹ. Ðó cũng là căn phòng cao trọng. Để được vào phòng này, chúng ta cần có trái tim đơn sơ và khiêm nhường. Dưới sự hướng dẫn của Ðức Mẹ, chúng ta có thể bắt đầu chương trình tuyệt vời này với Mẹ. Cũng ở nơi này, chúng ta phải chia sẻ những ước muốn sâu thẳm trong đáy tim, và từ đó, chúng ta sẽ hiểu làm cách nào để tiến đến hành động.

Chúng ta luôn cố gắng chú trọng vấn đề bên ngoài để tìm lối giải quyết. Trái lại, bây giờ chúng ta phải tìm vào bên trong, vì chỉ có trong tâm hồn, ta mới có thể xích lại với những tâm hồn khác mà thôi. Sự Toàn Thắng là công việc của những trái tim. Sự Toàn Thắng là một chương trình có Thánh giá là điểm hội tụ.

Thời điểm sắp đến sớm và lúc ấy, Ðức Mẹ sẽ ban quyền năng cho những tông đồ của sự Khải Hoàn mà không ai có thể ngăn chận được. Vậy chúng ta hãy dùng cơ hội tuyệt hảo này để bắt đầu và chấp nhận rằng dù chúng ta có cố gắng vượt bực đi nữa thì sự cố gắng ấy cũng là của loài nguời mà thôi.

Chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui trong sự đau khổ mà chúng ta gánh chịu trong khi thi hành chương trình của sự Toàn Thắng này. Bạn sẽ tìm thấy và chia sẻ trong niềm vui của sự khiêm nhường vì mình là hư vô, không là gì cả. Ðó chính là người tông đồ của sự Toàn Thắng.

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như Lời Sứ Thần nói.”
(Luca 1:38)

Các anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,

Mỗi chúng ta đều là tôi tớ trước mặt Chúa, chúng ta phải tìm kiếm sự thánh thiện của Ngài trong đời sống chúng ta. Mẹ của Thiên Chúa cũng đến với con cái của Mẹ như là một nữ tỳ của Chúa để tiết lộ cho chúng ta những ước muốn tốt lành của Ngài. Ðây cũng chính là vai trò của Ðức Mẹ trong suốt những trang sách của Thánh Kinh.

Ðức Mẹ đã được Chúa chọn để mang ánh sáng là Chúa Giêsu, Ðấng Cứu Thế cho chúng ta. Mẹ đến để mang ước muốn của Chúa đến cho chúng ta. Là một Ðấng Ðồng Công Chuộc Tội, Mẹ luôn luôn ở với chúng ta để dẫn dắt chúng ta đến sự hiểu biết và làm trọn những sứ điệp của Thánh Kinh.

Chúng ta đang sống trong thế kỷ của Mẹ Maria, dưới sự hướng dẫn của Ðấng Chăn Chiên là Ðức Thánh Cha là ngươi đã tận hiến cho Ðức Mẹ.

Bằng đời sống gương mẫu, Ngài đã chỉ dẫn cho chúng ta sự khiêm tốn thật sự trong việc chấp nhận lời Mẹ kêu gọi các con của Mẹ, một lời kêu gọi đã được gởi tới cho ba em bé ở một làng nhỏ Fatima:

“Thiên Chúa muốn thực hiện một sự sùng kính và tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ.”

Ở Fatima, Ðức Mẹ tiết lộ điều mong muốn khẩn thiết nhất trong giai đoạn này là thánh hiến chúng ta cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Ðức Mẹ. Ðây là một giải pháp duy nhất để làm cho nước Nga trở lại và để có hòa bình trên thế giới.

Mệnh lệnh của Ðức Mẹ tiết lộ những điều mầu nhiệm sẽ xảy ra trong thế kỷ này, liên quan đến những biến cố chính trị, xã hội, và tâm linh.

Hôm nay, chúng ta đã tìm thấy kết quả của sự thánh hiến này:

Chế độ Cộng Sản đã sụp đổ ở Nga Xô và các nước ở phương Ðông. Ðiều này nói lên bàn tay của Chúa qua tay Mẹ Maria làm việc ở Fatima. Ðây cũng chính là năng lực của sự thánh hiến đã mang lại phép lạ đến cho chúng ta.

Chế độ Cộng Sản là một sự thách thức lớn nhất mà Satan đã dùng để chống lại Thiên Chúa, để gây sự khổ sở nhức nhối cho Giáo Hội và nhân loại. Ðây là một cuộc chiến tranh tột đỉnh trong thế kỷ này giữa con rồng và người Phụ Nữ mặc áo Mặt Trời.

Ðức Mẹ đến Fatima để kêu gọi các con của Mẹ tham dự trong một chiến thắng lớn nhất trong lịch sử, SỰ TOÀN THẮNG CỦA TRÁI TIM VÔ NHIỄM ÐỨC MẸ ở Nga Xô, vùng đất mà Satan chọn làm bãi chiến trường. Trong mệnh lệnh của Fatima, Ðức Mẹ gom lại vấn đề của Nga Xô và tương lai của thế giới. Quá khứ gần đây cho thấy việc ấy đã xảy ra. Sự trở lại của nước Nga sẽ đưa đến sự trở lại của thế giới.

Ðể sự trở lại này được tốt đẹp, chúng ta hãy suy niệm lại Lời Chúa trong Thánh Kinh:

Xin cho họ được hiệp nhất thành một như Cha và Con là Một: và thế giới sẽ hiểu biết rằng chính Cha là Đấng sai Con đến.”

Hồng ân của sự hiệp nhất này sẽ đến với Giáo Hội và thế giới qua việc thánh hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria vì Mẹ chính là Mẹ của sự hiệp nhất. Chính trong Trái Tim Mẹ, Thiên Chúa đã ưu ái gửi gấm sự hiệp nhất và hòa bình cho thế giới.  Chúng ta cũng phải trở thành tôi tớ như Mẹ Maria để đáp lại niềm ước muốn hiệp nhất.

Ðức Mẹ kêu gọi sự hiệp nhất, xin Ðức Thánh Cha hợp cùng các Giám mục, hãy dâng hiến nước Nga và thế giới cho Mẹ. Vào ngày 25 tháng 3 năm 1984, Ðức Thánh Cha đã hoàn thành lời mời gọi của Thiên Ðàng. Hôm nay là con cái của Thiên Chúa, chúng ta phải hiệp nhất để thánh hiến chúng ta và những nỗ lực của chúng ta để hoàn thành Sự Khải Hoàn của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria ở nước Nga và trên toàn thế giới.

Paul Maria Hnilica SJ,
TITULAR BISHOP OF RUSADO

Kim Hà dịch thuật,

3/9/2008 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Video Clip #105: Đức Giám Mục Hải Phòng Giuse Vũ Văn Thiên Thăm Thái Hà (9/6/2008)
Bài 4: Thánh Hiến Cho Sự Toàn Thắng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria. (9/6/2008)
Bài 3: Thánh Hiến Cho Sự Toàn Thắng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria. (9/5/2008)
BÀI 2: THÁNH HIẾN CHO SỰ TOÀN THẮNG TRÁI TIM VÔ NHIỄM MẸ MARIA. (9/4/2008)
Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho Và Với Giáo Xứ Thái Hà, Hà Nội. (9/4/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Video Clip # 104: Dgh Dgh Gioan Phaolo II, Một Giấc Mơ Khó Thực Hiện (9/3/2008)
Bài Medu 214: Hãy Lắng Nghe Lời Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình! (9/3/2008)
Các Đền Thánh Đức Mẹ Trên Toàn Thế Giới, Phần: W-z (9/3/2008)
Các Đền Thánh Đức Mẹ Trên Toàn Thế Giới, Phần: T-v (9/3/2008)
Các Đền Thánh Đức Mẹ Trên Toàn Thế Giới, Phần: S (9/3/2008)
Tin/Bài khác
Bài Medu 213: Ðược Kêu Gọi Tới Sự Tự Hối (9/2/2008)
Hình Ảnh Đức Giám Mục Brown Và Đại Diện Toàn Giáo Phận Orange Đón Tiếp Đức Tgm Hà Nội (9/1/2008)
Bai Medu 212:phỏng Vấn Cha Tomislav Pervan, Phần 3 (8/31/2008)
Bài Medu 211: Phỏng Vấn Cha Tomislav Pervan, Phần 2: (8/31/2008)
Bài Medu #210: Phỏng Vấn Cha Tomislav Pervan (8/31/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768