MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đức Bà Của Mọi Quốc Gia
Thứ Tư, Ngày 5 tháng 11-2008
Đức Bà Của Mọi Quốc Gia

“Dưới Danh Hiệu này Mẹ sẽ cứu vớt thế gian” (20 Tháng 3, 1953).

Lạy Đức Chúa Giêsu Kitô, Con Đức Chúa Cha,

Xin Chúa giờ đây sai Thánh Thần Chúa xuống thế gian.

Xin cho Thánh Thần ngự vào

tâm hồn tất cả các quốc gia,

Để bảo vệ họ khỏi mọi

sa đọa, thảm họa và chiến tranh.

Xin Cho Đức Bà của Mọi Quốc gia,

mà xưa kia từng là Đức Maria, bầu cử cho chúng con. Amen.

Các Thông Điệp của Đức Bà Của Mọi Quốc gia

Chị Ida Peerdeman

(13/8/1905 – 17/6/1996)

Cha Linh Hướng Joseph Frehe, O.P.

Text Box:  Chị Ida Peerdeman(13/8/1905 – 17/6/1996) Cha Linh Hướng Joseph Frehe, O.P.

Ngày 25 tháng 3, 1945, nhằm Lễ Truyền tin, Đức Mẹ đã hiện ra với chị Ida Peerdeman, một phụ nữ đơn sơ đang sống chung với mấy chị em tại Amsterdam. Đây là lần hiển linh đầu tiên trong số 56 lần hiện ra giữa khoảng thời gian từ 1945 đến 1959 (25/3/1945- 31/5/1959). Ngày 31 tháng Năm, 2002, Đức Giám Mục địa phận đã kết luận rằng các sứ điệp Amsterdam có nguồn gốc siêu nhiên.

Mẹ hiển linh dưới danh hiệu mới là “Đức Bà Của Mọi Quốc gia” hay “Là Thánh Mẫu của Mọi Quốc Gia.” Thời gian này Mẹ muốn được tất cả mọi người nhận biết và kính mến Mẹ dưới danh hiệu này. Với tính cách ngôn sứ, trên hết, Mẹ cho biết rất tường tận về tình hình Giáo Hội và thế giới trong hậu bán thế kỷ 20. Trong các sứ điệp, Mẹ Maria mạc khải dần dần chương trình mà Thiên Chúa muốn cứu vớt thế gian qua trung gian của Mẹ. Qua việc hiển linh này, Mẹ cho các dân tộc và các quốc gia một hình ảnh và một lời cầu nguyện.

Text Box:  Ảnh Niệm

Hình ảnh cho thấy toàn thân Đức Bà của Mọi Quốc Gia đứng trên địa cầu bọc trong Ánh Sáng của Thiên Chúa, đứng trước Thánh Giá Con của Mẹ, người Con mà Mẹ kết hiệp rất mật thiết không thể tách rời được. Từ đôi tay Mẹ tỏa ra ba ánh hào quang Ân Sủng, Cứu Độ và Bình An mà Mẹ có thể ban cho mọi người kêu cầu Mẹ dưới danh nghĩa là Đấng Bầu Chữa. Đàn chiên biểu hiệu cho các quốc gia trên toàn thế giới, mà sẽ không (bao giờ) được bình an cho tới khi họ ngước nhìn lên Thánh giá, trung tâm của Thế giới (ngày 2/7/1951).

Kinh Xin Bình An

Đức Bà của Mọi Quốc gia đã đọc cho chị Ida viết một lời nguyện ngắn đầy sức mạnh để bảo vệ chúng ta khỏi mọi sa đọa, thảm họa và chiến tranh, “hỡi các quốc gia của thời đại này, nên biết rằng các ngươi đang nằm dưới sự bảo trợ của Đức Bà Của Mọi Quốc gia. Hãy kêu cầu Mẹ như Đấng Bầu Chữa; hãy kêu cầu xin Mẹ ngăn chặn mọi thảm họa. Hãy van nài Mẹ xua đuổi sa đọa khỏi thế gian, (vì) sa đọa đưa đến thảm họa. Sa đọa sẽ đưa đến chiến tranh! Qua lời kinh này của Mẹ, các con sẽ xin Chúa loại bỏ những điều này khỏi thế gian. Các con không biết kinh nguyện này cao trọng như thế nào trước mặt Chúa! (31 tháng 5, 1955) Trên hết chúng ta cầu xin Chúa tuôn đổ Thánh Thần xuống vì Ngài là Đấng duy nhất có thể ban bình an đích thực cho thế gian. Kinh nguyện này được ban cho (các con) để hoán cải thế gian” (ngày 31, tháng 12, 1951). “Nhờ kinh nguyện này Đức Bà sẽ cứu vớt thế gian” (ngày 10 tháng 5, 1953). Đức Mẹ yêu cầu hết thảy những ai nhận được lời nguyện này hãy đọc ít nhất mỗi ngày một lần. Và Đức Bà hứa rằng, “Mẹ bảo đảm với các con rằng thế gian sẽ thay đổi” (ngày 29, tháng 4/, 1951).

Hành Động Toàn Cầu

Chúa Cha và Chúa Con đã phái Đức Bà Của Mọi Quốc gia đem tinh thần hiệp nhất và bình an cho thế gian và “để cứu độ thế gian khỏi thảm họa diệt vong (ngày 10/5/1953). Thế nên, Đức Bà của Mọi Quốc gia yêu cầu thế giới hãy hành động toàn cầu bằng cách phổ biến lời nguyện và ảnh tượng của Mẹ. “Các con hãy hỗ trợ Mẹ bằng mọi phương tiện và phổ biến lời nguyện này tùy theo hoàn cảnh của mỗi người” (ngày 15/6/1952). “Hành động này không phải chỉ dành cho một nước mà thôi, nhưng là cho hết thảy mọi quốc gia” (ngày 11/10/1953).

Kinh nguyện này rồi sẽ được phổ biến trong các nhà thờ và bằng các phương tiện hiện đại” (ngày 31/12/1951). “Và Mẹ muốn lời nguyện này được phổ biến bằng nhiều ngôn ngữ” (ngày 4/3/1951). “Hãy hăng hái và nhiệt tâm ra đi làm việc cứu độ và bình an này, và các con sẽ thấy phép lạ” (ngày 1/4/1954). “Rồi các con sẽ thấy lời nguyện này tự động lan ra cho mà xem.” (ngày 15/4/1951).

Tượng Đức Bà của Mọi Quốc Gia tại Akita, Nhật Bổn.

Agnes Sasagawa- thuộc Hội dòng Nữ Tỳ Thánh Thể đã tiếp nhận 101 Thông điệp (bắt đầu ngày 12 tháng 6 năm 1973) từ Thánh Tượng rơi lệ này. Đức Giám Mục sở tại Gioan Shoojiroo Ito of Niigata xác nhận ngày 22 Tháng 4 năm 1984. Tháng 6 năm 1988 Đức Giám Mục Ito đã trình thư lên Đức Hồng Y Ratzinger - hiện Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16 – Người đã ban phép phổ biến cho các tín hữu.

Text Box:   Tượng Đức Bà của Mọi Quốc Gia tại Akita, Nhật Bổn.Sơ Agnes Sasagawa- thuộc Hội dòng Nữ Tỳ Thánh Thể đã tiếp nhận 101 Thông điệp (bắt đầu ngày 12 tháng 6 năm 1973) từ Thánh Tượng rơi lệ này.  Đức Giám Mục sở tại Gioan Shoojiroo Ito of Niigata xác nhận  ngày 22 Tháng 4 năm 1984.  Tháng 6 năm 1988 Đức Giám Mục Ito đã trình thư lên Đức Hồng Y Ratzinger - hiện là Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16 – Người đã ban phép phổ biến cho các tín hữu.

Hàng triệu thiệp kinh nguyện chuyển dịch sang hơn 80 ngôn ngữ khác nhau đã được phổ biến khắp thế giới, còn Ảnh niệm Đức Bà Của Mọi Quốc gia đã được trân trọng đặt trong các nhà thờ và nguyện đường cho người ta tôn kính. Thêm vào đó, các tín hữu ở các nước đã nhận trách nhiệm tháp tùng và bảo vệ thánh ảnh lữ hành Đức Bà của Mọi Quốc gia thăm viếng các nước. Họ rước ảnh niệm Đức Bà lữ hành đến các gia đình, bạn hữu, các nhóm cầu nguyện, các giáo xứ và tu viện, đến nhà tù, trường học, nhà hưu dưỡng mỗi nơi một thời gian để họ tôn kính. Chủ nhà hoan nghênh đón tiếp bất cứ ai muốn đến cầu nguyện trước thánh ảnh lữ hành. Chẳng hạn như họ làm tuần cửu nhật (9 ngày) kính Đức Bà của Mọi Quốc gia hoặc lần chuỗi Mai Khôi kèm theo lời cầu Amsterdam. Rất nhiều người ở khắp năm châu cầu kinh Đức Bà của Mọi Quốc gia mỗi ngày và họ cảm nghiệm được quyền năng bầu cử của Mẹ.

Ai cũng có thể tham gia vào tác động toàn cầu hòa bình này bằng cách thân ái chuyền tay các thiệp in kinh nguyện này cho những người quen biết hoặc ngay cả không quen nữa.

Mẹ của Mọi Người

Trong các sứ điệp Amsterdam, Đức Maria nói với nhiều quốc gia khác nhau để con cái của Mẹ dù có đạo hoặc không, học thức hay ít học, cuối cùng rồi cũng sẽ nhận biết và yêu mến Mẹ như người mẹ riêng của họ vậy: Bất kể các con là gì, hoặc là ai đi chăng nữa, thì đối với các con Ta vẫn là Mẹ, là Đức Bà của Mọi Quốc Gia.” (ngày 31/5/1954).

Ngày 31 tháng 5 năm 2002, GM sở tại của giáo phận Haarlem – Amsterdam là Đức Giám Mục Jozef Marianus Punt đã xác nhận tính đích thực của những lần hiển linh của Đức Bà của Mọi Quốc Gia: “Duyệt xét và căn cứo những đề nghị, chứng tá, và diễn biến này, và cầu nguyện, cân nhắc và suy gẫm thần học tất cả các sự kiện, tôi đã đi đến kết luận rằng những lần hiển linh của Đức Bà Của Mọi Quốc Gia ở Amsterdam có nguồn gốc siêu nhiên. …Tôi xác tín rằng, Đức Bà của Mọi Quốc Gia có thể phù hộ, hướng dẫn chúng ta đi đúng đường trong thời điểm hiểm nghèo này, một con đường mới đặc biệt tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, vì chỉ có Ngài là Đấng Duy Nhất có thể hàn gắn các vết thương to lớn của thời đại chúng ta.”

Phụ chú: Theo thông điệp thì Mẹ đến thế gian vào thời điểm này có lẽ là để chuẩn bị cho nhân loại một tín điều mới (tín điều thứ năm, cũng là tín điều vào thời kỳ cuối) về Mẹ là “Đấng Đồng Công Chuộc Tội, Đấng Trung gian, Đấng Bầu Chữa/Trạng Sư” như Mẹ đã nói với chị thụ khải Ida (ngày 31/5/1951).

Muốn biết thêm tin tức về Đức Bà của Mọi Quốc Gia, xin liên lạc với:

TRUNG TÂM ĐỨC BÀ CỦA MỌI QUỐC GIA

The Lady of All Nations Action Center

P.O. BOX 31481

St. Louis, Mo 63131 USA

Tel.: (314) 965-2863

Fax: (314) 965-3806

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 81 (3) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 58 (2) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 21 (1) (11/8/2008)
Đức Bà Của Mọi Quốc Gia (2) (11/6/2008)
Những Hình Ảnh Kỳ Lạ Chụp Được Tại Medugorje Kỳ Hành Hương 15 (11/6/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Đgh Piô Xii Nói Rằng Đã Thấy Phép Lạ Mặt Trời 4 Lần (11/5/2008)
Tin/Bài khác
Thông Điệp Mẹ Maria Ban Từ Medjugorje, Ngày 2 Tháng 11 Năm 2008 Qua Thị Nhân Mirjana (11/2/2008)
Cảm Nghiệm Medjugorje 234: Con Được Mẹ Chữa Lành. (10/31/2008)
Hai Cảm Nghiệm Của Ông Louis Saia, Người Đã Được Nhìn Thấy Đức Mẹ Hiện Ra Tại Houma, Louisiana, Hoa Kỳ (10/31/2008)
Tin Thêm Về Việc Đức Mẹ Hiện Ra Tại Houma, Louisiana, Hoa Kỳ. (10/30/2008)
Đức Mẹ Maria Có Đội Khăn Xếp Như Nam Phương Hoàng Hậu Không? (10/27/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768