MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đức Bà Của Mọi Quốc Gia (2)
Thứ Năm, Ngày 6 tháng 11-2008

Đức Bà Của Mọi Quốc Gia

Lạy Đức Chúa Giêsu Kitô, Con Đức Chúa Cha, xin Chúa giờ đây sai Thánh Thần Chúa xuống thế gian. Xin cho Thánh Thần ngự vào tâm hồn tất cả các Quốc Gia, để bảo vệ họ khỏi mọi sa đọa, thảm họa và chiến tranh. Xin cho Đức Bà của mọi Quốc Gia, mà xưa kia từng là Đức Maria, Bầu cử cho chúng con. Amen.

Imprimatur: Haarlem, 7/10/1951. Westmenster, 9/24/1970

Appr.devot. Publ.Haarlem, 5/31/1996: H.J.A. Bomers, C.M., Bishop of Haarl. Dr. J.M. Punt, Aux, Bishop of Harl.

Trong thời điểm này, Đức Maria muốn là Đức Bà, Thánh Mẫu của mọi Quốc Gia. Mẹ hiện ra dưới danh hiệu này với một phụ nữ tại Amsterdam tên là Ida Peerdeman từ 1945 đến 1959, và đã ban lời nguyện trên đây để xin Thánh Thần Chúa ngự xuống thế gian.

Hình ảnh này cho thấy Mẹ là Đấng Đồng Công Chuộc Tội, Đấng Trung Gian và Đấng Bầu Chữa đứng dưới chân Thánh Giá Con của Mẹ. Mẹ đã hiệp nhất một cách rất chặt chẽ và thông phần đau đớn với Con của Mẹ. Đôi bàn tay từ mẫu của Mẹ tỏa ra những ánh hào quang ân sủng, cứu chuộc và thái bình cho mọi Quốc Gia. Mẹ có thể ban những tặng sủng này xuất phát từ Thánh Giá cho tất cả những ai sốt sắng đọc lời nguyện này mỗi ngày.

Đức Bà nói: “Lời nguyện này được ban cho các con để mang cứu rỗi đến cho thế gian. Lời nguyện này được ban để thế gian giác ngộ và hoán cải. Hãy đọc lời nguyện này trong mọi công việc các con làm. Các con không biết lời nguyện này quan trọng và giá trị trước mặt Thiên Chúa là dường nào. Bất kể các con là gì, hoặc là ai chăng nữa, thì cũng cứ đến với Đức Bà của Mọi Quốc Gia.”

Constat de Supernaturalitate Apparationum – Haarlem, May 31, 2002

Most Reverend J. M. Punt, Bishop of Haarlem/Amsterdam

Lady of All Nations Action Center, P.O. Box 31481, St, Louis, MO 63131

www.laudate.org

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 88 (5) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 82 (4) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 81 (3) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 58 (2) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 21 (1) (11/8/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Những Hình Ảnh Kỳ Lạ Chụp Được Tại Medugorje Kỳ Hành Hương 15 (11/6/2008)
Tin/Bài khác
Đgh Piô Xii Nói Rằng Đã Thấy Phép Lạ Mặt Trời 4 Lần (11/5/2008)
Đức Bà Của Mọi Quốc Gia (11/5/2008)
Thông Điệp Mẹ Maria Ban Từ Medjugorje, Ngày 2 Tháng 11 Năm 2008 Qua Thị Nhân Mirjana (11/2/2008)
Cảm Nghiệm Medjugorje 234: Con Được Mẹ Chữa Lành. (10/31/2008)
Hai Cảm Nghiệm Của Ông Louis Saia, Người Đã Được Nhìn Thấy Đức Mẹ Hiện Ra Tại Houma, Louisiana, Hoa Kỳ (10/31/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768