MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" 360 (28)
Thứ Bảy, Ngày 8 tháng 11-2008

Trích sách "CÙNG CÁC LINH MỤC CON CƯNG CỦA MẸ" 360 (28)

(To the priests Our Lady's beloved sons) số 360)
www.xuanha.net


Tại Rubbio (Vicenza) 21-8-1987, Lễ Thánh Pio X)

Số 360

Chúa ngự trong Nhà Tạm vì con

Mẹ Maria hằng thờ phượng và đền tạ Người

 1. Mẹ hiện diện nơi Nhà Tạm với Con của Mẹ

Mẹ luôn luôn hiện diện bên mỗi nhà Tạm trên mặt đất.

Sự hiện diện của Mẹ là một nhà Tạm yêu đương mới chỉ dành cho Chúa Giêsu cô đơn Con Mẹ; sự hiện diện đó là một vườn tình yêu để Người ở thường xuyên giữa các con, tạo thành một hòa âm thiên cung chung quanh Người với mọi hạnh phúc thiên đàng, có các ca đoàn Thiên Thần ca hát, có lời các Thánh chúc tụng tán dương, có lòng khát khao của các linh hồn nơi Luyện Tội. Nơi TTVS Mẹ tất cả tạo thành một giàn nhạc thờ lạy đời đời, cầu nguyện không ngừng và say mến Chúa Giêsu đang ngự trong mỗi nhà Tạm trên thế giới.

 Hôm nay TT Mẹ buồn sầu và bị thương nặng vì thấy chung quanh Chúa

Giêsu Thánh Thể, có quá nhiều trống vắng, bỏ rơi, lơ là và vắng vẻ.

 2. Thánh Thể là Trung tâm Giáo hội :

Hỡi Giáo Hội hành hương và đau khổ mà Mẹ là Mẹ. Hỡi Giáo Hội là gia

đình của toàn thể con cái Mẹ, là tầu của Giao ước mới, là dân Thiên Chúa,

ngươi phải hiểu rằng trọng tâm của sự sống ngươi, suối ơn sủng của

ngươi, nguồn ánh sáng của ngươi, khởi đầu việc tông đồ của ngươi chỉ

tìm thấy ỏ đây, trong nhà Tạm nơi Chúa Giêsu đang ngự thật. Chúa Giêsu

hiện diện để chỉ cách cho các con lớn lên, giúp các con bước đi, kiện

cường để các con làm chứng, ban can đảm để các con giảng đạo và

nâng đỡ mọi đau khổ của các con.

 Ôi Giáo Hội hành hương và đau khổ của thời đại này, nguơi được gọi

sống hồi hấp hối ở vườn cây Dầu và giờ đẫm máu trên núi Sọ, hôm nay Mẹ

muốn đem ngươi về đây với Mẹ, phủ phục trước mỗi nhà Tạm, thờ lạy

và đền bù liên lỉ để các con cũng có thể lặp lại hành động Mẹ đã luôn

luôn thực hiện.

 3. Mẹ là Mẹ sự thờ phượng và đền tạ:

Như xưa, Mẹ nhìn nhận Người là Thiên Chúa trong suốt cuộc đời của Người, mặc dầu Người ẩn mình dưới bản tính nhân loại dòn mỏng và yếu đuối, phát triển và lớn lên qua dòng thời gian. Bằng hành động đức tin liên tục,

Mẹ luôn luôn nhìn thấy Chúa Giêsu Con Mẹ là Thiên Chúa và Mẹ thờ lạy kính mến Người.

Mẹ thờ lạy Người khi Người còn được gìn giữ trong lòng đồng trinh Mẹ như một mầm nhỏ. Mẹ đã kính mến Người, nuôi dưỡng Người, làm Người lớn lên, cung cấp máu thịt cho Người.

Mẹ thờ lạy Người sau khi Người sinh ra, chiêm ngưỡng Người trong

máng cỏ nơi hang hèn.

Mẹ thờ lạy Thiên Chúa của Mẹ nơi Chúa Giêsu Hài đồng lớn lên qua

tuổi thanh niên rồi trưởng thành lam lũ vất vả hàng ngày. Mẹ thờ lạy Thiên

Chúa của Mẹ nơi Đấng Thiên Sai khi Người công khai thực hành sứ mệnh.

Mẹ thờ lạy Người khi Người bị từ chối và bác bỏ, khi bị các môn đệ phản bội,

bỏ rơi và không nhìn nhận.

Mẹ thờ lạy Người khi Người bị kết án và xỉ nhục, bị đánh đòn và đội

mạo gai, khi Người bị dẫn đi chịu đóng đanh trên Thập giá.

Mẹ thờ lạy Người khi đứng dưới chân Thập giá, đau đớn khôn tả, và khi

táng Người trong huyệt mộ.

Mẹ thờ lạy Người sau khi Người sống lại, trước tiên hiện ra với Mẹ trong

thân xác vinh quang và thanh tịnh rực rỡ.

 - Nơi nhà Tạm, Chúa Giêsu thực sự hiện diện, có thân xác, máu thịt,

linh hồn và bản tính Thiên Chúa. Ngài là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa.

Các con yêu dấu, Chúa Giêsu luôn luôn ở lại trong Thánh Thể với các

con là một ơn huệ, một phép lạ tình yêu mà các con chỉ hiểu sau này khi ở

trên trời.

Nơi nhà Tạm, trong tấm bánh truyền phép, cũng một Chúa Giêsu như

Mẹ đã thấy sau khi Người sống lại; cũng một Chúa Giêsu trong thần tính

chói lọi đã hiện ra với mười một tông đồ, với nhiều môn đệ, với Madelena

khóc lóc, với những phụ nữ đạo đức đã theo Người cho đến huyệt đá.

Trong nhà Tạm, dưới màn Thánh Thể, cũng một Chúa Giêsu Phục Sinh,

Đấng đã hiện ra với hơn 500 môn đệ, Đấng bằng một luồng sáng đã làm

lóa mắt kẻ bắt bớ là Phaolô trên đường Damasco. Người cũng là Chúa

Giêsu Đấng ngự bên hữu Chúa Cha, thân xác vinh quang, thần tính chói

lói Vì yêu các con, Người đã ẩn mình dưới hình bánh tráng sau khi truyền

phép.

Các con yêu dấu, hôm nay các con phải tin hơn rằng Người đang hiện

diện giữa các con; các con phải can đảm và mạnh mẽ rao giảng để mọi

người lại tin mạnh mẽ và làm chứng cho Chúa Giêsu ngự thật trong Thánh

Thể. Các con hãy chỉ hướng để toàn thể Giáo Hội cùng với Mẹ đến trước

nhà Tạm để đền tạ liên tiếp, thờ phượng và cầu nguyện không ngừng.

Toàn thể Kinh Nhật Tụng của các con phải nên như lời cầu nguyện Thánh

Thể.

 4. Chầu Thánh Thể:

Mẹ xin mọi người hãy trở lại thói quen làm giờ đền tạ trước Mình Thánh

Chúa khắp nơi. Mẹ muốn mọi người phải gia tăng lòng tôn kính, yêu mến

Thánh Thể, đó là dấu chứng tỏ rõ lòng mến của các con. Hãy dâng hoa

đèn chung quanh Chúa Giêsu Thánh Thể. Hãy đến quì gối thờ lạy Người.

Nếu các con biết Chúa Giêsu Thánh Thể yêu thương các con thế nào,

các con sẽ hiểu Người hân hoan và yên ủi biết bao trước nghĩa cử tình

yêu nhỏ bé của các con. Ngươi sẽ tha thứ rất nhiều tội phạm thánh và

bỏ qua muôn vàn vô ơn trước một giọt tình yêu linh mục mà các con rớt

vào chén Trái Tim Thánh Thể Người.

 Hỡi Linh mục và Giáo dân của Phong Trào, các con hãy năng đến trước

nhà Tạm, hãy sống và cầu nguyện trước nhà Tạm.

Các con hãy nên lời cầu nguyện thờ lạy và cầu bầu, cảm tạ và đền bồi

liên tục. Các con hãy hợp nhất lời cầu nguyện của các con với tiếng hát

các Thiên Thần và các Thánh trên trời, với lời cầu xin sốt sắng của các

Linh hồn nơi Luyện Tội. Các con hãy nên lời cầu nguyện bao gồm toàn

thể lời cầu nguyện của nhân loại phủ phục trước mỗi nhà Tạm trên thế

giới, hằng ngày tỏ lòng biết ơn và cảm tạ liên tục.

 5. Tái lập Nước Thánh Thể:

Vì trong Thánh Thể, Chúa Giêsu Kitô hiện diện thực sự, nên Người hằng

ở lại với các con. Sự hiện diện của Người sẽ càng ngày càng mạnh mẽ,

sẽ soi sáng khắp trái đất như mặt trời và sẽ là dấu ghi lúc khởi đầu của

thời đại mới. Nước vinh quang Chúa Kitô sẽ trùng hợp với vẻ rực rỡ nhất

của Thánh Thể. Chúa Kitô sẽ tái lập nước vinh quang của Người khi

Thánh Thể được hiển trị khắp nơi trên thế giới. Nước đó sẽ tỏ ra toàn lực,

có khả năng thay đổi tấm lòng, linh hồn, cá nhân, gia đình, xã hội và

chính cơ cấu thế giới.

 Khi đã tái lập nước Thánh Thể, Chúa Giêsu sẽ huấn luyện các con được

vui mừng vì sự hiện diện thường xuyên của Người. Các con sẽ cảm thấy

hân hoan một cách mới mẻ khác thường, như cảm nghiệm thấy hạnh

phúc Thiên Đàng nơi trần gian.

 6. Hãy đến trước Nhà Tạm:

Nhưng trước nhà Tạm không phải chỉ có lời cầu nguyện, mà còn là sự

thông hiệp đời sống với Chúa Giêsu nữa. Chúa Giêsu hiện diện thực sự

nơi Thánh Thể, vì Người muốn kết hiệp đời sống liên tục với các con. Khi

các con đến trước Người, Người nhìn các con; khi các con nói, Người

nghe; khi các con tín thác, Người ghi nhận từng điều; khi các con xin,

Người luôn luôn nghe lời.

 

Hằng ngày, các con hãy đến trước Thánh Thể để củng cố mối liên hệ

sống động đơn sơ với Chúa Giêsu. Như thế, hãy đến tìm Chúa Giêsu

trong nhà Tạm như tìm đến một người bạn, tìm đến nhũng người thân

yêu vì cảm biết cần sự giúp đỡ của họ. Hãy coi Chúa Giêsu như người

bạn yêu quí nhất, thân tình nhất, đáng ước ao và đáng mến nhất.

 

Hãy thổ lộ tâm tình với Người. Các con hãy nhắc lại điều đó luôn vì đó

là điều làm thỏa lòng Người vô cùng, là điều yên ủi Người vì tất cả những

vô ơn, đền bù tất cả những phản bội :'Lạy Chúa Giêsu, Chúa là tình

yêu của chúng con, Chúa là người bạn tuyệt vời duy nhất của chúng

con; Lạy Chúa Giêsu, chúng con yêu Chúa, chúng con mến Chúa".

 

Quả thật, sự hiện diện của Chúa Giêsu nơi Thánh Thể đặc biệt giúp

các con lớn lên trong kinh nghiệm hiệp thông tình yêu với Người, để

không bao giờ các con thấy mình cô đơn, vì Người ở lại dưới thế này để

luôn luôn ở với các con.

 

7. Thánh Thể và thánh thiện

Vì thế, các con phải đến trước nhà Tạm để thâu lượm hoa trái của lời

cầu nguyện và mối hiệp thông đời sống với Chúa Giêsu. Lời cầu nguyện

và mối hiệp thông đó sẽ phát triển và chín mùi thành sự thánh thiện của

các con. Các con yêu dấu, đời sống của các con càng xoay quanh dưới

chân nhà Tạm, thân tình kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, các con

càng lớn lên trong thánh thiện. Người hướng dẫn các con có con tim

trong sạch, có lòng khiêm nhường đáng ước ao và mong mỏi, có lòng

tin cậy, có lòng phó thác đẹp đẽ con thơ.

 

Chúa Giêsu Thánh Thể là hình thức thánh thiện mới của đời linh mục

các con. Các con đạt tới sự thánh thiện đó bằng việc hiến tế thầm kín

hàng ngày, luôn luôn thương yêu anh em, chấp nhận sự đau khổ và

thánh giá của mọi người, biến điều xấu nên điều tốt và hành động tối đa để

dẫn các linh hồn được tín thác cho các con tới phần rỗi.

 

Vì thế Mẹ nói cho các con biết : Đã đến lúc Mẹ muốn tất cả các con

nhất là các Linh mục yêu dấu của Mẹ phải đến trước nhà Tạm vì Mẹ là

một người Mẹ luôn luôn tôn thờ và đền tạ không ngừng. Nhờ các con,

Mẹ muốn lòng tôn sùng Thánh Thể lại được sầm uất trong Giáo Hội hơn

mãi.

Và giờ đây cuộc khủng hoảng sâu đậm về lòng sùng kính Thánh Thể

phải được chấm dứt, cuộc khủng hoảng đã lãm ô nhơ toàn thể Giáo Hội,

đã nên cội rễ sự bất trung và bỏ đạo rộng lớn.

 

Với tất cả những con cái yêu dấu và tận hiến cho Mẹ đã lập thành Phong

Trào, Mẹ dâng các con lên Chúa Giêsu nơi các nhà Tạm trên thế giới

như những hạt trai quí báu nhất, những hoa thơm đẹp đẽ nhất.

 

Giờ đây, Mẹ thiên quốc muốn dâng những con cái càng ngày càng

đông lên Chúa Giêsu Thánh Thể, vì đây là lúc Chúa Giêsu Thánh Thể

phải được thờ lạy, yêu mến, cảm tạ và người khen.

 

Hỡi các con yêu dấu nhất của Mẹ, cùng với Chúa Giêsu của lễ liên tiếp

nơi các nhà Tạm vì các con,

Mẹ chúc lành cho các con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần."

 ---------

Bài liên quan: click

 Mẹ Thánh Thể vừa vui vừa buồn  

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #481 (30) (11/14/2008)
Cảm Nghiệm Medu 238: Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Cho Con. (11/13/2008)
Ơn Lành Đức Mẹ Ban Qua Ảnh Vảy Phép Lạ (11/13/2008)
Lòng Tin Tưởng Nơi Đức Mẹ Maria (11/13/2008)
Chứng Từ Đức Mẹ Hiện Ra Của Ông Louis Saia ... (11/12/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #377 (29) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 358 (27) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 347 (26) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #333) (25) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #331 (24) (11/8/2008)
Tin/Bài khác
Đức Bà Của Mọi Quốc Gia (2) (11/6/2008)
Những Hình Ảnh Kỳ Lạ Chụp Được Tại Medugorje Kỳ Hành Hương 15 (11/6/2008)
Đgh Piô Xii Nói Rằng Đã Thấy Phép Lạ Mặt Trời 4 Lần (11/5/2008)
Đức Bà Của Mọi Quốc Gia (11/5/2008)
Thông Điệp Mẹ Maria Ban Từ Medjugorje, Ngày 2 Tháng 11 Năm 2008 Qua Thị Nhân Mirjana (11/2/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768