MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #377 (29)
Thứ Bảy, Ngày 8 tháng 11-2008

Trích sách "CÙNG CÁC LINH MỤC CON CƯNG CỦA MẸ" #377 (29)

(To the priests Our Lady's beloved sons số 377)
www.xuanha.net

Ngày 31/3/1988
Thứ Năm Tuần Thánh

Những Gioan của Chúa Giêsu Thánh Thể

"Hỡi các con Linh mục yêu dấu, hôm nay là ngày lễ của các con. Hôm nay là ngày kỷ niệm Bữa Tiệc Ly sau cùng, ghi nhớ việc thiết lập Phép Thánh Thể và chức Linh mục mới tại nhà Tiệc Ly Jêrusalem. Đây là lễ của các con vì các con được ơn thông phần chức Linh mục của Chúa Giêsu. Các con đã hiện diện cách thiêng liêng trong nhà Tiệc Ly xưa.

Mẹ là Mẹ của các con Linh mục vì Chúa Giêsu đã tin thác các con cho Mẹ

một cách đặc biệt nơi Thánh Gioan, người anh của các con. Hôm nay, các

con hãy vào nhà Tiệc Ly TTVSM. Các con hãy mở cửa nhà Linh mục các con cho Mẹ để Mẹ vào như người Mẹ yêu thương các con, huấn luyện và hướng dẫn các con theo như lòng mong ước của Đức Thánh Cha, người con thứ nhất của Mẹ, trong thư Người gửi cho các con. Đó là cách sống đẹp đẽ nhất trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh trong năm Thánh Mẫu này.

Rồi Mẹ sẽ hướng dẫn các con am hiểu đầy đủ mầu nhiệm tình yêu của chức Linh mục; Mẹ sẽ giúp các con trung thành với những nghĩa vụ mà các con đã lãnh nhận, đặc biệt là việc sống độc thân; Mẹ sẽ tỏ cho các con con đường phải đi để đáp lại ơn huệ quá lớn lao Chúa Giêsu Con Mẹ đã ban cho các con.

Mẹ sẽ làm cho các con nên nhũng Linh mục mà Trái Tim Chúa Giêsu mong muốn.

- Vì thế, Mẹ làm cho các con sống thân mật với Mẹ hơn, đơn sơ tự nhiên hơn, để Mẹ có thể sống với các con, trong nhà linh mục của các con, y như đã sống trong nhà Người với tông đồ Gioan.

Các con hãy coi những con cái bé mọn của Mẹ, đã để Mẹ dẫn dắt, chỉ bảo,

nghe lời Mẹ và trông cậy mọi sự nơi Mẹ thế nào. Các con cũng phải như vậy.

 Các con phải tập làm mọi sự với Mẹ : ban sáng thức dậy, khi cầu nguyện, khi dâng Thánh Lễ, đọc Kinh Nguyện hay khi bận rộn với nhũng công việc tông đồ Cả khi các con trang hoàng nhà Chúa, thực hiện chương trình gì mới, hãy làm với Mẹ trong tinh thần con thơ tin cậy phó thác. Khi đó không gì có thể khuấy động tâm hồn bằng an của các con được. Nếu Kẻ thù Mẹ có cố gắng quấy rối các con, hắn sẽ thấy các con có áo mã giáp vô địch. Các con sẽ được luôn luôn chìm đắm trong bình an bền vững và được đưa tới tột đỉnh của yên tĩnh và chiêm nghiệm.

 Mẹ cũng sẽ tập cho các con sống thân mật thường xuyên với Chúa Giêsu,

luôn luôn yêu mến, thờ phượng, cám ơn và đền tạ Người đang hiện diện nơi Thánh Thể. Với những ngọn lửa đức tin soi sáng, tình yêu thiêu đốt, với sức mạnh của những kẻ tình si, như những người gác gian tỉnh thức, các con phải vượt qua những vẻ bề ngoài để cảm nghiệm trong linh hồn sự hiện diện của Chúa Giêsu nơi Thánh Thể, vì dưới hình bánh trắng đã truyền phép, Chúa Giêsu đang thực sự hiện diện giữa các con.

 Các con không thể nhìn thấy Người, tựa như các con ở ngoài mà Người ở

trong cánh cửa. Chỉ có chút ngăn cách đó làm các con không nhìn thấy Người bằng mắt, nghe Người bằng tai, đàm đạo với Người bằng giác quan. Nhưng các con phải vượt qua những gì bên ngoài để hiệp thông với Người bằng quan năng linh hồn.

 Trí khôn sẽ giúp các con nhìn thấy Chúa Giêsu trong thân xác vinh quang

rục rỡ như khi Người sống lại, hiện ra với Mẹ. Toàn thân sáng láng, diện mạo đáng yêu với tóc vàng, mắt xanh, với đôi chân đã rảo bước khắp nơi vì các con, những vết đanh vẫn còn sáng láng. Nụ cười duyên dáng của Người. Và dấu đâm cạnh sườn Người, như suối trắng, đang trào ra thác tình yêu và ơn thánh.

Trong trí khôn, các con hãy nhìn thần tính Người rực rỡ thế nào. Chúa Giêsu sẽ còn tỏ mình ra cho các con hơn nữa, sẽ thông ban mình cho các con cách dồi dào hơn nữa để nhờ vậy các con sẽ thấy Người tuyệt diệu hơn là nếu các con chỉ nhìn Người bằng giác quan.

 Ý chí sẽ khiến các con luôn luôn thi hành Thánh ý Chúa. Tựa la-bàn hướng

về phía Bắc thế nào, ý chí các con cũng bị Thánh ý Chúa cưỡng bách lôi cuốn như vậy. Nếu đôi khi, vì vô tình, các con có lãng ra, thì một động lục nội tâm sẽ lôi kéo các con về chính hướng, bởi vì ý chí các con đã bị Thánh ý Người thu hút. Như vậy trí khôn các con càng ngày càng được soi sáng vì các con suy nghĩ như Người, muốn điều Người muốn và đó là đời sống thân tình với Chúa Giêsu. Nơi đời sống Linh mục các con, ngày nay Người lại chu toàn sứ mệnh thiêng liêng của Người là thực hành Thánh ý Chúa : 'Lạy Chúa, này con đến để làm theo ý Chúa. Xin đừng theo ý Con, nhưng xin theo như ý Chúa".

 Tình yêu, nhờ sức mạnh của tình yêu, Trái tim nhân lành thương xớt Người sẽ lôi cuốn các con không cưỡng lại được. Hỡi các con bé mọn yêu dấu nhất của Mẹ, các con hãy để tâm lòng mình chìm đắm hoàn toàn nơi Trái Tim Thánh Thể Người, như thế các con có thể sống một cách thân tình khăng khít với Người.

Lúc đó Chúa Giêsu sẽ lãnh nhận trái tim bé nhỏ của các con, mở ra, nới rộng và đổ đầy tình yêu của Người vào. Người sẽ yêu thương trong các con, các con sẽ yêu thương trong Người. Nhờ vậy, càng ngày các con càng được chìm sâu trong đỉnh tuyệt vời của đức ái thần thánh trọn hảo của Người. Khi đó, cũng như Gioan tông đồ yêu dấu xưa đã được mời gọi để sống thân tình với Chúa Giêsu, các con cũng nên những Gioan mới được mòi gọi để sống thân tình với Chúa Giêsu trong thân xác vinh quang Người, đang ẩn mình như của lễ dưới hình bánh trắng, thực sự hiện diện trong các nhà Chầu trên thế giới.

 Các con yêu dấu, các con hãy tìm đến với Chúa Giêsu để giãn cơn khao khát thánh thiện; các con hãy đến vôi Người để thỏa lòng yêu đương; các con cũng hãy ngả đầu vào Lòng Người để cảm nghiệm nhịp đập của Trái tim Người; được kêu gọi nên những Gioan khác của Chúa Giêsu Thánh Thể, các con hãy luôn luôn sống với Người.

 Giờ đây, Mẹ tỏ lộ ý muốn của Mẹ cho các con, là thấy Chúa Giêsu Thánh

Thể tìm được cung điện của Người nơi nhà Thờ các con. Đó là nơi Người được giáo dân tôn kính và thờ lạy. Tại đó Người cũng được muôn vàn Thiên Thần, các Thánh và các linh hồn nơi Luyện Tội luôn luôn túc trực chầu quanh. Các con hãy coi sóc để Phép Thánh Thể lại được hoa đèn thắp sáng như dấu nói lên lòng yêu mến và đạo đức chân thành của các con.

 Các con hãy năng đặt Người cho Giáo dân thờ lạy; hãy tăng nhiều giờ thánh công cộng để đền bù những thờ ơ, xúc phạm, phạm thánh và phàm tục đáng sợ Người đang phải chịu vì nhũng nghi thức áo đen (black masses) , một nghi thức phạm thánh và quỉ quái càng ngày càng bành trướng, một nghi thức có đích điểm là diễn lại những hành động thô bỉ không thể tả, trực tiếp xúc phạm đến Phép Bí Tích Thánh Thể.

 Vì những nghi thức áo đen đó mà thế giới đang bị ngụp lặn vào đêm thâu

mịt mù nhất trong bóng tối tăm tội lỗi và dâm ô, ích kỷ và hận thù, hà tiện và vô đạo và hình như không còn gì có thể giữ cho thế giới khỏi rơi xuống vực thẳm được.

 Nhưng hiện giờ đức công bằng và lòng thương xót của Chúa đã đến. Đối

với các con, những Linh mục yêu dấu của Mẹ, các con đã được gọi làm ánh

sáng soi thế giới, giờ đây các con có bổn phận phải soi sáng thế giới trong

những ngày đen tối dầy đặc này. Vì thế, hôm nay Mẹ xin các con hãy để Mẹ tiến vào nhà Linh mục các con, vì giờ khải hoàn của TTVSM nơi các con cũng đã đến.

 (Cùng Các Linh mục Con Cưng của Mẹ số 377 ngày 31-3 1988)

 


 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #481 (30) (11/14/2008)
Cảm Nghiệm Medu 238: Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Cho Con. (11/13/2008)
Ơn Lành Đức Mẹ Ban Qua Ảnh Vảy Phép Lạ (11/13/2008)
Lòng Tin Tưởng Nơi Đức Mẹ Maria (11/13/2008)
Chứng Từ Đức Mẹ Hiện Ra Của Ông Louis Saia ... (11/12/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" 360 (28) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 358 (27) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 347 (26) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #333) (25) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #331 (24) (11/8/2008)
Tin/Bài khác
Đức Bà Của Mọi Quốc Gia (2) (11/6/2008)
Những Hình Ảnh Kỳ Lạ Chụp Được Tại Medugorje Kỳ Hành Hương 15 (11/6/2008)
Đgh Piô Xii Nói Rằng Đã Thấy Phép Lạ Mặt Trời 4 Lần (11/5/2008)
Đức Bà Của Mọi Quốc Gia (11/5/2008)
Thông Điệp Mẹ Maria Ban Từ Medjugorje, Ngày 2 Tháng 11 Năm 2008 Qua Thị Nhân Mirjana (11/2/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768