MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Medjugorje Và Mề Đay Huyền Nhiệm, Ngày 27 Tháng 11.
Thứ Năm, Ngày 27 tháng 11-2008

Vào ngày 27 tháng 11 năm 1830, Đức Mẹ Maria đã hiện ra với Thánh Nữ Catherine LaBouré tại Paris, nước Pháp để ban những thông điệp và Mề Đay Huyền Nhiệm (Miraculous Medal). Mẹ phán rằng:

"Những ai đeo ảnh vẩy (Medal) này với lòng tin tưởng thì sẽ nhận được rất nhiều ơn lành đặc biệt."

Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Hãy chuộc Mề Đay Huyền Nhiệm như dưới đây để đeo vào cổ mình và những thành viên trong gia đình mình. Ave Maria!

Thursday, November 27, 2008

Medjugorje and the Miraculous Medal

Today is the Feast of the Miraculous Medal. The medal has an association with Medjugorje. On November 27, 1989, Our Lady said to the visionary Marija:

These days, I want you to pray in a special way for the salvation of souls. Today is the feast day of the miraculous medal, and I want that you pray, in a special way, for the salvation of those people who are carrying this miraculous medal. I want you to spread the devotion and carrying of this medal, so that more souls may be saved, and that you pray in a special way.

O Mary conceived without sin, pray for us who have recourse to you.

On November 27 1830 at 5:30 pm, during meditation, St Catherine Labouré saw at the present location of the Virgin of the Globe (Rue de Bac) a vision of the Blessed Virgin. She was standing on a globe holding in her hands a small golden globe, her feet crushing a serpent. Coming from the open hands of the Blessed Virgin were beautiful rays of light. At that same moment Catherine heard a voice saying: “These rays are symbols of graces that Mary obtains for people.” Then an oval formed around the vision and Catherine saw emblazoned in a semi-circle this invocation written in gold letters, and until then unknown: “O Mary conceived without sin pray for us who have recourse to you”. Then the oval turned and Catherine saw on the reverse side, the letter M surmounted with a little cross and below it the Hearts of Jesus and Mary. Catherine then heard these words: “Have a medal made as this. Those who wear it with confidence will receive great graces.”

further information about the Miraculous Medal and St Catherine Labouré can be found at the official website of the Chapel of the Rue de Bac.
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chiếc Cầu Tre Lắc Lẻo (12/2/2008)
Thông Điệp Ngày 2 Tháng 12 Năm 2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (12/2/2008)
Đức Mẹ Sa Mạc Mojave, California, Our Lady Of The Rock (3) (11/30/2008)
Đọc Thêm Về Việc Đức Mẹ Hiện Ra Ở Sa Mạc Mojave, California (2) (11/30/2008)
Đức Mẹ Sa Mạc Mojave, California: Một Nơi Thánh Thiêng (1) (11/28/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Và Lễ Tạ Ơn Tới (11/27/2008)
Tin/Bài khác
Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving (11/26/2008)
Thank You, My God! (11/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25/11/2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (11/25/2008)
Fatima Và Những Lời Cảnh Báo Rùng Rợn (11/25/2008)
Tràng Chuỗi Mân Côi Nối Kết Hai Thương Binh Kẻ Thù (11/22/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768