MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Làm Mẹ Phải Khổ
Thứ Bảy, Ngày 10 tháng 1-2009

LÀM MẸ PHẢI KHỔ


Cha đáng kính Jean Herolt dòng Đaminh đã thuật câu chuyện sau đây
trong tập Semones discipuli:

" Có thuật một người đàn ông đã kết bạn mà vẫn sông bê tha tội lỗi ... Vợ ông là một giáo hữu nhiệt thành, không biết cách nào để chồng dứt bỏ cuộc đời tội lỗi, bà nài nẳng mãi, ông chồng mới ưng chịu làm một việc đơn sơ để sùng kính Đức Mẹ Đồng Trinh trong nếp sống trụy lạc của ông ; bà xin ông đọc một kinh Kính Mừng mỗi khi đi qua một ảnh hay tượng Đức Mẹ. Ai ngờ chỉ có thế mà bà đã được sở nguyện.

Một đêm kia lúc trắng trợn đi lăn mình vào dịp tội, con người xấu thói
đó nhìn xa xa thấy một ánh sáng lập lòe. Ông lại gần và nhận ra đó là
ngọn đèn dầu thắp trước tượng Đức Mẹ ẵm Chúa Hài Nhi. Theo lời hứa với vợ, ông đọc một kinh Kính Mừng. Tức thì ông thấy Chúa Hài Đồng mình đầy vết thương đang vấy máu ! Hoảng hốt và cảm động vì nghĩ bởi tội mình mà Chúa Cứu Chuộc phải chịu những vết thương đau đớn ấy, ông nức nở ôm mặt khóc. Nhưng Chúa Hài Đồng trở mặt đi không thèm nhìn đến ông. Ông bẽ bàng quá, ông liền than thở với Đức Mẹ :

- Lạy Mẹ Tình Thương. Con Mẹ đã bỏ con rồi ! Con xin cậy nhờ Mẹ là Mẹ Chúa cũng là Trạng Sư rất quyền thế, rất xót thương. Lạy Nữ Vương, xin giúp đỡ con, xin can thiệp giúp đỡ con .

Tức thì Đức Mẹ trả lời :

- Bọn tội lỗi các con gọi Ta là Mẹ Tình Thương, nhưng các con có thôi
làm cho Ta trở thành người Mẹ Đau Khổ đâu ! Các con cứ đi bắt bớ hành hạ Con Ta mãi và làm cho Ta khổ sở nhất đời.

Nhưng rồi Mẹ cũng mủi lòng an ủi người tội lỗi, đã đến quy dưới chân
Mẹ đó ; Mẹ quay về Chúa Giêsu xin tha thứ cho ông ta. Và dường như
Chúa Giêsu nhất định không tha thứ, nên Đức Mẹ đặt Chúa lên ghế, quỳ
xuống và thân thưa rằng :

- Con Mẹ. Mẹ không đứng dậy nữa, nếu con không muốn tha thứ cho người tội lỗi này.

Chúa Giêsu bèn trả lời :

- Ôi Mẹ ! Con không thể chối Mẹ được nữa. Mẹ muốn Con tha cho nó phải không? Vâng vì yêu Mẹ. Con tha rồi đó, Mẹ bảo nó đến hôn thương tích của con đi.

Ông ta bèn khóc lóc bước lên ghé môi hôn những vết thường nơi mình
Chúa Giêsu, hôn đến đâu vết thương biến đi đến đó. Sau cùng Chúa cũng ôm hôn ông ta, tỏ ra đã tha thứ hết cho ông ta rồi.

Ông hoàn toàn cải hóa, sống cuộc đời rất lành thánh. Ông cũng không
quên đem hết tâm hồn yêu mến Mẹ Maria. Người đã xin cho ông ơn trọng đại ấy."

Catholic World

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Kẻ Mù Được Mẹ Chữa Lành (1/14/2009)
Năm Thánh Đức Mẹ Tàpao (1/13/2009)
Chế Độ Thay Đổi Nhưng Lòng Sùng Kính Đức Mẹ Không Thay Đổi Ở VN (1/12/2009)
Sùng Kính Mẹ Maria (1/11/2009)
Mẹ Xuống Luyện Ngục (1/11/2009)
Tin/Bài khác
Con Cái Mẹ Chinh Phục Thế Gian, Nhưng Khinh Chê Thế Gian Và Bị Thế Gian Khinh Thường (1/9/2009)
Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời Hiển Vinh (1/9/2009)
Nhiệm Vụ Đức Mẹ Trong Thời Cuối (1/8/2009)
Hồi Tâm Hoán Cải Nhờ Đức Mẹ Fatima (1/8/2009)
Lòng Nhân Hậu Bao La Của Mẹ (1/7/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768