MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lễ Truyền Tin (9)
Chủ Nhật, Ngày 30 tháng 8-2009

Lễ Truyền Tin (9)

xuanha.net

(Mẹ dạy về việc tận hiến và sống tận hiến)

Mọi người hãy dâng mình cho Mẹ

Khi các con hãy chiêm ngắm giây phút khôn tả khi Tổng Lãnh Gabriel được Chúa sai xuống để truyền tin cho Mẹ. Tổng Lãnh Thiên Thần nhận lời Xin Vâng của Mẹ để chu toàn chương trình Cứu Chuộc đời đời của Chúa và chấp nhận mầu nhiệm Nhập Thể vĩ đại trong lòng đồng trinh Mẹ. Lúc đó các con sẽ hiểu tại sao Mẹ xin các con phải dâng mình cho TTVSM.

Phải, chính Mẹ đã tỏ ý Mẹ khi hiện ra ở Fatima năm 1917; Mẹ đã nhắc đi nhắc lại việc dâng mình đó với Lucia.

Trong những năm vừa qua, Mẹ lại khẩn khoản yêu cầu điều đó trong những thông điệp gửi cho Phong Trào LMĐM ; và, một lần nữa, Mẹ lại xin mọi người phải dâng mình cho TTVSM .

...

1- Mẹ cũng xin tất cả các Giám Mục, Linh mục, Tu sĩ và Giáo dân hãy

dâng mình cho Mẹ. Đây là lúc Giáo Hội phải tập trung vào TTVSM là nơi trú

ẩn vững chắc!

Tại sao Mẹ đòi các con phải làm việc dâng mình này?

Khi một đồ vật đã được cung hiến thì nó không được dùng vào việc nào khác

ngoài những việc thờ phương mà thôi như các đồ lễ chẳng hạn.

Đối với một người cũng thế, khi người đó được Chúa kêu gọi để phục vụ

Người một cách hoàn hảo. Bởi thế các con mới hiểu Bí Tích Rửa Tội thực là

một hành động dâng hiến.

 

Nhờ Bí Tích Rửa Tội Chúa Giêsu đã lập, các con được thông ban ơn thánh,

được nâng lên đời sống cao hơn, đó là đời sống siêu nhiên. Như vậy các con

được tham dự vào bản tính Thiên Chúa, thông hiệp tình yêu với Thiên Chúa,

và nhờ vậy việc làm của các con có một giá trị mới vượt trên giá trị tự nhiên,

vì khi ấy chúng thực sự mặc giá trị siêu nhiên.

Vì thế, sau khi chịu Phép Rửa Tội, các con được dành riêng ra để hoàn toàn

làm vinh quang Chúa Cả Ba Ngôi, được tận hiến để sống trong tình yêu Chúa

cha, noi gương Chúa Con, trong sự hiệp thông tròn đầy với Chúa Thánh Thần.

 

Đặc điểm của việc tận hiến là tính cách toàn diện của nó : khi các con tận

hiến là các con tận hiến toàn diện và mãi mãi!

Khi Mẹ xin các con tận hiến cho TTVSM,  Mẹ muốn các con hiểu rằng các

con phải phó mình cho Mẹ hoàn toàn, toàn diện và mãi mãi, để Mẹ tùy ý xử

dụng các con theo Thánh ý Chúa.

Các con phải phó mình cho Mẹ một cách hoàn toàn, bởi đó phải trao tất cả

mọi sự cho Mẹ. Các con không được dâng một điều và giữ lại một điều; các

con phải thực sự thuộc về Mẹ hoàn toàn, tất cả.

Lại nữa, các con không được tận hiến cho Mẹ một ngày rồi ngày khác lại

thôi, hay trong một thời gian các con muốn, mà phải tận hiến mãi mãi.

Chính tính cách quan trọng : thuộc về Mẹ toàn diện và mãi mãi này mà Mẹ

đòi các con phải tận hiến cho TTVSM.

 

Các con phải sống đời tận hiến thế nào?

Nếu chiêm ngắm mầu nhiệm khôn tả mà Giáo Hội mừng kính hôm nay. các

con sẽ hiểu phải sống đời tận hiến này ra sao.

 

Bằng tình yêu, Ngôi Lời của Cha đã phó mình cho Mẹ hoàn toàn.

Sau lời Xin Vâng của Mẹ, Người đã ngự xuống lòng đồng trinh Mẹ.

Người tín thác cả thần tính của Người cho Mẹ.

Sau khi Nhập Thể, Ngôi Lời vĩnh cửu, Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống ẩn náu

và trú ngụ trong lòng bé nhỏ của Mẹ đã được Chúa Thánh Linh chuẩn bị một

cách lạ lùng.

Người tín thác cả nhân tính Người cho Mẹ một cách thâm sâu như bất cứ

người con nào đối với mẹ mình. Người nhận lãnh mọi sự nơi Mẹ : máu, thịt,

hơi thở, của ăn, tình yêu, để mỗi ngày lớn lên trong lòng Mẹ, và rồi - sau khi

sinh ra - Người luôn luôn ở bên cạnh Mẹ, phó thác mọi sự cho Mẹ.

 

Bởi thế, cũng như Mẹ là Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể thì Mẹ cũng là Mẹ của Ngôi Lời Cứu Chuộc,

- là màu nhiệm đã bắt đầu ngày Truyền tin một cách tuyệt diệu.

Đó, Mẹ đã liên kết mật thiết với Chúa Giêsu Con Mẹ như thế; Mẹ đã cộng

tác vào Công Cuộc Cứu Chuộc của Người, trong thời thơ ấu, lúc niên thiếu,

30 năm ẩn dật tại Nazaret, đời sống công khai, hồi thương khó, cho đến khi

Người chết trên Thập giá. Dưới chân Thập giá, Mẹ đã dâng mình chịu đau

khổ với Người, lãnh nhận những lời trối yêu thương và đau khổ của

Người, những lời đặt Mẹ làm Mẹ thật của nhân loại.

 

2- Các con linh mục yêu dấu, các con cũng được kêu gọi noi gương Chúa Giêsu trong

mọi sự, vì các con là những thừa tác viên của Người. Bởi thế, các con hãy theo

gương Người, phó thác hoàn toàn cho Mẹ thiên quốc. Đó là lý do tại sao Mẹ

xin các con hãy dâng mình cho Mẹ bằng việc tận hiến.

Như thế, đối với các con, Mẹ là một người Mẹ đầy ân cần và săn sóc. Mẹ ân

cần săn sóc để các con lớn lên theo chương trình của Chúa, để các con thực

hiện được ơn gọi linh mục lớn lao trong đời các con; mỗi ngày Mẹ sẽ hướng

dẫn các con noi gương Chúa Giêsu hơn, Người phải là mẫu mực duy nhất

cho các con, là tình yêu vĩ đại nhất của các con. Các con sẽ là những dụng

cụ đích thật của Người, những cộng tác viên trung thành trong việc Cứu Chuộc

của Người.

Đó là điều thật cần thiết cho phần rỗi nhân loại ngày nay vì nhân loại đã quá

yếu liệt và xa lìa Thiên Chúa.

 

Thiên Chúa có thể cứu vớt nhân loại nhờ sự can thiệp đặc biệt của lòng yêu thương

 xót Người. Các con, những Linh mục của Chúa Kitô và những con yêu dấu

của Mẹ, các con được gọi làm những dụng cụ để tình yêu thương xót chúa

Giêsu toàn thắng.

 

Ngày nay, đó là điều phải có để Giáo Hội được sạch khỏi những vết thương bất trung và bỏ đạo hầu lại được thánh thiện rực rỡ.

Mẹ muốn cứu chữa Giáo Hội nhờ các con, các Linh mục của Mẹ.

Mẹ muốn thực hiện sớm, nếu các con để Mẹ hành động nơi các con, nếu các

con ngoan ngoãn và đơn sơ phó thác cho hành động Từ Mẫu thương xót của Mẹ.

Một lần nữa, hôm nay Mẹ lại khẩn khoản xin tất cả các con hãy dâng mình

cho TTVSM .

(Trích sách Cùng Các Linh mục... số 287, ngày 25-3-84)

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Giờ Bình An: Đức Mẹ Là Hoa Hồng Mầu Nhiệm (9/1/2009)
Gia Đình Tôn Vinh Đức Mẹ (14) (9/1/2009)
Kinh Tận Hiến Cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria (13) (9/1/2009)
Lễ Mẹ Dâng Mình # 12 (8/31/2009)
Đức Mẹ Kêu Gọi Các Gia Đình Công Giáo (11) (8/31/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Trái Tim Mẹ Là Chiếc Neo Cứu Rỗi (10) (8/30/2009)
Tin/Bài khác
Audio Áo Đức Bà Mầu Nâu (5/9/2012)
Trái Tim Mẹ Là Cửa Thiên Đàng(8) (8/29/2009)
Đoàn Quân Trung Thành Của Mẹ (7) (8/29/2009)
Những Tình Yêu Lớn Lao (6) (8/28/2009)
Hãy Tin Cậy Mẹ Lúc Hiện Tại (5) (8/28/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768