MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Mẹ Maria Là Mẹ
Thứ Hai, Ngày 7 tháng 9-2009

MẸ MARIA LÀ MẸ

Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh và cũng là người phát ngôn của đoàn đại biểu Tòa Thánh đã mạnh mẽ phê bình một số điểm trong bản dự thảo văn kiện chung kết của hội nghị Cairo hồi tháng 9 năm 1995. Rõ rệt và mạnh mẽ nhất trong lập trường của Tòa Thánh là không chấp nhận việc phá thai như một phương pháp kiểm soát dân số. Tòa Thánh cũng không chấp nhận các dịch vụ thông tin liên quan đến phá thai, ngừa thai dành cho giới trẻ vị thành niên mà không đếm xỉa gì đến quyền lợi và nghĩa vụ của các bậc làm cha mẹ trong vấn đề này. Đây là điều trái ngược với tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và hiệp ước về quyền của trẻ em, những tuyên truyền thiếu trách nhiệm như thế sẽ mở ngỏ cho cuộc sống buông thả, dẫn đến việc hủy hoại gia đình.

Tựu trung, trọng tâm của vấn đề là gia đình, không thể nói đến dân số và phát triển mà không màng đến gia đình, không thể có phát triển thật sự nếu gia đình không được tôn trọng, không thể bàn đến bất cứ một vấn đề xã hội nào mà không quan tâm đến gia đình, bởi vì gia đình là tế bào nguyên thủy của xã hội, vì gia đình là trường học đầu tiên nơi con người tiếp nhận móng đích thực của sự phát triển toàn diện.

***

Hôm nay lễ sinh nhật Đức Mẹ. Đây là dịp mời gọi chúng ta suy nghĩ về tầm quan trọng của gia đình trong đời sống cá nhân cũng như xã hội. Đã làm người, ai cũng đều sinh ra có cha, có mẹ, có gia đình, có anh chị em, có ông bà tổ tiên, có một dân tộc. Gia đình là nơi để cho con người có mặt trong thế giới, không phải như một con số mà như một nhân vị độc nhất vô nhị với một định mệnh cá biệt.

Mẹ Maria cũng đã chào đời như mọi người, nghĩa là đã sinh ra trong một gia đình. Chính qua gia đình mà Mẹ Maria đã đi vào lịch sử của dân tộc và từ đó góp phần vào công cuộc cứu rỗi. Chính qua ngã thông thường và bắt buộc ấy của gia đình mà Chúa Giêsu đã nhập thể làm người. Mãi mãi, Ngài vẫn là một người Do Thái, con của bà Mẹ Maria và bác thợ mộc Giuse.

Gia đình là một định chế quan trọng trong chương trình cứu độ đến nỗi thánh Mathew đã mở đầu sách Tin Mừng bằng gia phả của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là một con người thật sự bởi vì Ngài đã sinh ra trong một gia đình nối liền nhiều thế hệ, trong đó có những tên tuổi nổi tiếng nhưng cũng không thiếu những gương mặt chỉ gợi lên những tăm tối u buồn. Sinh ra trong một gia đình là đón nhận một dây chuyền của liên đới, liên đới với dân tộc, liên đới với toàn thể nhân loại. Con người chỉ tìm gặp chính bản thân mình một cách trọn vẹn, nghĩa là nên người một cách sung mãn bằng sự hiến thân vô vị lợi cho tha nhân mà thôi. Một con người phát triển toàn diện thiết yếu là con người đạt chiều kích vị tha ấy.

Còn nơi nào để con người nhận thức được và sống tình liên đới ấy bằng chính gia đình, còn nơi nào để con người học và sống tình người cho bằng gia đình, còn nơi nào để con người học sống yêu thương và làm người cho bằng gia đình. Chúa Giêsu chỉ sống 33 năm trên dương thế, nhưng 30 năm đầu của cuộc đời Ngài là 30 năm sống trong gia đình với cha mẹ, với những người thân, 30 năm đi học làm người để trở thành một con người sung mãn trong nhân cách. Đối với Chúa Giêsu những năm tháng sống trong gia đình có giá trị cứu rỗi như chính cái chết của Ngài trên thập giá.

Mẹ Maria đã sinh ra trong một gia đình, nhờ Mẹ mà Chúa Giêsu đã sinh ra và lớn lên trong một gia đình. Mừng ngày sinh của Mẹ là ý thức về phẩm giá và ơn gọi cao cả trong gia đình, trong chương trình cứu độ của Chúa, chính trong gia đình mà con người được cứu rỗi, được tái sinh và được lớn lên trong ơn thánh.

***

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho các cặp vợ chồng, những kẻ làm cha mẹ và mọi thành phần trong mỗi gia đình ý thức được vai trò quan trọng trong mỗi gia đình và cố gắng sống như thế nào để mỗi gia đình trở thành một Giáo hội nhỏ, trong đó mọi người đều đạt được sự sung mãn nhân cách bằng cuộc sống hiến thân vô vị lợi cho nhau.

R. Veritas

Ngọc Nga sưu tầm 

MẸ MARIA LÀ MẸ

Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh và cũng là người phát ngôn của đoàn đại biểu Tòa Thánh đã mạnh mẽ phê bình một số điểm trong bản dự thảo văn kiện chung kết của hội nghị Cairo hồi tháng 9 năm 1995. Rõ rệt và mạnh mẽ nhất trong lập trường của Tòa Thánh là không chấp nhận việc phá thai như một phương pháp kiểm soát dân số. Tòa Thánh cũng không chấp nhận các dịch vụ thông tin liên quan đến phá thai, ngừa thai dành cho giới trẻ vị thành niên mà không đếm xỉa gì đến quyền lợi và nghĩa vụ của các bậc làm cha mẹ trong vấn đề này. Đây là điều trái ngược với tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và hiệp ước về quyền của trẻ em, những tuyên truyền thiếu trách nhiệm như thế sẽ mở ngỏ cho cuộc sống buông thả, dẫn đến việc hủy hoại gia đình.

Tựu trung, trọng tâm của vấn đề là gia đình, không thể nói đến dân số và phát triển mà không màng đến gia đình, không thể có phát triển thật sự nếu gia đình không được tôn trọng, không thể bàn đến bất cứ một vấn đề xã hội nào mà không quan tâm đến gia đình, bởi vì gia đình là tế bào nguyên thủy của xã hội, vì gia đình là trường học đầu tiên nơi con người tiếp nhận móng đích thực của sự phát triển toàn diện.

***

Hôm nay lễ sinh nhật Đức Mẹ. Đây là dịp mời gọi chúng ta suy nghĩ về tầm quan trọng của gia đình trong đời sống cá nhân cũng như xã hội. Đã làm người, ai cũng đều sinh ra có cha, có mẹ, có gia đình, có anh chị em, có ông bà tổ tiên, có một dân tộc. Gia đình là nơi để cho con người có mặt trong thế giới, không phải như một con số mà như một nhân vị độc nhất vô nhị với một định mệnh cá biệt.

Mẹ Maria cũng đã chào đời như mọi người, nghĩa là đã sinh ra trong một gia đình. Chính qua gia đình mà Mẹ Maria đã đi vào lịch sử của dân tộc và từ đó góp phần vào công cuộc cứu rỗi. Chính qua ngã thông thường và bắt buộc ấy của gia đình mà Chúa Giêsu đã nhập thể làm người. Mãi mãi, Ngài vẫn là một người Do Thái, con của bà Mẹ Maria và bác thợ mộc Giuse.

Gia đình là một định chế quan trọng trong chương trình cứu độ đến nỗi thánh Mathew đã mở đầu sách Tin Mừng bằng gia phả của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là một con người thật sự bởi vì Ngài đã sinh ra trong một gia đình nối liền nhiều thế hệ, trong đó có những tên tuổi nổi tiếng nhưng cũng không thiếu những gương mặt chỉ gợi lên những tăm tối u buồn. Sinh ra trong một gia đình là đón nhận một dây chuyền của liên đới, liên đới với dân tộc, liên đới với toàn thể nhân loại. Con người chỉ tìm gặp chính bản thân mình một cách trọn vẹn, nghĩa là nên người một cách sung mãn bằng sự hiến thân vô vị lợi cho tha nhân mà thôi. Một con người phát triển toàn diện thiết yếu là con người đạt chiều kích vị tha ấy.

Còn nơi nào để con người nhận thức được và sống tình liên đới ấy bằng chính gia đình, còn nơi nào để con người học và sống tình người cho bằng gia đình, còn nơi nào để con người học sống yêu thương và làm người cho bằng gia đình. Chúa Giêsu chỉ sống 33 năm trên dương thế, nhưng 30 năm đầu của cuộc đời Ngài là 30 năm sống trong gia đình với cha mẹ, với những người thân, 30 năm đi học làm người để trở thành một con người sung mãn trong nhân cách. Đối với Chúa Giêsu những năm tháng sống trong gia đình có giá trị cứu rỗi như chính cái chết của Ngài trên thập giá.

Mẹ Maria đã sinh ra trong một gia đình, nhờ Mẹ mà Chúa Giêsu đã sinh ra và lớn lên trong một gia đình. Mừng ngày sinh của Mẹ là ý thức về phẩm giá và ơn gọi cao cả trong gia đình, trong chương trình cứu độ của Chúa, chính trong gia đình mà con người được cứu rỗi, được tái sinh và được lớn lên trong ơn thánh.

***

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho các cặp vợ chồng, những kẻ làm cha mẹ và mọi thành phần trong mỗi gia đình ý thức được vai trò quan trọng trong mỗi gia đình và cố gắng sống như thế nào để mỗi gia đình trở thành một Giáo hội nhỏ, trong đó mọi người đều đạt được sự sung mãn nhân cách bằng cuộc sống hiến thân vô vị lợi cho nhau.

R. Veritas
 
Ngọc Nga sưu tầm
 

 


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc (9/15/2009)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Chương 109 (9/11/2009)
Suy Niệm Biến Cố 11.09.2001 Tại Hoa Kỳ (9/10/2009)
Sinh Nhật Ðức Trinh Nữ Maria, Ngày 8 Tháng Chín (9/8/2009)
Maria, Tặng Phẩm Tuyệt Vời Của Thiên Chúa, Ngày 08/09/09 (9/8/2009)
Tin/Bài khác
Tản Mạn Ngày Sinh Nhật Mẹ (08.09) (9/6/2009)
Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria (9/5/2009)
Giờ Bình An: Hành Trang Nước Trời, Vâng Theo Ý Chúa (9/3/2009)
Giờ Bình An: Cuộc Thánh Chiến Của Mẹ Chúa Giêsu (9/3/2009)
Giờ Bình An: Đức Mẹ Là Hoa Hồng Mầu Nhiệm (9/1/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768