MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Mẹ Maria Mạc Khải Đường Về Thiên Đàng
Thứ Ba, Ngày 29 tháng 9-2009

Mẹ Maria Mạc Khải Đường Về Thiên Đàng


Lời Nói Đầu:

Mạc Khải này là Mệnh Lệnh và là Lời nói trực triếp của Đức Mẹ với vị Thụ Khải và
cũng như với hết thảy mọi người không phân biệt là ai đang sống trên thế gian
đầy đau thương và tội lỗi này, đặc biệt với những ai đang làm nhiệm vụ Tông đồ
truyền bá chuỗi Mân Côi, với các Hiệp Sĩ Đức Mẹ và với toàn thể các hội viên Hội
Mân Côi.

Những người thi hành (...), thì thật là hạnh phúc và đáng được chúc tụng biết
bao khi họ thực hành và kiên trì như thế, vì "Thần Khí Chúa sẽ ngự xuống trên họ
và biến họ thành ngôi nhà và chốn cư ngụ của người" (Is 11,2 ; Ga 14,23). Họ là (con cái của Mẹ Maria) con cái của Cha trên trời, thực hiện công việc của Người (Mt 5,45; 12,50).

Ôi thật là điều vẽ vang, khi có một người Mẹ và một người Cha trên
trời. Ôi thật là điều thánh thiện, an ủi khi có một người bạn trăm năm
đẹp tuyệt và kỳ diệu. Ôi thật là điều thánh thiện và đáng quí mến, khi
có một người Anh và một người Con hiền lành, khiêm hạ, an hòa,
ngọt ngào, đáng mến và đáng ước ao trên hết mọi sự: đó là Đức
Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng đã thí mạng sống mình cho đàn
chiên (Ga 10,15), và đã cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha rằng:

"Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong Danh Cha mà Cha
đã ban cho Con ở dưới thế này" (Ga 17,11); "họ thuộc về Cha và Cha
đã ban cho Con; họ đã tiếp nhận những lời ấy và tin thật rằng Con đã
từ Cha mà đến; họ đã biết thật rằng, Cha đã sai phái Con" (Ga 17,8).
"Con cầu xin cho họ chứ không cầu xin cho thế gian" (Ga 17,9). "Xin
Cha chúc lành và thánh hoá họ, và vì họ, Con xin thánh hiến chính
mình con" (Ga 17, 17.19). "Con không chỉ cầu xin cho họ, nhưng còn
cho những ai nhờ lời họ mà tin vào Con, để họ được thánh hoá và
nên một như chúng ta" (Ga 17,11.20.23). "Lạy Cha, Con muốn rằng
Con ở đâu, thì họ cũng ở đó với Con, để họ chiêm ngưỡng vinh
quang của Con trong Nước Cha" (Ga 17,24 ; Mt 20,21).

Những người xem thường, phê bình, nhạo báng, cấm cản, những
người không thi hành (…), thì họ là những kẻ đã bị những kẻ thù là
thế gian, ma quỉ và xác thịt lừa gạt, bị ma quỉ trói buộc, nên chỉ muốn
đem thân làm nô lệ thế gian, bận tâm về thế gian và lo lắng cho cuộc
sống phù vân này; họ chỉ muốn chiều theo các đam mê và ước muốn
xấu xa của xác thịt vì họ đã trở nên mù quáng và đui mù vì không nhìn
thấy ánh sáng thật là Chúa Giêsu Kitô. Họ không có ơn khôn ngoan
của Chúa Thánh Thần, vì trong lòng họ không có con Thiên Chúa,
Đấng thể hiện sự khôn ngoan chân thật của Chúa Cha. Họ trở nên
con cái ma quỉ và chỉ muốn thi hành công việc của nó (Ga 8,41). Đối
với con người xác thịt, phạm tội và sống trong thói hư và tội lỗi là điều
êm dịu ngọt ngào, còn phụng sự Thiên Chúa và Mẹ Thiên Chúa thì
thật khó nhọc. Kinh Thánh nói về họ rằng: "Tài ba khôn khéo của họ
đã tan biến mất" (Tv 106,27).

Anh chị em chẳng có của gì ở đời này và đời sau cả. Anh chị em
tưởng cứ giữ mãi được các của phù vân ở đời này sao (?!), nhưng
anh chị em nhầm rồi, vì ngày giờ anh chị em không nghỉ tới và không
hay biết sẽ đến, thể xác yếu liệt, giờ chết gần kề và thế là người ta kết
liệu cuộc đời một cách thê thảm. Ma quỉ đến bao vây linh hồn người
ấy và giật linh hồn người ấy ra khỏi thể xác một cách thô bạo và tàn
nhẫn. Không ai biết được cực hình ấy đau đớn và khủng khiếp thế
nào ngoại trừ kẻ phải nếm chịu điều đó. Mọi tài năng, quyền hành,
hiểu biết và khôn ngoan mà họ tưởng mình sở hữu, sẽ bị tước đoạt
(2Sbn 1,12; Lc 8,18; Mc 4,25).

Họ để tài sản lại cho thân bằng quyến thuộc, những kẻ này đã lấy chia nhau rồi lại còn nói: "Đồ khốn! Lẽ ra nó đã có thể thu tích cho ta nhiều hơn thế nữa". Rồi thể xác bị giòi bọ rúc rỉa. Vậy, "nếu được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn thì
được ích lợi gì?" (Mt 16,26). Thế là họ mất cả xác lẫn hồn trong cuộc
sống ngắn ngủi này và phải sa hoả ngục chịu cực hình đau đớn tụi
nhục đời đời.

Nhân Danh Thiên Chúa là Tình Yêu (1Ga 4,16). Những ai nhận được
Mạc Khải và những Lời này, vì lòng mến Chúa và Đức Mẹ, hãy vui
lòng đón nhận những lời thơm tho của Thiên Chúa, của Đức Mẹ
Maria, của Thánh Cả Giuse; hãy ghi tạc vào lòng và thể hiện ra bằng
hành động thánh thiện, kiên trì cho đến cùng, vì những lời ấy là "Thần
Khí và sự sống" (Ga 6,63). "Quả thế, ai không làm như thế, thì đến
ngày phán xét, phải trả lời trước toà Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta."
Vì có lời chép rằng, Đức Chúa phán: "Ta lấy sự sống ta mà thề: rồi
đây mọi người sẽ phải quì gối lạy ta, và mọi miệng lưỡi phải xưng
tụng Thiên Chúa" (Rm 14,10.11).

Sau Đây Là Bản Văn Mạc Khải (Còn gọi là Thông điệp) Của Đức Mẹ Nói
Với Vị Thụ Khải Ưu Tuyển Từ Năm 1976 - 1986:

- Các con yêu dấu của Mẹ! Các con phải loan tin cho tất cả mọi người đều
biết Mệnh lệnh của Mẹ trao cho các con để cứu nhân loại trước khi quá
muộn. Vậy, các con phải nghe cho rõ, và ghi chép để loan tin cho mọi người
được biết Mệnh lệnh của Mẹ ban xuống cho nhân loại. Đó là chuỗi Mân côi.

- Các con hãy biết rằng không còn bao lâu nữa, Chúa Giêsu và Mẹ sẽ lại đến
với nhân loại đầy tội lỗi và đau thương một lần nữa.

- Các con phải hy sinh và siêng năng cầu nguyện cho kẻ có tội và cho toàn
thể thế giới.

- Lần chuỗi Mân Côi. Các con có biết không? Đó là việc mà các con không
được xem thường, nhưng là việc rất có giá trị cho các con và toàn Thế giới.

- Các con có biết chăng? Chuỗi Mân Côi quý giá chừng nào để cứu nhân loại
khỏi tay ma quỷ. Vì thế, Mẹ mới cho các con biết lần chuỗi Mân Côi quý
trọng là ngần nào!

- Các con biết rằng: Chuỗi Mân Côi là vũ khí lớn lao để chiến thắng Satan, và
chiến thắng Hỏa ngục. Nhờ chuỗi Mân Côi mà các con chịu đựng được
những sự khó khăn và quyết tâm bỏ hết mọi sự vác thánh giá theo chân Chúa
cho đến ngày Cha và Mẹ toàn thắng.

- Các con có biết không? Chuỗi Mân Côi sẽ làm cho mọi người vững mạnh
đức tin. Đã có biết bao nhiêu người ngoại giáo được ơn ăn năn trở lại nhờ lời
cầu nguyện của bà con thân nhân bằng chuỗi Mân Côi.

- Các con có thấy chuỗi Mân Côi rất ích lợi cho các con và các linh hồn
không? Mẹ đã khuyên các con bao nhiêu thế kỷ nay mà các con vẫn chưa
hiểu rõ sao!

- Bởi vậy, Mẹ mới báo cho các con biết lần này là lần cuối. Mẹ khuyên bảo
các con phải sống theo các mầu nhiệm Mân Côi. Mẹ sẽ thắng thế gian bằng
chuỗi Mân Côi.

- Các con hãy siết chặt tay nhau, yêu thương nhau mà sống trong các mầu
nhiệm Mân Côi, đừng bao giờ bỏ quên việc lần chuỗi Mân Côi.

- Nhờ tràng chuỗi Mân Côi mà các con được phần thưởng lớn lao trên Trời.
Vì vậy, các con phải hy sinh, hãm mình, đền tội thay cho kẻ khác. Phải siêng
năng lần chuỗi Mân Côi để đền tạ Trái Tim Cha, Trái Tim Mẹ, thay cho họ.

- Bao nhiêu điều Mẹ dạy các con trong Mệnh lệnh này. Các con phải thi hành
ngay, kẻo quá muộn! Vì thời gian không còn bao lâu nữa, là đã đến giờ Cha
và Mẹ sẽ phạt loài người vì tội lỗi loài người. Nhanh lên đi các con ơi, kẻo
quá muộn!

- Hỡi các con! Hôm nay Mẹ nói lần cuối về chuỗi Mân Côi. Tự các con, các
con không thể đến cùng Chúa được. Bởi thế, Mẹ đã cho các con 1 mối dây
liên lạc với Thiên Chúa. Đó là chuỗi Mân Côi. Đó là chính Mẹ, Mẹ Maria của
các con.

- Mẹ ao ước các con lần chuỗi Mân Côi. Các con hãy đặt mình trong tình yêu
sâu thẳm của Mẹ, nghỉa là các con phải lần chuỗi Mân Côi với tình âu yếm
vô biên mà các con dành cho Mẹ để Mẹ được hòa tan trong các con, để Mẹ
nên một với các con trong chuỗi Mân Côi.

- Mẹ tin tưởng rằng những điều Mẹ nói với các con hôm nay sẽ làm cho cả
thế giới lưu ý. Vì hỡi các con, hôm nay Nữ Vương Trời đất cảnh báo các
con 1 lần nữa!

- Nếu thế giới không tôn sùng Trái Tim Mẹ, để nhờ Mẹ mà đến cùng Thiên
Chúa, nếu các con không năng lần chuỗi Mân Côi, để Mẹ âu yếm dâng cả
nhân loại cho Thiên Chúa Ba Ngôi bằng tình yêu tuyệt đối của Mẹ, bằng
danh dự của Mẹ Thiên Chúa, bằng danh dự của 1 Trinh Vương, thì hỡi các
con, toàn thể nhân loại sẽ tràn ngập trong Biển Đỏ, trong Biển Máu!

- Các con hãy tận hiến để nên những chuỗi Mân Côi sống, là dâng đời sống
các con cho Mẹ.

- Chúc cho con, và anh chị em con, làm tròn bổn phận Mẹ giao phó cho các
con, Mệnh lệnh đặc biệt này, và quan trọng nhất cho nhân loại này, để các
con hiểu Mệnh lệnh Mân Côi, hiểu lời Mẹ dạy.

- Đây là Mệnh lệnh tối quan trọng của Mẹ. Mẹ ban Mệnh lệnh Mân Côi cho
nhân loại lần cuối cùng, vì đây là thời gian chót để mọi nguời ăn năn cải
thiện, để nhân loại thức tỉnh kịp thời nếu không thì sẽ quá muộn!

- Con ơi! Không còn kịp nữa rồi cho kẻ cứng đầu. Con hãy viết thật lớn điều
này: "Nếu nhân loại không tôn sùng Mẹ bằng cách lần chuỗi Mân Côi thì làn
sống vô tín sẽ lan tràn khắp thế giới và mọi dân tộc sẽ đều chìm trong biển
đỏ."

- Thưa Mẹ, có Linh Mục giảng rằng: “không cần lần chuỗi Mân Côi cho
nhiều mà hãy sống các Mầu nhiệm Mân Côi là đủ.”

- Mẹ chưa thấy các Linh Mục ấy sống các Mầu nhiệm Mân Côi như thế
nào? Không cần lần chuỗi Mân Côi, thì sống các Mầu nhiệm Mân Côi làm
sao được? Mẹ mong các Linh Mục tiên phong sống các Mầu nhiệm Mân Côi
và năng lần chuỗi Mân Côi hơn nữa.

- Thưa Mẹ, có Linh mục giảng rằng: “Tôn kính Mẹ quá, chạy tới Mẹ quá, là
kính trọng Mẹ hơn Thiên Chúa.”

- Con ơi! Lầm to rồi, nơi Mẹ chứa đựng cả Ba Ngôi Thiên Chúa. Các con
tôn kính Mẹ. Mẹ vội vàng tôn vinh Thiên Chúa thay cho các con.

- Khi các con lần chuỗi Mân Côi cầu cùng Mẹ, thì Mẹ đã dang tay ra trước
Tòa Thiên Chúa mà cầu xin cho các con. Nếu các con không lần chuỗi Mân
Côi, thì Mẹ lấy gì để dâng lên cho Đức Chúa Cha. Tự các con không xứng
đáng Mẹ ước ao các Linh mục, Tu sĩ biết tôn sùng Mẹ hơn. Mẹ mong các
Linh để cầu xin cùng Thiên Chúa. Nhưng Mẹ, Mẹ nhân danh là Mẹ Thiên
Chúa, nhân danh Nữ Vương vô nhiễm mà cầu xin cho các con. Con ơi! mục,
Tu sĩ nhỏ bé lại và đừng lập luận tính toán nữa, hầu phó thác cho Mẹ dẫn dắt.
Mẹ sẽ dẫn các con đi sâu vào các Mầu nhiệm Mân Côi.

- Các con hãy nghe tiếng Mẹ van lơn: Hãy ăn năn, hãy hy sinh, hãy chăm chỉ
lần chuỗi Mân Côi.

- Chỉ còn cách cải thiện đời sống và lần chuỗi Mân Côi mới có thể xin Cha
trên trời giảm hình phạt cho nhân loại.

- Các con hãy lợi dụng kinh Mân Côi và tháng Mân Côi, Mẹ sẽ đổi kinh Mân
Côi bằng các ơn lành của Mẹ.

- Để xứng đáng nhận lãnh ơn tha thứ, nhân loại phải tỏ thiện chí, ít nhất là
với Mẹ. Đó là các con yêu mến lần chuỗi Mân Côi.

- Điều cấn thiết để các con thoát khỏi mọi cơn cám dỗ, là các con phải tỉnh
thức và lần chuỗi Mân Côi.

- Trong mọi khó khăn, các con hãy giải quyết bằng chuỗi Mân Côi, để nhờ
Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ, mọi sự sẽ êm đẹp.

- Các con hãy gia tăng lần chuỗi Mân Côi để cột chân ma quỷ lại, cho chúng
khòi rảo quanh thế giới làm hại các linh hồn.

- Chúa nói: "Tội lỗi thế gian làm cho ma quỷ lợi thế, mà chuỗi Mân Côi là
xiềng xích duy nhất kìm chân chúng nó lại. Các con quá coi thường việc cầu
nguyện bằng chuỗi Mân Côi."

- Chúa nói: “Trong mọi giáo xứ, những ai bỏ lần chuỗi Mân Côi, phải lần
chuỗi Mân Côi lại, và Vị chủ chăn phải đứng đầu đoàn chiên của mình để lần
chuỗi Mân Côi. Sự lần chuổi Mân Côi hằng ngày là 1 việc làm rất cần thiết.
Cha đòi hỏi hàng Giáo sĩ̃ mỗi ngày bỏ ra ½ giờ lần chuỗi Mân Côi chung với
nhau. Điều Cha đòi hỏi là: Hy sinh, Cầu nguyện, Hãm mình, Gia tăng lòng
tôn sùng Mẹ Maria, truyền bá và thực hành lần chuỗi Mân Côi. Qua Mẹ, Cha
sẽ tiếp nhận và chấp nhận lời cầu nguyện của họ. Các con phải cam kết hằng
ngày lần chuỗi Mân Côi. Truyền bá việc lần chuỗi Mân Côi sẽ đem lại rất
nhiều ơn ích cho Hội Thánh và cho các Linh mục, Tu sĩ. Đừng xao lãng việc
ấy, vì đó là phương thế thánh hóa các linh hồn."

- Thánh Cả Giuse nói: “Cha mong các con lần thật nhiều chuỗi Mân Côi để
nâng đỡ các linh hồn cứng cỏi.”

- Đến đây, Đức Mẹ đề cao 1 số vị Giáo Hoàng có công tôn vinh chuỗi Mân
Côi của Mẹ, và đã truyển bá cho cả thế giới tích cực lần chuỗi Mân Côi. (đã
được đề cập rất nhiều lần trong Thủ Bản Mân Côi, Kinh Mân Côi và 100
truyện tích chuỗi hạt Mạn Côi).

- Hội lần chuỗi Mân Côi tràn lan toàn thế giới, được các vị Giáo Hoàng
phong phú ban những ân xá đặc biệt, mà người ta gọi Hội Mân Côi là Bà
Hoàng Hậu của sự sùng kính dầy đặc ân xá. Hội Mân Côi quy tụ lại những tín
hữu dấn thân vào sự sùng kính kinh Mân Côi, một cách điều hòa. Hội Mân
Côi là dụng cụ kiến hiệu nhất, để truyền bá chưỗi Mân Côi, nên Hội Mân
Côi làm cho sự cầu nguyện này thành một sự cầu nguyện tập thể, công cộng
có giá trị tuyệt vời.

- Để lời cầu nguyện của các con bằng chuỗi Mân Côi đẹp lòng Chúa và Mẹ
hơn. Tốt nhất là các con hãy hiệp thông với nhau trong 1 tổ chức gọi là Hội
Mân Côi, hợp ý cấu nguyện chung. Các con hãy gia nhập những tổ chức ấy,
vì có lợi cho chúng con. Lời cầu nguyện chung với nhau, thì làm đẹp lòng
Chúa và Mẹ hơn nhiều. Mẹ ước muốn các con hãy năng lần chuỗi Mân Côi
trong 1 tổ chức đặc biệt của Mẹ. Dù chúng con đọc kinh chung, hay riêng,
chúng con vẫn được hưởng ơn ích của toàn thể Hội Mân Côi. Chúng con hãy
khuyến khích, mời nhau gia nhập vào Hội Mân Côi của Mẹ. Mẹ hứa sẽ ban
rất nhiều ơn phần hồn và phần xác cho những ai trung thành, và vận động cho
nhiều người gia nhập Hội Mân Côi của Mẹ, khi còn sống cũng như khi đã
qua đời.

- Không lời cầu nguyện tốt lành nào giúp ta tỏ lòng sùng kính Mẹ Maria và
dâng cho Mẹ và đáng được Mẹ ban nhiều ơn lành cho bằng lần chuỗi Mân
Côi. Lần chuỗi Mân Côi cũng là phương pháp giá trị nhất, hữu hiệu nhất, làm
nguôi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, sửa chữa những tội lỗi, những thiếu
sót do cá nhân và xã hội gây ra. Thật ra Phép lần chuỗi Mân Côi là 1 phương
cách sùng kính từ trời ban xuống, chẳng còn phương tiện nào tốt hơn và giá
trị hơn.

- Sau đây là tài liệu rất quan trọng nói về sự tương quan giữa Bí Tích Thánh
Thể và chuỗi Mân Côi:

1- Chúa Giêsu đã lập Bí Tích Thánh Thể, ví như mặt trời trong công cuộc cứu
thế, thì Phép lần chuỗi Mân Côi, ví như mặt trăng trong công cuộc đồng công
cứu chuộc.

2- Phép Thánh Thề là Bí Tích hôn phối với loài người, thì Phép lần chuỗi
Mân Côi là Bí Tích nhiệm hôn với loài người.

3- Phép Thánh Thể thiết lập thiên chức Linh mục bậc 1, thì Phép lần chuỗi
Mân Côi thiết lập thiên chức Linh mục bậc 2

4- Nhà tạm là nơi Chúa giam mình, thì chuỗi Mân Côi là nơi Đức Mẹ giam
mình.

5- Phép Thánh Thể tựu trung các Mầu nhiệm của Thiên Chúa, thì chuỗi Mân
Côi tái diễn các Mầu nhiệm của Thiên Chúa.

6- Phép Thánh Thể là phép thể hiện ơn cứu độ, thì Phép lần chuỗi Mân Côi
thể hiện ơn đồng công cứu độ.

7- Mầu nhiệm Thánh Thể là Trời hồng của tình yêu nhân hậu, thì mầu nhiệm
Mân Côi là biển xanh đáp ứng lại tình yêu nhân hậu.

- Đức Mẹ Hứa: Mẹ đả truyền thông với các con, vì những nguy hiểm cả thể
đang chờ đợi các con. Vì trận chiến ác liệt, Mẹ đã luôn luôn đàm đạo với các
con và bảo chúng con rằng: thời cáo chung đã gần kề. Và rằng tất cả các linh
hồn nào hiếu thảo, phổ biến các Thông Điệp của Mẹ, sẽ dành được 1 chỗ trên
Thiên đàng. Còn những ai cất giấu đi, hoặc nhạo báng các Thông điệp này, tỏ
ra bướng bỉnh, bất tuân Mệnh lệnh của Mẹ, thì sẽ bị trừng phạt 1 chỗ trong
Hỏa Ngục, vì họ đã không muốn nghe Đức Chúa Thánh Thần, Đấng đang
cảnh báo thế gian về 1 nguy hiểm cả thể đang đe dọa nhân loại.

- Các con yêu dấu của Mẹ! Sự tận cùng của các con đã gần kề. Đó là tại sao
Mẹ xin các con làm những người phổ biến thông điệp này của Mẹ. Khi đến
giờ lâm chung, chúng con sẽ được 1 triều thiên chờ đợi trên Thiên đàng.
Chính Mẹ sẽ đích thân đến mà đem các con về Thiên đàng.

- Mẹ kêu gọi các con và các linh hồn hiếu thảo, hãy làm việc này và hãy giúp
Mẹ bằng cách phổ biến thông điệp này cho mọi người chung quanh con. Hãy
làm viêc này, hỡi các con! Vì loài người cần được các Thông điệp này phổ
biến rộng rãi. Các con sẽ được tưởng thưởng trên Thiên Đàng.

Như Lời Đức Mẹ truyền dạy và hứa ban... Xin tất cả mọi người thi hành (…)
và giúp Đức Mẹ phổ biến Mạc Khải này - trước khi quá muộn!


Biên soạn và phổ biến Mạc Khải,

Lê Nghĩa, tôi tớ thấp

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Học Hỏi Gương Sáng Mẹ Maria (10/3/2009)
Tháng Mân Côi Và Những Bông Hồng Ngoại (10/1/2009)
Mân Côi: Khỉ Cứu Mặt Trăng (10/1/2009)
Mai Khôi: Bông Hồng Đẹp, Viên Ngọc Quí (10/1/2009)
Mẹ Maria Mạc Khải Đường Về Thiên Đàng ( 2) (9/30/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Suy Niệm: Lá Sầu Riêng (9/29/2009)
Tin/Bài khác
Những Gì Giáo Hội Nói Về Đức Maria (9/28/2009)
Kính Mừng Maria (9/28/2009)
Danh Cực Thánh Đức Maria (9/28/2009)
Giờ Bình An (gba) Medjugorje- Mẹ Đến Chữa Lành (2) (9/26/2009)
Thông Điệp Ngày 25 Tháng 9 Năm 2009 Từ Medjugorje, Nam Tư (9/25/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768