MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lễ Đức Mẹ Mân Côi (1)
Thứ Ba, Ngày 6 tháng 10-2009
Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Hãy xin thì sẽ được

Hôm nay Giáo Hội mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi. Đây một dịp để chúng ta suy niệm về Đức Mẹ về việc đạo đức rất phổ thông việc lần chuỗi dâng kính Đức Mẹ. Nhiều người trong chúng ta một tràng chuỗi. Tràng chuỗi chúng ta không giống chàng chuỗi các nhà . Tràng chuỗi chúng ta một lai lịch cổ xưa nòi được thi vị hơn nhiều.

 

Vào thời Trung cổ, trong các nước Công giáo Tây phương, người thanh niên, nhất các thiếu nữ, thói quen mang những tràng hoa trên đầu người ta gọi Chapel- nguồn gốc trong Pháp ngữ của danh từ chapeau chapelet tràng chuỗi.

 

Thánh Louis, vua nước Pháp, cấm các con, nhất các nàng công chúa, không được mang tràng hoa trên đầu trong các ngày thứ sáu, để tưởng niệm đến gai Chúa đội trong cuộc tử nạn. Tràng hoa biến thành các chuỗi hoa, đội lên đầu Đức Mẹ để tỏ lòng tôn kính. Trong khi đó, ở tu viện, các Tu mỗi ngày đọc đủ 150 kinh dâng kính Đức Mẹ. Tràng chuỗi trở nên tràng chuỗi Mân Côi.

 

Việc đạo đức ấy đã được Đức Mẹ chấp nhận, khi Người hiện ra với Thánh ĐaMinh vào thế kỷ XIII. thời ấy, rối Albigeois đã lan tràn nhiều nơi phá hoại Giáo Hội rất nhiều. Thánh Đaminh Dòng của Ngài đã làm hết sức không sao cải hóa được những người theo rối ấy. Ngài cầu nguyện với Đức Mẹ Đức Mẹ đã hiện ra dạy dùng tràng chuỗi Mân Côi làm khí giới thần hiệu để chinh phục rối ấy. Thánh Đaminh đã thành công nhờ tràng hạt Mân Côi.

 

Lễ Đức Mẹ Mân Côi chúng ta mừng hôm nay liên hệ đến một biến cố trong lịch sử Giáo Hội. Ngày 7-10-1571, vua Hồi Giáo mang đại quân hướng về La thề hứa sẽ biến đền thờ Thánh Phêrô thành một chuồng ngựa. Đạo binh Công giáo đã ra nghênh chiến trong khihậu phương giáo dân lần chuỗi Mân Côi cầu xin với Đức Mẹ . Người Công giáo đã chiến thắng tại vịnh Lepant, chặn được sức tiến bão của Hồi giáo. Để ghi ơn Đức Mẹ, Đức Giáo Hoàng Piô V đã thiết lập lễ kính Đức Mẹ Mân Côi.

 

Lần chuỗi không phải việc đọc kinh một cách máy móc các kinh thường quen, miệng đọc lòng suy gẫm các mầu nhiệm căn bản của Chúa Giêsu Đức Mẹ. Mầu nhiệm năm sự VUI để sống lại với Đức Mẹ cuộc đời thơ ấu của Chúa; mầu nhiệm năm sự THƯƠNG để theo Chúa trên đường tử nạn; mầu nhiệm nhiệm năm MỪNG để cùng Đức Mẹ sống qua những ngày cuối cùng của Chúa. thế Lacordaire đã gọi tràng chuỗi Mân Côi một cuốn Phúc Âm tóm lược.

 

Vậy chúng ta hãy siêng năng lần hạt, chính Đức Mẹ cũng khuyến khích việc ấy trong những lần hiện ra ở Rue du Bac, Balê, ở lộ Đức Fatima.

 

Tại rue du BacBalê, Đức Mẹ nói cùng Thánh nữ Catherine Labouret: con hãy quan tâm đến việc lần chuỗi để tôn kính Đức Mẹ.

Tại Lộ Đức, trong 18 lần hiện ra với Bernadetta, Đức Mẹ bao giờ cũng lần hạt khuyên lần hạt. Mỗi lần ra hang đá, Benrnadetta đến quì tại một chỗ nhất định. nhìn lên hang đá, rút tràng chuỗi ra lần. Thế trên bộng đá rực lên một bầu ánh sáng trong một bầu ánh sáng ấy, Đức Mẹ hiện ra. Đức Mẹ cầm trong tay một tràng chuỗi bạc, hạt ngăn bằng vàng. Bernadetta nói: Đức Mẹ cũng lần hạt nhưng tất nhiên không đọc kinh Kính Mừng chỉ cúi đầu, mấp máy đóc kinh Sáng Danh kính Chúa Ba Ngôi.

 

Cách riêng, tại Fatima trong 6 lần hiện ra, Đức Mẹ đã khuyến khích lần hạt. Đức Mẹ dạy em Phanxicô phải lần hạt mới được về Thiên đàng. Đức Mẹ ban ba mệnh lệnh một trong ba mệnh lệnh ấy la phải siêng năng lần hạt. Đức Mẹ tự xưng Nữ Vương Mân Côi.

 

Tràng chuỗi Mân Côi khí giới, thuẫn đỡ trong đời sống. Chúng ta hãy dùng khí giới thuẫn đỡ đó, để chống lại ma quỉ, nhất để nhở Đức Mẹ đưa ta đến với Chúa, ad Jesum per Mariam. Amen.


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Hình Ảnh Rước Kiệu Và Thánh Lễ Tháng Mân Côi Tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam. (10/8/2009)
Medjugorje: Góp Ý Vụ Đgm Peric Ra Thêm Lệnh Cấm (10/7/2009)
Lời Kinh Của Quê Hương Đất Nước (10/7/2009)
Đức Chúa Ở Cùng Bà (10/7/2009)
Canh Tân Đời Sống, Lần Chuỗi Mân Côi (10/7/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Kinh Mân Côi Là Bản Tóm Lược Sứ Điệp Tin Mừng (10/6/2009)
Kinh Mân Côi (10/6/2009)
Lễ Đức Mẹ Mân Côi (2) (10/6/2009)
Cầu Nguyện Bằng Chuỗi Mân Côi – Đc. Bùi Tuần (10/6/2009)
Tin/Bài khác
Lòng Sùng Kính Mẹ Maria (10/5/2009)
Tràng Chuỗi Nhiệm Mầu (10/5/2009)
Xảy Ra Cách Nào? Ngày 04/10/09 (10/4/2009)
Kinh Mân Côi Và Giáo Hội (10/3/2009)
Thánh Mẫu Mân Côi (10/3/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768