MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thông Báo Từ Giáo Xứ Medjugorje; Các Lm Nhận Được Ơn, Xin Liên Lạc Với Medjugorje.
Thứ Hai, Ngày 12 tháng 10-2009

Các linh mục nhận được ơn Thiên Triệu sau khi thăm Đức Mẹ Maria tại Medjugorje thi xin điền mẫu đơn sau đây để làm chứng cho Đức Mẹ Maria.

www.memaria.org has two more files from Medjugorje. If you need more information, please contact us through: Email: memaria2000@yahoo.com.

Kim Ha

-----

"Cordial gretings from Medjugorje...

 

Questionnaire

 

 

Respected brothers, the purpose and aim of this questionnaire is to make a list of priests who received their vocation through Medjugorje.

So, we kindly ask you to fill out this form with following information:

 

Name and surname:

 

Name of the diocese or religious community:

·        diocesan priest

·        religious(what order)

·        deacon

·        theology student

 

Address:

 

Home phone number:

 

Mobile phone number:

 

When did you visit Medjugorje for the first time?

 

How many times have you been to Medjugorje so far?

 

Please, briefly describe on one page the way Medjugorje influenced your decision to become  a priest?

 

Your opinion about Medjugorje?

 

When did you decide to study theology?

 

Where did you study?

 

Date of your ordination?

 

What and where have you worked as a priest since your ordination?

 

Meeting pilgrims we have found out that you experienced a significant spiritual renewal in Medjugorje.

However, we do not have enough written testimonies about concrete fruits, so we kindly ask you to fill out   above written questionnaire.

These information will be used for the needs of Information center Mir Medjugorje only.

We thank you in advance

 

Please send your answers to the following e- mail address:vianney500@gmail.com until January 1, 2010.

 
 
 Lidija Paris
Gospin trg 1, BiH-88266 Medjugorje
Tel: +387 36 653 342
 
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lời Trăn Trối Của Người Mẹ (10/14/2009)
Tin Khẩn Về Thánh Lễ Có Cánh Hoa Hồng Mầu Nhiệm (10/13/2009)
Chia Sẻ Với Em Về Kinh Mân Côi (10/13/2009)
Đọc Lại: Tham Dự Ngày Lần Hạt Mân Côi Nơi Quảng Trường Công Cộng Vào Ngày 13 Tháng 10 (10/13/2009)
Fatima, Biến Cố Quan Trọng Hy Hữu Nhất Trong Lịch Sử Giáo Hội Và Thế Giới (10/13/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Lời Mẹ Nhắn Nhủ: Fatima 13-10-77 (10/12/2009)
Chương Trình Cổ Vũ Lần Chuỗi Mân Côi Toàn Cầu (10/12/2009)
Tin/Bài khác
Việc Lần Chuỗi Mân Côi... Theo Tinh Thần Tông Thư “kinh Mân Côi Kính Đức Trinh Nữ Maria” (10/10/2009)
* Lịch Sử Chuỗi Mân Côi (10/10/2009)
Những Gì Giáo Hội Nói Về Đức Maria (10/10/2009)
Kinh Mân Côi: Gia Đình Cùng Cầu Nguyện (10/9/2009)
Hình Ảnh Rước Kiệu Và Thánh Lễ Tháng Mân Côi Tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam. (10/8/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768