MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thông Điệp Tình Yêu Của Chúa, Mẹ Medjugorje Và Lm Jozo Zovko: Cầu Cho Các Linh Mục #42
Thứ Bảy, Ngày 3 tháng 4-2010

THÔNG ĐIỆP TÌNH YÊU CỦA CHÚA, MẸ MEDJUGORJE VÀ LM JOZO ZOVKO: CẦU CHO CÁC LINH MỤC #42

Crownofstars

 

LỜI CHÚA:

“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi,
Để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.
Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sang mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.” (Lc 4:18-19)

LỜI MẸ MEDJURGORJE: Thông điệp hàng năm vào ngày 18/3 cho thị nhân Mirjana.

Các con yêu dấu!
Hôm nay Mẹ xin các con hãy nhìn vào cõi lòng mình một cách chân thành và sâu thẳm. Các con thấy gì trong cõi lòng mình? Con của Mẹ ở chỗ nào trong đó và lòng ước muốn bước theo Mẹ tới với Ngài ở đâu? Các con của Mẹ, nguyện xin thời gian hãm mình này là một thời gian khi các con sẽ tự hỏi mình: "Thiên Chúa mong muốn gì nơi chính tôi? Tôi sẽ phải làm cái gì?" Hãy cầu nguyện, ăn chay, và có một con tìm tràn đầy tình thương. Các con đừng quên những mục tử của mình. Hãy cầu nguyện để các ngài không lạc lối, để các ngài trung thành với Con Mẹ và thành những chủ chiên tốt lành cho đoàn chiên.

Hồng-Việt chuyển ngữ

LỜI LINH MỤC JOZO ZOVKO, CỰU CHÍNH XỨ MEDJUGORJE:

“Hãy cầu nguyện cho các linh mục. Không có việc xưng tội mà không có linh mục. Chính Thiên Chúa tha thứ qua linh mục. Linh mục là dấu hiệu mà Chúa không bỏ rơi dân của Ngài. Chúng ta cần những linh mục thánh thiện. Hãy cầu nguyện cho các cha giải tội.” 

Kim Hà dịch

IN ENGLISH:  

GOD’S WORDS:
“The spirit of the Lord has been given to me, for he has anointed me. He has sent me to bring the good news to the poor, to proclaim liberty to captives and to the blind new sight, to set the downtrodden free, to proclaim the Lord’s year of favour.” (Luke 4 : 18-19)

OUR LADY OF MEDJUGORJE SAID: PRAY FOR PRIESTS
“Dear children! Today I call you to look into your hearts sincerely and for a long time. What will you see in them? Where is my Son in them and where is the desire to follow me to him? My children, may this time of renunciation be a time when you will ask yourself: “What does my God desire of me personally? What am I to do?” Pray, fast and have a heart full of mercy. Do not forget your shepherds. Pray that they may not get lost, that they may remain in my Son so as to be good shepherds to their flock. “
Medjugorje message, March 18,2009

FATHER JOZO ZOVKO, FORMER PASTOR OF MEDJUGORJE SAID:

“Pray for priests. There is no confession without the priest. It is God himself who forgives sins through the priest. The priest is the sign that God has not abandoned his people. We need holy priests. Pray for your confessor.”

Fr Jozo Zovko ofm
  

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
02 Tháng Năm, Ðức Mẹ Guadalupe (5/3/2010)
Đức Mẹ Maria Luôn Luôn Nhậm Lời Cầu Xin (4/24/2010)
Thông Điệp Tình Yêu Của Chúa Và Mẹ Medjugorje: Hãy Mở Trái Tim Cho Chúa Thánh Thần (#44) (4/13/2010)
Hành Hương Đức Mẹ Tàpao - Mùa Phục Sinh (4/13/2010)
Thông Điệp Tình Yêu Từ Medjugorje, Đi Tìm Tình Yêu #43 (4/7/2010)
Tin/Bài khác
Thông Điệp Tình Yêu Của Chúa Và Mẹ Medjugorje: Tìm Sự Giải Thoát, #41 (3/30/2010)
Thông Điệp Tình Yêu Từ Chúa Và Mẹ Medjugorje: Cầu Nguyện Không Ngừng (#39) (3/25/2010)
Đức Maria Và Thánh Thần (3/24/2010)
Bên Mẹ Lộ Đức Cuối Đông (2) (3/22/2010)
Bên Mẹ Lộ Đức Cuối Đông (1) (3/22/2010)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768