MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Để Tôn Sùng Đức Mẹ Là Làm Tuần Ba Hay Chín Ngày(30)
Thứ Sáu, Ngày 21 tháng 5-2010

ĐỂ TÔN SÙNG ĐỨC MẸ LÀ LÀM TUẦN BA HAY CHÍN NGÀY
xuanha.net

1- Giáo dân có thói quen muốn xin Ðức Mẹ ơn gì, hoặc xin cho tội nhân được hối cải, hay bệnh nhân được lành khỏi, hoặc xin khỏi ôn dịch thần khí hay khỏi mùa đói khát. . . thì cầu nguyện làm việc lành dâng cho Ðức Mẹ đủ ba ngày hay chín ngày.    

Sự đó rất đẹp lòng Ðức Mẹ và đáng Người ban ơn cho ta; ta cầu nguyện Ðức Mẹ một lần thôi, mà còn được Ðức Mẹ thương, phương chi cầu nguyện ròng rã ba ngày hay chín ngày liền.  Cách cầu nguyện đó tỏ ra ta khiêm nhường, kiên nhẫn và đầy lòng tin tưởng ở Ðức Mẹ.

Hằng năm biết bao người làm tuần ba ngày hay tuần chín ngày, đã được Ðức Mẹ thương: người thì được ơn hối cải, người thì khỏi cheo leo phần hồn phần xác, người thì được công ăn việc làm.  Có người lưu lạc đã được hồi hương, có người mất của lại tìm thấy, và còn biết bao ơn khác nữa. . .

2- Muốn làm tuần ba hay tuần chín ngày thì phải giữ những điều này:

- Sự ta xin phải là sự lành, đẹp lòng Chúa và có ích cho linh hồn ta.
- Trong tuần ấy phải xưng tội rước lễ, vì chỉ ai có nghĩa cùng Chúa mới đáng Ðức Mẹ thương ban sự ta có ý xin. 
- Lại phải làm việc lành trong tuần ấy hơn mọi khi giữ lòng sạch tội hơn, đọc kinh cầu nguyện, làm phúc bố thí nhiều hơn.  Hết mọi việc hãy dâng qua tay Ðức Mẹ. 
- Cuối tuần ta phải dâng mình cho Ðức Mẹ, hết lòng tạ ơn Ðức Mẹ.

Nếu ta chưa được ơn ta xin, thì lại làm hai, ba tuần nữa, vững vàng cầu xin cho đến khi được ơn ấy.

Ta hãy tin tưởng: xưa nay chưa hề nghe có ai chạy đến kêu xin Mẹ thương, mà Mẹ từ bỏ.

Lạy Mẹ Maria, là Ðấng hay chữa kẻ khốn khó, yên ui kẻ khổ cực, ban ơn cho kẻ thiếu thốn, xin ghé mắt thương xem và nghe lời chúng con cầu xin.

THÁNH TÍCH:
Truyện sau đây xẩy ra ở bên Pháp.  Một võ quan có lòng đạo, lại cậy trông và kính mến Ðức Mẹ lắm.  Ngoài hai vợ chồng trẻ và anh làm bếp, ông còn 3 đứa con đang còn măng sữa.

Ông phải thuê một chị sen để trông nom trẻ nhỏ.  Chẳng may chị sen phải chứng động kinh.  Bà vợ muốn đuổi chị sen về không nuôi nữa.  Nhưng ông chồng cho thế là thiếu đức yêu người.  Nên ông bảo cứ nuôi và chạy thuốc cho chị.  Lại bảo cả nhà hợp ý cùng mình làm tuần chín ngày khấn xin Ðức Mẹ  Hằng Cứu Giúp thương chữa người đầy tớ mình.  Qua một tuần chín ngày, bệnh tình chị sen không thuyên giảm, lại càng tăng.  Bà vợ hầu ngã lòng nói ra nói vào oán trách chồng.  Nhưng, với lòng sốt sắng và cậy trông, ông bảo: "Bà đừng vội ngã lòng, chúng ta chưa được như ý, có khi vì Chúa muốn thử lòng chúng ta.  Có khi vì lời cầu xin của chúng ta chưa đủ sốt sắng và tin tưởng.  Vậy ta hãy làm tuần chín ngày khác và cứ tiếp tục cho đến khi được như lời khẩn nguyện, vì lời xưa Chúa phán 'Hãy xin thì sẽ được' có lẽ nào sai!"

Vì thế ngay từ sáng hôm sau cả nhà lại tiếp tục làm tuần chín ngày khác và cứ thế kéo dài mãi đến 4 lần 9 ngày mà bệnh chị sen không thấy bớt.  Nhưng viên tướng chẳng sờn lòng chút nào, ông lại càng tăng lời cầu nguyện đêm ngày.
Một buổi sáng, đi lễ về, ông vào phòng, đóng cửa lại, sấp mình dưới tượng Ðức Mẹ và kêu van: "Lạy Mẹ nhân lành, Mẹ biết lòng con kính mến và trông cậy Mẹ.  Con đã quyết với bạn con: Mẹ sẽ không bỏ lời con cầu xin cũng như xưa nay chưa bỏ lời ai cầu khẩn Mẹ.  Vậy để hiển danh Mẹ, xin Mẹ ban cho con ơn con xin Mẹ từ lâu".

Cầu xin xong, ông thấy lòng vui mừng như niềm tin tưởng mong ước của ông đã thành sự thật.  Ông tự nhủ: Mẹ đã nghe lời ta rồi. Mà thật, từ hôm ấy, chị sen không lên cơn động kinh nữa. Tạ ơn Ðức Mẹ muôn trùng...

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Ngày Cầu Nguyện Cho Trung Quốc (5/25/2010)
Tràng Chuỗi Mân Côi Cứu Sống Linh Mục Tuyên Úy (5/25/2010)
Tháng 5 Và Các Đền Thánh Kính Đức Mẹ Tại Italia (5/25/2010)
Sách Tháng Đức Bà: (5/24/2010)
Việc Thứ Hai Người Ta Quen Làm Để Tôn Sùng Đức Mẹ Là Mang Áo Đức Mẹ (24) (5/24/2010)
Tin/Bài cùng ngày
Ðức Mẹ Hằng Hộ Giúp Ta Được Chết Lành (21) (5/21/2010)
Đức Mẹ Maria: Đấng Làm Cho Ma Quỷ Khiếp Kinh (5/21/2010)
Tin/Bài khác
Ðức Mẹ Cứu Giúp Bệnh Nhân (20) (5/19/2010)
Về Quyền Thế Và Lòng Từ Ái Ðức Mẹ (5/19/2010)
Yêu Mến Tràng Chuỗi Mân Côi (5/18/2010)
Đức Mẹ Tôi (5/17/2010)
Thành Tâm Kính Mến Đức Mẹ (5/17/2010)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768