MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Ngày 13 Tháng Bảy 1917, Tại Fatima, Đức Mẹ Đã Nói Gì Với 3 Em Nhỏ???
Thứ Tư, Ngày 14 tháng 7-2010

NGÀY 13 THÁNG BẢY 1917, Tại Fatima, Đức Mẹ đã nói gì với 3 em nhỏ???

Theo lời Chị Lucia: "Sau khi đến đồi Cova da Iria gần chỗ cây sồi nơi nhiều người đang lần hạt, chúng con lại thấy chớp sáng và sau đó Đức Mẹ hiện đến.

- Bà muốn con làm chi? 

- Ta muốn các con đến đây ngày 13 tháng tới, Ta muốn các con tiếp tục lần hạt hằng ngày tôn kính Đức Mẹ Mân Côi để xin hòa bình cho thế giới và chấm dứt chiến tranh vì chỉ có Đức Mẹ có thể giúp. 

- Thưa Bà, xin Bà nói cho chúng con rõ Bà là ai!  Xin Bà làm một phép lạ để mọi người tin là Bà hiện ra với chúng con. 

- Nhớ đến đây hàng tháng.  Tới tháng Mười Ta sẽ nói cho chúng con rõ Ta là ai và muốn gì và Ta sẽ làm một phép lạ cho mọi người thấy và tin.

Con có xin mấy điều nữa nhưng con chẳng nhớ đã xin những gì.  Con chỉ nhớ Đức Mẹ có dặn con là những người đó cần đọc kinh Mân côi để được ơn xin.  Rồi Đức Mẹ dặn tiếp:

- Hãy hy sinh cầu cho tội nhân và lặp lại mỗi hy sinh: "Lạy Chúa Giêsu, vì yêu Chúa, để cầu cho tội nhân thống hối và đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ."

Nói xong, Đức Mẹ mở rộng tay ra như đã làm trong hai lần trước.  Những tia sáng thấu qua trái đất và chúng con thấy một biển lửa.  Ma quỉ và các linh hồn dưới hình người bị dìm vào đó như những cục than hồng, cháy đen hay đỏ rực đang ngoi ngóp, phập phồng, có lúc bị ném lên như cùng với cuộn khói đen kịt rồi văng trở lại hỏa hào tràn ngập rên siết, nghiến răng thống khổ và thất vọng.  Điều đó làm chúng con kinh hãi và run sợ.  (chắc điều đó làm con khóc thét lên như những người chung quanh nói họ thấy con khóc)  Quỉ dữ có thể phân biệt nhờ sự hung dữ và tàn bạo giống như những quái vật khủng khiếp chưa từng thấy, cháy đen hay đỏ rực như than trong lò.  Kinh khiếp và hoảng hốt chúng con ngước nhìn xin Đức Mẹ cứu giúp.  Đức Mẹ đã nhân từ, buồn sầu nhắn nhủ:

Các con vừa thấy hỏa ngục nơi tội nhân khốn nạn phải rơi vào.  Để cứu họ, Chúa muốn thiết lập trên thế giới sự tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Tội Mẹ.

Nếu những điều Mẹ dạy được thi hành, nhiều linh hồn được cứu rỗi và thế giới sẽ có hòa bình. 

Chiến tranh sắp chấm dứt, nhưng nếu người ta không thôi xúc phạm đến Chúa, một cuộc chiến khác tàn bạo hơn sẽ bùng nổ trong đời Đức Giáo Hoàng Piô 11. 

Khi các con thấy ánh sáng lạ lùng(15) chiếu giữa ban đêm, hãy biết rằng đó là điềm lạ vĩ đại Chúa cho các con biết, Chúa sắp trừng phạt thế giới vì tội lỗi bằng chiến tranh, đói khát và sự bách hại Giáo Hội và Đức Thánh Cha.

"Để ngăn ngừa điều đó, Mẹ đến để xin dâng hiến nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ

và rước lễ đền tạ các ngày Thứ Bảy Đầu Tháng(16).  Nếu người ta lắng nghe lời Ta xin, nước Nga sẽ trở lại và sẽ có hòa bình(17).  Nếu không, nước Nga sẽ truyền bá điều lầm lạc khắp thế giới, gây chiến tranh và bách hại Giáo Hội.  Nhiều người tốt lành  bị giết, Đức Thánh Cha sẽ phải khổ; nhiều nước sẽ biến mất,

 nhưng sau cùng Trái Tim Mẹ sẽ thắng.  Đức Thánh Cha sẽ dâng hiến nước Nga cho Đức Mẹ, nước Nga sẽ trở lại, một giai đoạn hòa bình sẽ được ban cho thế giới.  Tín Điều Đức Tin sẽ luôn được bảo vệ ở Bồ Đào Nha v.v...  Đừng nói với ai, riêng Phanxicô thì có thể kể lại cho em.

Mỗi khi các con lần hạt, đọc lời nguyện sau đây sau mỗi mầu nhiệm:

"Lạy Chúa Giêsu xin tha tội lỗi chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục.  Xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là các linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn."

Yên lặng một chút, con hỏi tiếp:

- Bà còn muốn con làm chi nữa không?

- Không, hôm nay, Ta không đòi các con làm chi nữa.

Rồi Đức Mẹ lên trời hướng về phía đông cho tới khi biến mất nơi xa vời.

(Trích sách Lucia's own words, Sister Lucia's Memoirs, 1976).

---

Ngày 13 tháng 7 này, Đức Mẹ nhắn nhủ nhiều điều quan trọng hơn các ngày 13 khác:

1- Lần hạt hằng ngày để xin ơn hòa bình,

2- Tới tháng Mười Ta sẽ nói cho chúng con rõ Ta là ai và muốn gì và Ta sẽ làm một phép lạ cho mọi người thấy và tin.

3- Những người muốn được ơn xin, phải đọc kinh Mân côi để được ơn xin.

4- Hãy hy sinh cầu cho tội nhân và lặp lại mỗi hy sinh: "Lạy Chúa Giêsu..."

5- Đức Mẹ cho 3 em thấy Hỏa ngục và cho biết để cứu  tội nhân khốn nạn khỏi phải rơi vào đó, cần phải tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Tội Mẹ.

6- Nếu người ta không thôi xúc phạm đến Chúa, một cuộc chiến khác tàn bạo hơn sẽ bùng nổ trong đời Đức Giáo Hoàng Piô 11. 

7- Khi các con thấy ánh sáng lạ lùng chiếu giữa ban đêm, hãy biết rằng đó là điềm lạ vĩ đại Chúa cho các con biết, Chúa sắp trừng phạt thế giới vì tội lỗi bằng chiến tranh, đói khát và sự bách hại Giáo Hội và Đức Thánh Cha.

8- Mẹ  xin dâng hiến nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ

9- Rước lễ đền tạ các ngày Thứ Bảy Đầu Tháng. 

Nếu người ta lắng nghe lời Ta xin, nước Nga sẽ trở lại và sẽ có hòa bình.  Nếu không, nước Nga sẽ truyền bá điều lầm lạc khắp thế giới, gây chiến tranh và bách hại Giáo Hội.  Nhiều người tốt lành  bị giết, Đức Thánh Cha sẽ phải khổ; nhiều nước sẽ biến mất,

10- Sau cùng Trái Tim Mẹ sẽ thắng.  Đức Thánh Cha sẽ dâng hiến nước Nga cho Đức Mẹ, nước Nga sẽ trở lại, một giai đoạn hòa bình sẽ được ban cho thế giới.  Tín Điều Đức Tin sẽ luôn được bảo vệ ở Bồ Đào Nha v.v...

11- Mỗi khi các con lần hạt, đọc lời nguyện sau đây sau mỗi chục kinh :

"Lạy Chúa Giêsu xin tha tội lỗi chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục.  Xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là các linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn."

---

 Điều Đức Mẹ muốn, ĐTC Piô 12, Gioan Phaolo 2 đã làm, đã dâng Nước Nga cho Trái Tim Đức Mẹ..., Nước Nga đã trở lại, thế giới đang có một thời gian hòa bình...

Nhưng còn phần mỗi người:

- Nếu ai tin có Thiên đàng, Hỏa ngục, họ đã tôn sùng Trái Tim Đức Mẹ chưa? Đã tận hiến cho Trái Tim Mẹ chưa? Có siêng Lần hạt Mân côi chăng? Có Cải thiện đời sống chăng?

 Trong Phúc âm, đã nhiều lần Chúa Giêsu nói đến Hỏa ngục, nơi "lửa không hề tắt, dòi bọ (tiếng lương tâm cắn rứt) không hề chết".

Thế mà ngày nay nhiều người cả gan chối bỏ Lời Chúa, để sống buông thả...Họ tưởng ĐCT nói dối sao? Họ quên rằng Chúa Giêsu đã nói cách quyết liệt: "Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn mình, nào có ích chi? Lấy gì đổi lại cho cân?" (Mt 16,26)

 Những người con ngoan của Đức Mẹ , cứ tin lời Đức Mẹ đi, cứ Ăn năn cải thiện đời sống, Lần hạt Mân côi, sau mỗi chục kinh nhớ đọc câu than: Lạy Chúa Giêsu ... tôn sùng Trái Tim Mẹ, Tận hiến mình và gia đình mình cho Trái Tim Mẹ.

Chắc chắn rằng "Trái Tim Mẹ sẽ Toàn thắng trong tâm hồn các con cái Mẹ, và toàn thắng Nước Satan Hỏa ngục".

 Mời đọc thêm: Kinh thánh nói về Hỏa ngục

 Nếu ai muốn cứu các linh hồn, xin mời làm tác động mến yêu như lời Chúa Giêsu dạy Chị Consolata Betrone sau đây:

"Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn".

(Ngày 20-6-40, Chúa dạy: Tác động mến yêu liên lỉ: "GiêsuMariaGiuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn"  bao gồm tất cả: -Các linh hồn trong Luyện ngục , -các linh hồn trong Giáo hội Chiến đấu (trên thế gian),-các linh hồn vô tội, -các linh hồn tội lỗi, -các linh hồn đang hấp hối, -các linh hồn vô thần,-v.v…(Jesus Appeals to the World, St. Paul, 1955, p. 138)

 Linh mục. Đoàn Quang, CMC. 

 

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Kính Mừng Sinh Nhật Đức Mẹ Maria (8/7/2010)
Kinh Ave Maria Trao Ban Hồng Phúc (8/1/2010)
Lộ Đức, Giảng Đường Tình Yêu (7/26/2010)
Lễ Ðức Mẹ Carmelô (7/16/2010)
Thứ Sáu 16-7, Ðức Bà Núi Camêlô (7/16/2010)
Tin/Bài cùng ngày
Tháng 7: Hành Hương Đức Mẹ Tàpao (7/14/2010)
Tin/Bài khác
Áo Đức Bà Carmelô Và Nghi Thức Làm Phép Và Mặc Áo - Đường Về Thiên Đàng (7/13/2010)
Đức Thánh Cha Benedict Gọi Mẹ Maria Là “gương Mẫu Toàn Hảo” Của Sự Vâng Phục Thánh Ý Chúa (7/5/2010)
Video Clip: Cuộc Hiện Ra Của Đức Mẹ Maria Tại Rwanda, Kibeho, Phi Châu (1981-1988) (7/4/2010)
Hoa Hồng Dâng Mẹ Thiên Quốc Tưởng Niệm Mẹ Quá Cố (7/3/2010)
Giữa Người Phong Cùi Đức Mẹ Mang Bộ Mặt Phong Cùi (6/28/2010)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768