MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Video Clip: Đức Mẹ Maria Hiện Ra Tại Lipa, Nước Phi Luật Tân
Thứ Ba, Ngày 28 tháng 9-2010

OUR LADY MEDIATRIX, PART 1

Xin đọc thêm: CN 1057 và 1058 ngày 24/11/ và 25/11/2009

http://www.memaria.org/default.aspx?LangID=38&tabId=468&ArticleID=24087

http://www.memaria.org/default.aspx?LangID=38&tabId=468&ArticleID=24089


Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lễ Mai-khôi Và Ý Nghĩa Kinh Mân-côi (10/3/2010)
Kinh Kính Mừng (10/2/2010)
Tôn Sùng Đức Mẹ Thứ Bẩy Đầu Tháng (10/1/2010)
Lễ Mân Côi, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (9/30/2010)
Sức Mạnh Của Tràng Chuỗi Mân Côi (9/30/2010)
Tin/Bài cùng ngày
Nguồn Gốc Của Kinh Mân Côi (9/28/2010)
Tin/Bài khác
Tràng Chuỗi Mân Côi (9/27/2010)
Lời Kinh Tháng Mười (9/26/2010)
Mẹ Sầu Bi! Tám Niềm Đau Của Mẹ! (9/17/2010)
Ðây Sẽ Là Niềm An Ủi Của Con: Đức Mẹ Maria (9/15/2010)
Xin Mẹ Cứu Chúng Con Thoát Nạn Cộng Sản Vô Thần (9/13/2010)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768