MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đức Maria, Viên Ngọc Bích Tuyệt Hảo, 8/12/2010
Thứ Ba, Ngày 7 tháng 12-2010

ĐỨC MARIA, VIÊN NGỌC BÍCH TUYỆT HẢO, 8/12/2010

Đôi dòng lược sử:

Ngày 8-12-1854, tại đại đền Thánh Phêrô, trước sự hiện diện 54 Hồng y, 42 Tổng Giám mục, 92 Giám mục, 300 các viên chức sắc gồm cả ngoại giao đoàn, cùng với chừng 50,000 linh mục, tu sĩ, và giáo dân từ nhiều quốc gia, Đức Piô IX trịnh trọng tuyên bố thông điệp bất hủ “ Ineffabilis Deus ”. Với một giọng cương quyết oai nghiêm, ngài tuyên tín: “ Do uy quyền của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, của hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, và của riêng Ta, Ta xác nhận, tuyên ngôn và định tín rằng: “ Rất Thánh Trinh Nữ Maria từ phút đầu thai đã được gìn giữ Vô Nhiễm khỏi mọi vết nhơ nguyên tội, do đặc ân của Thiên Chúa toàn năng, nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu chuộc nhân thế. Tín lý này đã được Thiên Chúa mạc khải. Do vậy, tất cả mọi tín hữu phải tin kiên vững ”.

Đức Thánh Cha vừa dứt lời, bài thánh ca “ Te Deum ” cùng với âm nhạc và tiếng chuông đại đền thánh Phêrô vang lên trầm hùng, biểu lộ niềm phấn khởi hân hoan

Bốn năm sau, ngày 25 tháng 3 năm 1858, Đức Mẹ hiện ra với Bernadette và em đã hỏi Đức Mẹ, Đức trinh nữ Maria đã mạc khải:“ Ngài là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội ”(Que Soy Era Immaculada Councepcion).

Một điều rất đặc biệt, trước khi tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội được chính thức tuyên tín, trước đó vào năm 1548, đang khi phải lánh nạn vì sự bạo động của cuộc cách mạng đang diễn ra khắp Châu Âu và tràn qua Rôma. Điều này đã khiến cho Đức Piô IX phải đi lánh nạn.

Trong thời gian lánh nạn, Đức Piô IX đã viết lá thư tựa đề “ Ubi Primum ”, gởi cho toàn thể Giáo Hội, trong lá thư, Ngài không đề cập gì đến việc lánh nạn, nhưng Ngài mời gọi mọi người hiệp ý và góp ý với Ngài về tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, trong lá thư có đoạn Đức Piô IX viết: “ Đức Maria đã luôn che chở các tín hữu khỏi những hoạn nạn, khỏi những cạm bẫy và tấn công của kẻ thù, đã cứu vớt họ khỏi mọi đổ vỡ…Với những bão tố hiểm nguy của ác thần muốn đè bẹp Giáo Hội, Mẹ Maria đã ra tay ngăn cản và gìn giữ ”. Tin tưởng vào Mẹ Maria, Đức Piô IX đã xác tín và cho thấy Giáo Hội không bị lay chuyển bởi nhưng xáo trộn về chính trị, những khủng hoảng của xã hội.

Tín điều Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, được Giáo Hội long trọng tuyên tín và mời gọi ta hướng về với tâm tình cảm tạ và xác tín Thiên Chúa đã tiền định và yêu thương Mẹ Maria. Để xác tín điều đó, ta nhớ lại lời minh định của Thánh Phaolô, khi ngài gửi thư cho giáo đoàn Êphêsô:

“ Chúc tụng Thiên Chúa
là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.
Trong Đức Ki-tô,
từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc
cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.

Trong Đức Ki-tô,
Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,
để trước thánh nhan Người,
ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
nhờ tình thương của Người.

Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người,
Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử
nhờ Đức Giê-su Ki-tô,

Để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời ”(Êp.1,1-6).

Như ta đã biết, theo dòng lịch sử của Kinh Thánh, tổ tiên của ta là ông Adong và bà Eva vì yếu đuối, đã nghe theo lời đường mật của con rắn, hiện thân của quyền lực satan, bất tuân phục và lỗi nghịch cùng Thiên Chúa nơi vườn địa đàng khi xưa. Sau khi phạm lỗi, qua hình thức cùng ăn trái cấm, hai ông bà đã xấu hổ trước Chúa và với nhau, nhận thấy mình trần truồng, hai ông bà đã trốn vào bụi cây, lúc Thiên Chúa tới tìm gặp. Từ sau giây phút lỗi lầm đó, tội đã xâm nhập vào thế gian, vết nhơ đó đã đẩy đưa nhân loại vào đời sống khổ đau và phải chết, hệ lụy của tội đi theo con người mãi mãi từ đời nọ, tới đời kia. Điều này ta được Giáo hội dạy là tội nguyên tổ.

Nhưng Thiên Chúa là Đấng có một tình thương không bờ bến, Ngài đã không bỏ mặc con người, sau khi đã tra hỏi hai ông Adong và bà Eva. Đối với con rắn, hiện thân của satan,  Thiên Chúa đã giáng phạt, chúc dữ: “ Bởi mi đã làm điều đó, mi sẽ vô phúc ở giữa mọi sinh vật và mọi muông thú địa cầu; mi sẽ bò đi bằng bụng, và mi sẽ ăn bùn đất mọi ngày trong đời mi ”( St.3,14).

Đối với con người, Thiên Chúa đã tỏ lòng thương xót, bảo vệ, hơn thế nữa, Thiên Chúa đã chính thức tuyên chiến giữa sự thật và dối trá, giữa bóng tối của sự chết và ánh sáng của sự sống, qua lời phán với con rắn, hiện thân của dối trá và bóng tối của sự chết: “ Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đó, miêu duệ người đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì sẽ rình cắn gót chân người ” (St.3,15). Đây cũng chính là lời hứa ban ơn cứu độ cho con người.
 
Người phụ nữ đạp nát đầu con rắn đó, không ai khác, chính là Đức Trinh Nữ Maria, miêu duệ của người phụ nữ, đầu tiên là Đức Kitô, qua Đức Kitô là toàn thể nhân loại, trong đó có ta, như lời các Ngôn Sứ đã tiên báo.

Ngôn sứ Malakhi:

Phần ngươi, hỡi Bê-lem Ép-ra-tha,
ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa,
từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện
một vị có sứ mạng thống lãnh Ít-ra-en.
Nguồn gốc của Người có từ thời trước, từ thuở xa xưa.

Vì thế, Đức Chúa sẽ bỏ mặc Ít-ra-en
cho đến thời một phụ nữ sinh con.
Bấy giờ những anh em sống sót của người con đó
sẽ trở về với con cái Ít-ra-en ” (Mk.5,1-2).

Ngôn Sứ Isaia:

“ Một lần nữa Đức Chúa phán với vua A-khát rằng:

 “ Ngươi cứ xin Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi
ban cho ngươi một dấu
dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh."

Vua A-khát trả lời:
 “ Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách Đức Chúa”

Ông I-sai-a bèn nói: "Nghe đây, hỡi nhà Đa-vít!
Các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao,
mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa?

Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu:
Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai,
và đặt tên là Em-ma-nu-en ” (Is.7,10-14).

Qua những gì mà các Ngôn sứ đã tiên báo cho ta thấy, Thiên Chúa đã tiền định và chọn Mẹ Maria giữa muôn ngàn phụ nữ nơi thế gian, qua Mẹ Maria, Thiên Chúa thực hiện lời hứa từ ngàn xưa, bằng cách mời gọi Mẹ Maria cộng tác vào chương trình cứu độ nhân loại của Ngài. Điều này đã được thành sự, khi Mẹ Maria cất tiếng xin vâng trong ngày Sứ Thần truyền tin cho Mẹ Maria (x,Lc.1,26-38).

Thiên Chúa là Đấng Chí Thánh, Chí Tôn, Đấng giàu lòng thương xót. Khi đến thời đã định, Ngài sai Con một của Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người. Qua Ngôi Hai Thiên Chúa ( Đấng Thiên sai), Thiên Chúa thực hiện chương trình cứu độ nhân loại. Vì thế, để có một nơi xứng đáng cho Vua Trời ngự đến, Thiên Chúa đã thánh hiến Mẹ Maria ngay khi Mẹ được hình thành trong thai mẫu, và Thiên Chúa đã ban cho Mẹ đặc ân thoát khỏi hệ lụy của tội nguyên tổ. Đây là một trong những ân sủng lớn nhất mà Mẹ Maria lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa.  

Vâng! Mẹ Maria chính là viên ngọc quý, là báu vật, là một thụ tạo toàn bích nhất trong các loài thụ tạo do Thiên Chúa tác dựng. Mẹ cũng chính là quà tặng vô giá mà Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại. Chính nhờ sự cộng tác chặt chẽ của Mẹ Maria với Ngôi Hai thiên Chúa, từ máng cỏ Belem, tới đỉnh đồi Canvê, mà hồng ân cứu độ đã lan tràn khắp thế gian, con rắn xưa đã bị đè bẹp, đem lại cho nhân loại phẩm giá đích thực là con Thiên Chúa. Hồng ân lớn nhất con người được lãnh nhận là sự sống vĩnh cửu.
 
Lời kinh Magnificat, đã nói lên cho ta biết Thiên Chúa yêu thương Mẹ, qua Mẹ, tình yêu của Thiên Chúa yêu dành cho nhân loại lớn biết là dường nào.
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:
 “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời ” (Lc.1,46-55).

Không người Mẹ nào lại không vui và cảm thấy hạnh phúc, khi đàn con tưởng nhớ tới mình trong nhịp sống hằng ngày. Nhất là những sự kiện quan trọng liên quan đến mình. Vì thế, ta chắc chắn một điều, Mẹ Maria Mẹ kính yêu của ta cũng không đi ngoài quỹ đạo đó, hơn nữa, tình yêu của Mẹ dành cho ta rất lớn, qua sự cảm nhận và xác tín của người con ưu tú của Mẹ là Đức Piô IX.

Hòa cùng niềm vui của Thiên Chúa, Đấng tác dựng nên Mẹ, cùng với triều thần thiên quốc, toàn thể Giáo Hội, ta hân hoan mừng kính Mẹ Maria, với tước hiệu “ Vô Nhiễm Nguyên Tội ”. Một đặc ân rất lớn Thiên Chúa đã ban tặng cho Mẹ. Mẹ Là Mẹ của Giáo Hội và cũng là Mẹ của ta trên bước đường lữ hành, vì Mẹ đã nhận lãnh trách nhiệm và vai trò Mẹ nhân loại, từ nơi Thiên Chúa, khi Đức Kitô trao phó Thánh Gioan đại diện nhân loại cho Mẹ trên đỉnh đồi Canvê năm xưa, trước khi trút hơi thở cuối cùng trên thập giá Đức Kitô đã trối lại: “ Này Bà! Đây là con Bà, rồi Người nói với Gioan, đây là Mẹ con ”(Ga,17, 26-27).

Không người Mẹ nào lại không vui và cảm thấy hạnh phúc, khi đàn con tưởng nhớ tới mình trong nhịp sống hằng ngày. Nhất là những sự kiện quan trọng liên quan đến mình. Vì thế, ta chắc chắn một điều, Mẹ Maria Mẹ kính yêu của ta cũng không đi ngoài quỹ đạo đó, hơn nữa, tình yêu của Mẹ dành cho ta rất lớn, qua sự cảm nhận và xác tín của người con ưu tú của Mẹ là Đức Piô IX.

Mẹ sẽ vui hơn nữa khi ta luôn chạy đến với Mẹ Maria như một nhịp cầu giữa con người yếu đuối của ta với tình yêu Thiên Chúa; Mẹ vui hơn nữa khi ta biết lắng nghe và thực hành những gì mà Đức Kitô, Con yêu dấu của Mẹ dạy và mời gọi ta qua Tin Mừng; Mẹ vui hơn nữa khi ta cố gắng trong từng ngày sống biết noi theo những nhân đức mà Mẹ đã sống và thực hiện. Đó là nhân đức khiêm nhường, xin vâng, thinh lặng và chịu đựng; luôn lắng nghe Lời Chúa và suy đi nghĩ lại trong lòng, yêu thương và ân cần phục vụ hết thảy mọi người...

Mẹ Maria đã là viên ngọc bích tuyệt hảo trong bàn tay của Thiên Chúa, ta xin Mẹ đồng hành và giúp ta dần được Thiên Chúa mài dũa, tôi luyện, để trở thành những viên ngọc bích.

Trong những ngày Mùa Vọng, chuẩn bị tâm hồn nghênh đón Vua Trời, Vua bình an ghé thăm nhân loại. Cung lòng của Mẹ Maria đã trở thành máng cỏ đầu tiên Ngôi Hai Thiên Chúa giá ngự. Vì thế, ta xin Mẹ giúp ta chuẩn bị tâm hồn, để xứng đáng nghênh đón Vua Bình An đến với ta, qua ta đến với mọi người, bắt đầu từ mái ấm gia đình của ta trở đi. Vì chỉ từ nơi Thiên Chúa và trong Thiên Chúa ta mới có sự bình an thực sự, và không quyền lực nào có thể  lấy đi sự bình an đó nếu ta hoàn toàn phó thác cho Mẹ Maria, Mẹ kính yêu của ta.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội! Con Cảm tạ Chúa đã yêu thương con, cho con trở thành con của Mẹ. Trong ngày cùng với toàn thể Giáo Hội mừng kính Mẹ, xin Mẹ chúc lành và nâng đỡ con, gia đình con và cho hết thảy con cái của Mẹ, đang phải đớn hèn vì tội lỗi, vì khổ đau, thử thách, gian truân, phiền muộn trên bước đường dương thế. Con cảm tạ Mẹ và tin tưởng nhờ Mẹ và trong Mẹ Chúa sẽ yêu thương và chúc phúc cho con và cho mọi người. Amen.

Sài Gòn ngày 7/12/2010

An-tôn Lương Văn Liêm  

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chính Đức Mẹ Maria Hướng Dẫn Con (1/5/2011)
Lòng Nhân Hậu Bao La Của Mẹ :chân Trắng, Chân Đen (1/1/2011)
Tiến Trình Tín Điều Mẹ Thiên Chúa (12/31/2010)
Đức Mẹ Đang Bị "mạ Lị" Trong Một Vở Kịch Tại Đại Học Columbia (12/15/2010)
Thánh Đường Đức Mẹ Guadalupe (12/12/2010)
Tin/Bài khác
Giờ Ân Huệ: Ngày 8/12, Đức Mẹ Hiện Ra Với Tước Hiệu Hoa Hồng Mầu Nhiệm (12/31/2020)
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Ngày 8/12 (12/8/2017)
Bông Hồng Mầu Nhiệm (8/12) Giờ Ban Ơn Phước (12/6/2010)
Nét Đẹp Tuyệt Vời Của Mẹ Maria (12/6/2010)
Linh Đạo Tông Đồ Fatima, Lm F.x.m Hoàng Văn Nghĩa (12/5/2010)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768