MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tràng Chuỗi Mân Côi Bao Trùm Trái Đất
Thứ Bảy, Ngày 1 tháng 10-2011

TRÀNG CHUỖI MÂN CÔI BAO TRÙM TRÁI ĐẤT

... Ông Daniel O'Connel (1775-1847) là chính trị gia Công Giáo nổi tiếng người Ái-nhĩ-lan từng tranh đấu cho cuộc giải phóng đất nước Ái-nhĩ-lan Công Giáo ra khỏi ách thống trị của người Anh. Nhưng ông Daniel O'Connel còn là chính trị gia Công Giáo nổi tiếng vì lòng đặc biệt yêu mến lần hạt Mân Côi.

Ông Daniel O'Connel chào đời tại Cahirciveen, thuộc miền Kerry, nước Ái-nhĩ-lan, trong một gia đình Công Giáo thật đạo đức. Lúc trưởng thành, ông tham gia các hoạt động chính trị và được đề cử làm thủ lãnh Hiệp Hội Công Giáo Ái-nhĩ-lan chuyên tranh đấu ôn hòa chống lại sự thống trị của người Anh. Hiệp Hội Công Giáo Ái-nhĩ-lan thành hình năm 1923. Năm 1828, ông Daniel O'Connel được bầu vào nghị viện Ái-nhĩ-lan, mặc dầu bị xem là thiếu tư cách ứng cử! Năm sau, 1929, ông thành công trong dự án giải phóng người Công Giáo Ái-nhĩ-lan. Năm 1841, ông được bầu làm thị trưởng thành phố Dublin. Nhưng ông không dám tách rời Ái-nhĩ-lan ra khỏi Vương quốc thống nhất Anh.

Ngoài tất cả những hoạt động chính trị đáng chú ý trên đây, ông Daniel O'Connel có một ưu điểm nổi bật, vượt trên tất cả mọi hoạt động trần thế:
- Ông là tín hữu Công Giáo nhiệt thành!

Mỗi ngày, ông tham dự Thánh Lễ và đọc kinh Nhật Tụng. Sau khi ông Daniel O'Connel qua đời, trong số giấy tờ tài liệu của ông, người ta tìm thấy tờ dốc lòng:

- Tránh xa các dịp xấu, dịp tội.
- Mỗi ngày đọc ba kinh TIN, CẬY, MẾN.
- Hàng ngày dành một ít thời giờ để suy niệm.
- Thường xuyên đọc lời nguyện tắt kính ĐỨC MẸ.
- Tránh phạm các tội nhẹ.
- Mỗi ngày sốt sắng cầu xin Chúa ban cho ơn được chết lành.

Sau cùng, ông Daniel O'Connel là tín hữu Công Giáo có lòng đặc biệt sùng kính Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA. Trong thời kỳ còn làm nghị sĩ, một ngày, nơi nghị viện Ái-nhĩ-lan bàn cãi một vấn đề thật sôi nổi. Vấn đề cần giải quyết vừa khẩn cấp vừa khéo léo. Nhưng chính lúc ấy lại vắng bóng nghị sĩ Daniel O'Connel.

Người ta tức tốc đi tìm ông. Một người bạn tìm thấy ông Daniel O'Connel đang quỳ gối lần hạt Mân Côi trong một căn phòng vắng. Người bạn tha thiết khẩn nài ông Daniel O'Connel hãy đến ngay phòng họp của nghị viện. Nhưng ông Daniel O'Connel vẫn bình tĩnh quỳ yên tại chỗ và trả lời:
- Hãy để tôi lần xong tràng chuỗi Mân Côi này. Chính tràng chuỗi Mân Côi mới có sức mạnh giải quyết vấn đề trầm trọng của đất nước Ái-nhĩ-lan chúng ta hơn bất cứ diễn văn hùng hồn nào khác!

... Nhân vật nổi tiếng khác có lòng mộ mến tràng chuỗi Mân Côi là văn sĩ Nino Salvaneschi (1886-1968), người Ý. Vào những năm cuối cùng, ông hoàn toàn bị mù. Ông qua đời tại Torino (Bắc Ý) trước sự thương tiếc và khâm phục của mọi người. Cuộc đời mù lòa của ông như được soi dẫn bởi một luồng sáng nhiệm mầu khiến ông luôn điềm tĩnh và tươi vui. Luồng sáng nhiệm mầu ấy chính là tràng chuỗi Mân Côi.

Tràng chuỗi Mân Côi là bảo vật thánh thiêng không bao giờ lìa xa ông. Người ta luôn luôn trông thấy hình ảnh: các ngón tay ông mân mê lần từng hạt Mân Côi.

Trong cuốn ”Một đóa hoa dâng Đức Mẹ MARIA” văn sĩ Nino Salvaneschi viết:

Tràng chuỗi Mân Côi bao trùm trái đất trong một đợt sóng lời kinh mang tên và dấu hiệu của Đức Mẹ MARIA. Như vậy, khắp mọi nơi trên thế giới và trong hết mọi ngôn ngữ của vũ trụ đều dâng lên lời kinh Kính Mừng MARIA.

Lời kinh Mân Côi được khiêm tốn đọc lên trong các căn nhà của người nghèo. Tràng chuỗi Mân Côi được lần chung quanh bàn của gia đình. Lời kinh Mân Côi đọc bên giường người đau ốm. Tràng chuỗi Mân Côi của những người bị lưu đày, những người hưu dưỡng, những kẻ bị giam cầm và các bệnh nhân.

Lời kinh Mân Côi đọc lên trong các tu viện để đền bù phạt tạ những thóa mạ cùng xúc phạm đến THIÊN CHÚA và Đức Mẹ MARIA. Lời kinh Mân Côi cầu cho người đi, kẻ ở, cho người đợi chờ và cho kẻ không bao giờ trở lại.

Lời kinh Mân Côi cầu cho người đau khổ, kẻ khóc lóc, người hy vọng và kẻ thất vọng. Lời kinh Mân Côi xin ơn và tạ ơn. Lời kinh Mân Côi tiễn biệt người ra đi về thế giới bên kia cũng như cầu cho các đẳng linh hồn nơi Lửa Luyện Ngục.

Sau cùng, tôi nghĩ đến tất cả những người vừa tắt thở ra trình diện trước tòa Chúa trong tay nắm chặt tràng chuỗi Mân Côi. Chắc chắn THIÊN CHÚA tỏ lòng từ bi nhân hậu xót thương những linh hồn ấy vì họ đã có lòng kính mến Đức Mẹ MARIA.

... Kinh dâng nước Việt Nam cho Đức Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội

Lạy Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con toàn thể giáo hữu Việt Nam hết lòng tin cậy chạy đến cùng Mẹ.
Mẹ là Mẹ THIÊN CHÚA, là Mẹ chúng con, Mẹ là Nữ Vương Toàn Năng, là Đấng bầu cử cho chúng con trước tòa Chúa. Biết bao nhiêu lần, Mẹ đã cứu vãn Giáo Hội, và các dân tộc trong cơn nguy biến.
Chúng con hết lòng thành kính hiến dâng Giáo Hội và tổ quốc Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Để thực hành mệnh lệnh của Mẹ, và để nhờ Mẹ che chở phù trì, ngày nay và mãi mãi.
Xin Mẹ gìn giữ Giáo Hội Việt Nam. Xin Mẹ soi sáng hàng Giáo Phẩm, dìu dắt và thánh hóa các Linh Mục. Xin Mẹ giúp sức cho toàn thể giáo dân được trung thành giữ luật Chúa, và sốt sắng làm việc tông đồ. Xin Mẹ nâng đỡ và ủi an những anh chị em của chúng con, đang phải khốn khó vì Đạo Chúa.
Xin Mẹ chúc lành cho tổ quốc Việt Nam. Xin Mẹ hướng dẫn các nhà lãnh đạo dân tộc, xin Mẹ đem tinh thần Phúc Âm thấm nhuần tất cả các cơ cấu quốc gia, xin Mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết, để cùng nhau xây dựng lại giang sơn.
Nhất là xin Mẹ cứu chúng con thoát nạn Cộng Sản vô thần, để mọi người được sống trong tự do, hòa bình, ngõ hầu Nước Chúa được mở rộng khắp nơi.
Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn Mẹ, và cùng nhau xây dựng một đền thờ hay một công tác nào khác dâng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, để lưu truyền cho hậu thế ơn che chở đặc biệt của Mẹ.
Lạy Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con thành khẩn kêu đến Mẹ, vì chúng con biết Mẹ sẽ nhậm lời chúng con. Và mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc Trái Tim Mẹ sẽ thắng. AMEN.

(Evaristo Cardarelli, ”Il Santo Rosario”, Edizioni Cantagalli, Siena 1987, trang 39+34)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Xin Cho Con Siêng Năng Chạy Đến Cùng Mẹ! (10/12/2011)
Xin Đức Mẹ Maria Cầu Bầu Cùng Thiên Chúa Cho Chúng Con! (10/12/2011)
Tràng Chuỗi Mân Côi Là Khí Giới Mạnh Nhất! (10/8/2011)
Mẹ Maria Khuyên Đọc Kinh Mân Côi (10/2/2011)
Quỉ Rình Bắt Linh Hồn, Nhờ Đọc Kinh Kính Mừng Được Cứu (10/2/2011)
Tin/Bài khác
Maria, Người Nữ Thánh Thể, Đgm Ngô Quang Kiệt (2/2/2019)
Kinh Mân Côi – Lời Kinh Kỳ Diệu (10/7/2017)
Lời Kinh Tuyệt Diệu, Lễ Mân Côi (9/30/2011)
Mẹ Mân Côi: Người Dẫn Lối Về Trời (9/30/2011)
Nhân Tháng Mân Côi, Lần Chuỗi Mân Côi (9/30/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768