MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Địa Vị Của Đức Mẹ Trong Giáo Hội (công Đồng Vatican Ii)
Thứ Hai, Ngày 5 tháng 12-2011

Các nghi thúc phụng sự trong Giáo Hội Công giáo gồm có 2 phần:

      1- Phụng thờ ( adoration, worship) chỉ dành cho Thiên Chúc Ba Ngôi: ĐCC, ĐCC, và ĐCTT, như thánh lễ, Thánh Thể.

      2- Phụng vụ, gồm các nghi thúc để thánh hoá, và cứu rỗi các linh hôn, như các Bí Tích, Á Bí Tích, các kinh nhật tung, lời cầu nguyện, lần chuỗi Mân Côi....
 
Trong "Hiến chế Ánh Sáng muôn dân" của Công Đồng Vatican 2, đã đề ra  Chương Vlll đặc biệt nói về Đức Maria, vị trí Đức Maria trong Giáo Hội Công Giáo. Theo nội dung Công Đồng này, thì Đức Maria 1à 1 đấng Thánh tuyệt vời, cao trong nhất trong các loài thụ tạo. Ngài chỉ đứng sau Thiên Chúa Ba ngôi. Mà chuỗi hạt Mân Côi là 1 nghi thức đẹp lòng Đức Mẹ nhất. Cho nên đã có 21 Đức Giáo Hoàng nổi tiếng có lòng kính mến Đức Mẹ , đã đề cao chuổi hạt Mân Cói, qua 26 Tông Thư của các Ngài. Các ĐGH là các vi đứng đầu Hội Thánh, tức là Giáo Hội.  Các Ngai đã tuyên bố về sư quan trọng của chuỗi hạt Mân Côi, và khuyến khích giáo dân lần chuỗi Mân Côi. Cho đến nỗi theo Tông Thư " Supremi Apostolatus của ĐGH Leo Xlll, đã khuyến khích (hầu như là bắt buôc) tại các nhà thờ Giáo Phận, Giáo xứ, hằng ngày phải đọc kinh Mân Côi.

Trần Khắc Khoan 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lễ Trọng Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (12/31/2011)
Học Thuyết Kinh Mân Côi (the Teaching Of The Rosary) (12/28/2011)
Đức Mẹ Maria Là Nguồn An Ủi Và Hy Vọng Cho Loài Người! (12/25/2011)
59 Lời Hứa Đức Mẹ Nói Với Thánh Nữ Genevieve (12/15/2011)
Xin Mẹ Cho Mọi Người Sống Theo Ánh Sáng Phúc Âm (12/9/2011)
Tin/Bài khác
Chúng Con Tin Chắc Trái Tim Mẹ Sẽ Thắng! (11/29/2011)
59 Điều Đức Mẹ Hứa Cho Những Ai Đọc Chuỗi Mân Côi (11/28/2011)
Áo Đức Bà Carmêlô Và Đặc Ân Ngày Thứ Bảy (11/25/2011)
Tràng Chuỗi Mân Côi Bảo Tồn Đức Tin Công Giáo (11/19/2011)
Kinh Mân Côi Là Lời Đối Thoại Ngọt Ngào Với Đức Mẹ Maria (11/18/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768