MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1396: Quyền Năng Tuyệt Diệu Của Chuỗi Kinh Mân Côi
Thứ Ba, Ngày 6 tháng 3-2012

CN 1396: QUYỀN NĂNG TUYỆT DIỆU CỦA CHUỖI KINH MÂN CÔI

Nguồn: Zenit

Sau đây là lời chia sẻ của LM Amorth, một nhà trừ quỷ nổi tiếng trên thế giới và là Nhà Trừ Quỷ chính tại Tòa Thánh Vatican:

Lý do tại sao chúng ta cần cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi?

LM  Gabriel Amorth, Nhà trừ quỷ chính (Chief Exorcist) của Tòa Thánh  Vatican viết:

-Một ngày kia, người bạn đồng nghiệp của tôi nghe ma quý nói trong một cuộc trừ quỷ như sau:

"Mỗi một Kinh Kính Mừng giống như một cú đánh mạnh  vào đầu tôi. Nếu những người Ki Tô Giáo biết được quyền năng vĩ đại của Kinh Mân Côi thì sẽ là ngày kết thúc của tôi.”

Điều bí mật làm cho chuỗi kinh Mân Côi rất hữu hiệu là khi đọc Chuỗi kinh này người ta vừa cầu nguyện và vừa suy niệm. Kinh Lạy Cha dâng lên Chúa Cha, Kinh Kính Mừng dâng lên Đức Mẹ Maria và Kinh Sáng Danh dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi. Và lời suy niệm nhắm đến Chúa KiTô. 

Xin hãy đọc và suy gẫm từng chữ của chuỗi Kinh Mân Côi một cách rõ ràng.  Đừng vộ vàng đọc theo người khác. Đừng cướp lời kinh của người hướng dẫn.  Xin hãy nhớ rằng khi đọc kinh này, chúng ta đang thưa chuyện cùng Đức Mẹ Maria, Mẹ chúng ta và thật là vô lễ khi người khác đang nói chuyện mà mình nói  leo.

Trong trường hợp lần chuỗi Mân Côi chung thì thường có hai bè xướng kinh tức là nói chuyện. Một bè là người hướng dẫn, một bè khác là những người đối đáp.  Khi một bè nói chuyện với Đức Mẹ thì bè kia cần thinh lặng. 

Hãy đọc kinh cần thận và đọc với trái tim khi chúng ta suy niệm về các Mầu Nhiệm, rồi áp dụng các Mầu Nhiệm trong đời sống hàng ngày. 

Hãy truyền bá phương cách cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi vì đó là lời nguyện quyền năng nhất để trừ quỷ.  Lời kinh Mân Côi dâng lên Thiên chúa Ba Ngôi, lên Đức Mẹ và đó là một lời kinh Toàn Hảo.

Mỗi khi đọc một Chuỗi Kinh Mân Côi là ta suy niệm Năm Mầu Nhiệm. Đức Mẹ cùng đọc kinh với chúng ta, nên Kinh này có thêm quyền năng. Mẹ và ta đọc đến 53 Kinh Kính Mừng.

Đức Chúa Cha đã dung một người thụ khải để nói với chúng tôi khi chúng toi đọc kinh Mân Côi chung rằng:

“ Khi các con đọc câu kinh: ‘Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, Cầu cho chúng con là kẻ có tội. ..’ Thì Đức Mẹ đến ngay bên cạnh các con và cầu nguyện chung với các con. Và Mẹ không đến một mình mà Mẹ đem theo các thiên thần với Mẹ. Vì Mẹ Là Nữ Vương Các Thiên Thần nên Mẹ đem rất nhiều thiên Thần đến với Mẹ. Mẹ và Chúa Giêsu luôn kết hợp với nhau, không bao giờ lìa xa nhau. Và Chúa Giêsu không rời xa Thiên Chúa Ba Ngôi nên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần cùng đến. Và khi Thiên Chúa Ba Ngôi đến thì tất cả các loài thụ tạo cùng quây quần. Thật là một cảnh tượng đẹp đẽ và chan hòa ánh sáng mà các con không thể tưởng tượng nổi. Mẹ Thánh của các con đến với tước hiệu là Đức Mẹ Ban Ơn với đôi tay xòe ra.   Những tia sáng chiếu giãi từ đôi tay Mẹ sẽ xuyên thấu qua thể xác các con, chữa lành và tuôn đổ trên các con với muôn ơn lành. Đó là ân huệ  từ trái tim Chúa Giêsu đổ xuống từ trên cây thánh giá khi người lính đâm thấu Trái Tim Chúa với ngọn giáo,  chảy qua một máng xối thông ơn tinh tuyền để nhận lãnh ân huệ cao quý ấy, đó là Đức Mẹ.

Bây giờ nếu các con cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi hay khi các con đọc một kinh Kính Mừng, các con sẽ nhận được một phần của những ân huệ này. Những ai đến gặp Mẹ Maria và cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi thì Satan không thể đụng đến họ."

Thật là một điều kỳ diệu cho những ai siêng năng cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi với trọn trái tim vì họ sẽ được chúc phúc và được bảo vệ. Lời nguyện của họ dành cho người khác rất mạnh thế.

Vậy sau khi đọc bài chia sẻ này, xin quý vị hãy khiêm nhường và tìm mọi cách tốt lành và hoàn hảo để rao truyền việc đọc kinh Mân Côi. Nhờ đó mà Satan không còn có thể làm hại bản thân chúng ta và gia đình chúng ta được nữa.

Kim Hà
26/2/2012

In English: Theo yêu cầu của LM Nguyễn Trọng Tước, chúng tôi xin thêm bản tiếng Anh. 

The power of the Holy Rosary Beautiful Reasons for Praying the Rosary Even More Often.

by Catholic? Yes. Christian? Most definitely!

On Monday, November 14, 2011 at 10:04am ·

Fr. Amorth, is very well known throughout the church and is the chief Exorcist of the Vatican. He writes regularly for Zenit.

The power of the Holy Rosary Beautiful Reasons for Praying the Rosary Even More Often

Father Gabriel Amorth, Chief Exorcist of the Vatican writes:   One day a colleague of mine heard the devil say during an exorcism: "Every Hail Mary is like a blow on my head. If Christians knew how powerful The Rosary was,  it would be my end."  

The secret that makes this prayer so effective is that the Rosary is  both Prayer and meditation.  It is addressed to the Father, to the Blessed Virgin, and to the Holy Trinity, and is a meditation centered on Christ. I write in addition to the above: Please enunciate each word of the Rosary clearly and distinctly.  Do not Trample on the heels of the words of anyone with your words.  Do not speak Over the leader if you are following or the respondent if you are leading The Rosary. Remember that they also are having a conversation with Mary Our Mother and it is not polite to speak when someone else is speaking.

In the Case of the public Rosary there are only two people speaking: the Leader and The respondents. Each is speaking to the Blessed Mother and listening Carefully to her response within their hearts as they meditate on the scene Before them in their consideration of the mystery being spoken of and Interpreted and translated into their lives. Spread this powerful prayer of Exorcism, the Rosary, which contains the Our Father, the Perfect Prayer, Prayed five times in the recitation of each set of the Rosary's Mysteries, Backed up by the powerful prayers of Our Mother who prays with us as we pray 53 Hail Mary's.   

The Eternal Father described to a group of us, through a Visionary Friend of Mine, what happens when we pray the Rosary, saying, "When you pray Holy Mary Mother of God, pray for us sinners now....., the Blessed Mother comes Instantly to your side to pray with you.  And she does not come alone.  She Brings angels with her. And not just one or two for she is the Queen of Angels, so choirs of angels come with her.  And she and Jesus are joined at The heart and cannot be separated so she brings Jesus with her.  And Jesus Cannot be separated from the Trinity so He  brings the Father and the Holy Spirit with Him. And where the Holy Trinity is, all of creation is, and you Are surrounded by such beauty and light as you cannot imagine in this life. Your Mother comes as Our Lady of Grace with her hands outstretched. Rays of Light emit from her hands piercing your body, healing you and filling you With graces. This is your inheritance which was poured out from the heart of Jesus on the Cross, when the centurion pierced His Heart with the spear, Into the only pure vessel ready to receive such graces at that time, Your Mother. 

Now as you pray the Rosary, or even just recite one Hail Mary, you Receive your portion of these graces. He also said at this time, "Anyone who Goes to Mary and prays the Rosary cannot be touched by Satan."Is it any Wonder that anyone who prays the Rosary from the heart is so blessed and Protected and powerful in their prayers for others?  

Humble and kind request please share this message to every Catholic on your friend's list, and ask them to pass it along to every Catholic on their lists .

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Sùng Kính Mẹ Maria Là Noi Gương Mẹ Luôn Cầu Nguyện Với Và Trong Giáo Hội (3/15/2012)
Lời Kinh Tuyệt Diệu, Lễ Mân Côi (3/12/2012)
Kinh Mân Côi Chiếu Sáng Ngục Tù (3/11/2012)
Cn1402: Chuỗi Mân Côi Bảo Vệ Mạng Sống (3/8/2012)
Cn 1401: Chuỗi Mân Côi Là Vũ Khí Mạnh Mẽ Trừ Ma Quỷ (3/8/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Tràng Chuỗi Mân Côi Thấm Máu Chiến Sĩ (3/6/2012)
Maria, Thánh Mẫu Ơn Gọi, Lm. John A. Hardon, Dòng Tên (3/6/2012)
Tin/Bài khác
Lễ Mẹ Dâng Con Trong Đền Thờ (2/2/2019)
Mẹ Maria, Mẹ Của Chúng Sinh, Lm Tạ Duy Tuyền (1/1/2018)
Đức Maria Thánh Mẫu (1/1/2018)
Phép Lạ Của Tràng Chuỗi Mân Côi (2/25/2012)
Tràng Kinh Mân Côi Là Tràng Xích Cứu Rỗi (2/18/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768