MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Maria, Thánh Mẫu Ơn Gọi, Lm. John A. Hardon, Dòng Tên
Thứ Ba, Ngày 6 tháng 3-2012

Maria, Thánh Mẫu Ơn Gọi, Lm. John A. Hardon, Dòng tên

Khi Mẹ Maria thưa với thiên thần truyền tin, “Này tôi là tôi tớ Chúa; tôi xin vâng như lời thiên thần truyền,”  Mẹ nghiễm nhiên trở thành Ðấng bảo trợ của toàn thể các linh mục và tu sĩ cho đến tận thế.  Sự việc Mẹ ưng nhận Thiên Chúa viếng thăm đã khiến Mẹ trở nên Thánh Mẫu của mọi ơn gọi cho đời sống linh mục và tu trì.

Khi Mẹ cưu mang Chúa Giêsu Kitô, là Mẹ đã mang luôn vào trong thế gian một Ðấng mà từ Ngài phát nguồn ra tất cả mọi ơn gọi. Ngoài Ngài ra (hay nói cách khác, không có Ngài,) thì không ai có thể được ơn kêu gọi, không ai có thể đáp trả lại và  tiếp nhận lời mời gọi đó được.  Tuy thế, Mẹ Maria lại chính là Mẹ của các ơn gọi, bởi lẽ Mẹ là Mẹ của Linh mục thượng phẩm, Ðấng kêu gọi kẻ khác đến chia sẻ chức tư tế của Ngài, và Mẹ là Bà Mẹ tu trì đầu tiên mời gọi kẻ khác đến nối bước chân Ngài.

Maria cũng là Mẹ các ơn gọi bởi chính gương mẫu của Mẹ. Ðó là bằng vào mẫu gương thực hành đức Tin, Cậy, Mến mà những người Nam và Nữ  được hấp thụ để dâng mình họ cho Con Mẹ trong hàng tư tế hay dự-ý sống đời tự hiến. Chỉ những kẻ tin mới có ơn gọi; chỉ những ai có thành ý tín thác vào lời Chúa hứa, thì mới nghe được tiếng Chúa gọi; và trên hết mọi sự chỉ những ai yêu mến Thiên Chúa cách đậm sâu hơn các thứ khác, thì mới giữ lời hứa vững vàng trong bậc tu sĩ và tư tế. Mẹ Maria là mẫu gương tuyệt hảo cho họ về mọi điều này;  hễ họ càng biệt kính Mẹ bao nhiêu thì sự tự hiến của họ càng được bảo đảm bấy nhiêu.   

Sau cùng, Mẹ Maria là Mẹ của các ơn gọi do sự bầu cử của Mẹ trước Ngai Thiên Chúa ở trên trời.  Ðó là nhờ lời cầu xin tha thiết của Mẹ mà Chúa Kitô đã đích thân trao ban trọn vẹn ơn sủng đến cho họ để phục vụ Ngài.  Mẹ cầu cùng Ngài cho họ được ơn kêu gọi; nhưng đồng thời Mẹ cũng nói với họ, giống như Mẹ từng nói với các đầy tớ tại Cana, hãy làm theo những gì Ngài dạy bảo.

Không có con đường tiến cử ơn gọi hiệu nghiệm nào hơn cho bằng thưa chuyện cùng Mẹ Chúa Giêsu, để Mẹ tâu với con Mẹ và dàn trận  thỉnh cầu.  Và không có con đường chắc chắn tồn tại trong bậc linh mục và tu sĩ hiệu quả nào hơn cho bằng hỏi giống như thế xin Mẹ cho được ơn trung kiên.

“Lạy Mẹ Maria, Mẹ của các ơn gọi, xin cầu cho chúng con.”

Sóngbiển phỏng dịch

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Sùng Kính Mẹ Maria Là Noi Gương Mẹ Luôn Cầu Nguyện Với Và Trong Giáo Hội (3/15/2012)
Lời Kinh Tuyệt Diệu, Lễ Mân Côi (3/12/2012)
Kinh Mân Côi Chiếu Sáng Ngục Tù (3/11/2012)
Cn1402: Chuỗi Mân Côi Bảo Vệ Mạng Sống (3/8/2012)
Cn 1401: Chuỗi Mân Côi Là Vũ Khí Mạnh Mẽ Trừ Ma Quỷ (3/8/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Tràng Chuỗi Mân Côi Thấm Máu Chiến Sĩ (3/6/2012)
Tin/Bài khác
Lễ Mẹ Dâng Con Trong Đền Thờ (2/2/2019)
Mẹ Maria, Mẹ Của Chúng Sinh, Lm Tạ Duy Tuyền (1/1/2018)
Đức Maria Thánh Mẫu (1/1/2018)
Cn 1396: Quyền Năng Tuyệt Diệu Của Chuỗi Kinh Mân Côi (3/6/2012)
Phép Lạ Của Tràng Chuỗi Mân Côi (2/25/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768