KÍNH CHÀO MẸ

"Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng,
Đức Chúa ở cùng Bà."
(Lc 1:28)

Ave! Thiên sứ kính chào
Vừa nghe lòng Mẹ không nào hiểu ra
E dè Mẹ đáp thiết tha
Mẹ xin vâng phục ý Cha trên trời
An bình Mẹ sống cuộc đời
Rồi đây Mẹ sẽ Ngôi Lời cưu mang
Im nghe thổn thức chứa chan
Ai vui hơn Mẹ ca vang ân tình!
* Nguyễn Sông Núi
(Tv Thánh Gioan Neumann, Dallas, TX,
Mừng Lễ Truyền Tin, Mar. 26, 2012)