MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chương Trình Muôn Đóa Hồng Dâng Mẹ Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa
Thứ Ba, Ngày 24 tháng 4-2012
KINHMANCOI.NET,  KINH MÂN CÔI – DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM
 
Chương trình MUÔN ĐÓA HỒNG DÂNG MẸ Dâng kính Mẹ Thiên Chúa
 
Tháng Năm – Tháng Hoa dâng kính Mẹ Maria sắp đến, KINH MÂN CÔI – DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM mở chương trình “MUÔN ĐÓA HỒNG DÂNG MẸ” với việc dâng những hy sinh hãm mình, việc lành bác ái và nhất là đọc và suy gẫm Kinh Mân Côi để kết thành triều thiên muôn đoá hồng thiêng dâng lên Mẹ Maria. Chương trình diễn ra từ Thứ Ba, ngày 01/05/2012 đến Thứ Năm, ngày 31/05/2012 trên kinhmancoi.net và trên các website công giáo khác.
 
I. MỤC ĐÍCH
1/ Chúc tụng, ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi;
2/ Tôn vinh Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa;
3/ Cầu xin cho:
1/ Giáo Hội và những nhu cầu của Giáo Hội;
2/ Công việc truyền giáo và các nhà truyền giáo;
3/ Các thành phần trong Dân Chúa;
4/ Thế giới và nền hòa bình thế giới;
5/ Các nhà lãnh đạo và những người mang trọng trách trong xã hội;
6/ Quê hương và Giáo Hội tại Việt Nam;
7/ Những người đau khổ, bệnh tật, người tội lỗi và những người chưa biết Chúa;
8/ Các linh hồn nơi luyện ngục;
9/ Bản thân và gia đình...
 
II. HÌNH THỨC THỰC HIỆN
1/ Mỗi người dâng những hy sinh hãm mình, làm việc lành bác ái;
2/ Mỗi ngày trong Tháng Năm, mỗi người có thể lần hạt một chục Kinh Mân Côi (suy niệm hay ngắm một mầu nhiệm, đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh), một mùa (đọc năm chục Kinh Mân Côi);
3/ Mỗi người có thể đăng ký một mầu nhiệm, một mùa hoặc chọn một mầu nhiệm hay một mùa tùy ý.
4/ Mỗi người có thể lần hạt chung với cộng đoàn, với gia đình hay riêng miễn sao phù hợp với hoàn cảnh của mình.
 
III. MÃ SỐ MẦU NHIỆM KINH MÂN CÔI
Mã số Mầu nhiệm Kinh Mân Côi
 
V 5 mầu nhiệm mùa Vui
V1 Mầu nhiệm thứ 1 mùa Vui
V2 Mầu nhiệm thứ 2 mùa Vui
V3 Mầu nhiệm thứ 3 mùa Vui
V4 Mầu nhiệm thứ 4 mùa Vui
V5 Mầu nhiệm thứ 5 mùa Vui
 
S 5 mầu nhiệm mùa Sáng
S1 Mầu nhiệm thứ 1 mùa Sáng
S2 Mầu nhiệm thứ 2 mùa Sáng
S3 Mầu nhiệm thứ 3 mùa Sáng
S4 Mầu nhiệm thứ 4 mùa Sáng
S5 Mầu nhiệm thứ 5 mùa Sáng
 
T 5 mầu nhiệm mùa Thương
T1 Mầu nhiệm thứ 1 mùa Thương
T2 Mầu nhiệm thứ 2 mùa Thương
T3 Mầu nhiệm thứ 3 mùa Thương
T4 Mầu nhiệm thứ 4 mùa Thương
T5 Mầu nhiệm thứ 5 mùa Thương
 
M 5 mầu nhiệm mùa Mừng
M1 Mầu nhiệm thứ 1 mùa Mừng
M2 Mầu nhiệm thứ 2 mùa Mừng
M3 Mầu nhiệm thứ 3 mùa Mừng
M4 Mầu nhiệm thứ 4 mùa Mừng
M5 Mầu nhiệm thứ 5 mùa Mừng
 
IV. ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
1/ Đăng ký qua email: kinhmancoi.net@gmail.com, với cú pháp:
* Nếu đăng ký mầu nhiệm:
Tên họ (hoặc tên thánh)_mã số mầu nhiệm Kinh Mân Côi. Ví dụ: Giuse_V1;
* Nếu không đăng ký mầu nhiệm, nhưng chọn một mầu nhiệm tùy ý:
Tên họ (hoặc tên thánh)_TY (tùy ý). Ví dụ: Giuse_TY.
2/ Đăng ký qua điện thoại di động: 0988560042, với cú pháp:
* Nếu đăng ký mầu nhiệm:
Tên họ (hoặc tên thánh)_ mã số. Ví dụ: Maria_M1;
* Nếu không đăng ký mầu nhiệm, nhưng chọn một mầu nhiệm tùy ý:
Tên họ (hoặc tên thánh)_TY. Ví dụ: Gioan_TY.
3/ Đăng ký trực tiếp trong mục LIÊN HỆ tại website kinhmancoi.net, bằng cách điền các thông tin:
* Tên họ hoặc tên thánh vào mục ”Tên bạn”;
* Địa chỉ email vào mục “Địa chỉ email”;
* Ghi chữ viết tắt “MDHDM” (Muôn Đóa Hồng Dâng Mẹ) vào mục “Tiêu đề thông điệp”;
* Đăng ký Mầu nhiệm Kinh Mân Côi nào thì ghi mã số vào mục “Nội dung thông điệp”, nếu tùy ý chọn mầu nhiệm thì ghi là “TY”.
4/ Đăng ký trọn một mùa
Tên_mã số mùa. Ví dụ: Terexa_T.
 
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha toàn năng, tình yêu của Chúa Giêsu  Kitô và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả chúng ta nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi.
 
KINH MÂN CÔI – DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM
Đặc trách
Tu sĩ FX. Trần Kim Ngọc, OP.
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Maria, Mẹ Lòng Thương Xót Chúa! (5/17/2012)
Lạy Mẹ Maria Không Hề Vướng Mắc Tội Lỗi (5/14/2012)
Đức Mẹ Viếng Thăm (5/10/2012)
Xin Mẹ Cầu Bầu Cùng Chúa Cho Con! (5/6/2012)
Mỗi Tràng Chuỗi Mân Côi Mang Theo Một Niềm Hy Vọng! (5/2/2012)
Tin/Bài khác
Xin Cho Con Siêng Năng Chạy Đến Cùng Đức Mẹ (4/14/2012)
Đức Mẹ Maria Luôn Che Chở Phù Giúp (4/9/2012)
Kính Chào Mẹ (4/4/2012)
Lời Chúc Tụng Trinh Nữ Maria (4/4/2012)
Cn1409: Chúa Và Mẹ Làm Việc Qua Trẻ Thơ (3/17/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768