MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thánh Mẫu Mông Triệu
Thứ Tư, Ngày 15 tháng 8-2018

THÁNH MẪU MÔNG TRIỆU ( 15/08/2012)

ĐỨC MẸ HỒN XÁC VỀ TRỜI

Sự ca ngợi và tôn kính Đức Maria là một điều hợp lý, bởi lẽ không ai được diễm phúc hơn Mẹ, là được làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Không điều kiện nào có thể đặt ra, hay qui chế nào để được tuyển chọn vào sứ mạng cao cả nầy.

Thật vậy ,không ai vượt qua được sự toàn năng của Thiên Chúa. Đức Mẹ không phải là Đấng toàn năng, hơn nữa Mẹ cũng không có năng lực nào siêu phàm, cũng không có tài năng vượt trội của nhân thế. Đức Mẹ chỉ là một người bình thường, học thức không cao, tiền bạc không có. Một thiếu nữ 14-15 tuổi, thì làm sao có những thứ ấy. Nhưng sự phi thường nơi Đức Mẹ là gì? Thưa, đó là sự khiêm hạ.Sự khiêm hạ nơi Đức Mẹ đã trổi vượt một cách lạ lùng, sự khiêm hạ ấy đã làm đẹp lòng Thiên Chúa, sự khiêm hạ ấy đã đứng trên mọi sự khiêm hạ. Nhân đức trổi vượt ấy tự nơi Đức Mẹ không có được, nếu như Thiên Chúa không ban cho. Thiên Chúa vẫn tuôn đổ hồng ân trên phàm nhân, nhưng sự khiêm hạ của Đức Mẹ trổi vượt hơn  phàm nhân nên Mẹ đón nhận đầy đủ hơn nhân thế. Sự khiêm hạ của Đức Mẹ càng thẳm sâu, thì chứa đựng ơn của Thiên Chúa càng nhiều. Nhận được điều ấy là nhờ bởi kinh Thánh, Đức Mẹ đã lắng nghe trong khi suy niệm kinh thánh, Đức Mẹ đọc kinh thánh là để lắng nghe Thánh ý của Thiên Chúa.

Khi được tiền định,Thiên Chúa không tạo ra  một người nữ hoàn hảo như Đức Mẹ, Thiên Chúa chỉ tiền định cách chung, và Đức Mẹ đã đáp ứng điều kiện từ Thiên Chúa, mặc nhiên điều kiện ấy  là thiên cơ, mầu nhiệm còn giấu kín, chỉ duy một mình Thiên Chúa biết. Trong kế hoạch nhiệm mầu ấy, ngày nay được tỏ lộ là “sự khiêm hạ” thẳm sâu. Đó là điều kiện duy nhất để được chọn làm Mẹ Đấng cứu chuộc,Ngôi Hai Thiên Chúa. Sẽ có một người nữ làm Mẹ Đấng Thiên Sai. Thiên Chúa không chọn người nầy,người kia, theo kiểu lựa chọn của phàm nhân. Nhưng đến thời kỳ viên mãn, Thiên Chúa chọn người nào có đức khiêm hạ thẳm sâu, để được cộng tác vào Ngôi Trời của Thiên Chúa trong mầu nhiệm cứu độ.

Sự khiêm hạ nơi Đức Mẹ, há chẳng phải là nhờ bởi kinh thánh sao? Ánh sáng của kinh thánh đã soi dẫn cho Đức Mẹ nhận ra Thánh Ý nhiệm mầu của Thiên Chúa. Như vậy Đức Mẹ là Đấng suy gẫm kinh thánh một cách tuyệt vời,trung tín và thực thi kinh thánh hơn mọi tạo vật. Có thể nói Đức Mẹ đứng trên mọi người về kinh thánh, vì không tao vật nào thực thi kinh thánh bằng Mẹ. Qua đó, người ta thấy được

Sự trổi vượt của Đức Mẹ về kinh thánh, có thê Mẹ không thuộc lòng lòng từng câu kinh thánh, nhưng sự chiêm niệm Kinh Thánh nơi Mẹ là một sự hoàn hảo.

Dù vậy, Đức Mẹ vẫn là loài thụ tạo, thụ tạo thì vẫn bất toàn, hơn ai hết, ý thức như vậy , nên sự khiêm hạ của Mẹ càng trổi vượt. Và như thế, Thiên Chúa đã đoái đến sự thấp hèn nơi Mẹ, thấp hèn nơi Mẹ LÀ SỰ KHIÊM HẠ THẲM SÂU, chớ không phải là tội lỗi.Vì một người như Mẹ Thì không thể nào tội lỗi xâm nhập được, vì kinh thánh là thuẫn đỡ và che chắn cho Mẹ. Cũng như mọi người Israel, Đức Mẹ cũng mong đợi ơn cứu chuộc đến với dân tộc của mình và cho thế giới.

Nhưng trong lúc chiêm ngắm kinh thánh thì Đức Mẹ được chọn làm Mẹ Đấng cứu thế, tiếng xin vâng cất lên đồng thời là mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa làm Người trong cung lòng của sự khiêm hạ tuyệt vời nơi một thụ tạo. Như vậy, từ giây phút đó, thân xác nơi Đức Mẹ là Thân Thể hữu hình của Chúa Ngôi Hai. Vì vậy nhân tính nơi Đức Mẹ hoàn toàn được biến đổi, vì Đức Mẹ được hòa nhập vào thiên tính của Ngôi Hai đang nhập thể trong cung lòng của Đức Mẹ.

Nên chi, ngày Mông Triệu là ngày Thiên Chúa gọi Đức Mẹ về, thân xác của Đức Mẹ không thể hư nát vì ba lý do:

Một là Đức Mẹ đã cưu mang thân xác hữu hình của Chúa Ngôi Hai. Đồng hình ,đồng dạng với nhân tính của Đấng cứu Thế.

Hai là Đức Mẹ chính là ý nghĩa tiên trưng ,dẫn đầu mầu nhiệm sống lại ngày sau hết cuả loài người.

Ba là Đức Mẹ đã đón nhận Đặc ân vô nhiễm nguyên tội, vì vậy Đức Mẹ không ở trong sự chết cả hồn và xác.

Lạy THÁNH MẪU MÔNG TRIỆU là Mẹ Đấng cứu thế, Mẹ đã được đồng công cứu chuộc loài người, vì thân xác hữu hình của Đấng Cứu Thế nhờ bởi Mẹ. Nên chi Thân Xác của Mẹ là thuộc về mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa, vì vậy Thiên Chúa đã gọi mời Mẹ về cả hồn và xác khi thời gian đã viên mãn. Để thân xác hữu hình của Mẹ hòa nhập cùng Thân Xác Hữu Hình của Chúa con của Mẹ đồng thời là Thiên Chúa toàn năng. Xin Mẹ thương chúng con còn dưới thế trần mà cầu bàu cho kẻ cậy trông .Amen./.

15/08/2012
P. Trần Đình Phan Tiến

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Tin/Bài khác
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Lễ Truyền Tin (3/31/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768