MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria
Thứ Bảy, Ngày 8 tháng 9-2012

LỄ SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA

( 08/09/2012)

TÌNH MẸ &CON ( Mt 1,18-23 ) ( Rm 8,29)

Đức Maria, người thiếu nữ Sion, một thiếu nữ Nazaret, qua lịch sử cứu độ của Thiên Chúa, ngày nay ai cũng biết Bà là Mẹ Đấng Cứu Thế ! (Mt 1,18-23). Một sự kiện chấn động đất trời và lòng người, nhưng tiếc thay! Cho đến hôm nay,cũng còn nhiều người chưa đón nhận, hoặc chưa hay biết về Bà.

Một thiếu nữ nhỏ bé, đơn sơ, thành kính của làng Nazaret, được gọi là Thiếu Nữ Sion. Sion là một địa lý của  Israel , địa danh Sion được chỉ cho một ngọn núi đẹp, vẻ đẹp của núi Sion vừa hùng vĩ vừa thơ mộng, nơi đây còn chứng kiến nhiều sự kiện giữa Thiên Chúa và con người. Mọi vẻ đẹp thánh thiêng như một sự chắt lọc của thiên nhiên dành cho Sion, như một tiêu biểu cho sự thánh thiện .Nên chi, Sion được mệnh danh là núi thánh, nơi đây được hội tụ những kỳ công của Thiên Chúa đối với nhân loại, Sion được mục kích những trao đổi,giao tiếp của Thiên Chúa và con người.

Qua hình ảnh núi thánh Sion, cho thấy sự quan tâm của Thiên Chúa dành cho con người ở một sự huyền nhiệm của tình thương đó là bản tính của Thiên Chúa.

Núi thánh Sion, tuy là tạo vật vô tri, nhưng Thiên Chúa còn trang điểm cho nó mỹ lệ, hùng vỹ, rực rỡ như một thiếu nữ xuân sắc, đến độ được gọi là thánh.

Nhưng thiên nhiên hùng vỹ và diễm lệ cũng chỉ là vô tri, là kiến trúc không mang hình ảnh của Thiên Chúa, nó chỉ mang ý nghĩa tượng trưng.

Như vậy, phàm nhân chính là kiệt tác diệu kỳ của Thiên Chúa, nên chi Thiên Chúa phải yêu mến phàm nhân hơn mọi tạo vật, khi phàm nhân bất nghĩa, không trung thành với Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi, dù người đời muôn ngàn lần bất xứng.Dù vậy, là thụ tạo, được dựng nên theo hình ảnh của Đấng Tạo thành, không tạo vật nào giống Thiên Chúa như phàm nhân.

Nên chi, Thiên Chúa vẫn có lý của Ngài khi yêu thương con người, nhưng trong kế hoạch cứu độ nhiệm mầu Ngài đi từng bước tiệm tiến như sau :

-Tiền định
-Kêu gọi
-Trở nên như Thiên Chúa (đồng hình đồng dạng với Thiên Chúa )
-Làm cho nên công chính
-Hưởng phúc vinh quang

Công thức nầy có thể gọi là ơn cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người. Trong nguyên lý ấy, Thiên Chúa đã kêu gọi, sau khi tiền định từ thưở đời đời, một thiếu nữ làng Nazaret, được gọi là thiếu nữ Sion. Nơi thiếu nữ ấy, là sự khiêm hạ và vâng phục tuyệt đối. Đây là điểm khác nhau giữa thụ tạo có linh hồn và thụ tạo vô tri. Dù vậy, Thiên Chúa không tạo nên Đức Maria như một khuôn mẫu đúc sẵn, nhất định, nếu như thế thì Đức Mẹ không đáng được ca ngợi và hơn ai hết Thiên Chúa không làm như vậy. Thiên Chúa không tạo thành Đức Mẹ như ngọn núi Sion. Mà Thiên Chúa tạo nên một thiếu nữ, tự tâm phát xuất sự khiêm hạ và vâng lời thẳm sâu.Đây là điều kiện để Thiên Chúa tiền định và kêu gọi.Vì vậy, dù núi thánh Sion có diễm lệ và hùng vỹ, mang dáng dấp thiêng liêng, thì cũng không sánh được với Đức Maria- Nữ vương Trời Đất. Vì sao ? Thưa vì Mẹ đã trở nên đồng hình đồng dạng với Con Thiên Chúa, Đấng đã làm Người, như vậy Mẹ đã đồng hình,đồng dạng với Thiên Chúa. Mẹ đã vâng lời Thiên Chúa cách tuyệt diệu trong sự khiêm hạ thẳm sâu là mặc nhiên Mẹ đã đồng hình,đồng dạng với Thiên Chúa. Sự đồng hình ,đồng dạng với Thiên Chúa nơi Mẹ là một kỳ công của Kinh Thánh, là Lời của Thiên Chúa.

Ánh sáng Kinh Thánh đã chiếu tỏa linh hồn Mẹ, sưởi ấm trái tim Mẹ và cung lòng Thánh Khiết nguyên tuyền của Mẹ.Vì vậy, Mẹ đã toàn tâm, toàn ý (đồng hình ,đồng dạng với Thiên Chúa ). Kế đến, Thiên Chúa đã Ngự vào lòng Mẹ, Đấng cứu chuộc loài người , để chu toàn kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa là Cha toàn năng.
       
Như vậy, “tiếng xin vâng”, để đón nhận ơn Thiên Thai từ cung lòng thánh khiết của thiếu nữ Sion, làng Nazaret, là một sự vâng phục do tiền định và kêu gọi từ Thiên Chúa. Tuy nhiên, về tính tự nhiên, Mẹ thật sự bối rối , vì hồng phúc vượt quá trí khôn của con người, với lòng khiêm hạ sâu xa,Mẹ không nghĩ mình được “gọi”.

Lời Thiên Sứ truyền tin là một “Lời mời gọi” từ Thiên Chúa dành cho Mẹ. Tự thẳm sâu tâm hồn,Mẹ không dám nghĩ đến đặc ân mình sẽ được lãnh nhận. (thiên cơ ).Nhưng Thiên Chúa thì biết Mẹ xứng đáng. Sự đồng hình,đồng dạng không chỉ là Mẹ cưu mang và sinh hạ Đấng Cứu Thế,mà còn là sự vâng phục Đấng toàn năng một cách khiêm hạ tuyệt đối.

Đồng hình, đồng dạng là họa lại sâu sắc Thánh Ý nhiệm mầu của Thiên Chúa và bước theo không do dự. Đồng hình, đồng dạng là chu toàn Thánh Ý trong mọi nghịch cảnh. Đồng hình ,đồng dạng là làm theo Ý Chúa, dù khổ đau, vất vả.

Như vậy, nhờ chiêm niệm Kinh thánh, Mẹ đã đồng hình đồng dạng với Con của Mẹ, đồng thời là Thiên Chúa toàn năng, Ngôi Hai Cứu Thế. Mẹ luôn rập nguyên khi hiểu rằng Đấng cứu Thế là Thiên Chúa, chứ không phải đơn thuần là con của Mẹ.Nhân đức vượt trội của Mẹ chính là điểm nầy, bởi vì trong quá trình đồng hình đồng dạng cùng Con Thiên Chúa nơi trần thế, mẹ đã chu toàn trách niệm làm Mẹ, vừa chu toàn bổn phận người tín hữu, người có niềm tin,trong khi bên ngoài chưa tin nhận Đấng Cứu Thế. Mẹ luôn mang một lúc hai tâm trạng, phụng thờ trung tín và trách nhiệm mẫu tử đối với Đấng Thiên Sai- Giêsu .Đồng hinh, đồng dạng là hiện thực một cách phó thác sự nhiệm mầu. Nói cách khác là không theo nhân ý mà theo Thánh Ý. Như vậy suốt đời Mẹ là một sự bước theo trung thành và đồng hình đồng dạng với Thiên Chúa.Như vậy, các thánh suy tưởng tước hiệu Đồng Công của Mẹ là một điều hợp lẽ. Vì chương trình Cứu chuộc  loài người của Thiên Chúa không thể không có công của Mẹ.

Đồng hình, đồng dạng với Thiên Chúa là một ân sũng vĩ đại nhưng không của Thiên Chúa đối với nhân thế, mà Mẹ là một chứng nhân đồng thời là một tấm gương đi trước. Mẹ xứng đáng là Mẫu Nghi thiên hạ quả không sai. Danh từ “MẪU” thật xứng đáng nơi Mẹ.

Không ai công chính bằng Thiên Chúa, vì Ngài là Đấng toàn năng, vì vậy hiệu quả thánh thiện của việc tháp nhập vào Thiên Chúa là được trờ nên công chính như Thiên Chúa. Trở nên công chính như Thiên Chúa là trở nên Thánh thiện như Ngài, không những bằng hình hài mà còn là sự công chính của Thiên Chúa nữa ,đó là sự Thánh Thiện và nhân hậu của Thiên Chúa.

Khi được trở nên công chính, thì mặc nhiên con người sẽ được chung hưởng vinh quang với Thiên Chúa. Như vậy, Thiên Chúa vô cùng tốt lành và thiện hảo, nên chi Thiên Chúa đã chia sẽ vinh quang cho con người, đó là mục đích Thiên Chúa muốn cứu chuộc con người.

Như vậy, con người muốn được Thiên Chúa CHIA SẼ VINH QUANG thì họ phải trở nên đồng hình ,đồng dạng với Ngài. Đức Maria, một thiếu nữ Nazaret, thiếu nữ Sion, là một mẫu gương như vậy, Mẹ đã bước theo Thiên Chúa như vậy, bước theo một cách tiệm tiến và trung tín đến cùng trong tư tưởng và hơi thở của Mẹ. Để rồi Mẹ sẽ trở thành mẫu gương tuyệt vời cho nhân thế và cho người môn đệ của Đức Kitô về việc tuân phục Thiên Chúa.Vì vậy,Mẹ xứng đáng lãnh nhận vinh quang của Thiên Chúa dành cho Mẹ. Không đặc ân nào lớn hơn đặc ân con người được chung hưởng vinh quang với Thiên Chúa. Vì điều ấy đã làm cho kẻ thù địch phải hổ thẹn lớn lao.

Như vậy, được thông hưởng vinh quang với Thiên Chúa, là điều Thiên Chúa muốn dành cho con người, đó là tiêu chí nước Trời.Vìcùng đích của đau khổ, không phải là đau khổ, mà là vinh quang.

Lạy Mẹ Maria! Mẹ đã đồng hình,đồng dạng với  Thiên Chúa, đồng thời là Con của Mẹ, trong hành trình cứu chuộc là cả một gian đoạn đau khổ, để trở nên hy lễ đền tội cho nhân gian, Mẹ đã Đồng Công   Cứu Thế cùng với Con Của Mẹ, vì vậy Mẹ đã trở nên công chính, và hữu nhiên Mẹ được thông phúc vinh quang trên Thiên Quốc.

Xin Mẹ cầu cho chúng con.Amen.

THÁNG 9 NĂM 2012
P. TRần Đình Phan Tiế

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tiếng Vọng Tình-yêu (18-24) (9/21/2012)
Mẹ Maria Hằng Bảo Bọc Chở Che (9/17/2012)
Xin Mẹ Cầu Bầu Cùng Thiên Chúa Ba Ngôi Cho Chúng Con! (9/16/2012)
Xin Mẹ Phù Hộ Chúng Con Luôn Sống Đức Hạnh, Đầy Lòng Cậy Trông! (9/10/2012)
Mẹ Măng Đen – Niềm Tin Giữa Núi Rừng (9/10/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Đức Mẹ Fatima Thánh Du Yêu Cầu Mọi Người Đọc Kinh Mân Côi Nhiều Hơn (9/8/2012)
Đức Mẹ Đồng Công (9/8/2012)
Tin/Bài khác
Vinh Quang Của Đức Mẹ (8/15/2018)
Chân Dung Mẹ Maria (8/15/2018)
Thánh Mẫu Mông Triệu Thơ (8/15/2018)
Thánh Mẫu Mông Triệu (8/15/2018)
Nỗi Đau Của Đức Mẹ (9/15/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768