MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1759: Đức Mẹ Hiện Ra Ở Vùng Amazon, Nước Ba Tây (3)
Thứ Bảy, Ngày 19 tháng 1-2013

CN 1759: ĐỨC MẸ HIỆN RA Ở VÙNG AMAZON, NƯỚC BA TÂY (3)

Nguồn: Spiritdaily. net

Trong vùng rừng núi Amazon, nước Ba Tây có một tiểu bang tên là Amazona, Đức Mẹ Maria đã hiện ra và nói chuyện với hai thị nhân từ năm 1994 tại một thành phố tên là Itapiranga. Cuộc hiện ra này đã được giáo hội địa phương công nhận .

Đức Tổng Giám Mục Gritti nói rằng:

“Các cuộc hiện ra, thị kiến, thụ khải đến và cho mọi người hiểu rằng đó là dấu hiệu của thời đại đầy biến cố. Tôi tin rằng lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi và cũng là Nữ Vương Hòa Bình có thể giúp đỡ cho chúng ta trong thời đại này để tìm một con đường đúng, con đường canh tâm đến từ Chúa Thánh Thần là Đấng có thể chữa lành những nạn dịch của thời đại chúng ta.”

Cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria ở Kibeho, Phi Châu cũng đã được giáo hội công nhận. Hiện nay có ít nhất là 5 thị nhân còn sống và các cuộc hiện ra được công nhận, đó là ở Ba Tây, thành phố Itapiranga, Kibeho (Phi Châu) ở San Nicolas, và ở Argentina. Còn ở Medjugorje thuộc nước Bosnia-Hercegovina, thì đang được giáo hội điều tra.

Thành phố được Mẹ chọn có khoảng 8,600 người dân, ở khoảng 1770 cây số về phía tây bắc của thành phố Rio de Janeiro và cách khoảng hơn 200 dặm Anh từ thủ đô Manaus. Nơi Mẹ hiện ra này có những con khỉ đột và các thú vật hoang dã nhưng cũng có bình an.

Cuộc hiện ra đầu tiên xẩy ra ngày 2 tháng 5 năm 1994 khi Đức Mẹ Maria đến với hình dáng một thiếu nữ trẻ đẹp khoảng 17 tuổi. Những lần hiện ra sau đó thì Đức Mẹ Maria đến với thánh Giuse và Chúa Giêsu Hài Đồng.

Hai thị nhân chính là anh Edson Glauber và người mẹ của anh là bà Maria do Carmo, có khi họ được thị kiến chung, có khi họ được thị kiến riêng tư.

Những thông điệp của Đức Mẹ Maria ban nhằm hướng đến những người trẻ và sau đó khiến họ lập thành nhiều nhóm cầu nguyện cho đến tận nước Ý.

Bắt đầu năm 2001, cuộc hiện ra xẩy ra vào các ngày thứ bẩy, rồi đến những ngày thường trong tuần lễ. Các cuộc hiện ra vào những ngày thứ bẩy nhằm:

“Chuẩn bị cho mọi người tránh những sự dữ của thế giới!” (Năm 2001 là năm xẩy ra cuộc khủng bố 911)

Theo tài liệu của cuộc hiện ra thì Đức Mẹ Maria đã báo trước cho các thị nhân biết về nạn động đất và sóng thần xẩy ra ở châu Á năm 2004.

Sau đây là những lời mô tả:

"Vào ngày 26 tháng 12 năm 2004, một cuộc động đất và nạn sóng thần xẩy ra ở châu Á đã làm cho khoảng trên  200,000 ngàn người chết. Điều này đã được Đức Mẹ Maria tiên báo cho anh Edson ở vùng  Itapiranga từ năm 1996.

Đến ngày 11 tháng 2 năm 1997 ở vùng Arari, khi anh Edson gặp gỡ gia đình ở đấy cùng với những người bạn. Lúc đó, trước khi mọi người hiện diện thì Đức Mẹ Maria chỉ cho anh Edson nhiều cảnh tượng và bảo anh hãy vẽ ra những gì mà anh được Mẹ cho thấy.

Một trong các thị kiến này là trận động đất và sóng thần sẽ giết chết hàng ngàn người ở Châu Á. Đức Mẹ Maria bảo anh Edson hãy treo bức hình ấy trên tường nhà của anh ấy ở vùng Itapiranga để mọi người có thể nhìn thấy, suy gẫm và cầu nguyện để cho nạn động đất và sóng thần đừng xẩy ra trên thế giới, nhưng có nhiều người không cho là điều nghiêm trọng nên không cầu nguyện cho thế giới hoán cải. Có người còn cho rằng những bức hình về lời tiên tri là lời dối gạt và vô lý.

Với thời gian, nhiều người đến và nói rằng:

“Thời gian đã qua đi và không có sự gì xẩy ra. Nhưng con người không biết được giờ của Thiên Chúa. Đức Mẹ Maria bắt đầu hiện ra lâu hơn vào năm 2004 với thị nhân Edson và một lần nữa Mẹ muốn các con của Mẹ tụ họp cầu nguyện. Mẹ kêu gọi họ hãy cầu thay cho thế giới nhưng không ai chịu nghe lời Mẹ và biến cố ghê sợ ấy đã xẩy ra và giết hại nhiều người.

Vào năm 2005, Đức Mẹ Maria thường cầu nguyện với anh Edson để thi hành những chương trình nặng nề và Mẹ xin anh hãy hy sinh nhiều hơn để cầu nguyện cho những chương trình ấy.

Trong một trường hợp, Chúa Giêsu hiện ra và hỏi anh Edson rằng anh có muốn giúp đỡ để cứu các linh hồn cho họ lên Thiên Đàng không? (vào ngày 29/7/2007) thì anh Edson chấp nhận và Chúa Giêsu đặt vòng mạo gai trên đầu anh Edson và nói với anh rằng:

'Con hãy học để dâng tất cả những sự hy sinh và việc sám hối của con để hiệp thông với công trạng của cuộc Tử Nạn của Ta, để những việc ấy trở nên quý giá trước cái nhìn của Cha Hằng Hữu.’

Ngay sau cuộc hiện ra của Chúa Giêsu thì anh Edson dâng những sự hy sinh lên Cha Hằng Hữu cùng với những công nghiệp của Cuộc Tử Nạn Chúa Kitô cho sự cứu độ của các linh hồn và rồi sau đó, đức giám mục Carillo Gritti đến vùng Itapiranga  vào ngày 8 tháng 5 năm 2005 để công khai dâng Thánh lễ lần đầu tiên cho các khách hành hương.

Trong cuộc hiện ra này cũng có những điều bí mật. Nơi hiện ra này đã được báo trước về nạn động đất và sóng thần xẩy ra ở Châu Á.

Trong một trường hợp thì Đức Mẹ Maria đã nói với thị nhân rằng cuộc hiện ra năm 1940’s ở vùng Bergamo, nước Ý là sự thật nhưng vị giám mục địa phương lại không công nhận.

Hiện nay, quyền năng mạnh mẽ của Thiên Đàng ở sau những bức hình và các thông điệp ở Ba Tây.

Thị nhân Edson nói rằng:

“Trước khi có cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria thì tôi đã được chuẩn bị đón Chúa bằng các giấc mơ vì công việc này Chúa muôn cho tôi và mẹ tôi cùng thực hiện. Có rất nhiều lần, Thiên Chúa ban cho tôi những mạc khải qua các giấc mơ và đó là sự chuẩn bị cho cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria.

Vào ngày thứ bẩy 30/4/1994, khi tôi ở nhà, đang cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi với gia đình và bạn hữu thì tôi nghe tiếng nói của một người thanh niên đẹp đẽ rằng:

“Hãy cầu nguyện với trái tim!”

Tôi nhìn chung quanh và không thấy gì cả. Tôi nhìn gia đình tôi và bạn bè cùng cầu nguyện với đầu họ cúi xuống và đôi mắt họ nhắm lại. Tôi tự nghĩ:

'Tiếng nói này là của ai và đến từ đâu?’

Rồi tôi tiếp tục cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi và lần thứ ba tôi lại nghe tiếng nói bảo tôi rằng:

‘Hãy cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi hàng ngày!'

"Một lần nữa, tôi lập tức mở đôi mắt ra và nhìn chung quanh mình nhưng không thấy ai trừ gia đình và bạn bè đang cầu nguyện chung với mình. Tôi tự hỏi không biết họ có được nghe tiếng nói ấy không và trái tim tôi dường như muốn nổ tung ra đập nhịp với sự bình an và niềm vui.

Khi chúng tôi quỳ xuống và cầu nguyện Kinh Lạy Nữ Vương Mẹ Nhân Lành rồi nhìn vào hình ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria đang được treo trên tường ở phòng khách thì chúng tôi thấy các hình ảnh ấy đổi khác và sống động và dường như muốn rớt ra khỏi bức tường.

Vào lúc ấy, tôi lại được nghe tiếng nói của một người thanh niên đẹp đẽ, đến từ hướng bức hình Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, người ấy bảo tôi rằng:

'Ta đang đến đây, Hãy chờ!'

Đến lần thứ ba thì các bạn của tôi đi về, tôi gọi mẹ tôi và kể cho mẹ tôi nghe những gì đã xẩy ra. Tôi cảm thấy trong tâm hồn rằng mình phải nói chuyện riêng với mẹ mình.

Mọi sự lại xẩy ra khi mẹ tôi được thị kiến Đức Mẹ Maria  lần thứ hai. Mẹ tôi liền đến phòng tôi và đánh thức tôi dậy để kể cho tôi nghe các thị kiến của mẹ. Tôi hiểu ngay rằng Đức Mẹ Maria đã chọn một người khác để cùng tôi làm sứ vụ truyền giáo cho vùng Amazon với những thông điệp thánh của Đức Mẹ Maria.”

Kim Hà
19/1/2013

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Xin Mẹ Dủ Lòng Thương Mà Nhậm Lời Con Cầu (2/4/2013)
Bức Hình Hoa Hồng Đức Mẹ (2) (1/31/2013)
Bức Hình Hoa Hồng Đức Mẹ (1) (1/31/2013)
Cn 1763: Cuộc Hiện Ra Ở Ba Tây Xác Nhận Cuộc Hiện Ra Ở Nước Ý (1/22/2013)
Cn 1761: Đức Mẹ Hiện Ra Tại Amazon, Nước Ba Tây (4) (1/21/2013)
Tin/Bài khác
Tiếng-vọng Tình-yêu (31) (1/10/2013)
Tiếng-vọng Tình-yêu(30) (1/4/2013)
Suy Niệm Tin Mừng Lễ Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa (1/3/2013)
Thời Gian Là Hồng Ân, Lễ Mẹ Thiên Chúa 2013 (12/29/2012)
Tâm Sự Với Mẹ Thiên Chúa (12/29/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768