MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1938: Đức Mẹ Maria Đạp Đầu Con Rắn (1)
Thứ Hai, Ngày 4 tháng 7-2016

CN 1938: ĐỨC MẸ MARIA ĐẠP ĐẦU CON RẮN (1)

Nguồn: “Mary Crushes the Serpent”

Tập sách này được viết ra do sự vâng lời của một vị linh mục người Đức. Ngài là nhà trừ quỷ trong suốt hơn 30 năm, từ năm 1874 đến năm 1909 là năm ngài chết lành. Cuốn sách này bắt đầu viết sau 25 năm kinh nghiệm của vị linh mục.

Vị linh mục viết:

"Chúng ta nên nhắm tới ảnh hưởng của ma quỷ trong cuộc sống của những linh hồn nạn nhân và vai trò quan trọng của Đức Mẹ Maria đối với các linh hồn nạn nhân, và cách mà ma quỷ tấn công nạn nhân của chúng."

Đức Mẹ Maria, các linh hồn nạn nhân và ma quỷ

“Đức Mẹ Maria chọn một đội quân gồm những linh hồn tốt lành để chuẩn bị cho họ chịu đau khổ trong mọi sự và để dâng hiến bản thân họ một cách tự nguyện cho Chúa như một của lễ toàn thiêu hầu đền tội cho các linh hồn. Đức Mẹ Maria chọn họ để chiến đấu trực diện với ma quỷ. Mẹ muốn bẻ gẫy sức mạnh của đạo binh Lucifer trên trái đất và đòi lại một số những linh hồn mà hắn đã chiếm hữu."

"Những linh hồn được tuyển chọn sẽ can đảm chịu sự tấn công của ma quỷ. Họ sẽ phải chịu hiện tượng quỷ ám để có thể giải thoát những linh hồn đồng bào đã thuộc về ma quỷ. Họ thay thế chỗ cho các linh hồn bị ám hại để có thể giải thoát những linh hồn ấy khỏi quyền lực của ma quỷ. Ma quỷ đã làm cho các linh hồn ấy hiểu sai lạc và làm theo ý của ma quỷ. Đây là một cuộc chiến đấu quan trọng giữa ma quỷ và những linh hồn nạn nhân vì tinh yêu các linh hồn này dành cho thánh giá."

"Các linh hồn nạn nhân chịu đựng sự đau khổ về thể xác và chịu sự tấn công trong tâm hồn. Tuy nhiên, họ sẽ chiến thắng với sự trợ giúp thiêng liêng. Ý chí tự nhiên theo bản năng của họ sẽ bị ma quỷ tra tấn hành hạ nhưng ý chí thiêng liêng cao cả của họ sẽ chiến thắng những kẻ thù hỏa ngục qua việc họ sẵn sàng chịu đựng mọi sự đau khổ. Quyền năng tâm linh của họ sẽ gia tăng qua mức độ chịu đựng đau khổ của họ bởi vì mỗi sự đau khổ mà họ cam chịu vì tình yêu thì tình yêu của họ sẽ được gia tăng."

"Quyền năng của ma quỷ sẽ dần dần yêú nhược, ít nhất ở bên ngoài. Tất cả những năng lực của ma quỷ sẽ yếu tàn khi chúng chống lại những linh hồn nạn nhân. Nếu các linh hồn nạn nhân cứ bền chí trong sự hy sinh thì ảnh hưởng của họ sẽ gia tăng hơn và như thế thì ảnh hưởng của ma quỷ giảm dần đi. Cuối cùng, những linh hồn nạn nhân sẽ chiến thắng và kẻ thù sẽ bị đạp dập đầu. Cuộc chiến giữa một linh hồn nạn nhân và ma quỷ sẽ quyết liệt, một mất một còn. Chiến trường sẽ chỉ còn lại một người chiến thắng. Ma quỷ sẽ hận thù đối với những gi tốt đẹp."

Ma quỷ nói: "Với bạn, mọi sự là tình yêu còn với chúng tôi thì mọi sự là hận thù."

"Ma quỷ rất thích những kẻ xấu vì hắn ghét những người tốt. Một con quỷ bảo với tôi rằng hắn cám dỗ người ta làm nhiều điều xấu không phải vì hắn thích những điều xấu ấy nhưng bởi vì hắn ghét những đức tính tốt."

"Khi hắn thấy một linh hồn tốt lành thánh thiện mà Chúa có thể sử dụng để hoàn tất một chương trình tốt nào đó thì hắn ganh ghét, hận thù nóng cháy, và hắn cố gắng tìm mọi phương cách có thể làm để làm hại linh hồn ấy, hắn lấy đi những đức tính của người ấy để người ấy không thể làm những điều tốt được nữa."

"Hắn không thể biết trước được hậu quả của những sự tấn công của hắn. Hắn nói với tôi rằng:

'Tôi dùng mọi cơ hội để làm điều xấu và mù quáng theo đuổi những sự hận thù chống lại người tốt mà không biết sự tức giận của tôi sẽ đưa tôi đi về đâu. Vì là kẻ kiêu căng nên tôi luôn hy vọng sẽ thành công và chiến thắng. Tôi rất hãnh diện về mình. Tôi sẽ làm hỏng kế hoạch của tôi.'

"Do đó, hắn tiến lên một cách mù quáng và hắn cảm thấy mắc cở khi trở nên một dụng cụ đem điều tốt. Ma quỷ bảo tôi là có nhiều điều mà hắn không làm nếu như hắn biết trước được hậu quả của những việc ấy. Những điều này được kiểm chứng trong các trận chiến giữa ma quỷ và nạn nhân của chúng."

"Ma quỷ biết những linh hồn tốt là những người thường hay dâng hiến cuộc đời họ như là nạn nhân và biết rằng họ có khả năng làm những điều tốt. Bởi vì hận thù nên hắn tấn công mà không biết hậu quả việc hắn làm, nhưng hắn không nghi ngờ sự thành công của hắn. Hắn dụ dỗ người ta vào trong vòng kiểm soát của hắn để làm hại người ta và làm cho Chúa đau lòng. Chúa cho phép điều này xẩy ra nhưng khi ma quỷ sẵn sàng tấn công những linh hồn này thì Chúa trợ giúp các linh hồn này cho đến phút cuối. Ma quỷ có thể thắng hay thua. Hắn nói với tôi rằng:

'Dường như Chúa bảo chúng tôi hãy tiến lên đi! Nên tôi phải tiếp tục.'

"Dù cho hắn kiêu cắng lâm chiến để mong chiến thắng nhưng hắn biết và nhận ra rằng tình yêu sẽ chiến thắng, bởi vì tình yêu có quyền năng cao hơn hận thù.”

"Cuộc chiến đấu giữa các linh hồn nạn nhân chống lại ma quỷ đem sự thánh hóa đến cho các linh hồn này. Ma quỷ nhận rằng có một số linh hồn ở dưới sự điều khiển của ma quỷ khi chúng đi quanh trái đất để hòng chiếm các linh hồn. Mục đích của chúng không chỉ là ám các linh hồn trong một nghĩa hẹp nhưng là để kiểm soát các linh hồn qua tội lỗi và những ý muốn của con người dính bén đến tội lỗi. Hắn làm cho các linh hồn đâm ra đen tối, bối rối dể họ không tìm về luân lý tốt lành nữa."

"Nói về các linh hồn bị hắn kiểm soát thì ma quỷ bảo:

'Khi nào tôi có được ý chí của một con người thì tôi chống lại Chúa.'

"Tuy nhiên hắn thú nhận rằng sự hoán cải của một linh hồn rất khó khăn. Họ có thể ăn năn thống hối nhưng kho lắm.”

"May mắn có những linh hồn nạn nhân sẵn sàng chống trả với ma quỷ để giật lại những linh hồn đã bị ma quỷ hành hạ. Không phải là tất cả nhưng có một số lớn được giải thoát khỏi cảnh ma quý ám hại."

"Theo lời khai của ma quỷ thì chúng nó mất quyền lực trong trận chiến với các linh hồn nạn nhân. Chẳng những thua các linh hồn nạn nhân mà chúng còn không được ai giúp đỡ. Chúng mất quyền kiểm soát trên các linh hồn đã từng làm nô lệ cho chúng qua tội lỗi của họ. Khi các linh hồn nạn nhân chịu đựng đau khổ và làm vui lòng sự công thẳng, phán xét của Thiên Chúa thì ma quỷ phải trả lại những linh hồn mà chúng từng thống trị."

"Các linh hồn được giải thoát khỏi ách thống trị của chúng thì là vì họ có thể hoán cải qua lòng Chúa thương xót, họ còn được hưởng ích lợi cách dễ dàng nếu họ biết chạy đến với lòng Chúa thương xót. Từ đó ma quỷ không còn quyền hành nào trên họ."

"Tôi hỏi một trong những bọn quỷ chiến thắng nhưng bị buộc phải giải thoát tất cả những linh hồn mà chúng đã giữ làm nô lệ tội lỗi rằng: 'Các linh hồn có hoán cải không?'

Hắn đáp:

'Thật sự, có một số hoán cải và một số khác có thể hoán cải nếu như họ muốn.'

"Có những ma quỷ còn ở trong người của các nạn nhân của chúng như là ở trong nhà tù mà không được đi nơi khác hay không được hoạt động ở bên ngoài. Chúng chờ đợi sự bại trận của cả đoàn lũ. Nếu như tên tướng quỷ bị bại trận và ngay khi tên tướng quỷ bị mất mọi sự thì hắn và bè lũ của hắn phải trở về hỏa ngục. Con quỷ nói rằng: 'Chúng tôi không thể ở lại trên trái đất nếu chúng tôi không thể kiểm soát được một linh hồn nào.'”

"Sau khi tôi trừ một con qủy ra khỏi một nữ tu thì nó nói với tôi rằng:

'Hãy để cho tôi ám ảnh một ai đó trên trái đất thì tôi sẽ xuất khỏi bà này ngay lập tức. Còn nếu tôi phải lìa xa bà ấy thì bè lũ chúng tôi phải từ bỏ mọi sự và trở về hỏa ngục. Vì lý do ấy mà Chúa cho phép chúng tôi tự vệ chính mình cho đến phút cuối cùng.' ”

(Còn tiếp)

Kim Hà
4/7/2013

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chiến Dịch Cầu Nguyện 13 Triệu Chuỗi Mân Côi Hàng Ngày Cho Thế Giới Hòa Bình (7/18/2016)
15 Điều Mẹ Hứa Cho Những Ai Đọc Kinh Mân Côi (7/17/2016)
16 Tháng Bảy, Ðức Bà Núi Camêlô (7/16/2016)
Trò Chơi Của Ma Quỷ (7/10/2016)
Đức Mẹ Của Người Công Giáo (7/5/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Con Về Với Mẹ (7/4/2016)
Cn 3615: Làm Tuần Cửu Nhật Cầu Cho Hoa Kỳ (4/7-12/7/2016) (7/4/2016)
Cn 3614: Ơn Lành Đức Mẹ Fatima (7/4/2016)
Tin/Bài khác
Hiền Mẫu La Vang (7/3/2016)
Cn 3611: Lý Do Con Sống Là Để Thờ Lạy Chúa (7/2/2016)
Cn 3609: Cầu Nguyện Cho Tổ Quốc (7/1/2016)
Cn 3593: Đức Mẹ Nói: Hai Phần Ba Nhân Loại Sẽ Mất (11) (6/20/2016)
Cn 3592: Mẹ Maria Nhắn Nhủ Từ Argentina (10) (6/20/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768