MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cách Lần Hạt Sốt Sắng
Thứ Sáu, Ngày 7 tháng 3-2014

CÁCH LẦN HẠT SỐT SẮNG

Kinh Mân Côi là một trong những cách cầu nguyện cao quí nhất, phổ thông nhất dễ dàng nhất, đắc lực nhất, Đức Mẹ hài lòng nhất. Lý do:

1- Vì toàn những kinh từ trời ban xuống.
2- Vì chính Đức Mẹ phán dạy cách đọc cho thánh Đaminh và hứa ban rất nhiều ơn đặc biệt.
3- Vì chính Chúa Giêsu cổ động,chẳng hạn như Chúa hiện ra tại Het-Đơ bên bắc nước Đức phán:

"Phải cầu nguyện nhiều,nhất là đọc kinh Mân Môi,vì kinh Mân Côi rất có thế lực trước mặt Thiên Chúa. Hiện thời Chúa đang cổ động cho kinh Mân Côi trong thông điệp tình thương gởi các linh hồn nhỏ.

4- Vì các Đức Giáo Hoàng đã viết rất nhiều thông điệp khuyến khích giáo dân đọc kinh Mân Môi, và các đấng rộng tay ban nhiều ơn đại xá, tiểu xá.

5- Vì chính Đức Mẹ khi hiện ra ở Fatima và ngày nay đang hiện ra ở Mễ du đều nói rằng viêc đọc kinh mân côi là rất cần thiết.

6- Vì kinh Mân Môi có quyền lực chống phá lại ma quỉ rất hữu hiệu. Nhưng, phải đọc kinh Mân Môi đúng cách mới được, nghĩa là:

“ MIỆNG ĐỌC LÒNG SUY”, và đọc với cả trái tim,thần trí của mình. Tập nhỏ này ra đời với mục đích giúp ta thực thi hai điều kiện đó. Vậy mời bạn hãy làm như sau:

Cách 1: Bạn hãy ngắm như thường…rồi đang khi đang đọc mỗi kinh Kính Mừng thì bạn hãy nhìn vào một câu trong mười câu đã đề ra cho ngắm đó.

Cách 2 : Bạn ngắm như thường rồi bạn đọc tiếp theo mười câu suy niệm của ngắm đó , đoạn sẽ đọc mười kinh Kính Mừng đồng thời lòng phảng phất những ý tưởng vừa đọc.

Cách 3: Bạn hãy học thuộc những câu suy gẫm đã đề ra, vì đó cũng là Lời Chúa mà ta vẫn thường nghe trong thánh lễ. Nhất là khi đọc kinh chung bạn rất dễ cầm lòng cầm trí, miệng đọc kinh, nhưng trí nhớ suy gẫm lại những điều đã học.( Nhắm mắt lại, hoặc nhìn lên Chúa thì bạn sẽ thấy dễ cầm trí hơn.)

Bạn thân mến, xin bạn hãy thử, bạn sẽ thấy rất dễ cầm trí và lòng được sốt sắng mến yêu. Chúc Bạn say mê KINH MÂN CÔI.

1. Khi đọc kinh Kính Mừng nào, mắt bạn đọc tư tưởng suy gẫm dành cho kinh Kính Mừng ấy.

2. Sau khi xướng lên một sự Mầu Nhiệm bạn đọc một lượt 10 tư tưởng dành cho mầu nhiệm ấy, rồi bắt đầu đọc kinh, lòng suy đi nghĩ lại tổng quát những tư tưởng vừa đọc.

3. Tùy theo ơn Chúa thúc đẩy, bạn cứ suy nghĩ lại một vài tư tưởng nào đó làm bạn cảm động nhất trong Mầu Nhiệm liên hệ.

4. Không nhất thiết là phải suy gẫm cho đúng tư tưởng nào dành cho kinh ấy, nhưng vì kinh Kính Mừng được lặp đi lặp lại, ta sẽ dễ cảm thấy nhàm chán và chia trí, vì thế bạn luôn cố gắng để tâm vào các màu nhiệm đang suy gẫm chứ không phải suy nghĩ những chuyện khác.

MƯỜI LĂM ƠN BAN

Tóm tắt mười lăm ơn Đức Mẹ hứa với thánh Alano sẽ ban cho những ai trung thành lần hạt mân côi sốt sắng:

1. Mẹ hứa sẽ ban ơn riêng đặc biệt.
2. Mẹ che chở giữ gìn cách riêng và ban những ơn trọng hậu.
3. Phép Mân Côi sẽ là khí giới rất mạnh chống với hỏa ngục, tẩy trừ nết xấu, tiêu diệt tội lỗi và phá tan các tà thuyết.

4. Phép Mân Côi sẽ làm cho các nhân đức thêm vẻ tốt đẹp.
5. Linh hồn đó sẽ không phải hư mất.
6. Mẹ sẽ cứu họ khỏi mọi tai ương, Chúa sẽ không phạt họ theo phép công bằng.
7. Họ không phải chết trước khi chịu các phép đạo.
8. Khi sống, khi chết họ sẽ được thông phần công nghiệp với chư thánh trên thiên đàng.
9. Mẹ sẽ mau cứu họ khỏi lửa luyện tội sau khi chết.
10. Họ sẽ được hưởng sự vinh quang lớn lao trên Thiên quốc.
11. Nhờ phép Mân Côi sẽ được hết mọi sự cầu xin, nếu điều ấy ích lợi cho linh hồn.
12. Những ai truyền bá kinh Mân Côi thì Mẹ cứu giúp trong hết mọi cơn gian nan khốn khó.
13. Mẹ đã xin với Con Mẹ để tất cả triều đình Thiên quốc giúp đỡ các hội viên mân côi khi sống và khi chết.
14. Họ sẽ là con Mẹ cách riêng và là anh em với Chúa Giêsu.
15. Sốt sáng lần hạt Mân Côi, là dấu chắc chắn được lên Thiên đàng.

MÀU NHIỆM: TRUYỀN TIN

NĂM SỰ VUI

Thứ nhât thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được lòng khiêm nhường.
Lạy Cha…..
(Tư tưởng suy gẫm cho mỗi kinh kính mừng)

1- Thưở ấy thiên sứ Gabiel được Thiên Chúa sai đến với một trinh nữ tên là Maria đã đính hôn với Giuse thuộc nhà Đavid.

2- Vào nơi trinh nữ ở,thiên sứ chào: “ Vui lên! hỡi Đầy ơn phúc! Chúa ở cùng người!

3- Những lời chào đó làm Maria xao xuyến lắm, và người ngẫm nghĩ xem lời chào ấy có ý nghĩa gì.

4- Thiên sứ tiếp: “ Maria đừng sợ, vì người đã đắc sủng nơi thiên chúa. Và này nơi lòng dạ, người sẽ thụ thai và sinh con, và người sẽ gọi tên Ngài là Giêsu.

5- Ngài sẽ đươc gọi là con đấng tối cao, và Thiên chúa sẽ ban cho ngài ngai David cha ngài. Và Ngài sẽ làm vua trên nhà Jacob cho đến đời đời, và vương quyền của Ngài sẽ vô cùng vô tận”

6- Bấy giờ Maria thưa với thiên sứ: “ Điều ấy sẽ làm sao được? vì việc phu thê tôi không nghĩ đến! ”

7- Thiên sứ đáp: “Thánh thần sẽ đến trên người ,và quyền năng Đấng Tối cao trên người rợp bóng, bởi thế mà trẻ sắp sinh ra sẽ được gọi là thánh, là con Thiên Chúa!”

8- Kìa Elisabet trong hàng thân thích của người cũng đã mang thai con lúc tuổi già, cái thai nay đã là sáu tháng nơi một kẻ đã từng mang tiếng là son sẻ hiếm hoi! Vì với Thiên Chúa nào có gì là không có thể!”

9- Maria liền nói: “Này tôi là tôi là tôi tá chúa, xin hãy thành sự cho tôi theo lời Ngài!”. Và thiên thần đã từ giã bà đi ra.

10-Lạy Mẹ Maria, vì màu nhiệm truyền tin, xin cho…..

Sáng danh……Lạy chúa Giêsu xin tha…… MÀU NHIỆM :ĐI VIẾNG

Thứ hai thì ngắm: Đức bà đi viếng bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Lạy Cha….
(Tư tưởng cho mỗi kinh kính mừng).

1- Trong những ngày ấy,Maria chỗi dậy, đon đả ra đi lên miền sơn cước,đến một thành xứ Giuda.

2- Maria vào nhà Giacaria và chào bà Isave, thoạt khi nghe lời Maria chào, thì hài nhi nhảy mừng trong dạ bà.

3- Bà Isave đươc đầy Thánh Thần thốt lên lời: “ Trong nữ giới, có người là diễm phúc!”.

4- Và đáng chúc tụng thay! Hoa quả lòng người. Bởi đâu tôi được thế này, là Mẹ Thiên Chúa đến với tôi?

5- Vì này, thoạt tiếng người chào vừa đến tai tôi, thì hài nhi trong dạ tôi nhảy mừng.

6- Phúc cho người, là kẻ đã tin rằng viên thành sẽ đến cho mọi điều Chúa truyền phán dạy cho người!

7- Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa…vì Ngài đã đoái nhìn phận hèn tớ nữ ngài.

8- Này từ đây mọi đời sẽ khen tôi có phúc. Vì Đấng quyền năng đã làm cho tôi những điều cao cả.’

9- Maria lưu lại với Isave chừng ba tháng rồi trở về.

10-Lạy Mẹ Maria vì màu nhiệm đi thăm viếng bà Isave, xin cho….
Sáng danh……..
Lạy Chúa Giêsu……

MÀU NHIỆM GIÁNG SINH

Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá.Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
 Lạy cha…..
(Tư tưởng cho mỗi kinh kính mừng)

1- Hoàng đế Augusto ra sắc chỉ truyền kiểm tra toàn thể thiên hạ. Mọi người đều phải về nguyên quán mình để khai sổ bộ.

2- Giuse từ Nazaret về quê Đavid là thành Belem để khai sổ bộ cùng với Maria đang có thai.

3- Khi ở đó Maria đã đến ngày sinh, bà sinh con trai đầu lòng lấy tã vấn con, đặt nằm trong máng cỏ, vì không có chỗ cho ông bà trọ.

4- Trong vùng ấy có mục đồng đêm khuya canh thức ngoài trời. Thiên sứ hiện đến với họ sáng ngời làm họ kinh khiếp.

5- Thiên sứ nói: “Đừng sợ! này ta đem tin đại mừng cho các ngươi và cho toàn dân , hôm nay vị cứu chúa là đức KiTô đã sinh ra cho các ngươi trong thành Đavid.

6- Và đây là đấu cho các ngươi, các ngươi sẽ gặp thấy một hài nhi, mình vấn tã đặt nằm trong máng cỏ.”

7- Bỗng đâu đến hợp với Thiên sứ có đoàn cơ binh trên trời đồng ca: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm.”

8- Khi thiên sứ về trời rồi, các mục đồng hối hả đi đến Bêlem, đã gặp Maria và Giuse cùng hài nhi đặt nằm trong máng cỏ.

9- Rồi các mục đồng lui về tôn vinh và ca ngợi Thiên Chúa về mọi điều họ đã được nghe và được thấy.

10-Lạy Chúa Giêsu hài đồng, vì màu nhiệm Chúa giáng trần ,xin cho….
Sáng danh….
Lạy Chúa Giêsu xin tha…..

MÀU NHIỆM: DÂNG CHÚA VÀO ĐỀN THỜ

Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh.Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
Lạy cha….
(Tư tưởng suy gẫm cho mỗi kinh kính mừng)

1- Khi đã đầy ngày, lúc phải làm lễ tẩy uế theo luật Môi-sen thì ông bà đem hài nhi lên Giêrusalem tiến dâng cho Thiên Chúa.

2- Như luật dạy con trai đầu lòng sẽ được gọi là của thánh, phải dâng kính Chúa cùng với một cặp chim gáy hay hai bồ câu tơ.

3- Ở Giê-ru-salem có một người công chính đạo đức tên là Si-mê-on, được Thánh Thần linh báo sẽ không phải chết trước khi thấy đức Ki-Tô.

4- Được linh cảm, ông lên đền thờ và ông bà bồng hài nhi Giêsu đến, liền xin ẵm lấy Ngài trên tay mà chúc tụng Thiên Chúa.

5- Lạy Chúa giờ đây xin để tôi tớ Chúa chết bình an như lời người phán. Vì mắt tôi đã thấy ơn Người cứu độ…

6- Cha mẹ con trẻ kinh ngạc vì các điều nói về ngài. Đoạn Si-mê-on chúc lành cho ông bà, rồi nói cùng Maria Mẹ Ngài:

7- “Con trẻ này sẽ nên cớ cho nhiều người vấp ngã và nhiều người chỗi dậy, làm dấu cho người ta chống, hầu ý nghĩa của nhiều tâm hồn phát lộ ra.

8- Và tâm hồn bà mũi gươm sẽ đâm thâu.”

9- Lễ xong ông bà trở về Nagiaret, còn hài nhi lớn dần dũng mãnh, đầy khôn ngoan và ân sủng Thiên Chúa.

10- Lạy Mẹ Maria vì màu nhiệm Mẹ dâng Chúa vào đền thờ, xin cho….
Sáng danh….
Lạy Chúa Giêsu xin tha……

MÀU NHIỆM :TÌM ĐƯỢC CHÚA

Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
Lạy cha….
(Tư tưởng suy gẫm cho mỗi kinh kính mừng)

1. Hằng năm cha mẹ Ngài đi Yêrusalem vào dịp lễ vượt qua. Khi Ngài lên 12 tuổi, ông bà cũng đưa Ngài đi dự lễ.

2. Lễ xong ông bà trở về, trẻ Giêsu ở lại Yêrusalem mà cha mẹ ngài không hay.

3. Nghĩ là Ngài có trong đoàn lữ hành, nên ông bà đi một ngày rồi mới hay, và cố tìm Ngài giữa họ hàng bà con quen thuộc.

4. Nhưng không tìm ra, ông bà mới quay trở lại Yêrusalem. Và sau ba ngày tìm kiếm, ông bà đã gặp
được Ngài trong đền thờ.

5. Ngài đang ngồi giữa các tấn sĩ mà nghe và hỏi họ. Ai nấy đều sửng sốt về trí thông minh và về các lời Ngài đối đáp.

6. Thấy Ngài ông bà ngạc nhiên. Mẹ Ngài nói: “ Này con, tại sao con làm thế? Này cha con và mẹ phải đau khổ tìm con!.”

7. Nhưng Ngài đáp: “ Tại sao lại tìm con? Chẳng lẽ không biết rằng con phải ở nơi nhà Cha con sao?” Nhưng ông bà không hiểu lời ngài nói.

8. Rồi Ngài đi xuống với ông bà và cùng về Nazaret. Và hằng tùng phục ông bà. Còn mẹ Ngài thì giữ kỹ hết các điều ấy trong lòng.

9. Đức Giêsu cứ tấn tới thêm về khôn ngoan, vóc dạng và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và trước mặt người ta.

10. Lạy Mẹ Maria vì màu nhiệm Mẹ tìm được Chúa, xin cho….

Sáng danh….
Lạy Chúa Giêsu xin tha …..
MÀU NHIỆM :LO BUỒN

NẮM SỰ THƯƠNG
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Lạy cha….
(Tư tưởng suy gẫm cho mỗi kinh kính mừng)

1. Ngài cùng môn đệ đến núi Cây dầu để cầu nguyện. Đến nơi Ngài bảo họ: “ Hãy cầu nguyện để khỏi sa cơn thử thách.”

2. Tiến xa thêm một chút Ngài quì gối xuống cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cất chén này xa con nhưng đừng theo ý con, một theo ý Cha.”

3. Một thiên thần từ trời hiện đến để thêm sức cho Ngài. Ngài cầu nguyện khẩn thiết hơn, mồ hôi Ngài như máu nhỏ xuống đất.

4. Ngài trở lại thấy các môn đồ đang ngủ liền nói: “Các ngươi không thức với ta được một giờ sao?”

5. Ngài lại ra đi cầu nguyện và lập lại những lời lẽ như thế. Trở lại thấy các môn đồ vẫn ngủ.

6. Ngài buồn rầu nói rằng:“Linh hồn Thầy lo buồn đến chết được, các ngươi không thức với thầy sao?”

7. Lần thứ ba Ngài trở lại, thấy các môn đồ vẫn ngủ.Ngài than rằng: “Thế là xong con người sắp bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi.”

8. Lúc đó Juda xuất hiện có đông người mang gươm giáo gậy gộc theo sau.

9. Kẻ nộp Ngài ra hiệu và đến hôn Ngài, lập tức họ tra tay bắt Ngài.

10. Lạy Chúa vì màu nhiệm Chúa hấp hối nơi vườn Cây Dầu, xin cho….
 Sáng danh……
 Lạy Chúa Giêsu xin tha…..

MÀU NHIỆM : ĐÁNH ĐÒN

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
Lạy Cha……
( Tư tưởng suy gẫm cho mỗi kinh kính mừng)

1. Bắt Ngài rồi họ điệu Ngài đến dinh thượng tế để tìm chứng cớ buộc tội để giết Ngài.

2. Chúng trói Ngài vào cột đá, rồi nhạo báng và thi nhau hành hạ Ngài cách tàn nhẫn.

3. Chúng xỏ tay vào bao sắt mà vả ngang mặt Ngài, đứa giật tóc giật râu Ngài, đứa lấy roi, gót giầy sắt đánh đập Ngài túi bụi.

4. Chúng còn che mặt Ngài lại mà gắt hỏi rằng: “ Nói tiên tri xem ai đánh ngươi.” Và nói lắm điều nhục mạ Ngài.

5. Họ cáo tội Ngài rằng: “ Tên này thường xúi dân làm loạn, ngăn cản việc thuế má và xưng mình là vua Ki-tô”.

6. Hê-rô-đê và quân lính khinh bỉ chế diễu Ngài, rồi khoác cho Ngài một áo đỏ, rồi chuyển Ngài cho
Philato.

7. Philatô định cho đánh đòn Ngài rồi sẽ tha, vì tìm mãi không ra tội trạng gì. Nhưng dân chúng quyết đòi giết Ngài.

8. Họ gào lên: “ Đóng đinh nó vào thập giá và tha Baraba cho chúng tôi.”

9. Philatô đành làm y như họ yêu cầu.Ông tha Baraba còn Ngài ông phó mặc ý họ.

10. Lạy Chúa Giêsu vì Chúa chịu đánh đòn xin cho chúng con luôn ăn năn....
Sáng danh…….
Lạy Chúa Giêsu……

MÀU NHIỆM ĐỘI MÃO GAI

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
Lạy Cha…..
( Tư tưởng suy gẫm cho mỗi kinh kính mừng)

1. Bấy giờ lính của trấn thủ đem Chúa Giêsu theo họ vào phủ đường, rồi tập họp cả cơ binh lại quanh Ngài.

2. Họ lột áo của ngài ra rồi khoác cho ngài một chiếc áo choàng đỏ tía.

3. Đoạn lấy gai tết một triều thiên mà đặt trên đầu Ngài, và một cây gậy nơi tay phải.

4. Rồi họ quì xuống mà chế giễu Ngài rằng: “ Kính chào Vua Do thái.”

5. Đoạn khạc nhổ vào mặt Ngài và lấy cây gậy mà gõ vào đầu Ngài.

6. Những chiếc gai nhọn đâm vào đầu Ngài đau đớn xuyên tận óc.

7. Máu me từ những chiếc gai nhọn chảy đầm đìa trên khuôn mặt đau thương của Ngài.

8. Khi đã chế giễu và đánh đập nhục nhã Ngài rồi, thì họ cởi chiếc nhung y đi mặc lại cho Ngài áo của Ngài.

9. Rồi bắt đầu điệu Ngài đi đóng đinh.

10. Lạy Chúa Giêsu chịu đội mạo gai xin tha thứ…..
Sáng danh…..
Lạy Chúa Giêsu xin tha……

MÀU NHIỆM: VÁC THẬP GIÁ

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây thánh giá, ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

Lạy Cha….
(Tư tưởng suy gẫm cho mỗi kinh kính mừng).

1. Vậy họ điệu Chúa Giêsu đi và tự mình vác lấy khổ giá cho mình.

2. Chúa Giêsu đi đến nơi gọi là Núi Sọ. Đường đi lên dốc gồ ghề, sức Ngài đã kiệt lết đi không nổi.

3. Chúa Giêsu bị té lên té xuống nhiều lần, quân lính đạp Ngài đứng dậy đi tiếp, nhưng Ngài đau đớn khổ nhọc đến lê gót không nổi.

4. Sợ Chúa Giêsu không đủ sức đến nơi, chúng bắt ông Simon ở ngoài đồng về vác đỡ phía sau thánh giá.

5. Dọc đường Chúa Giêsu gặp Đức Maria đứng bên vệ đường, Mẹ con nhìn nhau đẫm lệ lòng đầy chua xót.

6. Nghe tin con bị bắt Mẹ vượt đường trường để gặp con. Nay thấy con vai mang thánh giá chân bước đi trên con đường tử nạn, lòng Mẹ đau đớn biết bao.

7. Bà Veronica thấy mặt chúa dính đầy máu, mồ hôi nhễ nhại bụi bặm, liền trao khăn cho người lau mặt, Chúa đã in mặt người trên khăn bà.

8. Đứng bên vệ đường có nhiều phụ nữ khóc lóc, nhưng Chúa Giêsu bảo họ hãy khóc cho phận mình và cho con cháu.

9. Khi tới đỉnh đồi can vê, chúng lột áo Chúa Giêsu và bắt đầu hành hình.

10. Lạy Chúa Giêsu vác thập giá vì chúng con, xin cho…..
Sáng danh……
Lạy Chúa Giêsu xin tha….

MÀU NHIỆM: ĐÓNG ĐINH

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá, ta hãy xin đóng đanh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.
Lạy cha……
(Tư tưởng suy gẫm cho mỗi kinh kính mừng).

1. Quân lính đóng đinh vào hai cổ tay Chúa Giêsu, rồi đóng đinh qua kẽ xương hai bàn chân bắt chồng lên nhau. Đoạn chúng đóng bản án phía trên đầu.

2. Khi dựng thập giá lên, xác Chúa Giêsu nặng ghì xuống, vì treo vào hai cái đinh xuyên qua tay, và tựa lên chiếc đinh ở xương bàn chân.

3. Quân lính lấy áo Ngài chia làm bốn phần, mỗi người một phần, rồi bắt thăm xem ai lấy áo chùng của Ngài.

4. Những người qua lại, các thượng tế ,luật sĩ và lính tráng lắc đầu, mắng nhiếc Ngài: “ Hỡi Ki-Tô
vua It-ra-el bây giờ hãy xuống khỏi thập giá đi…”

5. Kẻ gian phi bị đóng đinh bên tả Ngài cũng mắng nhiếc Ngài. Nhưng người bên hữu mắng nó và xin Chúa Giêsu thương mình. Ngài đã hứa cho anh lên thiên đàng.

6. Chúa Giêsu cầu nguyện : “Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm.” Lát sau Ngài kêu lên thảm thiết : “Lạy Thiên Chúa tôi vì sao Người lại bỏ tôi?”

7. Đứng bên khổ giá có Mẹ Ngài và Gioan, Ngài nói với mẹ: “Hỡi Bà này là con Bà”. Đoạn nói với môn đệ : “Này là Mẹ con.’

8. Chúa Giêsu kêu: “Ta khát’. Lính đưa giấm lên , Ngài nếm rồi nói. “Đã hoàn tất’. Và kêu lên : “ Lạy Cha, con phó linh hồn trong tay Cha”. Đoạn gục đầu tắt thở.

9. Đến chiều quân lính đến đập bể ống chân hai kẻ gian phi. Còn Đức Giêsu, chúng lấy đòng đâm cạnh sườn Ngài, lập tức có máu và nước chảy ra.

10. Lạy Chúa Giêsu, vì màu nhiệm Chúa chịu đóng đinh và chịu chết, xin cho….
Sáng danh….
Lạy Chúa Giêsu….

MÀU NHIỆM : CHÚA SỐNG LẠI

NĂM SỰ MỪNG

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn .
Lạy Cha….
( Tư tưởng suy gẫm cho mỗi kinh kính mừng)

1. Rạng ngày thứ nhất trong tuần, xảy ra có động đất. Thiên sứ từ trời xuống lăn hòn đá cửa mồ Chúa rồi ngồi lên trên. Lính canh mồ run sợ như chết.

2. Chúa sống lại hiện ra trước hết với Đức Mẹ đang canh thức cầu nguyện đợi Ngài.

3. Sáng sớm tinh sương, Maria Madalena và các bà bạn mang thuốc thơm ra mồ xức xác Chúa, và lo lắng ai sẽ lăn hòn đá lớn cửa mồ ra cho họ.

4. Tới nơi, thấy mồ đã mở, vào trong không thấy xác Chúa, họ trở về báo tin cho các môn đệ.

5. Phêro và Gioan vội chạy ra mồ xem, vào mồ các ông thấy những giải vải còn đặt đó. Và các ông kinh ngạc trở về nhà.

6. Maria Madalena lại ra mồ khóc lóc. Nhìn vào mồ thấy hai thiên sứ mặc áo trắng. Nghe gọi, bà quay lại thấy Chúa, bà mừng rỡ trở về báo tin.

7. Chiều hôm ấy, lấy hình dạng người bộ hành, Chúa đã hiện ra cùng hai môn đệ trên đường về làng Emau.

8. Tối hôm đó, các môn đệ trừ ông Tôma đang ăn tối, nhà đóng kín cửa, Chúa hiện ra và đồng bàn với họ. Họ mừng khôn xiết.

9. Tám hôm sau, Chúa lại hiện ra với các môn đệ, lần này có ông Tôma. Chúa bảo Tôma xỏ ngón tay vào lỗ đinh và cạnh sườn Ngài…

10. Lạy Chúa Giêsu sống lại , vì màu nhiệm này xin cho….
Sáng danh……
Lạy Chúa Giêsu xin tha……

MÀU NHIỆM: CHÚA LÊN TRỜI

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
Lạy Cha……
( Tư tưởng suy gẫm cho mỗi kinh kính mừng)

1. Suốt bốn mươi ngày, Chúa đã hiện ra nhiều lần với các môn đệ, dạy họ về nước trời, và dặn họ đừng rời Giêrusalem cho đến khi Chúa Thánh Thần đến.

2. Chúa phán: “ Các ngươi sẽ là chứng tá của ta ở Yêrusalem, toàn cõi Giu-đê và Sa-ma-ri và cho đến tận cùng mặt đất.”

3. Rồi Ngài dẫn họ lên núi Cây Dầu ở Bêtania và nói:

“Mọi quyền năng trên trời dưới đất được ban cho Ta.”

4. Các ngươi hãy đi thâu nạp các môn đồ khắp muôn dân, thanh tẩy chúng nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, dạy chúng giữ mọi điều Ta đã truyền cho các ngươi.

5. Và này Ta sẽ ở với các ngươi mọi ngày cho đến tận thế. Đoạn Ngài dang tay chúc lành cho họ.

6. Ngài cất mình lên trước mắt họ, và một đám mây đã quyện Ngài đi khuất mắt họ. Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.

7. Đang lúc họ đăm đăm nhìn Ngài lên trời, thì này có hai người y phục trắng ngồi đã đứng bên họ và nói :

8. “Các người Galilê! Tại sao các người cứ đứng đó nhìn trời? Đức Giêsu đây vừa lên trời thế nào thì Ngài sẽ đến như vậy.”

9. Bấy giờ họ trở về Yêrusalem vui mừng khôn xiết, và hằng ở trong đền thờ chúc tụng Thiên Chúa.

10. Lạy Chúa Giêsu vì màu nhiệm Chúa lên trời, xin cho…..
Sáng danh….
Lạy Chúa Giêsu…..

MÀU NHIỆM : THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần. Lạy Cha…..
(Tư tưởng suy gẫm cho mỗi kinh kính mừng)

1. Các môn đệ họp nhau trong phòng, hết thảy đồng tâm nhất trí chuyên cần cầu nguyện, cùng với các phụ nữ và Mẹ Maria, Mẹ Đức Chúa Giêsu và các anh em Ngài.

2. Đến lễ năm mươi, mọi người đang ngồi họp, bỗng xảy đến từ trời một tiếng rào rào như thể cuồng phong thổi đến vang dội cả nhà.

3. Và họ thấy những lưỡi như thể là lửa phân tán dần mà đậu trên mỗi người trong họ.

4. Hết thảy họ được đầy Thánh Thần, và bắt đầu nói những tiếng lạ tùy theo Thần Khí ban cho họ phát ngôn.

5. Thoạt tiếng ấy vang ra,ê đám đông từ mọi dân thiên hạ về, cùng nhau tuôn đến và sửng sốt, vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng quê hương mình.

6. Họ nói với nhau: “Ta đều nghe họ dùng tiếng của ta, mà cao rao những kỳ công của Thiên Chúa.” Nhưng có nhóm người khác lại chế nhạo các tông đồ là say rượu.

7. Cùng các tông đồ, Phêro đứng lên quả quyết không say rượu, và can đảm đứng lên chứng minh Đức Giêsu Ki-Tô chịu đóng đinh.

8. Nghe xong lòng họ bị đâm thâu. Những ai đón nhận lời Phêrô đã chịu thanh tẩy, và trong ngày ấy đã có thêm được khoảng ba ngàn người đươc rửa tội.

9. Mặc dầu bị ngăn cấm, sỉ nhục, đòn vọt, tù đày. Các tông đồ cứ ngang nhiên rao giảng lời Chúa và hân hoan thấy mình xứng đáng được chịu sỉ nhục vì Danh Chúa.

10. Lạy Chúa Thánh thần xin hãy đến để canh tân đổi mới chúng con…
Sáng danh…
Lạy Chúa Giêsu xin tha….

MÀU NHIỆM : MÔNG TRIỆU

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời, ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
Lạy Cha….
( Tư tưởng suy gẫm cho mỗi kinh kính mừng)

1. Theo thánh truyền, các tông đồ đang bôn ba giảng đạo khắp nơi, được Thánh Thần thúc đẩy, đã trở về nhà thánh Gioan ở Ê-phê-sô.

2. Đức Maria 72 tuổi đang hấp hối, họ đứng quanh giường Người khóc lóc thương tiếc. Đức Mẹ an ủi và chúc lành cho họ.

3. Chúa Giêsu cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần hiện ra đón Đức Mẹ về trời.

4. Các tông đồ tẩm niệm và chôn cất xác Đức Mẹ trong mồ đá mới.

5. Dân chúng quanh mồ Đức Mẹ đều ngửi thấy mùi hương thơm ngào ngạt và nghe tiếng các thiên sứ ca hát.

6. Đến ngày thứ ba, ông Tôma ở Ấn độ về, khóc lóc xin các tông đồ dẫn mình ra viếng mồ Đức Mẹ.

7. Tới nơi, không thấy hương thơm và tiếng của các thiên sứ ca hát nữa. Mở cửa mồ ra, thấy các dây vải tẩm niệm xếp một bên, xác Đức Mẹ không còn đó nữa.

8. Mọi người đều tin Đức Mẹ đã được Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác, vì Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và Vô Nhiễm Nguyên Tội.

9. Đức Giáo Hoàng Pio XII đã long trọng tuyên bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời để mọi người đều tin.

10. Lạy Mẹ vì màu nhiệm Mẹ hồn xác lên trời, xin cho…

Sáng danh…
Lạy Chúa Giêsu xin tha…

MÀU NHIỆM: ĐĂNG QUANG

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời , ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.
Lạy Cha….
(Tư tưởng suy gẫm cho mỗi kinh kính mừng)

1. Kìa bà nào đang tiến lên như rạng đông ,đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời. “Bà là ai?” Các thiên sứ hỏi nhau khi thấy đám rước tiến vào thiên đàng.

2. Lớp lớp thiên sứ tung hô, lớp lớp thánh tổ phụ ca hát, thánh tử đạo nhảy mừng và Chúa Giêsu hộ giá Đức Mẹ.

3. Đức Chúa cha đặt Đức Maria làm Nữ tướng thống trị trên trời dưới đất và cả hỏa ngục.

4. Ngài cũng đặt Đức Mẹ làm Nữ Vương các thiên thần, các thánh, mọi loài thụ tạo và cách riêng làm Nữ Vương loài người.

5. Đức Chúa Con tôn Mẹ làm Đấng Đồng Công cứu chuộc, toàn quyền xử dụng công nghiệp mình đã lập, muốn cứu rỗi ai tùy ý Đức Mẹ.

6. Ngài đặt Đức Mẹ làm đấng trung gian giữa Ngài và loài người, làm Mẹ Giáo Hội do Ngài sáng lập.

7. Đức Chúa Thánh Thần đặt bạn đồng trinh của mình, giữ kho ơn phước sự thánh thiện và sự thật.

8. Đức Mẹ muốn cho ai, cho khi nào, cho nhiều ít bao nhiêu tùy ý Đức Mẹ.

9. Vinh dự cho tôi biết bao được làm con một Mẹ cao sang quyền phép như thế.

10. Lạy Mẹ vì màu nhiệm Mẹ được đăng quang, xin cho…
 Sáng danh…..
 Lạy Chúa Giêsu ,xin tha….

MÀU NHIỆM : CHÚA CHỊU PHÉP RỬA

NĂM SỰ SÁNG

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giodan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

Lạy Cha….
( Tư tưởng cho mỗi kinh kính mừng )

1. Bấy giờ Đức Chúa Giêsu từ miền Galile, đến sông Giodan gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa
cho mình.

2. Nhưng ông can Người và nói: “Chính tôi mới cần được làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với
tôi.”

3. Chúa Giêsu trả lời: “Bây giờ cứ thế đã ,vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.”

4. Bấy giờ ông Gioan mới chịu làm phép rửa cho Người.

5. Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì kìa tầng trời mở ra.

6. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu.

7. Rồi ngự xuống trên Người.

8. Lại có tiếng từ trời phán: “Đây là Con Ta yêu dấu , Ta hài lòng về Người.”

9. Lạy Chúa vì màu nhiệm Chúa chịu phép Rửa, xin cho chúng con luôn biết sống trong sạch thánh thiện.

10. Lạy Mẹ Maria vì màu nhiệm Chúa chịu phép rửa xin cho….

Sáng danh…. Lạy Chúa Giêsu xin tha….

MÀU NHIỆM : PHÉP LẠ TIỆC CƯỚI CA-NA
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Ca-na.Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa.
Lạy Cha….
( Tư tưởng suy gẫm cho mỗi kinh kính mừng)

1. Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria được mời đến dự tiệc cưới tại Ca-na.

2. Giữa tiệc thấy thiếu rượu Đức Maria nói với Ngài :“Họ hết rượu rồi.”

3. Đức Giêsu đáp: “Chuyện đó liên quan gì đến bà và tôi, giờ của tôi chưa đến”.

4. Đức Maria nói với gia nhân: “ Người bảo gì các ngươi cứ việc làm theo.”

5. Ở đó có sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo tục lệ Do thái , Mỗi chum chứa được khoảng 100 lít.

6. Đức Giêsu bảo họ: “ Hãy đổ nước đầy các chum.” Họ liền làm theo Người.

7. Ngài lại bảo họ: “Bây giờ hãy mang cho ông quản tiệc.”Họ liền đem đi.

8. Khi người quản tiệc nếm thử thì nước đã hóa thành rượu.

9. Ông liền nói với chú rể: “Ai cũng thết rượu ngon trước ,còn anh lại giữ rượu ngon đến bây giờ.”

10. Chúa Giêsu làm phép lạ đầu tiên tại Ca-na để bày tỏ vinh quang của Người.
Sáng danh…..
Lạy Chúa Giêsu xin tha…..

MÀU NHIỆM: CHÚA RAO GIẢNG

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được tin vào lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận bí tích giao hòa.
Lạy Cha…..
(Tư tưởng suy gẫm cho mỗi kinh kính mừng)

1. Bấy giờ Chúa Giêsu bắt đầu đi rao giảng Nước Trời.

2. Chúa Giêsu chọn mười hai môn đồ và rảo đi khắp các thành thị làng mạc, giảng dạy trong các hội đường.

3.Đi đến đâu Ngài cũng làm nhiều phép lạ, chữa mọi bệnh hoạn tật nguyền.

4.Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ nên đi đến đâu, dân chúng cũng lũ lượt theo Người.

5. Chúa Giêsu dùng các dụ ngôn để giảng dạy, và dạy người ta các giới răn yêu thương.

6.Thấy đám đông Ngài chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vả như đàn chiên không người chăn.

7. Chúa Giêsu nói với các môn đệ : “Lúa chin đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy các con hãy xin chủ ruộng đi gặt lúa người.”

8.Chúa Giêsu còn kêu gọi mọi người hãy tỉnh thức và sẵn sàng, vì ta không biết giờ nào Chúa đến.

9.Chúa Giêsu kết thúc bài giảng bằng cuộc nói chuyện về ngày phán xét chung. Những kẻ lành sẽ được ở bên Chúa, còn kẻ dữ sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

10.Lạy Chúa xin giúp chúng con luôn biết lắng nghe và thực hành lời Chúa.

Sáng danh…..
Lạy Chúa Giêsu xin tha…..

MÀU NHIỆM : CHÚA BIẾN HÌNH
Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Cha…..
( Tư tưởng suy gẫm cho mỗi kinh kính mừng)

1. Đức Chúa Giêsu đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao.

2. Rồi Người biến đổi hình dạng ngay trước mặt các ông, dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng.

3. Và kìa ông Môisen và ông Êlia hiện ra đàm đạo với Người.

4. Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Chúa Giêsu rằng: “Lạy Ngài, chúng ta ở đây thì tốt lắm, chúng con xin làm ba lều, một cho Ngài ,một cho ông Môisen và một cho Êlia.”

5. Và kìa có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, các ngươi hãy nghe lời Người.”

6. Các môn đệ sợ hãi ngã sấp mặt xuống đất, Chúa bảo các ông:“Chỗi dậy đi, đừng sợ.”

7. Khi các ông ngước mắt lên trời thì không còn thấy ai nữa, chỉ còn mình Chúa Giêsu.

8. Khi xuống núi, Chúa bảo các ông đừng nói cho ai biết điều ấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy..

9. Chúa Giêsu nói “Con Người cũng sẽ phải chịu đau khổ vì những kẻ cứng lòng tin.”.

10. Lạy Chúa, vì màu nhiệm Chúa hiển dung xin cho…..

Sáng danh……
Lạy Chúa Giêsu xin tha…..

MÀU NHIỆM : CHÚA LẬP PHÉP THÁNH THỀ

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể, ta hãy xin cho đươc sốt sắng tham dự Thánh lễ và rước Mình Máu Ngài.
Lạy Cha….
(Tư tưởng suy gẫm cho mỗi kinh kính mừng)

1. Các môn đệ thưa với Chúa Giêsu: “ Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?’

2. Chúa Giêsu bảo: "Các anh đi vào thành đến nhà một người kia, và nói với ông ấy: “Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ của Thầy.”

3. Khi đã đến giờ, Đức Giêsu vào bàn cùng với các môn đệ, Người nói với các ông:

4. Thầy những khát khao ăn lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ nạn.

5. Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: “Anh em hãy cầm lấy mà ăn đây là Mình Thầy sẽ bị nộp vì các anh em.”

6. Người lại cầm lấy chén rượu, dâng lời tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói:

7. “ Anh em hãy uống chén này, đây là Máu Thầy, Máu giao ước sẽ đổ ra cho muôn người đươc tha tội, anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.”

8. Ngài lại nói: “Từ nay Ta sẽ không uống rượu nho này, cho đến khi được cùng anh em uống rượu mới trong nước của Cha Thầy."

9. Như vậy vì yêu thương, Chúa Giêsu đã lập phép Thánh Thể, Ngài mong muốn ở mãi thế gian này với chúng ta.

10. Lạy Chúa Giêsu, vì Màu Nhiệm Chúa lập Phép Thánh Thể , xin cho…..
Sáng danh……
Lạy Chúa Giêsu……

Hết

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Truyền Tin (4/10/2018)
Lời Xin Vâng, Lm Giuse Trần Đình Long (4/10/2018)
Kính Mừng Maria Đầy Ơn Phước .. (3/18/2014)
Xin Mẹ Ban Ơn Phù Hộ Cho Đức Thánh Cha (3/18/2014)
Ukraina Bây Giờ… (3/10/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Bốn Mươi Năm, Một Dòng Lệ (3/7/2014)
Tin/Bài khác
Việc Tưởng Niệm Trọng Thể Đức Bà Camêlô (7/17/2019)
Điềm Báo Gở? Hàng Loạt Các Thánh Ảnh Ở Nga Và Ukrainie Đang Ứa Lệ Máu. (3/5/2014)
Tràng Hạt Đường Thi Mân Côi (tt) Năm Sự Sáng (3/3/2014)
Thánh Nữ Catherine Labouré (2/23/2014)
Tạ Ơn Đức Mẹ (2/23/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768