MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Trích Đoạn: Tâm Sự Tình Yêu 7
Thứ Năm, Ngày 26 tháng 2-2015

TRÍCH ĐOẠN: TÂM SỰ TÌNH YÊU 7

(Tâm sự với Vị Tông Đồ của Đức Mẹ Mễ Du: ông WAYNE WEIBLE)

Lạy Mẹ Nữ Vương Toàn Quyền Thiên Cung và Trần Thế, là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ con! Con xin Mẹ cho phép con được tâm sự với một người con ưu tuyển của Mẹ!

Kính thưa Mẹ Con muốn tâm sự với ông Wayne Weible; một người con thảo hiền của Mẹ; vị Tông Đồ của Đức Mẹ Mễ Du rằng:

“Kính thưa ông Wayne Weible! Hẳn ông cũng đã biết; vào năm 1660 Thiên Chúa đã ban cho Mẹ Maria mạc khải cho chúng ta biết về cuộc đời của Mẹ bằng tác phẩm Thần Đô Huyền Nhiệm (The Mystical City of God by Venerable Mother Mary of Jesus of Agreda (1602-1665) Xin nói thêm là về tác phẩm này thì Chị Vicka; Thị Nhân Đức Mẹ Mễ Du đã hỏi và được Đức Mẹ xác nhận và Mẹ đã trả lời: “Đó một văn bản đích thực kể lại cuộc đời Mẹ”. Trong tác phẩm này Đức Mẹ đã huấn dụ và tiên báo như sau:

“Con của Mẹ, con thắc mắc tự hỏi không biết một nhà thông thái viết những bí mật đời Mẹ thì có giá trị hơn không. Không đâu, con. Vì như vậy, người ta có thể gán công trình đó cho tri thức của ông ta. Mẹ nhận rằng con là một thụ tạo nhỏ bé nhất, vô ích nhất, nhưng con nên biết rằng: “Uy tín của cuốn truyện con viết đây, không tùy ở dụng cụ viết nó, nhưng ở Đấng Tác Giả là chính Chân Lý Tối Cao. Cho nên ai không tin những điều con viết, thì không xúc phạm gì tới con cả mà là xúc phạm đến Mẹ, vì họ hoài nghi lời Mẹ dạy”.

Con cũng còn tự hỏi, không biết những mầu nhiệm cao cả mà con viết ra đây có khỏi khó tin không.Nhưng ai có một ý niệm xác đáng về thân thế của Mẹ, thì chả thấy khó khăn gì để tin cả, vì họ sẽ cảm nhận được mối liên quan giữa các hồng ân con thuật lại đó, với phẩm chức Mẹ Thiên Chúa mà các hồng ân ấy đi kèm. Nếu Thiên Chúa từng đãi ngộ quảng đại với nhiều vị thánh, thì Chúa đãi ngộ Mẹ đặc biệt hơn, có gì lạ đâu? Phẩm chức Mẹ Thiên Chúa thuộc một trật tự cao vượt hơn hết mọi phẩm chức có thể tưởng tượng, nên Chúa mới vì Mẹ mà làm nên tất cả những gì thuộc quyền toàn năng của Chúa, và tùy ở khả năng Mẹ có thể lĩnh nhận được. Vì thế nên Chúa mới chồng chất trên Mẹ hết ân sủng này đến ân sủng khác, càng thấy linh hồn Mẹ không có chướng ngại nào với ơn Chúa ban, thì Chúa càng ban thêm.

Chúa đã để lòng sùng hiếu tế nhị của tín hữu diễn dịch các ân sủng ấy từ phẩm chức làm Mẹ Thiên Chúa của Mẹ. Có nhiều vị thánh và nhiều vị tiến sĩ đã được ơn soi sáng và mạc khải đặc biệt về vô số những đặc ân Chúa đã ưu đãi Mẹ. Con Chí Thánh Mẹ đã muốn mạc khải những mầu nhiệm kỳ bí này lúc thuận lợi nhất cho Giáo Hội, chứ không cần phải nhờ gì đến lý trí và tri thức con người khám phá.

Lời huấn dụ thực hành rút ra cho con từ những suy niệm này là con phải tham dự vào niềm tri ân và các lễ kỷ niệm Mẹ mừng, nhất là kỷ niệm ơn Vô Nhiễm Thai của Mẹ và ơn Nhập Thể. Noi theo gương Mẹ, con cũng phải hết sức nhiệt liệt tạ ơn Chúa ngày kỷ niệm sinh nhật của con. Mẹ muốn con phải cố gắng tập cho kỳ được một nhân đức khiêm nhường và một đức trong sạch như thiên thần; nhờ hai đức này, Chúa mới thỏa dạ vì việc cảm tạ của con.”

Và hẳn ông cũng còn nhớ trong một đoạn sách “Bà là ai” của ông khi ông chia sẻ với Thị Nhân Ivan rằng:

 “Ivan này, nhiều người sau này không phải là Công Giáo sẽ đọc sách của tôi. Ở bên Mỹ, bảy mươi lăm phần trăm dân chúng theo đạo Tin Lành, họ không biết gì về Đức Maria và không chấp nhận chạy đến cầu nguyện với Người. Có lẽ do một người Tin Lành viết về Người mà họ sẽ lắng nghe chăng? Có thể nói điều gì với một người Tin Lành để họ được cởi mở với Đức Maria?”

- Điều tối quan trọng là phải nhấn mạnh cho người ta biết Đức Maria đã đến với tất cả chúng ta. Sứ điệp của Người nói với toàn thế giới. Xuyên suốt các sứ điệp,. Người nhắn nhủ chúng ta phải cầu nguyện cho tất cả mọi tôn giáo, bởi vì chúng ta biết là chúng ta tự chia rẽ nhau vì tôn giáo, Thiên Chúa không chia rẽ chúng ta. Người không đem chiến tranh đến cho chúng ta…”

- “Nhưng người ta vẫn cứ giữ luận điệu này, họ nghĩ là Đức Maria đang chiếm chỗ của Đức Giêsu.”

- “Làm sao họ có thể nghĩ như thế được?” Ivan trả lời với vẻ hơi bực bội: “Đức Maria được chính con của Người là Đức Giêsu gởi đến trần gian mà.”

- “Tôi vạch ra cho cậu thấy là họ không tìm thấy vai trò như vậy của Đức Maria trong Kinh Thánh.”

-“Chúng ta phải đào sâu về vấn đề này hơn nữa, ngay cả từ khía cạnh thần học, chúng ta phải tìm hiểu ý nghĩa thật cho các lời Chúa nói. Đức Maria xin chúng ta cầu nguyện với trái tim, cầu nguyện bằng con tim để chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa của những lời ấy.”

Vâng! những lời ông Ivan nói; hay đúng hơn là chính Mẹ Maria đã nói qua Thị Nhân Ivan mà chúng ta dễ dàng nhận ra rằng đây là điều hết sức Quan Trọng trong lúc này; điều mà Mẹ muốn xin con cái Mẹ thực hiện là: Hãy cầu nguyện bằng con tim để chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa của những lời ấy.

Kính thưa ông Wayne Weible rất thân mến! 

Nhờ chứng từ đó của ông mà một tâm hồn tội lỗi; một người con hoang đàng đã biết vâng lời Mẹ: Cầu nguyện bằng con tim để chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa của những lời Chúa dạy!

Và thưa ông Wayne Weible rất thân mến! Người con hoang đàng cũng tin tưởng như ông là : Thiên Chúa không bao giờ từ chối những đứa con đã biết vâng lời Mẹ!

Người con hoang đàng đã được Thiên Chúa ban cho cảm nhận rằng:

Thánh Ý Thiên Chúa muốn Toàn Thể tạo vật; dù là các Thiên Thần hay con người tội lỗi cũng đều phải đến với Thiên Chúa qua Mẹ Nữ Vương; phải xin Mẹ gột rửa; thanh tẩy và mặc cho chiếc áo khiêm nhường của Mẹ. Nép mình trong tà áo Mẹ mà xin Mẹ dẫn đến tạ tội cùng Thiên Chúa. Đây là Chân Lý Tình Yêu Khiêm nhường mà tạo vật Tình Yêu Khiêm Nhường; là con cái thảo hiền kính mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn đều phải tự nhận biết và đó cũng là thử thách cho mọi tạo vật! Bởi vì Thiên Chúa Toàn năng đã phán dạy từ ngàn xưa nhưng con người không có lòng khiêm nhường thì không được Tình Yêu soi dẫn mách bảo; nên nhìn xem mà không thấy; nghe mà không hiểu.

Dạ thưa ông! Đây; Lời Thiên Chúa Toàn năng đã phán dạy; dạy từng người trong con cái loài người phải khiêm nhường xin Đức Mẹ Maria là cầu nguyện cho mình:

 Gióp 42,7-9: “Xảy ra sau khi Đức Giêhôva đã phán các lời ấy với Gióp, thì Chúa phán cùng Ê-li-pha, người Thê-man, mà rằng: Cơn thạnh nộ Ta nổi lên cùng ngươi và hai bạn hữu ngươi; bởi vì ngươi không có nói về Ta cách xứng đáng, y như Gióp kẻ tôi tớ Ta, đã nói. Vậy bây giờ hãy bắt bảy con bò đực và bảy con chiên đực đi đến Gióp, kẻ tôi tớ Ta, mà vì các ngươi dâng lên một của lễ thiêu; rồi Gióp, kẻ tôi tớ Ta, sẽ cầu nguyện cho các ngươi; vì Ta sẽ nhậm lời người, kẻo e Ta đãi các ngươi tùy theo sự ngu muội của các ngươi; vì các ngươi không có nói về Ta cách xứng đáng, như Gióp kẻ tôi tớ Ta đã nói.  Vậy Ê-li-pha người Thê- man Binh-đát người Su-a, Sô-pha, người Na-a-ma, bèn đi và làm theo điều Đức Giêhôva đã phán dặn mình; rồi Đức Giêhôva nhậm lời của Gióp.” (Bản dịch Kinh Thánh Tin Lành năm 1926 của Phan Khôi; được tái bản năm 1995 do NHÀ XUẤT BẢN THUẬN HÓA chịu trách nhiệm xuất bản VÕ NGUYÊN trang 635)

(Yob 42,7-9: “7 Sau khi đã nói những lời ấy với Yob, Yavê phán với Êliphaz người Têman: "Cơn giận Ta bừng bừng trên ngươi và trên hai bạn ngươi, bởi vì các ngươi đã không nói về Ta với sự ngay thẳng như Yob, tôi tớ Ta. 8 Vậy bây giờ, các ngươi hãy sắm bảy bò mộng và bảy cừu đực, rồi đi tìm Yob, tôi tớ Ta. Các ngươi hãy dâng một lễ thượng hiến cho các ngươi, và Yob tôi tớ Ta sẽ chuyển cầu cho các ngươi. Ta sẽ lưu tâm đến nó và sẽ không giáng ô nhục trên các ngươi bởi đã không nói về Ta với sự ngay thẳng như Yob, tôi tớ Ta".
9 Êliphaz người Têman, Bilđađ người Shuah, Sophar người Naamat đã đi và thi hành theo điều Yavê đã phán với họ; và Yavê đã lưu tâm đến Yob”). (Bản dịch Kinh Thánh Công Giáo của  Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn --- dòng Chúa Cứu Thế;  xuất bản năm 1976 trang 1320)

G 42,7-9: “7 Sau khi nói những lời ấy với ông Gióp, Ðức Chúa phán với ông Ê-li-phát, người Tê-man: "Ta bừng bừng nổi giận với ngươi và cả hai người bạn của ngươi nữa, bởi vì các ngươi đã không nói đúng đắn về Ta như Gióp, tôi tớ của Ta. 8 Vậy, bây giờ các ngươi hãy bắt bảy con bò và bảy con cừu, rồi đi gặp Gióp, tôi tớ của Ta. Các ngươi hãy dâng lễ toàn thiêu để cầu cho các ngươi và Gióp, tôi tớ của Ta, sẽ chuyển cầu cho các ngươi. Ta sẽ đoái nhìn nó và sẽ không xử với các ngươi xứng với sự ngu xuẩn của các ngươi, vì các ngươi đã không nói đúng đắn về Ta như Gióp, tôi tớ của Ta." 9 Vậy ông Ê-li-phát người Tê-man, ông Bin-đát người Su-ác và ông Xô-pha người Na-a-mát, đã đi làm những điều Ðức Chúa phán với họ. Ðức Chúa đã đoái nhìn đến ông Gióp.” (Bản dịch Kinh Thánh Công Giáo KINH THÁNH CỰU ƯỚC & TÂN ƯỚC LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI của Nhóm Phiên Dịch CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ;  xuất bản năm 202 trang 844)

Thưa ông Wayne Weible!

Thiên Chúa đã dạy cho con cái loài người biết rằng: phải khiêm nhường; phải nhìn nhận thân phận tội nhân vô cùng xấu xa ghê tởm của mình trước mặt Thiên Chúa; phải tìm đến những vị sống Khiêm Nhường Yêu Mến Thiên Chúa; sống đẹp lòng Thiên Chúa; để xin các vị ấy cầu nguyện cho mình. Lời Chúa dạy thật khúc triết dễ hiểu; Thiên Chúa đã dạy bảo rõ ràng như thế nhưng chỉ những ai khiêm nhu bé nhỏ; biết thú nhận rằng mình là người kiêu căng tội lỗi; nên sấp mình cầu nguyện xin Chúa đoái thương soi sáng cho con hiểu được Lời Chúa dạy để con thi hành cho đúng Thánh Ý Ngài! Còn những ai kiêu căng thì bị Chúa giấu bởi Chúa chỉ mạc khải cho những kẻ khiêm nhường bé nhỏ; và kẻ khiêm nhu bé nhỏ thì họ biết Mẹ Thiên Chúa là Đấng Đầy Ơn Phúc; và tất nhiên Ơn Khiêm Nhường cũng đầy tràn chan chứa; vì thế họ biết chạy đến xin hưởng nhờ Hồng Phúc Khiêm Nhường của Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ mình; nghĩa là họ chạy đến xin Mẹ dạy cho con hiểu biết Lời Thiên Chúa; dạy cho con biết sống Lời Thiên Chúa như Mẹ đã sống đẹp lòng Thiên Chúa.

Vậy thì tất cả những người con cái thảo hiền khiên nhu bé nhỏ của Thiên Chúa luôn biết lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành; há lại chẳng biết Thánh Ý Thiên Chúa muốn toàn thể tạo vật phải đến xin với Đức Trinh Nữ Maria Thánh Thiện và Đau Khổ là Mẹ Thiên Chúa; Mẹ Giáo Hội là Đấng Cao Trọng hơn ông Gióp muôn ngàn lần cầu nguyện cho mình ư?

Vâng đúng như Lời Chúa đã phán dạy: Yc 5,14-16: “14 Ai trong anh em phải yếu liệt, hãy mời các vì niên trưởng của Hội thánh; họ hãy cầu nguyện trên người ấy, sau khi xức dầu cho nhân Danh Chúa. 15 Và lời khẩn cầu do tự lòng tin sẽ cứu người liệt, và Chúa sẽ cho hồi phục, và nếu người ấy đã phạm tội, thì cũng sẽ được tha. 16 Vậy anh em hãy xưng thú tội lỗi với nhau, ngõ hầu anh em được chữa lành.
Lời cầu xin thành khẩn của người công chính có nhiều thần thế.”

THƯA ÔNG Wayne Weible, người con hoang đàng này đã sấp mình cầu nguyện và Thiên Chúa đã soi sáng cho cảm nhận rằng:

Ai có nhiều thần thế cho bằng Vị Quản Gia của Ông Chủ; Vị Tể Tướng của Vua Vũ Trụ?

Đấng đã được Thiên Chúa đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở; để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc; và đặt lên coi sóc tất cả tài sản của Chúa Lc 12,42-43: “42 Và Chúa nói: "Vậy ai là người quản lý trung thực, khôn ngoan, chủ sẽ đặt trên nô bộc của ông, để phân phát phần thực phẩm cho phải thời? 43 Phúc cho tôi tớ đó, chủ đến mà gặp nó đang làm như thế! 44 Ta bảo thật các ngươi: chủ sẽ đặt người ấy cai quản tất cả của cải nhà mình.” Vâng thưa ông! Đấng ấy chính là Đức Maria; Mẹ Thiên Chúa !

KÍNH THƯA ÔNG Wayne Weible,

Như ông đã thấy; Lời Chúa đã được ghi chép rõ ràng vậy thì tại sao những người đó nói rằng họ không tìm thấy vai trò như vậy của Đức Maria trong Kinh Thánh? Phải chăng là vì họ tìm chưa kỹ; à mà tìm hơn hai ngàn năm rồi thì cũng là khá kỹ rồi đấy chứ phải không ạ! Nhưng hiển nhiên là phải có lòng khiêm nhường thống hối tội lỗi ăn chay khổ chế; sấp mình cầu nguyện xin Thiên Chúa mạc khải cho thì mới hiểu được Lời Chúa; như tiên tri Danien đã làm gương (Đn 9,1-19) còn những ai không thích cầu nguyện van xin nhưng cứ tự mình tìm tòi khám phá như những kẻ kiêu căng thì đương nhiên sẽ bị Chúa giấu; phải không thưa ông?

Và hẳn ông cũng đã biết lời Đức Maria đã dạy trong Mạc Khải Thần Đô Huyền Nhiệm rằng:

“Chúa đã để lòng sùng hiếu tế nhị của tín hữu diễn dịch các ân sủng ấy từ phẩm chức làm Mẹ Thiên Chúa của Mẹ. Có nhiều vị thánh và nhiều vị tiến sĩ đã được ơn soi sáng và mạc khải đặc biệt về vô số những đặc ân Chúa đã ưu đãi Mẹ. Con Chí Thánh Mẹ đã muốn mạc khải những mầu nhiệm kỳ bí này lúc thuận lợi nhất cho Giáo Hội, chứ không cần phải nhờ gì đến lý trí và tri thức con người khám phá.

Như vậy thì rõ ràng Lời Tiên Tri nói trên của Mẹ Thiên Chúa đã ứng nghiệm phải không thưa ông? Lời Chúa trong Kinh Thánh đã dạy đầy đủ về vai trò của Mẹ Thiên Chúa nhưng con người không chịu cầu nguyện mà cứ tự mình tìm hiểu; nhưng rồi không hiểu gì hoặc là bị satan dẫn dắt lừa gạt cho hiểu sai Chân Lý; cho nên Đức Maria mới xin con cái cầu nguyện để được Thiên Chúa ban cho hiểu đúng Ý của Ngài muốn dạy! Và người con hoang đàng này tạ ơn Thiên Chúa đã ban; nhờ cuốn sách của ông; chứng từ của ông; nên mới biết sấp mình cầu xin Chúa ban cho hiểu được Lời Chúa đã dạy trong Kinh Thánh đúng Ý Chúa muốn dạy loài người chúng ta.

Vâng! Thưa ông! Toàn thể tạo vật phải noi gương Mẹ Maria; Mẹ Maria là Tạo vật Hoàn Hảo của Thiên Chúa (1Ga 4,12-13). Toàn thể tạo vật phải nên giống như Maria để Thiên Chúa được sáng danh trong tạo vật. Như Thiên Chúa đã được sáng danh trong Maria Tạo vật Hoàn Hảo của Thiên Chúa! (Mt: 5,16)

Chúa là Mặt Trời Công Chính; Đức Mẹ mặc Mặt Trời Công Chính; đội Triều Thiên Mười Hai Ngôi Sao; Mẹ là Hiện Thân của Thiên Chúa; Mẹ là Đền Thánh Thiên Chúa ngự trị vinh hiển, đến với Mẹ là đến với Thiên Chúa; vào Đền Thờ thì gặp được Thiên Chúa phải không thưa ông? (Lc 1,35)

Đôi dòng tâm sự với ông; hy vọng ông có dịp chia sẻ cho những người anh em Tin Lành của chúng ta; để tất cả mọi người đều sống đúng như Thiên Chúa muốn cho Ngài được vui lòng về con cái của Ngài (Tt 1,9). Và cũng để bảo vệ chân lý tinh tuyền của Kinh Thánh là Bức Thư Tình của Thiên Chúa gửi cho mỗi người chúng ta! Người con hoang đàng xin Thiên Chúa luôn mãi chúc lành cho ông và quý quyến. Trân trọng cảm ơn và kính chào ông!

Lục Phạm 

 

 

 

 

 

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, Từ Năm 1991-1997, #3 (ch.445-446) (3/5/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, Từ Năm 1991-1997, #2 (ch.443-444) (3/5/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, Từ Năm 1991-1997, #1 (ch.441,442) (3/3/2015)
Đức Mẹ Là Đấng Trung Gian Của Các Ân Sủng (3/3/2015)
Cn 2813: Phép Lạ Của Đức Mẹ Maria Chữa Bệnh Ung Thư (3/1/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Chính Đấng Tạo Hóa Càn Khôn Đã Nắn Đức Nên Loài Người! (2/26/2015)
Toàn Thể Giáo Hữu Việt Nam Hết Lòng Tin Cậy Chạy Đến Cùng Mẹ! (2/26/2015)
Tin/Bài khác
Mầu Nhiệm Thinh Lặng Của Mẹ (3/26/2019)
Dâng Hài Nhi Giêsu Vào Ðền Thánh (2/2/2018)
Vide Clip: Hoa Hồng Nở Ra Từ Ngực Của Thị Nhân Emma De Guzman, Người Phi Luật Tân, New Jersey, Hoa Kỳ. (2/22/2015)
Xin Đức Bà Làm Mẹ Các Kẻ Còn Ở Ngoài Hội Thánh (2/18/2015)
Tâm Tình Đọc Giả Audio Tác Phẩm Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ (2/17/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768