MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 28 (539-541)
Thứ Tư, Ngày 18 tháng 3-2015

539
Fatima (Bồ Ðào Nha) 11-03-1995

Cuộc họp mặt cầu nguyện với các linh mục và các kẻ trung thành thuộc Phong Trào Mẹ Maria từ Bồ Ðào Nha.

a.      “Tại nơi thánh thiện đáng kính này của Mẹ, Mẹ đón mời tất cả các con, các con yêu dấu của Mẹ và các con đã tận hiến cho Mẹ để Mẹ có thể bảo bọc tất cả các con trong nơi che chở an toàn của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ.
b. – Tại đây, Mẹ đã hiện ra với danh hiệu người nữ  mặc áo mặt trời để chỉ cho các con con đường các con phải hành trình trong thế kỷ đầy cạm bẫy và đầy quỉ thần này.
c. – Tại đây, Mẹ đã từ thiên đàng xuống ban cho các con sự che chở để các con có thể ẩn náu vào thời điểm của cuộc chiến đấu to lớn giữa Mẹ và kẻ thù Mẹ và trong những giờ phút đầy đau đớn của cuộc khổ não và trừng phạt to lớn này.
d. – Tại đây, Mẹ đã khiến cho Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ vọt lên, và nhờ người con bé mọn mà Mẹ đã đưa đi khắp mọi nơi trên thế giới trong suốt những năm này, Mẹ đã tập hợp cho riêng Mẹ một đạo binh hiện đang sẵn sàng để xung trận và để đạt đến sự toàn thắng.
e. – Mẹ muốn các con tụ họp tại đây hôm nay, được thông hiệp một cách thiêng liêng với người con này của Mẹ, vì một cuộc họp mặt cầu nguyện to lớn của phong trào đang được tổ chức ngay trước ảnh Mẹ thiên đàng của các con được đặt ngay tại địa điểm mà Mẹ đã từng hiện ra với trẻ Giaxinta, Phanxicô và Lucia.
f. – Tại đây, Mẹ đang tập hợp các con lại quanh Mẹ và đang nói lên nỗi vui mừng của Mẹ về đường lối mà các con đã chấp nhận lời mời gọi để trở thành bộ phận của Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ để tận hiến chính các con cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ và để lan rộng khắp mọi nơi các cuộc họp mặt cầu nguyện giữa các linh mục, các con cái giới trẻ với nhau và trong các gia đình.
g. Mẹ muốn các con họp mặt tại đây với Mẹ một cách thiêng liêng, vì kể từ bây giờ các con đang đi vào giai đoạn cuối của thế kỷ này, khi mà các biến cố Mẹ đã tiên đoán với các con sẽ tiến đến hồi kết thúc hoàn toàn của chúng. Vì lý do này, tại đây ngay tại địa điểm mà Mẹ đã hiện ra, hôm nay Mẹ muốn tiết lộ cho các con biết bí mật của Mẹ.
h. Bí mật của Mẹ liên quan đến Giáo Hội.
i. Trong Giáo Hội, sự bỏ đạo lớn lao đang lan rộng trên toàn thế giới sẽ được đưa đến lúc kết thúc của nó; sự chia rẽ tôn giao sẽ xảy ra qua việc xa rời đại cương từ Phúc Âm và từ đức tin chân chính. Sẽ có người vô đạo lẻn vào Giáo Hội, tự xưng mình là Ðức Kitô, và sẽ mang vào nội bộ Giáo Hội sự tàn phá ghê rợn, vì thế mang đến sự xúc phạm thần thánh đáng sợ mà tiên tri Daniel đã nói đến (cf.Mt.24:15).
j. Bí mật của Mẹ liên quan đến nhân loại.
k. Nhân loại sẽ đạt đến tột đỉnh sự đồi bại và vô tín ngưỡng phản loạn chống lại Chúa Giêsu và công khai chống lại lề luật yêu thương của Người. Ðược biết đó là giờ phút trừng phạt lớn lao nhất của nhân loại mà tiên tri Zecharia đã tiên báo cho các con (cf Zec.13:7-9).
l. Sau đó tại nơi đây sẽ xuất hiện cho tất cả mọi người một dấu hiệu sáng chói về sự hiện diện của Mẹ trong giờ phút tột cùng của sự khổ não lớn lao. Từ nơi đây ánh sáng của Mẹ sẽ lan tràn ra khắp mọi nơi trên thế giới, và từ suối nước này sẽ vọt lên nước đầy lòng thương xót lạ lùng sẽ đổ xuống tưới thế giới cằn cỗi mà hiện là một sa mạc mênh mông.
m. Và trong công việc này, công việc khác thường về tình yêu và cứu rỗi sẽ xuất hiện cho tất cả mọi người sự toàn thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, Người được khẩn cầu dưới danh hiệu Mẹ đầy lòng thương xót.”
 
540
Madrid (Tây Ban Nha) 22-03-1995

Các cuộc thực tập dưới hình thức một cuộc họp mặt cầu nguyện mới của linh mục thuộc Phong Trào Mẹ Maria từ Tây Ban Nha và Bibratar. 
 
a. “Trái tim buồn phiền của Mẹ được các con ủi an trong suốt những ngày họp mặt cầu nguyện liên tục này, các con yêu dấu thuộc phong trào của Mẹ đã đến từ khắp nơi thuộc Tây Ban Nha, một nước bị cạm bẫy của kẻ thù Mẹ quá nhiều nhưng cũng được người Mẹ đầy lòng từ mẫu của các con yêu thương và bảo vệ. Các con đang đổ dầu trên những vết thương của Mẹ và đang khép kín những vết thương buồn phiền sâu xa của Mẹ.
b. Mẹ được các con ủi an.
c. – Mẹ được các con ủi an nhờ sự cầu nguyện liên tục được thực hiện với ký ước và tình yêu, mà với Mẹ và nhờ Mẹ, các con dâng lên Chúa.
d. Các con đã biếu Mẹ Thiên Ðàng một lực lượng môi giới và chuộc lỗi, và vì thế Mẹ có thể can thiệp để sắp xếp các biến cố theo đúng dự kiến về lòng thương xót và cứu rỗi của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ.
e. Nỗi buồn phiền của Mẹ lớn lao biết bao khi thấy nhiều con cái yêu dấu đang càng ngày càng lơ là việc cầu nguyện. Họ không còn cầu nguyện nữa. Sinh hoạt quá độ và đầy vô ích chiếm ngày giờ của nhiều linh mục bị chìm đắm trong sức sống của thế gian để trở nên muối và ánh sáng hiện đã  tắt mất.
f. – Mẹ được các con ủi an nhờ việc thề hứa đi trên con đường thánh thiện. Hôm nay, sự thánh thiện của các linh mục cần thiết biết bao cho công việc cứu rỗi thế giới!
g. Trong thế giới thuộc về ma quỉ, trong Giáo Hội bị chủ nghĩa thế tục và sự phóng túng về luân lý làm đen tối, các linh mục thánh rất là cần thiết để chỉ cho tất cả mọi người con đường đoan chắc đưa tới sự cứu rỗi và an bình.
h. Hãy chiến đấu chống lại tội lỗi, là loại ma quỉ lớn nhất. Hãy tạo cho chính các con luôn sẵn sàng cho bí tích giải tội mà ngày nay đang quá lơ là. Hãy ban phát ân sủng Thiên Chúa cho các linh hồn tối tăm bởi ma qủi. Hãy bước đi với niềm hân hoan trên con đường rải đầy hoa nhân đức, và vì vậy các con sẽ đạt đến sự thánh thiện.
i.  Vì thế, Mẹ đòi hỏi các con tận hiến chính mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ. Bởi vì, các con yêu dấu của Mẹ, Mẹ muốn truyền đạt Mẹ Thiên Ðàng cực thánh cho các con.
j. – Mẹ được các con ủi an nhờ sự thề hứa đặc biệt vể sự trung tín và hiệp nhất.
k. Trong quốc gia này, sự tranh đoạt trực tiếp vào Ðức Giáo Hoàng và sự chống lại quyền giáo huấn của Người đang lan rộng và nguy hiểm biết bao! Vì vậy các chân lý có nền tảng về đức tin Công Giáo bị cật vấn và chối bỏ; những sai lầm được rao dạy và dõi theo; tình trạng mất đức tin trở nên phổ biến và việc chối bỏ Ðức Giêsu và Phúc Âm lớn lao lan rộng khắp nơi.
l. Các con phải là chứng nhân mạnh mẽ về sự hiệp nhất với Ðức Giáo Hoàng và sự trung tín với Phúc Âm mà các con là linh mục. Ðừng quan tâm đến những gương xấu mà các bề trên và đồng bạn của các con có thể nêu nên về việc này. Hãy chỉ nhìn đến sự đau buồn sâu đậm và vết thương rướm máu vì sự bỏ đạo gia tăng, càng ngày càng lan rộng trong Gíáo Hội gây nên cho Trái Tim Mẹ Thiên Ðàng của các con.
m. Hãy đổ dầu trung thành và hiệp nhất của các con lên những vết thương mở toát đang rướm máu của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ.
n. – Mẹ được các con ủi an vì các con đang theo con đường mà trong những năm này Mẹ đã vạch ra cho các con qua các sứ điệp Mẹ đã gởi vào lòng của người con bé mọn của Mẹ. Hãy hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng nhiều hơn nữa và hãy chấp nhận lời mà nhờ người Mẹ đã ban cho các con.
o. Ðừng để chính các con bị các con đường khác lôi cuốn và dụ dỗ, vì ngày nay có rất nhiều sứ điệp giả và những thị kiến dối trá đang lan tràn. Vì thế hãy cùng làm việc với nhau để trở thành dụng cụ quý giá cho hành động từ mẫu về việc cứu rỗi và lòng thương xót của Mẹ đối với tất cả các con lang thang tội nghiệp của Mẹ. Vì thế, trên hết mọi sự Mẹ được các con ủi an.
p. Đối với những con yêu dấu và những ai phó thác cho mục vụ linh mục của các con, Mẹ chúc phúc cho tất cả nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.”
 
541
Capoliveri (Livorno, Ý) 13-04-1995
Thứ Năm Tuần Thánh

Mẹ đã rất ước ao

a.     “Các con yêu dấu, hãy sống ngày thứ Năm tuần thánh này trong vườn Giệtsêmani của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ. Ðó là ngày lễ Vượt Qua của các con. Ðó là ngày hồi nhớ lại việc thiết lập Hy Tế mới và chức vụ linh mục mới.
b.     Các con đã hiện diện trong mẫu mực yêu thương của Trái Tim Chúa Giêsu, Người đã sắp tự tỏ bày về sự hiến tế vĩ đại của Người ‘Ta rất ao ước ăn lễ Vượt Qua với các con trước khi chịu khổ nạn.’ (Lk 22:15)
c.     ‘Ta đã rất ước ao. ’Tất cả cuộc đời của Chúa Giêsu đã hướng về giờ phút tột cùng khôn tả này. Từ lúc nhập thể trong cung lòng Mẹ cho đến lúc sinh ra, từ thời thơ ấu đầy đe doạ cho đến tuổi thanh niên, từ buổi ban đầu Người sống dưới mái nhà Nazarét cho đến lúc công khai rao giảng, mỗi ngày Chúa Giêsu đã thúc đẩy liên lỉ hướng đến giờ phút này.
d.     ‘Ta đã rất ước ao.’ Khi Chúa Giêsu bị sự kiệt sức và mệt mỏi dày vò, khi Người bị cạm bẫy của quân Phairisiêu vây bủa và bị kẻ quyền hành khước từ, khi Người hành trình trên các con đường Galilê và Giuđêa để công bố Tin Mừng, khi Người chữa lành các bệnh nhân, tha cho kẻ có tội và giải thoát kẻ bị áp bức, khi Người được những kẻ nghèo khó mong đợi và được những kẻ bé mọn ủi an, Chúa Giêsu đã nóng lòng đạt đến sự hoàn tất một việc là lễ Vượt Qua của Người. “Ta đã rất ước ao ăn lễ Vượt Qua này với các con trước khi chịu khổ nạn.”
e.     Ðó là lễ Vượt Qua yêu thương. Vào ngày này, Chúa Giêsu đã ban mình Người làm của ăn và máu Người là của uống cho những ai đang được Người cứu chuộc và cứu rỗi. Không có tình yêu nào lớn lao hơn tình yêu của kẻ đã hiến mạng sống cho người mình yêu.
f.     Trong việc này, món quà của Người, lời giao ước mới và vĩnh cửu giữa Thiên Chúa và nhân loại được thành lập, và nghi thức của lễ Vượt Qua mới nơi con chiên thật của Thiên Chúa đấng gánh tội lỗi thế gian được thiết lập. Các con yêu dấu, hãy đón nhận với lòng biết ơn món quà tình yêu vĩ đại của Chúa Giêsu, Ðấng đã kết hợp các con một cách mật thiết với chức vụ linh mục tối cao và vĩnh cửu của Người.
g.     Ðó là lễ Vượt Qua đầy đau khổ. Tình yêu nghiệm chứng bằng đau khổ. Thật thế, đối với việc này, món quà tình yêu tuyệt đối của Người là Giuđa đáp lại bằng bội phản, Phêrô chối Thầy, các Tông Ðồ bỏ trốn và các đầy tớ của Thày cả thượng phẩm lăng nhục và đánh đập.
h.     Ta đã rất ước ao. Trái tim của Chúa Giêsu hiện đang mãi mãi bùng cháy bởi việc này, sự rất ước ao của Người. Tình yêu đầy lòng thương xót vọt ra máu và nước từ vết thương bị đâm thấu nơi cạnh sườn của Người. Và nó đổ xuống như sương từ trời để rửa sạch mọi vết thương, phù giúp mọi người đau khổ, muộn phiền, cứu vớt những ai sa ngã, giải thoát mọi tù nhân, bảo toàn bất cứ những ai hư mất.
i.     Trong những thời gian sau cùng này của các con, giờ phút do Chúa Giêsu mong đợi đã đến, vì tình yêu đầy lòng thương xót của Người đang chuẩn bị cho sự toàn thắng vĩ đại nhất. Và vì thế, hôm nay, Mẹ mời gọi các con, từng người và tất cả hãy vào trong vườn Giệtsêmani của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ.
j.     Vì vậy các con được Mẹ, Mẹ đầy lòng thương xót của các con, tập họp lại để trở nên công vụ quý giá cho sự toàn thắng của tình yêu đầy lòng thương xót của Chúa Giêsu trên tất cả nhân loại đáng thương này đang cực kỳ cầu được cứu rỗi.
k.     Vì vậy hôm nay các con nữa phải hết lòng ước ao được ăn lễ Vượt Qua này trước khi chịu đau khổ.”
 
LM Stefano Gobbi
LM Peter Quang Nguyễn
 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 33 (554-556) (3/20/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 32 (551-553) (3/20/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 31 (548-550) (3/19/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 30 (545-547) (3/19/2015)
Lời Thánh Cả Giuse Và Lời Mẹ Maria (3/19/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 29 (542-544) (3/18/2015)
Sứ Điệp Vĩ Đại (lễ Truyền Tin) (3/18/2015)
Tin/Bài khác
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 27 (536-538) (3/17/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 26 (508-509) (3/17/2015)
Thư Của Mẹ Maria Gửi Cho Thánh Giuse (3/16/2015)
Cn 2834: Ðức Mẹ Maria Chữa Lành Một Thiếu Nữ Bị Liệt (3/16/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 25 (505-507) (3/16/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768