MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 39 (572-574)
Thứ Hai, Ngày 23 tháng 3-2015

572                 
Ðại Thánh Ðường Caravaggio (Bergano,Ý) 13-5-1996
Kỷ niệm lần Hiện ra Ðầu tiên tại Fatima
 
Con đường chắc thật

a- Hôm nay các Linh mục và các kẻ trung thành với Phong trào của Mẹ từ vùng Lombardy được triệu tập lại để họp mặt cầu nguyện đông đảo đượm tình anh em tại nơi linh thiêng đáng kính này, và bằng cách này các con đang quan sát lễ kỷ niệm lần Hiện ra đầu tiên của Mẹ tại Cova da Iria, Fatima vào ngày 13 tháng 5 năm 1917.

b- Từ thiên đàng Mẹ đã xuống để chỉ cho các con con đường mà các con phải hành trình trong thế kỷ này, để đạt đến an bình: là hoán cải và trở về với Chúa, bằng cầu nguyện và ăn năn đền tội. Từ thiên đàng Mẹ đã xuống để ban cho các con Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, như một nơi che chở để các con ẩn náu và ban cho con đường chắc thật dẫn đưa các con đến với Thiên Chúa cứu rỗi và an bình.

c- Con đường chắc thật trong thời buổi này, trong khi có nhiều đường khác được chỉ ra dễ dàng hơn và nhiều người đi qua hơn, nhưng không an toàn và không đưa đến gặp mặt Thiên Chúa cứu rỗi và là Người Cha đầy lòng thương xót thần linh.

d- Con đường chắc thật dẫn đưa các con chấp nhận mọi chân lý chứa đựng trong Phúc Âm của Chúa Giêsu Con Mẹ. Trên con đường do Mẹ chỉ này, các con sẽ được ánh rực rỡ của Chân lý lôi cuốn và sẽ được ân sủng biến đổi các con một cách sâu rộng mang vào sự sống của các con hương thơm thiêng liêng ngào ngạt.

e- Vì thế các con sẽ trở thành gương mẫu soi sáng việc sống Phúc Âm và trở nên chứng nhân can đảm của Chúa Kitô, là Ðấng lôi kéo các con theo Người trong việc thực tiễn hóa lời Người.

f- Con đường chắc thật dẫn đưa các con đến việc chối bỏ mọi hình thức tội lỗi và ma quỉ, để có một kinh nghiệm cụ thể về ân sủng, tình yêu và đức trong sạch.

g- Trong thế giới vô thần mà các con đang sống bị chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa khoái lạc và sự tìm kiếm lạc thú dâm ô không ngừng nhận chìm, các con hãy lan tỏa ánh sáng thánh thiện và khiết trinh, ánh sáng tiết chế ngũ quan và ánh sáng ăn năn thống hối, như thế các con đem cho tất cả mọi người sự trợ giúp mà Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ đã ban cho các con để đạt đến sự hiệp nhất đời sống với Thiên Chúa, Ðấng Cứu chuộc và là Ðấng Cứu rỗi của các con.

h- Con đường chắc thật mở ra cho sự hiệp nhất tình yêu trọn vẹn giữa tất cả các con, làm các con thành anh em do sự ràng buộc như những người con có cùng một Cha chung, được cứu chuộc bởi cùng một Chúa Con, được thánh hóa bởi cùng một Chúa Thánh Linh và trở thành con cái của cùng một Người Mẹ duy nhất.

i- Trên tất cả, trong thời buổi này Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ trở thành con đường chắc thật  dẫn đưa các con đến một sự hiệp nhất hỗ tương, đến một sự hiểu biết, đến một sự chối bỏ chủ thuyết cá nhân và mọi kiểu chia rẽ, như thế giới răn mới mà Chúa Giêsu Con Mẹ đã ban cho các con có khả năng trở thành hiện thực: “Hãy thương yêu nhau như Thầy đã yêu thương các con”. (Jn 15:12).

j- Như hôm nay các con mừng buổi họp mặt cầu nguyện to lớn của Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ này tại trong vùng mà từ đó lan rộng ra khắp mọi nơi trên thế giới và như các con hồi tưởng lần hiện ra đầu tiên của Mẹ tại Fatima, Mẹ lại muốn ban cho các con một lần nữa Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ làm nơi che chở và làm con đường chắc thật dẫn đưa các con đến với Chúa.

k- Đó là con đường chắc thật đưa các con đến với Chúa cứu rỗi và an bình, đến với Chúa sự thật và thánh thiện, đến với Chúa hiệp nhất và thống nhất.

l- Trên con đường chắc thật này, các con hãy bước đi -mỗi người và tất cả- cùng với Mẹ, trong tin tưởng và hy vọng đoan chắc, trong hân hoan mong đợi ngày khải hoàn lớn lao nhất của Chúa sẽ xảy đến trên thế giới với sự chiến thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ.
 
573
Madrid (Tây ban nha) 22-5-1996
 
Thời gian cuộc họp mặt cầu nguyện
 
a- “Các con yêu dấu, suốt tuần qua con thấy rõ con trong việc tổ chức các cuộc họp mặt cầu nguyện tuyệt vời với các Linh mục và những kẻ trung thành thuộc Phong trào của Mẹ tại các thành phố chính của Tây ban nha, đặc biệt bị kẻ thù Mẹ gây khó khăn và đặt cạm bẫy, nhưng đồng thời cũng được Mẹ che chở và bảo vệ trong nơi che chở an toàn của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ.

b- Rồi hãy sống đặc biệt mãnh liệt vào thời gian lễ xảy ra giữa lễ Lên trời và lễ Hiện Xuống, là thời gian của cuộc họp mặt cầu nguyện.

c- Hãy nhớ giai đoạn mà Mẹ và các thánh Tông đồ đã cùng nhau họp mặt cầu nguyện tại Giêrusalem, đã hiệp nhất trong lời cầu nguyện và trong sự nóng lòng mong đợi sự hoàn tất biến cố thần kỳ của Lễ Hiện Xuống. Và với nỗi vui mừng lớn lao biết bao, Mẹ đã chiêm ngắm Chúa Thánh Linh hiện xuống với hình lưỡi lửa đậu trên đầu mỗi một người có mặt, biến đổi tất cả họ một cách lạ lùng.

d- Ðây là thời gian họp mặt cầu nguyện cho Giáo Hội và cho tất cả nhân loại.

e- Ðó là thời gian cuộc họp mặt cầu nguyện cho Giáo Hội được Mẹ mời gọi tham gia vào cuộc họp mặt cầu nguyện của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ. Trong cuộc họp mặt cầu nguyện mới và thiêng liêng này, tất cả các Giám mục phải tham gia vào ngay, như thế nhờ sự cầu nguyện không ngừng với Mẹ và nhờ Mẹ, họ sẽ được Chúa Thánh Linh đặc biệt đổ xuống tràn đầy, Ngài mở lòng trí để đón nhận món quà khôn ngoan lạ lùng; nhờ vậy họ đạt đến hiểu biết chân lý toàn thể và trọn vẹn, và sẽ làm chứng nhân hoàn toàn của Chúa Giêsu Con Mẹ.

f- Các Linh mục phải tham gia vào cuộc mặt cầu nguyện thiêng liêng mới mẻ này, như thế, nhờ Chúa Thánh Linh, họ mới có thể được thêm sức đối với ơn thiên triệu. Bằng cách cầu nguyện với Mẹ và nhờ Mẹ, họ mới có được sức lực, sự bảo đảm và lòng can đảm công bố toàn vẹn Phúc Âm của Chúa Giêsu và mới có thể sống Phúc Âm từng chữ với sự đơn sơ của những kẻ bé mọn được nuôi dưỡng với niềm vui bằng chính lời từ miệng Chúa phán ra.

g- Tất cả các kẻ trung thành phải tham gia vào cuộc họp mặt cầu nguyện thiêng liêng mới mẻ này để họ sẽ được trợ giúp sống bí tích rửa tội và sẽ nhận lãnh ánh sáng và sự ủi an từ Chúa Thánh Linh cho cuộc hành trình hằng ngày của họ hướng về sự thánh thiện. Chỉ bằng cách này, họ mới có thể là chứng nhân can đảm hôm nay của Chúa Giêsu phục sinh đang sống giữa họ.

h- Ðó là thời gian họp mặt cầu nguyện cho nhân loại đáng thương này quá bị ma quỉ ám ảnh, bị thúc đẩy đi trên con đường lạc thú và kiêu ngạo, tội lỗi và dơ nhớp, chủ nghĩa cá nhân và bất hạnh. Nhân loại hiện nay phải tham gia vào cuộc họp mặt cầu nguyện của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ: Này đây, với tư cách là Người Mẹ, Mẹ sẽ dạy nhân loại cầu nguyện và thống hối; Mẹ sẽ hướng dẫn nhân loại đến bí tích giải tội và hoán cải, đến việc thay đổi con tim và cuộc sống.

i- Trong thời gian họp mặt cầu nguyện thiêng liêng mới mẻ này, Mẹ sẽ chuẩn bị nhân loại nhận lãnh món quà Hiện xuống lần thứ hai để canh tân bộ mặt địa cầu. Vì lý do này, hôm nay Mẹ đòi hỏi Giáo Hội và nhân loại tham gia vào cuộc họp mặt cầu nguyện mà Mẹ thiên đàng đã chuẩn bị cho các con.

j- Giai đoạn thanh tẩy và khổ não lớn lao này mà các con đang sống phải là thời gian để các con  họp mặt cầu nguyện.

k- Tất cả các con, hãy tham gia vào cuộc họp mặt cầu nguyện thiêng liêng mới mẻ này của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ để tự tập họp lại trong sự cầu nguyện hăng say không ngừng với Mẹ thiên đàng của các con trong mong đợi mầu nhiệm lớn lao của Lễ Hiện Xuống lần thứ hai, sẽ được hoàn thành trong tầm tay”.
 
574      
Ðại Thánh đường Latas (Santander, Tây ban nha) 26-5-1996
Lễ Hiện Xuống
 
Lễ Hiện Xuống lần thứ hai
 
a- “Với một cuộc họp mặt cầu nguyện lạ thường trong tinh thần cầu nguyện và tình anh em hôm nay các con mừng Lễ Hiện Xuống, các con hồi tưởng biến cố thần kỳ Chúa Thánh Linh hiện xuống, dưới hình lưỡi lửa trên cuộc họp mặt cầu nguyện tại Giêrusalem, nơi mà các Thánh Tông đồ đã tụ họp cùng với Mẹ, Mẹ Thiên đàng.

b- Các con nữa, hôm nay tập họp lại cầu nguyện trong cuộc họp mặt cầu nguyện thiêng liêng của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, hãy chuẩn bị chính mình để nhận món quà kỳ diệu của Lễ Hiện Xuống lần thứ hai.

c- Lễ Hiện Xuống lần thứ hai sẽ đến để đưa nhân loại này – nhân loại mà đã lại trở thành vô thần và đang sống dưới  ảnh hưởng mạnh mẽ của ma quỉ – được trở về hiệp nhất hoàn toàn đời sống của họ với Thiên Chúa, Ðấng đã dựng nên, cứu chuộc và cứu vớt họ.

d- Lưỡi lửa thiêng liêng và thần diệu sẽ thanh tẩy trái tim và linh hồn của tất cả mọi người, để họ tự thấy được chính mình trong ánh sáng của Thiên Chúa và sẽ được lưỡi gươm sắc bén của chân lý lạ lùng Ngài xuyên thấu.

e- Lễ Hiện Xuống lần thứ hai sẽ đến để hướng dẫn toàn thể Giáo Hội tới tột đỉnh sự rực rỡ to lớn nhất của Giáo Hội. Chúa Thánh Linh, Chúa khôn ngoan, sẽ hướng dẫn Giáo Hội trung tín hoàn toàn đối với Phúc Âm; Chúa Thánh Linh, Ðấng an ủi sẽ trợ giúp Giáo Hội và ủi an Giáo Hội trong mọi điều khổ não; Chúa Thánh Linh, Chúa dũng cảm sẽ đưa Giáo Hội đến việc làm chứng nhân hằng ngày và anh hùng cho Chúa Giêsu. Trên hết tất cả, Chúa Thánh Linh sẽ thông báo cho Giáo Hội về món quà quý giá là sự hiệp nhất tròn vẹn và sự thánh thiện lớn lao nhất của Giáo Hội. Chỉ có lúc đó Chúa Giêsu mới mang đến trong Giáo Hội sự ngự trị vinh quang của Người.

f- Lễ Hiện Xuống lần thứ hai sẽ xuống trong những con tim để biến đổi chúng và làm cho chúng trở nên nhạy cảm và mở rộng cho tình yêu, khiêm nhu và đầy lòng thương xót, thoát khỏi tất cả chủ nghĩa cá nhân và tất cả sự đồi bại. Và như thế Thánh Thần Thiên Chúa sẽ biến đổi các con tim chai đá thành các con tim mềm mại.

g- Lễ Hiện Xuống lần thứ hai sẽ thiêu đốt sạch các tội lỗi làm mờ đục vẻ đẹp của linh hồn bằng lửa tình yêu thần linh của Ngài. Và như thế, họ sẽ trở về hiệp nhất hoàn toàn với Thiên Chúa; họ sẽ trở thành ngôi vườn riêng có sự hiện diện của Ngài; và trong ngôi vườn lộng lẩy này sẽ nở rộ tất cả các bông hoa nhân đức do Mẹ, Người Chủ vườn thiên đàng chăm sóc. Vì vậy Chúa Thánh Linh mới sẽ đổ tràn trên địa cầu món quà cực thánh của Ngài.

h- Lễ Hiện Xuống lần thứ hai sẽ xuống trên tất cả mọi quốc gia bị chia rẻ quá nhiều bởi chủ nghĩa cá nhân và tư lợi, chủ nghĩa đối lập thường thúc đẩy họ chống báng nhau. Và vì vậy mà lan rộng khắp nơi chiến tranh và các cuộc xung đột huynh đệ tương tàn làm máu đổ quá nhiều trên đường phố của các con. Sau đó, các quốc gia mới kết thành một đại gia đình, được quy tụ lại và được chúc phúc do sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa các con.

i -Hôm nay Mẹ mời gọi các con hãy tự tham gia cuộc họp mặt cầu nguyện với Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, Mẹ thiên đàng của các con. Hãy cùng nhau khẩn xin món quà của Chúa Thánh Linh và hãy cùng nhau chờ đợi Lễ Hiện Xuống thứ hai sẽ canh tân thế giới và đổi mới bộ mặt địa cầu.
 
LM Stefano Gobbi
LM Peter Quang Lê
 

 

 

 

 

 

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 43 (584-586) (3/25/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 42 (581-583) (3/25/2015)
Quỷ Đội Lốt Khỉ (3/24/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 41 (578-580) (3/24/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 40 (575-577) (3/24/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 38 (569-571) (3/23/2015)
Tin/Bài khác
Mẹ Thưa Xin Vâng Khi Thi Hành Thánh Ý Chúa, Lm Antôn Nguyễn Văn Độ (3/26/2019)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 37 (566-568) (3/22/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 36 (563-565) (3/22/2015)
Xin Mẹ Cầu Bầu Cho Con Khi Này Và Trong Giờ Lâm Tử (3/22/2015)
Giá Trị Của Thánh Lễ (3/22/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768