MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 43 (584-586)
Thứ Tư, Ngày 25 tháng 3-2015

584
Milan (Ý) 8-12-1996
Lễ Kính Ðức Mẹ Vô Nhiễm
 
Với niềm hân hoan và với nguồn hy vọng bao la
 
a-    "Hôm nay, với niềm hân hoan và với nguồn hy vọng bao la, hãy nhìn lên Mẹ Vô nhiễm của các con.

b-   -Với niềm hân hoan, vì Mẹ là nguyên nhân của niềm hân hoan. Cách thức các con cầu khẩn Mẹ, với lời cầu nguyện đang làm Mẹ rất hài lòng trong buổi kinh nguyện của Lorento. Hôm nay, Mẹ mời gọi các con nhìn lên Mẹ với niềm hân hoan.

c-   Với lòng hân hoan, các con chiêm ngắm Mẹ trong ánh sáng Ðức Mẹ Vô nhiễm. Bởi vì từ đời đời Mẹ đã được tiền định để trở thành Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể, Ba Ngôi Cực Thánh đã ban cho Mẹ được khỏi vướng bất cứ một tội nào, ngay cả tội nguyên tổ mà mỗi tạo vật đều mắc phải ngay từ lúc con người được hình thành.

d-    Vì vậy,  các  con thấy Mẹ được phản  ảnh kế hoạch  nguyên  thủy của Thiên Chúa Cha, Ngài đã tạo dựng con người nên giống hình ảnh Ngài và vì vinh quang tột đỉnh của Ngài. Và Thiên Chúa Cha cúi chào Mẹ với một niềm vui sướng đặc biệt.

e-   -Với niềm hân hoan, con thấy Mẹ trở thành Mẹ Ðồng Trinh của Ngôi Lời, trở thành Người trong cung lòng cực sạch của Mẹ. Chúa Giêsu Con Mẹ được Mẹ sinh ra để trở thành Ðấng Cứu rỗi và là Vị Cứu chuộc của các con. Chỉ trong Ngài tất cả nhân loại mới có thể được giải thoát khỏi nô lệ tội lỗi, mới có thể hiệp nhất đời sống và tình yêu với Thiên Chúa Cha.

f-   -Với niềm hân hoan, Mẹ bày tỏ cho các con về chính Mẹ được tràn đầy Chúa Thánh Linh hoàn toàn, chính Ngài đã hiệp với linh hồn Mẹ bởi sự kết buộc chân thật tình yêu vợ chồng, vì chỉ có nhờ công việc của Ngài sự thành hình Con Người của Thiên Chúa-làm-Người mới có thể xảy ra được ở nơi Mẹ, vì chỉ có hành động lạ lùng của Ngài, Mẹ mới trở thành Mẹ Thiên Chúa. Bởi vì Mẹ là Ái nữ của Thiên Chúa Cha, Mẹ của Ngôi Con và là Hiền thê của Chúa Thánh Linh, Mẹ có thể thật sự trở thành niềm vui của các con.

g-    Nhưng hôm nay hãy nhìn Mẹ với nguồn hy vọng bao la.

h-   -Với nguồn hy vọng bao la, trong những ngày này nhân loại biết trải qua đau buồn vì xa rời Thiên Chúa, vì đã xây dựng một nền văn minh không có Chúa, nền văn minh mà luật Chúa bị vi phạm và bị công khai chối bỏ. Chính vì thế những giờ phút của cuộc thử thách to lớn và sự trừng phạt đầy lòng thương xót đối với nhân loại mới có.

i-    Kế đó, với tư cách là Người Mẹ, chính Mẹ hiện diện một cách mạnh mẽ và liên tục để giúp đỡ nhân loại trong cuộc hành trình biến cải và quay trở về với Chúa. Vì vậy, đối với nhân loại, Mẹ mở cửa Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, một nơi che chở an toàn, nơi mà nhân loại phải vào để được cứu rỗi.

j-   -Với nguồn hy vọng bao la, Giáo Hội trông lên Mẹ vì Giáo Hội sống giờ phút thanh luyện của các cuộc khủng hoảng lớn lao nhất. Khói Satan tỏa khắp Giáo Hội; sự hiệp nhất bị xé rách, sự thánh thiện bị đen tối; bị sự mất đức tin và sự bỏ đạo đe dọa.

k-    Vì lý do này, với sự dịu dàng và lòng thương xót của tình yêu mẫu tử, Mẹ bày tỏ chính Mẹ cho Giáo Hội và vì thế chính Mẹ đang trợ giúp và ủi an Giáo Hội trong những giây phút thanh luyện lớn lao đầy đau thương. Từ nay sự hiện diện của Mẹ trong Giáo Hội càng mạnh mẽ hơn, liên tục và được tỏ rạng hơn. Trong Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ, toàn thể Giáo Hội sẽ thấy sự phụ giúp lạ lùng mà Mẹ Thiên đàng đang ban cho Giáo Hội, để dẫn dắt Giáo Hội vào nơi che chở an toàn của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, nơi mà Giáo Hội sẽ biết giờ phút sáng lạng của Lễ Hiện Xuống lần thứ hai của Giáo Hội.

l-   -Với nguồn hy vọng bao la, hãy trông lên Mẹ hỡi các con bé mọn của Mẹ, đang quá bị đau đớn, thương tích và buồn phiền bởi ngọn gió dữ dội của cuộc khổ não lớn lao.

m-   Hãy đến cùng Mẹ,  tất cả các con bé mọn của Mẹ.

n-    Hãy đến cùng Mẹ vì các con cần được Mẹ thiên đàng của các con ủi an, thêm can đảm, bảo vệ, phòng thủ và cứu vớt.

o-   Vì mục đích này, Mẹ đã đóng cho các con một chiếc Tầu Giao ước mới mà các con phải vào để có được những giờ phút mới các con đang mong đợi. Vì mục đích này, hôm nay, một lần nữa, Mẹ mời gọi mỗi người và tất cả các con vào nơi che chở an toàn của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ với niềm hân hoan và với nguồn hy vọng bao la.
 
585
Dongo(Como, Ý) 24-12-1996
Ðêm Thánh

Thiên Chúa ở cùng chúng ta
 
a-   "Hãy cùng Mẹ sống mầu nhiệm đêm thánh này trong thinh lặng, trong cầu nguyện và trong mong đợi. Hãy chia sẽ niềm hân hoan sâu xa của Mẹ thiên đàng của các con, người đang tự chuẩn bị để ban cho các con Hài nhi cực thánh của Mẹ.

b-    Con Trẻ sinh ra bởi Mẹ cũng là Chúa của Mẹ. Chúa Giêsu là người con duy nhất của Thiên Chúa Cha; Người là Ngôi Lời nhờ Người mà mọi vật được tạo thành; Người là Ánh sáng bởi Ánh sáng, Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, cùng một bản thể với Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu không lệ thuộc vào thời gian. Người hằng có đời đời. Là Chúa, Người tự toàn hảo. Nhờ Mẹ, Vị Thiên Chúa này tự làm con người thật.

c-    Trong cung lòng trinh nữ Mẹ, Chúa Con đã trở thành người. Trong đêm thánh này, Giêsu được Mẹ sinh ra trong hang đá; Người được đặt trong máng cỏ lạnh lẽo; được Mẹ Ngài và người cha hợp pháp Người thờ lạy. Giêsu được các mục đồng khiêm tốn bao quanh, được đạo binh các thiên thần vinh danh, hát bài Vinh danh Thiên Chúa và bình an cho những người được Người thương và cứu rỗi.

d-    Hãy cùng Mẹ cúi đầu thờ lạy Hài Nhi Giêsu, vừa mới sinh ra. Người là Emanuel; là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

e-   -Chúa Giêsu là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, bởi vì trong Con Người thánh của Chúa Giêsu bao gồm bản chất thiêng liêng và bản chất loài người. Trong Ngôi Lời Nhập Thể có sự kết hợp thực tế của bản tính thiêng liêng và bản tính loài người. Là Thiên Chúa, Chúa Giêsu vượt trên không gian và thời gian; Người hằng hữu và không biết đau đớn.

f-   Nhưng là người, Chúa Giêsu đi vào thời gian, chịu sự hữu hạn của không gian, buộc phải chịu sự mong manh của bản chất con người.

g-   -Chúa Giêsu là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Ðấng làm chính Chúa Con thành người để cứu rỗi chúng ta. Trong đêm thánh này, Ðấng cứu rỗi và Vị cứu chuộc được sinh ra cho tất cả chúng ta. Sự mong manh của Hài Nhi lạ lùng này trở thành phương thuốc cho tất cả sự mong manh của con người; tiếng khóc của Giêsu là sự dịu đi cho cho tất cả kẻ buồn phiền; sự nghèo khó của Giêsu là sự giàu có cho tất cả kẻ bất hạnh; sự đau đớn của Giêsu ủi an cho những kẻ ưu phiền; sự dịu dàng của Giêsu là nguồn hy vọng cho tất cả kẻ có tội; sự tốt lành của Giêsu trở thành sự cứu rỗi cho tất cả kẻ hư mất.

h-   -Chúa Giêsu là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Ðấng làm chính Người là sự cứu rỗi và là nơi che chở cho tất cả nhân loại. Hãy cùng Mẹ vào trong ánh sáng của hang đá đầy tình yêu lạ lùng. Hãy để Mẹ đặt các con trong chiếc nôi ngọt ngào và êm ái của Trái tim Giêsu, Trái tim vừa mới bắt đầu đập.

i-   Hãy cùng Mẹ cúi xuống trong trạng thái ngây ngất linh thiêng siêm phàm để cảm thấy những tiết tấu đầu tiên. Hãy lắng nghe sự phối hợp hòa âm thần thánh vang lên những nốt yêu thương, hân hoan, an bình thiên quốc mà thế giới chưa từng nghe biết. Ðó là một bài ca lặp lại cho mỗi một người vần điệu ngọt ngào nhất và bất hủ về tình yêu; Ta yêu con; Ta yêu con; Ta yêu con. Mỗi tiết tấu là một món quà mới về tình yêu cho tất cả mọi người. Hãy cùng Mẹ lắng nghe tiếng khóc chào đời của Giêsu. Ðó là tiếng khóc của một hài nhi bé nhỏ, vừa mới sinh; đó sự đau buồn của một Vị Thiên Chúa mang trên chính mình nỗi đau buồn của thế giới.

j-   -Chúa Giêsu là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, bởi vì ngay cả trong sự mong manh con người, Chúa Giêsu mới là Thiên Chúa thật. Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa không bị ảnh hưởng bởi sự đổi thay của thời gian và lịch sử: Ngài là hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Trong suốt năm nay, khi Giáo Hội đang mời gọi các con đi vào trong sự lặng ngắm mầu nhiệm Chúa Kitô, mỗi người và tất cả, hãy vào trong nơi che chở của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ. Với tư cách là Mẹ, Mẹ đang dẫn dắt các con hiểu được món quà lớn lao của đêm thánh này.

k-    Thiên Chúa Cha đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một Ngài cho thế gian. Chúa Thánh Linh đã làm cung lòng trinh tiết Mẹ thụ thai, vì Ngôi Con bởi Mẹ sinh ra không gì khác hơn là hoa quả quý giá của hành động tình yêu thánh thiêng của Người. Mẹ thiên đàng của các con đã ưng thuận làm mẹ. Vì thế mà sự thần kỳ lạ lùng đã được thể hiện trong đêm thánh này.

l-    Các con yêu dấu, hãy cùng Mẹ cúi xuống hôn Người Con sơ sinh của Mẹ, và hãy yêu, hãy thờ lạy và hãy cảm tạ vì Hài Nhi mong manh này là Thiên Chúa-Làm-Người; Ngài là Emanuel; Ngài là Thiên Chúa ở cùng chúng ta".
 
 586
Milan (Ý) 31-12-1996
Ðêm cuối cùng trong năm
 
Hãy cầu nguyện và hãy hối cải
 
a-   "Mẹ mời gọi các con, hãy cùng Mẹ dùng những giờ phút cuối cùng trong năm nay hồi tưởng trong cầu nguyện, trong thinh lặng, trong một tinh thần trung gian và hối cải.

b-   -Hãy cầu nguyện và hãy hối cải.

c-   -Hãy cầu nguyện để qua trung gian từ mẫu của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, các con được Chúa ban cho các ân sủng mà các con cần trong những ngày kết thúc của cuộc thanh tẩy và khổ não lớn lao. Với năm sắp tới này, hãy bước vào thời gian chuẩn bị ngay Ðại Năm Thánh năm 2000.

d-    Sự chuẩn bị đặc biệt mà Ðức Giáo Hoàng đang thúc đẩy qua Sứ điệp Tông đồ 'Tertio Millenio Adviente', là làm cho các con hiểu rằng thời gian này là thời gian phấn khởi và quan trọng đối với Giáo Hội và tất cả nhân loại.

e-    Thời gian này sẽ là thời gian đặc biệt phấn khởi, vì Mẹ đã công bố trước đây về thời gian này sự toàn thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ trên thế giới.

f-   -Hãy cầu nguỵên trong sự thống nhất thân mật về niềm tin với Mẹ thiên đàng đang thi hành công việc làm trung gian đầy tình mẫu tử cho tất cả các con cái Người. Mẹ đòi hỏi các con cầu nguyện không ngừng, khiêm tốn, kiên trì, đầy tin tưởng. Và vì thế, một lần nữa, Mẹ nhắc lại yêu cầu của Mẹ về việc làm lan rộng khắp nơi các buổi họp mặt đầy tinh thần cầu nguyện và đầy tình anh em. Hãy để các buổi họp mặt cầu nguyện này lan rộng giữa các Linh mục là các con yêu dấu của Mẹ, và giữa những kẻ trung thành.

g-   Mẹ chờ đợi một sự đáp lời rông rãi của các con bé mọn của Mẹ, như thế họ có thể được Mẹ phòng thủ và bảo vệ khỏi sự đồi trụy lớn lao đã hủy hoại thế giới. Mẹ đòi hỏi giới trẻ tập họp lại trong các cuộc họp mặt cầu nguyện để họ có thể tiến đến thời điểm mới mà Mẹ đã chuẩn bị cho họ.Trên hết tất cả, các gia đình Kitô hữu phải tập họp lại trong các cuộc họp mặt cầu nguyện. Như thế Mẹ mới có thể giúp họ sống hiệp nhất toàn hảo trong tình yêu, luôn luôn mở rộng cho món quà đời sống phải được ước muốn, bảo vệ và phòng thủ.

h-   -Hãy cầu nguyện để có được món quà to lớn của Lễ Hiện Xuống thứ hai mà các con khẩn nài chờ đợi. Ðó là Chúa Thánh Linh, Ngài sẽ ban cho thế giới sự chứng nhận đầy đủ và toàn vẹn về Chúa Giêsu.

i-   Chúa Giêsu Kitô phải được tất cả nhân loại đón mừng, yêu thương, thờ kính và dõi theo như một Vị Cứu chuộc và là Ðấng Cứu rỗi duy nhất. Chúa Thánh Linh sẽ mở lòng trí tất cả mọi người để nhận ánh sáng chân lý. Vì vậy sẽ chỉ có một đàn chiên độc nhất dưới một Chúa Chăn duy nhất.

j-   -Hãy hối cải các tội lỗi của nhân loại đáng thương này để nhân loại tự tìm thấy mình đang hoàn toàn dưới quyền lực của kẻ thù Mẹ. Hãy xem nó chối bỏ Thiên Chúa như thế nào! Nó đã xây dựng một nền văn minh vô thần, được đặt nền tảng trên sự tìm kiếm một cách buông thả các lạc thú và vật chất sung túc. Luật Chúa đang bị hoàn toàn đảo ngược và ngay cả những xáo trộn nghiêm trọng nhất về luân lý cũng đang được hợp thức hóa. Sự kiêu ngạo quyến rũ tâm trí con người; sự dơ nhớp đã làm đồi bại các con tim; sự tăm tối của tội lỗi và ma quỉ đã làm u ám các linh hồn.

k-    Tính đến nay, nhân loại đáng thương đã sờ tới đáy bất hạnh của nhân loại. Nó không còn có thể hồi phục được nếu không có một hành động lớn lao của lòng thương xót nâng nó lên.

l-   -Hãy cầu nguyện cho sự mầu nhiệm lớn lao của lòng thương xót lạ lùng đổ xuống trên thế giới.

m-   -Hãy hối cải cho bao con cái bất trung của Giáo Hội. Việc thiếu đức tin đang lan tràn trong các chủ chăn của Giáo Hội và đàn chiên đang đau đớn bởi ngọn gió bỏ đạo dữ dội. Những sai lầm đang được lan tràn, giảng dạy và nghe theo; các giáo phái đang được nâng lên khắp nơi.

n-    Ai sẽ còn đứng vững trong đức tin nơi Chúa Giêsu và Giáo Hội?

o-   -Hãy hối cải cho các con cái đầy tội lỗi đáng thương của Mẹ đòi hỏi nơi các con những điều đã đòi hỏi ba trẻ mà Mẹ đã hiện ra tại Fatima. Các con có muốn dâng đời sống của các con trong tinh thần cầu nguyện và hối cải cho việc cứu rỗi tất cả cá người tội lỗi đặc biệt những người cần đến lòng thương xót nhất không?

p-    Vì thế hãy cùng Mẹ thành lập một hệ thống to lớn về tình yêu và cứu rỗi lan rộng trên toàn thế giới.

q-   Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ là Chiếc tàu Giao Ứớc Mới, nơi che chở an toàn và được chờ đợi mà những kẻ xa lạc, những kẻ vô thần, những người tội lỗi, những người nghèo khổ, những kẻ yếu đau bệnh tật, những kẻ thất vọng phải vào. Nhờ thế họ sẽ có thể hưởng ánh sáng, sự an bình và niềm hân hoan mà chỉ có Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ mới có thể ban cho được.

r-    Chưa bao giờ như ba năm cuối, chia cách các con với Ðại Năm Thánh sẽ trở nên rõ ràng cho Giáo Hội và nhân loại, trong cách gia tăng quyền lực mà Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ là nơi che chở an toàn cho các con.

s-   Vì vậy Mẹ đòi hỏi các con dùng những giờ phút cuối của năm nay, không vào các cuộc vui chơi và phung phí mà vào việc cầu nguyện và hồi tưởng.

t-   -Hãy cầu nguyện và hãy hối cải, các con yêu dấu của Mẹ, Mẹ thiên đàng của các con đang chiếu những tia sáng trong sạch và thánh thiện của Người xuống trên các con.

u-   Mẹ đang chuẩn bị các con tiếp nhận những ngày mới đang chờ đợi các con như những món quà ân sủng và đầy lòng thương xót. vì qua các con, Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ ước ao đạt đến sự toàn thắng được công bố trước của Người".

LM Stefano Gobbi
LM Peter Quang Lê

 

 

 

 

 

 

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 48 (599-601) (3/28/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 47 (596-598) (3/27/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 46 (593-595) (3/27/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 45 (590-592) (3/26/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 44 (587-589) (3/26/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Tổng Thần Thiên Sứ Gabiên Truyền Tin Cho Mẹ Thụ Thai Lời Nhập Thể (3/25/2020)
Ơn Thiên Triệu Của Đức Maria (3/25/2020)
Mùa Chay Năm Lẻ, Lễ Truyền Tin (3/25/2020)
Cn 2840: Thánh Hiến Bản Thân Và Gia Đình Cho Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ (3/25/2015)
Cn 2839: Tình Yêu Của Thánh Giuse Và Của Đức Mẹ (3/25/2015)
Tin/Bài khác
Bức Hình Ðức Mẹ Guadalupe Một Thách Đố Đối Với Khoa Học Hiện Đại (12/12/2017)
Quỷ Đội Lốt Khỉ (3/24/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 41 (578-580) (3/24/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 40 (575-577) (3/24/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 39 (572-574) (3/23/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768