MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 44 (587-589)
Thứ Năm, Ngày 26 tháng 3-2015

587                                                          
Milan (Italy) 1-1-1997
Ngày Lễ Maria, Mẹ Thiên Chúa
Ngày Hòa bình Thế giới 
 
Chúa Giêsu Kitô là Vị Cứu Chúa duy nhất

a.   “Hôm nay các con đang bắt đầu một năm mới bằng nghi thức mừng kính Mẹ Thiên đàng của các con, và các con đang chiêm ngắm Mẹ trong mầu nhiệm Mẹ Thánh. Mẹ thật là Mẹ của Thiên Chúa vì Người Con, với bản tính loài người, đã nhận huyết nhục từ Mẹ, là Ngôi Lời hằng sống của Ngôi Cha và là Vị Thiên Chúa thật.
b.    Từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời, Ngôi Lời hằng hữu. Ngôi Lời từ cung lòng Ngôi Cha, Người Con duy nhất, tự hữu, không phải được dựng nên, hằng hữu với Ngôi Cha. Người là Chúa toàn năng, thông suốt và hằng hữu.
c.    Ngôi Lời đã ở với Thiên Chúa là hình ảnh toàn hảo, phản ánh vinh quang, hằng hữu của Người và Ngôi Lời hằng sống, Người Con mà Ngôi Cha mãi mãi sùng ái.
d.    Ngôi Lời là Thiên Chúa. Nhờ Người mọi vật được tạo thành, mọi thứ hiện có trong vũ trụ này mang dấu ấn của Người không hề xóa mờ.
e.    Ngôi Lời đã nhập thể và đã đến ở giữa chúng ta. Mẹ đã được chọn làm Mẹ, để ban cho Ngôi Lời bản tính loài người, vì thế mà Mẹ đã trở thành Mẹ thật của Thiên Chúa.
f.    Chúa Giêsu con Mẹ, vài giây phút trước khi chết đã trao phó Mẹ là Mẹ của tất cả chúng con. Ðối với các con, công việc mẫu tử của Mẹ là hướng dẫn các con hiểu biết mầu nhiệm Ðấng cực Thánh này.
g.    Chúa Giêsu Kitô là Cứu Chúa duy nhất.
h.    Chúa Giêsu Kitô là Chúa ở với chúng ta. Trong mầu nhiệm Giáng sinh, các con sẽ hiểu mức độ thấp hèn nào mà Thiên Chúa đã chọn để hoàn toàn phù hợp với các con. Chúa Giêsu đã nhận lãnh bản tính loài người. Người đã tự đặt mình vào thời gian và không gian hữu hạn. Người đã được sinh ra như mọi loài khác. Người đã được đặt nằm trong máng cỏ. Người đã sống theo mẫu sống của con người. Người đã trở thành trẻ thơ như các con. Người đã trải qua thời kỳ niên thiếu. Người cũng đã có cảm giác như các con. Người cũng đã yêu và biết đau khổ. Người đã vui thích với bạn bè; Người đã đau khổ vì kẻ thù nghịch.
i.    Chúa Giêsu Kitô là Chúa vì chúng ta. Chúa Giêsu đã được chọn là một người ở với chúng ta trong mọi sự, trừ tội, trong đức ái dành cho mọi tạo vật của Người. Từ địa vị là Chúa, Người đã thành người phàm, để trở thành Vị Cứu Chúa duy nhất của loài người. Và vì thế Mẹ đã được gọi là Mẹ của Ðấng Cứu chuộc, hợp nhất với Người một cách đặc biệt, trong công cuộc cứu chuộc đầy đau khổ.
j.    Chúa Giêsu Kitô là Chúa trong chúng ta. Hoa quả quí báu của công cuộc Cứu chuộc của Người là đưa con người trở về một đời sống hiệp nhất toàn vẹn với Thiên Chúa. Thiên Chúa có thể sống trong các con bằng tình yêu, bằng ân huệ và bằng chính cuộc sống của riêng Người. Thiên Chúa đã trở thành người phàm để sống trong đời sống của mỗi người. Vì thế, nhân tính được đưa về quy tụ trong sự hiệp nhất trọn vẹn với Ðấng Tạo hóa và Vị Cứu Chúa của mình.
k.    Công việc từ mẫu của Mẹ là dẫn đưa tất cả các con đến với Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa của các con và là Ðấng Cứu chuộc của các con. Chỉ như thế nhân loại mới có thể hưởng được Hồng ân vô giá của sự an bình. Chúa Giêsu là sự an bình của các con: sự an bình giữa Thiên Chúa và nhân loại, sự an bình ở giữa tất cả các con được mời gọi để trở thành con cái Thiên Chúa và được mời gọi thành một gia đình độc thân.
l.    Sự an bình là hoa quả của tình yêu,    
   Sự an bình nẩy sinh từ ý lành, 
   Sự an bình đưa ta đến sự hòa hợp và đến trọn tình anh em Linh mục.
m.   Ðể xây dựng một sự an bình thật sự, việc đón nhận Chúa Giêsu Kitô, Vua An bình trở nên bức thiết. Ðối với những ai đón nhận Người, tin vào danh Người, Người ban đặc ân trở thành con cái Thiên Chúa, được sinh ra không do ý muốn của huyết nhục, cũng không do ý hướng của con người mà do Thánh ý của Thiên Chúa. (Jn 1-12-13).
n.    Suốt năm nay, năm mà các con đang bắt đầu chuẩn bị phần thiêng liêng để đón Ðại thiên niên kỷ, Mẹ mời gọi các con hãy theo Mẹ trên con đường thông hiểu sâu rộng hơn về Mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa thật, Vua vinh quang muôn đời.
o.    Chúa Giêsu Kitô là Cứu Chúa duy nhất.
p.    Lời Chúa Giêsu chứa đựng trong Kinh thánh, dẫn dắt các con đến sự cứu rỗi, bởi vì đó là lời của sự thật và của sự sống, Mẹ sẽ hướng dẫn các con hiểu đầy đủ lời Người. Mẹ sẽ tạo cho các con biết yêu Thánh Kinh của Chúa Giêsu, Con Mẹ.
q.    Mẹ muốn hướng dẫn các con yêu Chúa Giêsu, với con tim từ mẫu của riêng Mẹ; để được như vậy Mẹ xin các con hãy cống hiến chính các con cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ. Với sự cống hiến này, các con sẽ được Mẹ chuẩn bị đón nhận Chúa Giêsu Kitô với niềm hân hoan, khi Người trở lại trong vinh quang rực rỡ của Người.
r.   Và kế đó các con bé nhỏ của Mẹ cũng vậy sẽ có thể nhìn thấy "....Vinh quang của Ngài, Vinh quang Con Một từ Ngôi Cha đầy ân sủng và chân lý." (Jn 1:14).
s.    Vào ngày hôm nay, Mẹ nhìn các con với tình Mẹ thỏa thích và Mẹ chúc phúc tất cả các con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”.
 
588
Vacallo (Thụy Ðiễn) Tháng 2 -1997
Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Ðền Thánh
Ðêm trước ngày hành trình xuyên Nam Mỹ của tôi 
 
Trên đường Tám Mối Phúc Thật
a.           Hãy suy niệm về Mẹ vào giờ phút Mẹ dâng Con Trẻ Giêsu vào Ðền Thánh Giêrusalem. Trẻ Giêsu quá nhỏ, bé mảnh dẻ mới sinh ra chỉ 40 ngày. Mẹ ẵm Con Trẻ trên tay, ép con Trẻ vào tim Mẹ với đầy tình thương và thích thú. Mẹ ngắm nhìn cặp mắt đang chăm chăm nhìn Mẹ và bao trùm Mẹ với ánh sáng thánh thiêng.
b.    Vì vậy, bỗng dưng chính Mẹ được Con Trẻ bế đi trên Con đường Tám Mối Phúc Thật.
c.     Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó: Chúa, Thiên Chúa toàn năng và thông suốt mọi sự, hoàn toàn hiện diện đến độ như không là gì cả qua hình dáng trẻ thơ này, Người Con nhỏ bé của Mẹ.
d.     Chúa Giêsu đã được sinh ra giữa cảnh khổ nghèo nhất, trong hang đá, Người đã được đặt trong máng cỏ. Người đã trải qua những ngày sơ sinh đầu tiên tại nơi chốn trống trải nghèo nàn, và giờ đây Mẹ đang đem Người dâng vào Ðền thánh Chúa với sự trợ lực của Giuse, người chồng khiết tịnh nhất của Mẹ và để lễ chuộc Người theo thông tục, cả hai đã dâng cặp chim bồ câu, lễ vật rẻ tiền nhất dành cho người nghèo khó.
e.    Phúc cho những ai đau khổ: Khi Thầy Cả trao Con Trẻ lại cho Mẹ và đã đặt Con Trẻ trong cánh tay Mẹ, ông già Simêon được Thánh Thần Thiên Chúa soi sáng đã tiết lộ cho lòng Mẹ biết rằng kế hoạch của Con Trẻ sẽ là kế hoạch đau khổ nhất cho Mẹ. Kìa xem! Con Trẻ đây là cớ vấp ngã và nỗi dậy của nhiều người Israel, một dấu hiệu mâu thuẫn sẽ tìm thấy được nơi tâm tư của nhiều người. Và đối với Mẹ cũng vậy, một gươm sắt sẽ xuyên qua lòng Mẹ. (Lk.2-34-35). Là Mẹ, vì thế Mẹ thông phần với Con Trẻ trên con đường đau khổ.
f.    Phúc cho những ai hiền lành: Hãy ngắm nhìn Con Trẻ của Mẹ phản ảnh sự hiền hậu và tốt lành. Hai tay Con Trẻ đang giang mở đón nhận một cách thánh thiêng đối với những ai đang đau khổ. Ánh mắt của Con Trẻ chiếu dọi xuống trên bóng tối của tội lỗi và ma quỉ. Ðôi chân Con Trẻ hình thành để hành trình trên những con đường sỏi đá và đầy nguy hiểm để tìm kiếm những ai xa lạ, tìm gặp những kẻ hoang đàng, để giúp những ai thiếu thốn, để chữa lành những kẻ đau yếu, để đón những người tội lỗi trở về, để đem hy vọng và sự cứu rỗi cho tất cả mọi người. Tim Con Trẻ đập thình thịch nhịp đập yêu thương tuyệt vời, để hòa nhịp với  tất cả con tim của mọi người với tràn đầy niềm vui và rung cảm.
g.     Phúc cho những ai xót thương: Hãy xem Con Trẻ mà Mẹ mang đến Ðền Thánh đầy vinh quang, một con người do tình yêu đầy lòng thương xót của Thiên Chúa Cha tạo nên. Thiên Chúa Cha đã quá yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một mình để nhờ Người mà nhân loại được cứu rỗi. Thế rồi hãy chiêm ngắm nạn nhân được chuẩn bị, được chọn làm lễ vật hiến tế để cứu chuộc qua dáng điệu mảnh dẻ của Con Trẻ. Người chính là Người đã mang đến cho thế gian tình yêu thương và lòng đầy thương xót của Thiên Chúa Cha. Chính Người, Ðấng yêu  thương và đầy thương xót, đổi mới mọi con tim.
h.     Phúc cho những ai có lòng trong sạch: Thiên Chúa đang hiện hữu trong Con Trẻ Giêsu. Trái tim Người là Trái tim của Thiên Chúa, Con Trẻ đã mặc xác phàm từ Mẹ, nhưng bản tính Con Trẻ lại là thánh thiêng. Vì vậy nhịp tim của Con Trẻ chính là nhịp tim của Thiên Chúa. Hãy nhìn thấy Thiên Chúa trong Con Trẻ mà Mẹ đang bế trong cánh tay từ mẫu của Mẹ. Hãy cảm thấy nhịp đập con tim của Thiên Chúa ở trong Con Trẻ đang đập và hãy học yêu thương. Sự thanh khiết của con tim phát sinh từ sự hoàn thiện của tình yêu. Vì thế, chỉ có người biết yêu thương mới có thể đạt đến con tim thanh khiết và chỉ kẻ nào có con tim thanh khiết mới có thể nhìn thấy Thiên Chúa.
i.     Phúc cho những ai kiến tạo hòa bình : Con Trẻ Ban cho các con đây chính là Chúa sự Bình An. Danh xưng Con Trẻ là Chúa bình an, sứ mệnh Con Trẻ là mang an bình đến giữa Thiên Chúa và nhân loại. Kế hoạch của Con Trẻ là thiết lập hòa bình trên thế giới. Chỉ có Con Trẻ mới mang lại bình an và kiến tạo an bình trong trái tim mọi người, được mời gọi để hình thành một thành phần thuộc gia đình độc nhất của Thiên Chúa. Nếu từ khước Con Trẻ, thế giới sẽ không bao giờ biết đến hòa bình.
j.    Phúc cho ai chịu bách hại vì sự công chính: Hãy nhìn xem nạn nhân trong Con Trẻ này được mời gọi hành trình trên đoạn đường dài đầy sự chối bỏ và ngược đãi. Vì thế, Con Trẻ đã phải trốn lánh lưu vong vì Hêrôđê ra lệnh tìm giết Con Trẻ. Thời niên thiếu, Con Trẻ sống trong ngôi nhà nghèo nàn, chịu cảnh hèn mọn và lao động nặng nhọc. Suốt thời gian với sứ mệnh công khai rao giảng, Con Trẻ bị ngăn trở, bị loại ra và bị đe dọa, đến độ bị bắt, bị xử án và kết án tử hình. Chính Con Trẻ, sau khi bị ngược đãi, bị phong ba, đã mang lại sự cứu rỗi cho tất cả.
k.    Và vì thế hôm nay, Mẹ ẵm Con Trẻ đầy vinh quang đến Ðền thánh, Mẹ nhìn chăm chăm vào cặp mắt của Con Trẻ, cặp mắt mà Tám Mối Phúc Thật bao la được tỏ rạng.
l.                 Chính Con Trẻ là mối phúc thật và là mối phúc thật duy nhất của các con. Chính Con Trẻ là Ðấng chỉ rõ đường lối Phúc Thật Tám Mối cho các con, con đường mà các con phải đi qua để đạt đến ơn cứu rỗi và an bình. Ðây là Ngôi Lời hằng sống của Thiên Chúa Cha, dưới dáng dấp của Con Trẻ bé nhỏ, Ðấng vạch ra cho các con con đường sự thật và sự sống. Ðây là Người Con duy nhất của Thiên Chúa Cha hằng hữu đẹp lòng Người mọi đàng. Ðây là Người Con của Mẹ Ðồng Trinh mà hôm nay Mẹ mang đến Ðền thánh vì vinh quang của Người và đối với tất cả các con, Mẹ nhắc lại rằng: Hãy lắng nghe lời Người.
m.                 Con nhỏ bé của Mẹ, con lại tìm thấy chính con ở vào tình huống trước của cuộc hành trình dài và đầy mệt mỏi mà con phải đảm trách cho Mẹ đến một vài quốc gia thuộc Châu Mỹ Latinh. Ðừng lo sợ những chương trình nặng nhọc mà họ đã chuẩn bị cho con. Các Thiên Thần sự sáng sẽ bên cạnh con mọi lúc và ngay khi con yếu đuối. Quyền năng của Mẹ Thiên đàng sẽ là biểu tượng. Hãy đặt tất cả  dưới sự chở che của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, như vậy Mẹ sẽ giúp con hành trình theo con đường đầy khó khăn Tám Mối Phúc Thật của con.
                                                  
589                                           
Caracas (Venezuela) 11/2/1997
kỷ niệm Ðức Mẹ hiện ra tại Lộ Ðức
 
Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

a. “Hôm nay, với ngày hội lớn được tổ chức tại khán đài thành phố, chúng con mừng ngày kỷ niệm Mẹ hiện ra tại Lộ Ðức. Mẹ đã hiện ra với tước hiệu Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội. Mẹ muốn, qua lời Mẹ, xác nhận đặc ân mà Thiên Chúa đã ban cho Mẹ, miễn trừ Mẹ khỏi quyền lực của Satan và tội lỗi ngay từ khi Mẹ được cưu mang làm người. Vì thế từ thuở được cưu mang Mẹ đã vô nhiễm nguyên tội.
b. Mẹ là Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội: Thiên Chúa Cha phản chiếu trong Mẹ kế hoạch toàn hảo mà Ngài đã có vào lúc ban đầu khi tạo nên toàn bộ vũ trụ. Ngôi Con đã nhận lấy huyết nhục từ Mẹ để sinh xuống làm người, tỉ như tạo vật chưa bao giờ hiện hữu đã phải chịu quyền lực của ma quỉ. Thánh Thần Thiên Chúa hiệu quả hóa ngôi vườn từ mẫu khiết trinh này thành món quà viên mãn của Ngài. Chúa Ba Ngôi cực thánh đã hài lòng hoàn toàn, vì phản chiếu chính Chúa Ba Ngôi trong Mẹ.
c. Mẹ là Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội: Này Mẹ đây dành cho các con, những đứa con tội nghiệp bị tội lỗi và ma quỉ tràn đầy, bị thù địch của Mẹ và của các con dày đạp và gây thương tích, bị biến thành ách nô lệ đen tối của chúng. Và vì thế hôm nay Mẹ mời gọi các con theo Mẹ trên con đường ngây thơ và yêu thương, con đường cầu nguyện và tự kiềm chế, con đường tinh khiết và thánh thiện.
d. Hãy xem hiện nay, hỡi ôi, toàn thế giới đang biến thành sa mạc mênh mông nơi mà con số lớn khổng lồ ươn hèn tội lỗi và ích kỷ, kẻ kiêu căng và thù hận, kẻ đam mê khoái lạc nhơ nhớp tăng vọt. Tội lỗi nhơ nhớp được đề cao và lan tràn nhờ các phương tiện truyền thông, và do đó mà những con cái nhỏ bé thơ ngây bắt đầu bị bẫy vào, sau đó dẫn đưa đến hủy hoại sự khiết trinh trong giới trẻ, hủy hoại bác ái trong gia đình. Trên thế giới này, việc lôi cuốn của ma quỉ đang làm chủ và đang thành công trong việc cám dỗ bằng những chén khoái lạc, tại tất cả quốc gia trên trái đất.
e. Mẹ là Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội: Công việc của Mẹ là dìu dắt tất cả các con cái Mẹ trên con đường kiềm chế các giác quan và cầu nguyện, trên đường khiết tịnh và bác ái. Chỉ có con đường ấy, các con mới thâm nhập vào mầu nhiệm tình yêu của Giêsu, Con Mẹ. Giêsu rất trang trọng sự khiết tịnh. Chỉ có trái tim khiết trinh  mới được Chúa Giêsu mạc khải những bí ẩn trong Trái Tim Cực Thánh của Người. Ðối với các con nhỏ bé với những quả tim tinh khiết, Giêsu sẽ mạc khải kế hoạch đầy thương xót của Người, kế hoạch mà mọi sự được thanh lọc và biến đổi.
f. Ðể thâm nhập vào mầu nhiệm cuộc sống của Chúa Giêsu và Phúc Âm cứu rỗi của Người, các con phải sống đức khiết tịnh.
g. Hôm nay, con nhỏ bé của Mẹ, chính con sẽ tìm thấy bị bẫy do các kẻ thù của Mẹ, nhưng cũng tìm thấy tình thương và chở che của Mẹ Thiên đàng tại xứ sở Venezuela vĩ đại này. Biết bao nhiêu con cái của Mẹ đang bị bẫy vì độc dược tham ô, dơ nhớp, sai lầm, bạo động và thù hận.
h. Nhưng tại quốc gia vĩ đại này, Mẹ Thiên đàng của con càng ngày càng được yêu quí nhiều hơn, được van xin và được vinh danh nhiều hơn nhờ vào các con cái của Mẹ. Và vì thế Mẹ hứa đoàn tụ các con lại dưới áo Mẹ, trong sự nương náu an toàn nơi Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ.
i. Mẹ nói lên nỗi vui mừng của Mẹ khi thấy Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ đang lan rộng tại đây với con. Sức mạnh của Phong trào nhờ vào những kẻ bé mọn, những kẻ nghèo hèn đơn giản và trong những ai đã đáp lời mời gọi của Mẹ một cách rộng rãi để những ngày họp mặt cầu nguyện mà Mẹ đã yêu cầu được lan rộng khắp mọi nơi.
j. Mẹ hứa sẽ không bao giờ bỏ các con, nhưng sẽ mãi là nơi phòng vệ an toàn và sẽ là Mẹ Thiên Ðàng chăn dắt các con. Mẹ chúc lành cho các con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần".
 
LM Stefano Gobbi
LM Peter Quang Nguyễn

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 50 (510-512) Các Thông Điệp Năm 1994 (3/28/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 49 (602-604) (3/28/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 48 (599-601) (3/28/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 47 (596-598) (3/27/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 46 (593-595) (3/27/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 45 (590-592) (3/26/2015)
Tin/Bài khác
Tổng Thần Thiên Sứ Gabiên Truyền Tin Cho Mẹ Thụ Thai Lời Nhập Thể (3/25/2020)
Ơn Thiên Triệu Của Đức Maria (3/25/2020)
Mùa Chay Năm Lẻ, Lễ Truyền Tin (3/25/2020)
Bức Hình Ðức Mẹ Guadalupe Một Thách Đố Đối Với Khoa Học Hiện Đại (12/12/2017)
Cn 2840: Thánh Hiến Bản Thân Và Gia Đình Cho Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ (3/25/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768