MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 56 (528-530) Thông Điệp Năm 1994
Thứ Ba, Ngày 31 tháng 3-2015

528
Omaha (Nébraska-U.S.A) 29-9-1994
Lễ Ba Ðức Tổng Thần

Những thiên thần của thời đại các con

a.   "Hôm nay các con mừng lễ ba Tổng lãnh Thiên thần Gabriel, Raphael và Michael.

b.    Họ là những thiên thần của thời đại các con. Họ là
những thiên thần của thời đại kết thúc cuộc thanh tẩy và đại họa.

c.    Họ là những thiên thần của thời đại các con. Chúa đã ủy cho các vị một nhiệm vụ đặc biệt suốt trong thời kỳ thử thách và trừng phạt lớn lao. Các vị có nhiệm vụ cứu vớt dân Chúa và tụ tập những người được gọi để thuộc vào số trung thành nhỏ bé sót lại, từ khắp địa cầu, vào ẩn náu vững chắc trong Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ.

d.    Họ là những thiên thần của thời đại các con. Ðặc biệt đó là các thiên thần tiết lộ cho các con những biến cố sau cùng được mô tả trong cuốn sách đóng ấn.

e.    Tổng Thần Michael được ủy thác nhiêm vụ đưa dẫn các cơ đoàn sứ thần và các con trung thành của Mẹ vào cuộc chiến chống lại các binh đoàn thiện chiến của Satan và sự dữ, của những lực lượng quỷ ma và tam điểm, hiện đã tổ chức trên khắp thế giới thành một quyền lực lớn mạnh duy nhất, để chống lại Thiên Chúa và Ðức Kitô của Người.

f.    Tổng Thần Michael sẽ can thiệp đặc biệt để chống đánh Luxifer cựu thù; tên này, trong giờ phút cuối cùng, sẽ xuất hiện với toàn bộ quyền lực tối tăm của kẻ phản Chúa Kitô. Nhiệm vụ của Tổng Thần là chiến đấu và chiến thắng Satan, chà đạp nát nó, đẩy vào vương quốc tối tăm lửa cháy của nó, rồi trao cho Mẹ các con chuỗi xiềng xích để Mẹ xiềng trói nó lại, và trao cho Mẹ chìa khóa để khóa cửa vực thẳm lại, để nó không ra khỏi mà làm hại thế gian nữa.

g.    Tổng Thần Raphael được ủy thác sứ mạng tham dự vào cuộc đại chiến, với tư cách một lương y của trời cao, để cấp cứu các con và chữa lành tất cả những ai bị thương tổn.

h.    Ngày xưa thần đã chữa lành mắt Tôbia thế nào, thì cũng thế ấy, thần sẽ trả lại thị giác cho hàng triệu con cái đáng thương của Mẹ đã bị mù vì tội lỗi, vì lầm lạc, vì bóng tối dày đặc của thời đại các con, để những người con đó có thể trở về với đức tin và chiêm ngưỡng chân lý rạng ngời của Chúa.

i.    Tổng Thần Gabriel được ủy thác sứ mạng trọng đại là loan báo cuộc trở lại của Chúa Giêsu trong vinh quang để thiết lập nước của Người trên thế giới.

j.    Ngày xưa Tổng Thần đã báo tin Con Mẹ đến trần gian lần thứ nhất thế nào, thì Tổng Thần cũng là sứ giả sáng láng báo tin Chúa Giêsu đến lần thứ hai trong vinh quang như vậy.

k.   Lần Tổng Thần đến báo tin này sẽ thực hiện trong uy quyền và ánh sáng, cùng với Chúa Giêsu sẽ hiện ra trên mây trời, trong ánh quang thần linh rực rỡ của Người để khuất phục mọi sự. Và nhờ vậy quyền năng lạ lùng của Chúa Giêsu Con Mẹ sẽ tỏ rạng với toàn thể vũ trụ thụ tạo.

l.    Tổng Thần có tên là Quyền năng của Thiên Chúa được ủy thác nhiệm vụ báo cho mọi người biết Chúa Kitô gần đến với oai lực quyền năng lạ lùng của Người.

m.    Vì thế, hôm nay, Mẹ mời các con tôn kính, cầu xin và khẩn nài ba Tổng Thần ấy phù hộ cho. Các Tổng Thần ấy được Chúa gọi để hoàn thành một sứ mạng trọng đại trong thời gian kết thúc đại họa, và mang các con vào giữa lòng những biến cố sau cùng mà sống qua các biến cố ấy với tin tưởng và với hy vọng lớn lao.”

529

Effingham (Illinois - U.S.A.) 13-10-1994
Tĩnh Tâm theo kiểu nhà Tiệc Ly với các
Giám mục và linh mục trong PTLMĐM (Mỹ và Canada)
                                                                                        
Thời giờ của Mẹ đã đến

a.    "Các con ưu ái, thật lớn lao niềm vui các con dâng cho Mẹ trong những ngày này.  Các con đã từ rất nhiều nơi ở Mỹ và Canada đến để sống với Mẹ một cuộc tĩnh tâm Tiệc Ly liên tục cầu nguyện và thân ái.

b.    Mẹ hợp nhất với lời các con cầu nguyện, Mẹ giúp các con lớn lên trong tình thương yêu, để nhờ đó
trở nên chỉ một cõi lòng, chỉ một linh hồn. Mẹ đổ dầu thơm vào vết thương các con chịu.  Mẹ an ủi rất nhiều đau khổ các con trải qua và Mẹ khuyến khích các con tin tưởng cậy trông mãnh liệt mà bước đi trên con đường đau thương của thời gian cuối cùng này.

c.    Hãy mang tín thư hiền mẫu của Mẹ đến cho mọi người.

d.    Thời giờ của Mẹ đã đến.  Thời giờ Mẹ báo trước cho các con ở Fatima đã đến rồi.

e.             Hôm nay các con mừng kỷ niệm Mẹ hiện ra lần cuối cùng, lần hiện ra được phép lạ mặt trời xác nhận.

f.      Lúc đó, Mẹ đã báo trước cho các con tất cả những gì các con sẽ sống trong những năm thanh tẩy và đại họa này.

g.     Mẹ đã báo trước cho các con biết hình phạt lớn lao sắp giáng xuống cái nhân loại đáng thương, cái nhân loại đã nên vô đạo, đã xây dựng một nền văn minh mới không có Thiên Chúa; cái nhân loại bị đe dọa vì bạo lực, vì căm thù, vì chiến tranh; các nhân loại liều nguy hiểm vì tự tay tiêu diệt mình.

h.    Những can thiệp lạ lùng mà Mẹ làm để đưa nhân loại ấy vào con đường qui hồi và trở về với Chúa - đã không được người ta chấp nhận, đã không được người ta tin theo.

i.    Thế nên hôm nay các con mới đang ở trong ngày áp cơn thử thách lớn lao Mẹ đã báo trước cho các con: ấy là việc tỏ ra lần cuối cùng phép công bằng của Thiên Chúa và tình thương của người.

j.     Lửa sẽ từ trời đổ xuống, nhân loại sẽ được thanh tẩy và hoàn toàn đổi mới, để sẵn sàng đón rước Chúa Giêsu sẽ đến với các con trong vinh quang.

k.    Mẹ cũng đã báo trước cho các con biết cơn khủng hoảng trầm trọng sẽ xảy ra trong Hội Thánh vì nhiều người bỏ đạo, qua việc truyền bá khắp nơi các lầm lạc chưa từng xảy ra, qua sự chia rẽ nội bộ, qua sự chống đối Đức Giáo Hoàng và chối bỏ quyền Giáo Huấn

của Ngài.

l.     Nữ tử dấu ái của Mẹ là Hội Thánh sẽ phải sống những giờ hấp hối và tử nạn khổ sở.  Biết bao con cái sẽ lìa bỏ Hội Thánh! Cơn gió bắt bớ mãnh liệt sẽ ập xuống trên Hôi Thánh, và rất nhiều máu sẽ đổ ra nơi các con ưu ái của Mẹ.

m.               Thời giờ của Mẹ đã đến.

n.             Vì thế Mẹ kêu mời các con đi theo Mẹ trên đường cầu nguyện và sám hối, trong sạch và thánh thiện.

o.     Các con hãy coi hai quốc gia này đã trở nên nạn nhân của thuyết duy vật và thói tìm lạc thú thái quá chừng nào! Luật Chúa luôn luôn bị vi phạm, thói ô uế được truyền bá qua hết mọi phương tiện truyền thông xã hội; người ta vẫn tìm ra mọi cách để ngăn cản sự sống, các cuộc phá thai cứ tăng thêm khắp nơi mà lại được hợp thức hóa do các bộ luật bất công và vô luân nữa.

p.     Thời giờ của Mẹ đã đến.

q.     Hãy bảo mọi người vào Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, để được Mẹ chở che cứu vớt.

r.    Mẹ xin các con mở thêm nhiều cuộc tĩnh tâm Tiệc Ly cầu nguyện: nơi các linh mục, các trẻ em, các thanh niên, nhất là nơi các gia đình.

s.    Mẹ được an ủi vì tiếng đáp lời mạnh mẽ mà Mẹ nhận được từ Canada và Hoa Kỳ suốt trong các tuần Tiệc Ly này, vì không bao giờ các linh mục và giáo hữu lại tham dự đông đảo như thế.

t.     Vì sự đáp ứng quảng đại Mẹ nhận được khắp nơi từ các con nhỏ bé nhất của Mẹ, Mẹ sẽ hứa can thiệp vào giờ phút thử thách lớn lao để cứu sống các con.

u.     Sự hiện diện hiền mẫu của Mẹ nơi các con là một dấu hiệu chắc chắn các con sẽ được che chở và cứu vớt.

v.    Vậy các con hãy mở tâm hồn ra trước hy vọng, hãy sống hết sức tin tưởng và hoàn toàn phó thác cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ.

w.    Cùng với những người thân yêu của các con, những người được uỷ thác cho các con, Mẹ chúc lành cho các con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.”


530
San Francisco (Maine - U.S.A.) 01-11-1994
Lễ Các Thánh

Trong ánh huy hoàng của các thánh

a.   "Hôm nay các con mừng lễ toàn thể chư thánh". Đông đảo biết bao các anh chị em các con khi ở trần gian đã tham gia vào cơ đoàn của Mẹ, nay ở thiên đàng đang làm thành triều thiên vinh hiển chung quanh Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ và Nữ Vương các con.

b.    Trong ánh huy hoàng của các thánh chỉ hình thành một gia đình duy nhất gồm các con yêu dấu của Thiên Chúa, được cứu chuộc và được rỗi, đang hoan hưởng hạnh phúc vĩnh hằng, đang hát lên một bài ca mới vì được khải hoàn vinh hiển.

c.   Trong ánh huy hoàng của các thánh, các con cũng hãy sống những ngày thanh tẩy đau thương và đại họa này.

d.    Trong ánh huy hoàng của các thánh, các con được an ủi khi chịu đau khổ, được phấn khích trong những lúc đẫm máu của cuộc chiến đấu với lực lượng mãnh liệt của cái ác ngày nay dường như đang thắng thế. Như vậy các con được gọi đến để sống những giờ phút đau khổ cuộc tuẫn đạo của các con.

e.    Trong ánh huy hoàng của các thánh, các con phải sống những giờ phút hiện tại và chịu đựng cuộc thử thách lớn lao đang đổ xuống trên thế giới để thanh tẩy nhân loại, và chuẩn bị cho nó đến gặp gỡ Chúa đang đến trong vinh quang.

f.    Trong ánh huy hoàng của các thánh, toàn thể Hội Thánh đau khổ và lữ hành giờ đây phải mở tâm hồn ra trước hy vọng, vì biết bao ánh sáng đang chiếu giãi từ trời

để soi sáng và an ủi Hội thánh trên con đường khổ đau tiến về núi Canvê mà chịu sát tế.

g.   Trong ánh huy hoàng của các thánh, hỡi con nhỏ của Mẹ, con hãy tiếp tục dong duỗi cuộc hành trình mệt mỏi và ngoại thường của con, con được gọi tới để mang ánh sáng Chúa Kitô vào biết bao linh hồn tối lại vì tội lỗi, cũng như đem tình yêu và ơn an ủi của Mẹ vào biết bao cõi lòng bệnh hoạn và bị thương. Như vậy trên mỗi bước con đi, Mẹ đều làm nở lên hoa hy vọng, tin tưởng và vui mừng.”  

LM Stefano Gobbi
LM Peter Quang Lê
                                                                                                                                                     

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Mặt Trời Quay Trên Bầu Trời Của Nhà Thờ Thánh Linh Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh Apr 2, 2015 (4/13/2015)
Từ Bỏ Giáo Phái Nhờ Đức Mẹ Maria (4/6/2015)
Đứng Gần Thập Giá Đức Chúa Giêsu Có Thân Mẫu Người (4/5/2015)
Sư Bà Trở Về Công Giáo (4/2/2015)
Đức Mẹ Của Người Công Giáo (4/2/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 58 (534-535) Thông Điệp Năm 1994 (3/31/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 57 (531-533) Thông Điệp Năm 1994 (3/31/2015)
Tin/Bài khác
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 55 (525-527) Thông Điệp Năm 1994 (3/30/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 54 (522-524) Thông Điệp Năm 1994 (3/30/2015)
Kìa Ai Đang Tiến Lên Từ Sa Mạc Thơm Ngát Mùi Nhũ Hương Mộc Dược (3/30/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 53 (519-521) Thông Điệp Năm 1994 (3/29/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 52 (516-518) Thông Điệp Năm 1994 (3/29/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768