MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 57 (531-533) Thông Điệp Năm 1994
Thứ Ba, Ngày 31 tháng 3-2015

531

Laga de Guadalupê (Mexiccô) 23-11-1994
LinhThao theo kiểu Họp  tiệc ly với các linh mục
trong Phong trào Linh mục Đức Mẹ nước Mexicô và Salvador

Các con hãy tin tưởng vững vàng
a.   "Mẹ bằng lòng biết bao vì được thấy các con tụ họp nơi đây, trong cuộc tĩnh tâm Tiệc Ly liên tục cầu nguyện và thân ái, hỡi các con linh mục trong Cao Trào của Mẹ tại Mexicô và Salvador.

b.    Mẹ hợp nhất với lời các con cầu nguyện, Mẹ giúp các con lớn lên trong tình yêu thương nhau, vì các con phải cùng nhau đi trên con đường đau khổ của cuộc đại họa.

c.    Các con hãy yêu thương nhau như anh em mà tình yêu Mẹ các con trên trời đã tựu tập lại.

d.    Các con hãy sống vui tươi và hy vọng.

e.    Các con hãy tin tưởng vững vàng. Chúa Giêsu yêu các con bằng một tình yêu thần linh và thương xót. Người nhìn thấy những nỗi khó khăn to lớn của các con và nỗi bị ruồng bỏ mà các con thường gặp, do thời gian đau khổ và khó khăn các con đang sống.

f.    Hai nước các con đã trở lại tình trạng vô đạo rồi; chúng bị sức mạnh cái ác và Tam điểm thống trị, chúng trở nên nạn nhân của thuyết duy vật và tìm tòi lạc thú thái quá.

g.   Luật Chúa từng điều càng ngày càng bị vi phạm. Người ta mưu hại sự sống một cách xảo trá và nguy hại, bạo lực và căm thù tràn lan trong khi ô uế ngập lụt như một môn thuốc độc giết chết các cõi lòng và linh hồn. Các con được gọi làm dụng cụ của tình Chúa thương xót đối với toàn thể nhân loại đáng thương rất xa lìa Thiên Chúa.

h.    Vì thế Mẹ xin các con trung thành với thừa tác vụ của các con. Hãy là những chứng nhân quả cảm của đức tin trong thời kỳ bội giáo lớn rộng này; hãy là những chứng nhân của sự thánh thiện trong những giờ phút hư đốn quá sức này; hãy là những chứng nhân yêu đương vào giờ phút bạo lực và căm thù trở nên ngày càng quá mãnh liệt này.

i.    Các con hãy tin tường vững vàng. Mẹ là Mẹ, Mẹ muốn đổ dầu thơm tình hiền mẫu yêu thương của Mẹ trên tất cả các con Mẹ. Mẹ cần đến các con. Vì thế Mẹ xin các con thánh hiến mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ. Vì Mẹ muốn biến các con nên những dụng cụ của tình hiền mẫu xót thương của Mẹ.

j.    Hãy nhận vào vòng tay linh mục các con những người con ngặt nghèo nhất của Mẹ, hãy đem họ vào ẩn nương trong Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ. Hãy nâng đỡ những người yếu đuối; hãy hướng dẫn những ai còn nghi ngờ; hãy qui hồi các tội nhân; hãy chữa lành các bệnh nhân; hãy an ủi những người thất vọng; hãy đưa những người xa lạc về nhà Cha; hãy đổ vào mọi người dầu thơm của tình Mẹ hiền ái và thương xót. Lúc ấy các con sẽ trở nên những dụng cụ quý báu cho cuộc Trái Tim Mẹ khải hoàn trên thế gian.

k.    Các con hãy tin tường vững vàng. Cuộc khải hoàn của Trái Tim Mẹ đã gần kề. Mẹ được an ủi vì lời đáp ứng yêu mến và nguyện cầu Mẹ nhận được trong quốc gia này từ những người nhỏ bé nhất, những người nghèo khó, những người khiêm nhượng, những người đơn thành.

l.    Cuộc khải hoàn của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ đã bắt đầu trong tâm hồn và cuộc sống của những người con bé nhỏ của Mẹ.

m.    Cuộc khải hoàn này sẽ liên tục một cách luôn luôn mạnh mẽ, vì châu Mỹ La Tinh là sản nghiệp của Mẹ, nó thuộc về Mẹ và Mẹ sẽ tỏ mình ra cho mọi người như một người Mẹ quyền thế và xót thương.

n.    Vì thế Mẹ mời các con ra khỏi cuộc tĩnh tâm tiệc ly này bình an, vui tươi và tràn đầy hy vọng.

o.    Cùng với tất cả những người các con thân yêu, cùng với những người được trao phó cho các con, Mẹ chúc lành cho tất cà các con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.”

                                                                                                                          
532

Thành phố Mexiccô 05-12-1994
Tĩnh tâm Tiệc Ly quốc gia của Phong trào
Linh Mục Đức Mẹ Tại Đền Thánh Đức Mẹ Guadalupê

Con ngươi trong mắt Mẹ

a.   "Với tình yêu đậm đà biết bao Mẹ chăm chú nhìn các con, hỡi các linh mục và giáo hữu thuộc Phong Trào của Mẹ hiện diện trong Đền Thánh rất được tôn kính của Mẹ này, để tham dự cuộc tĩnh tâm Tiệc Ly to lớn kết thúc toàn bộ các cuộc tĩnh tâm Tiệc Ly đã tổ chức trong biết bao thành phố nước Mexicô, quốc gia mà Mẹ phù trợ và chúc lành cách riêng này. Từ Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, Mẹ tuôn đổ thác nguồn tình yêu và thương xót xuống trên các con, trên Hội Thánh và trên loài người tội nghiệp này.

b.    Như hình ảnh của người con nhỏ Juan Diégo mà Mẹ đã hiện ra  - khắc ghi trong mắt Mẹ thế nào, thì các con cũng được khắc ghi trong mắt Mẹ, trong Trái Tim Mẹ trên trời của các con như vậy.

c.    Các con là con ngươi trong mắt Mẹ, vì các con là những con nhỏ bé nhất của Mẹ đã hoàn toàn thánh hiến cho Mẹ, như thế Mẹ mới có thể trào đổ trên các con tất cả tình hiền mẫu dịu dàng yêu thương của Mẹ.

d.    Các con là con ngươi trong mắt Mẹ, vì các con đã ngoan ngoãn biết bao để Mẹ hướng dẫn các con. Các con hãy lắng nghe Mẹ, làm tất cả những gì Mẹ xin, đi trên đường Chúa Giêsu đã vạch ra cho các con; như vậy qua trung gian các con, Mẹ có thể thể hiện ý định vĩ đại về cuộc khải hoàn của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ trên thế giới.

e.    Các con là con ngươi trong mắt Mẹ, vì, qua các con, Mẹ có thể tràn đổ ánh sáng đức tin lên những ngày bội giáo lớn lao này; có thể tràn đổ hương thơm ân sủng và thánh thiện xuống thời gian hết sức đồi bại này; và tràn đổ nghị lực yêu thương chiến thắng cho giờ phút bạo lực và căm hờn này.

f.    Các con là con ngươi trong mắt Mẹ, vì các con thiết tha yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Mẹ vui mừng biết bao ngắm nhìn các con khi các con đến trước nhà tạm để dâng cho Chúa Giêsu niềm tôn kính tư tế yêu mến, thờ lạy, đền tạ của các con.

Trong thời gian Chúa Giêsu Thánh Thể đang bị vây hãm vì biết bao thờ ơ hờ hững, biết bao cô đơn trống vắng, các con vẫn cón dâng nhiều giờ long trọng thờ lạy Thánh Thể, còn đem hoa đèn kính hiến Chúa Giêsu Thánh Thể làm những dấu chỉ tỏ rõ lòng các con yêu mến và thảo kính dịu dàng.

g.    Các con là con ngươi trong mắt Mẹ, vì các con đơn thuần, nghèo nàn, khiêm hạ, nên các con đem hết tâm hồn con nhỏ trắng trong mà yêu mến Mẹ.

h.    Con từng nhìn người con nhỏ (Juan Diégo) của Mẹ với biết bao hứng thú. Mẹ được mọi người Mexicô con Mẹ yêu mến, cầu xin và tôn vinh.  Vì thế mà từ nước này, sẽ xuất phát cuộc Mẹ đại thắng tất cả các lực lượng tam điểm và quỷ ma để chờ dón cuộc khải hoàn vô cùng vĩ đại của Chúa Giêsu Con Mẹ.

i.    Mẹ xác nhận với con rằng vào Năm Thánh toàn xá 2.000, sẽ xảy đến cuộc Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ khải hoàn, cuộc khải hoàn mà Mẹ đã nói trước ở Fatima. Cuộc khải hoàn sẽ thể hiện cùng với cuộc Chúa Giêsu trở lại trong
vinh quang, để kiến tạo vương quốc Người trên thế gìới.  Lúc đó. cuối cùng là các con sẽ có thể tận mắt nhìn thấy trời mới đất mới.

j.    Với tất cả tình yêu hiền mẫu của Mẹ, người Mẹ được các con an ủi và tôn vinh, Mẹ chúc lành cho các con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.”


533     
Santiego (Cộng hòa Đôminicana) 08-12-1994
Lễ Mẹ Vô Nhiễm

Những tông đồ thời cuối cùng

a.   "Con nhỏ của Mẹ, con đang ở đây để tĩnh tâm Tiệc Ly với Đức giám mục, các linh mục và giáo hữu trong Cao trào của Mẹ, trong ngày Hội Thánh mừng long trọng lễ Mẹ Vô Nhiễm này.

b.    Chúa Ba Ngôi rất thánh đã ban cho Mẹ đặc ân cá biệt này, vì Mẹ được chỉ định làm Mẹ Ngôi Lời làm người trong lòng trinh vẹn trắng trong của Mẹ.

c.    Được dự kiến làm Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đã được giữ gìn khỏi nguyên tội, khỏi mọi bóng mờ và mọi tội riêng; Mẹ lại được tràn đầy ân sủng và thánh thiện nữa.

d.    Vì là Mẹ Chúa Giêsu, nên Mẹ đã được mật thiết cộng tác vào mầu nhiệm cứu chuộc của Người, với tư cách Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc.  Do đấy Mẹ đã trở nên Mẹ Trung Gian thật ban ân sủng giữa các con và Chúa Giêsu Con Mẹ.

e.    Dưới chân thánh giá, do ý muốn của con Mẹ, Mẹ đã được trở nên Mẹ của tất cả các con, và trong nhà tiệc ly với các Tông đồ, Mẹ đã là người Mẹ thông phần việc sản sinh Hội Thánh.

f.    Sứ mạng làm Mẹ của Mẹ đã hướng dẫn Hội Thánh trên đường truyền bá Phúc âm (của Hội Thánh). Vì thế, Mẹ đã luôn luôn ở bên cạnh từng người con của Mẹ, qua 2.000

năm, đã mang sứ điệp Phúc âm đến khắp nơi trên thế giới.

g.    Ngày hôm nay, ở đây, các con đang mừng kỷ niệm ngũ bách chu niên (500 năm) việc truyền bá Phúc âm lần đầu tiên cho toàn thể lục địa Mỹ châu rộng lớn này.

h.    Thế nhưng sau gần 2.000 năm kể từ cuộc loan báo Phúc âm lần thứ nhất, nhân loại lại trở thành vô đạo mất rồi.

i.   Mẹ là Mẹ của công cuộc truyền bá Phúc âm lần thứ hai. Mẹ có nhiệm vụ huấn luyện các Tông đồ cho cuộc truyền bá ấy.

Suốt dọc những năm này, Mẹ đã đặc biệt ân cần huấn luyện các con qua việc Mẹ nói với các con, để các con nên những Tông đồ của thời cuối cùng này.

j.    Là những Tông đồ của thời cuối cùng, vì các con phải loan báo Phúc âm Chúa Giêsu cho hết mọi người đến tận mọi chân trời góc biển, trong những ngày bội giáo lớn lao này.

k.   Các con hãy chiếu giãi ánh sáng Chúa Kitô và Chân lý thần linh của Người vào giữa lòng bóng tối thẳm đen đang rơi trùm trên thế giới.

l.    Là những Tông đồ của thời cuối cùng, vì các con phải trao tặng hết mọi người chính sự sống của Thiên Chúa, qua ân sủng các con thông cho họ trong các nhiệm tích các con thừa tác. Và như vậy các con tràn đổ hương thơm trong sạch và thánh thiện ra cho thời gian đồi bại gớm ghê này.

m.    Là những Tông đồ của thời cuối cùng, vì các con được gọi để đổ sương tình yêu thương xót của Chúa Giêsu xuống một thế giới khô cằn bởi không còn khả năng yêu thương, và càng ngày càng bị căm thù, bạo lực và chiến tranh đe dọa.

n.    Là những Tông đồ của thời cuối cùng, vì các con phải loan báo cuộc Chúa Giêsu gần trở lại trong vinh quang, cuộc trở lại sẽ đưa nhân loại vào thời đại mới, trong đó cuối cùng người ta sẽ xem thấy trời mới đất mới.

o.     Các con hãy tuyên bố cho mọi người biết Chúa sắp trở lại: Maranatha: Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến.” (Khải Huyền 22:20)

LM Stefano Gobbi
LM Peter Quang Lê
                

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Mặt Trời Quay Trên Bầu Trời Của Nhà Thờ Thánh Linh Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh Apr 2, 2015 (4/13/2015)
Từ Bỏ Giáo Phái Nhờ Đức Mẹ Maria (4/6/2015)
Đứng Gần Thập Giá Đức Chúa Giêsu Có Thân Mẫu Người (4/5/2015)
Sư Bà Trở Về Công Giáo (4/2/2015)
Đức Mẹ Của Người Công Giáo (4/2/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 58 (534-535) Thông Điệp Năm 1994 (3/31/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 56 (528-530) Thông Điệp Năm 1994 (3/31/2015)
Tin/Bài khác
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 55 (525-527) Thông Điệp Năm 1994 (3/30/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 54 (522-524) Thông Điệp Năm 1994 (3/30/2015)
Kìa Ai Đang Tiến Lên Từ Sa Mạc Thơm Ngát Mùi Nhũ Hương Mộc Dược (3/30/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 53 (519-521) Thông Điệp Năm 1994 (3/29/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 52 (516-518) Thông Điệp Năm 1994 (3/29/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768