MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đền Tạ Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria (1)
Thứ Tư, Ngày 13 tháng 5-2015

ĐỀN TẠ MẪU TÂM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ MARIA (1)

Phần 1: (Hát hoặc đọc):  Kinh ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh tông đồ. Thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống,  an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Phần 2: Đọc kinh  TIN, CẬY, MẾN

Kinh  TIN: 

Lạy Chúa, con tin thật có một một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng, con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy, cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội thánh. Amen.

Kinh   CẬY:

Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được.Amen

Kinh  MẾN:
Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy . Amen

Phần 3: Đọc  PHÚC ÂM (theo lịch Phụng vụ)

Phần 4: Hát: TẬN HIẾN CHO MẸ

Con đến trước tòa Nữ Vương uy quyền, dâng hồn, dâng xác dâng cõi lòng yêu mến, phó trót nơi Mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bằng yên.

Hỡi Maria xin mẹ nhận lấy tấm thân xác hồn con đến hiến dâng. Quyết chí thánh hóa nhờ Mẹ, với Mẹ, vững chí chiến đấu vì Mẹ, trong Mẹ, nước Mẹ thống trị chiến sĩ lên đường mới, xây đắp vinh quang nước Cha muôn đời.

A-Lạy Chúa Giêsu vì yêu dấu chúng con, không nề ẩn mình trong miếng bánh nhỏ mọn, để được ở lại dưới thế với chúng con, chúng con hết lòng yêu mến Chúa.

B-Chúng con hết lòng yêu mến Chúa.

A-Lạy Chúa Giêsu rất đáng mến, đêm ngày Chúa những hồi hộp vì yêu dấu nhân loại. Chúa đã mòn mỏi vì chờ đợi lòng biết ơn, mà chúng con những ăn ở hững hờ.

B-Xin ban cho chúng con lòng kính mến sốt sắng.

A-Lạy Chúa ngự trong phép Thánh Thể, Chúa đã bị xúc phạm lắm rồi, mà Chúa đã nhẫn nại ngự lại đây để tha thiết với những tấm lòng con cái tệ bạc.

B-Lạy Chúa, xin tha thứ tội lỗi chúng con.

Phần 5: Hát: TÌNH CHA

Lạy Cha nhân ái, chỉ vì yêu chúng con mà Cha sinh xuống trần gian này. Ôi Cha yêu dấu chúng con nào ai kể thấu, lòng con ước được rước Thánh Thể nhiệm màu.

A-Lạy Chúa Giêsu là đường nẻo chân thật, xin dắt dưa chúng con đến chốn ẩn náu vững bền, là Trái Tim cực sạch Đức Mẹ Maria.

B-Xin dắt dưa chúng con đến chốn ẩn náu vững bền, là Trái Tim cực sạch Đức Mẹ Maria.

A-Lạy Chúa Giêsu là con Đức Mẹ Maria, xin cho chúng con biết đường báo đáp những công ơn của Mẹ, và đền bù những tội đã xúc phạm đến Trái Tim Người.

B-Xin cho chúng con biết đường báo đáp những công ơn của Mẹ, và đền bù những tội đã xúc phạm đến Trái Tim Người.

Hát :  ÔI TRÁI TIM

Ôi Trái Tim nhân lành Chúa Giêsu, xin thương xót đoàn con,
Ôi Mẹ rất tinh tuyền, ôi Trái Tim đau đớn Mẹ hiền,
xin cầu cho chúng con hèn.

Phần 6: NỖI THỐNG KHỔ

Hỡi những tâm hồn đền tạ, hãy lắng nghe những tiếng đau khổ của Trái Tim Mẹ đang thiết tha kêu gọi các con cái Người.

Hát :  TIẾNG LÒNG MẸ

Hỡi các con, Mẹ yêu chúng con nào ai thấu. Hỡi các con, hãy mau báo đáp đền ơn sâu. Vâng công ơn bát ngát trùng dương, và tình yêu sâu thẳm khôn lường, thôi từ đây con phó linh hồn, và thân xác tỏ tình báo ơn.

A-Hỡi các con, Trái Tim Mẹ đã tan nát vì đau khổ, và còn đau khổ hơn nữa, vì những tội tệ bạc của loài người. Hỡi các con vì thương Mẹ, chúng con hãy dâng mình hy sinh, để đền thay những tội bội bạc ấy.

B-Chúng con xin dâng mình để đền thay những tội bội bạc ấy

A–Hỡi các con Trái Tim Mẹ bị muôn gai nhọn xâu xé vì loài người ăn ở ngạo mạn, ham mê tiền tài sắc dục, ít là chúng con hãy cố yên ủi Mẹ.

B–Chúng con dốc lòng yên ủi Trái Tim Mẹ.

A–Trái Tim Mẹ buồn phiền đến nỗi chết, vì những kẻ đã dâng Mình cho Mẹ, lại quay đầu phản bội, chúng con hãy vững chí đừng khi nào bỏ Mẹ.

B–Chúng con thà chết, không hề lìa bỏ Mẹ.

A–Trái Tim Mẹ buồn phiền đến nỗi chết, vì những lời Mẹ Nhắn nhủ bị người đời bác bỏ, mà giáo dân thì hững hờ, ít là chúng con hãy trung thành cùng Mẹ.

B-Chúng con xin trung thành cùng Mẹ.

Phần 7: Hát :  ĐỀN TA TRÁI TIM MẸ

Vì lòng Mẹ yêu nhân thế, mà bao đau thương chan chứa bên lòng. Thôi con quyết hy sinh đền cho hết nỗi bạc vong. Từ đây con nguyện cam kết dâng mình, đền thay bao tội nhân thế bạc tình, Ma-ri chí ái đoái thương ngàn sinh linh.

A-Kìa, Chúa đã bị xúc phạm lắm rồi, dể ngăn tay Chúa đừng dùng quyền oai nộ, chúng con hãy nghe những lời Mẹ nhắn nhủ.

B-Chúng con sẵn sàng vâng lời Mẹ.

A-Để cứu thế gian khỏi tội lỗi, được bình an, chúng con hãy cải thiện đời sống.

B-Chúng con xin hết sức sửa mình.

A-Để cứu thế gian khỏi tội lỗi, được bình an, chúng con hãy siêng năng lần hạt

B-Chúng con xin lần hạt mọi ngày.

A-Để cứu thế gian khỏi tội lỗi được bình an, chúng con hãy đền tạ trái tim Mẹ.

B-Chúng con quyết sống cuộc đời đền tạ.

Phần 8: Hát: MẸ THƯƠNG GIÚP

Màn đêm tối khuất che cõi đời. Mẹ là ngôi sao sáng giữa trời. Xin chiếu soi cho khắp gian trần, biết lối trở về tới quê bình an. Mẹ ơi đưa dắt người thế lạc đường và thương ban phúc bình an trên khắp trần gian. Maria Mẹ thương giúp chúng con được cứu thoát trên đường gian nguy.

A-Lạy mẹ nhân lành, xin lắng nghe tiếng thiết tha con nguyện xin.

B-Xin lắng nghe tiếng thiết tha con nguyện xin.

A-Lạy Mẹ nhân lành, xin xuống muôn ơn cho hồn xác chúng con.

B-Xin ban cho gia đình chúng con được bình an và đạo đức sốt sắng.

A-Lạy Mẹ nhân lành, xin cho Đức Giáo Hoàng, các giám mục, các thầy cả, các bậc tu trì được nên thánh.

B-Xin cho Đức Giáo Hoàng, các giám mục các thầy cả, các bậc tu trì được nên thánh.

A-Lạy mẹ nhân lành, xin cho các thanh niên được mạnh mẽ trong đức tin, cho các phụ nữ yêu mến đức trong sạch, và hết thảy giáo hữu được ăn ở đạo đức.

B-Xin cho các thanh niên được mạnh mẽ trong đức tin, cho các phụ nữ yêu mến đức trong sạch và hết thảy giáo hữu được ăn ở đạo đức.

Phần 9: Hát: CUNG CHÚC TRINH VƯƠNG

Cung Chúc Trinh Vương không hề nhiễm tội truyền, thật Mẹ là mẹ Thiên Chúa Mẹ khiết trinh trọn đời, cung chúc Trinh Vương là kho tích ơn thiêng. Mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loại.

Mẹ Maria ai mà không được Mẹ yêu mến, khốn thay nhân loại mê đắm nên lãng quên. Mẹ Maria con nguyện xin đền tạ yêu mến, muốn hy sinh nhiều yên ủi Mẹ khỏi ưu phiền.

A-Lạy Mẹ là Nữ Vương quyền phép, Mẹ đã tỏ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ cho thế gian. Xin Mẹ hãy làm cho moi người nhận biết và tôn sùng trái tim Mẹ.

B-Xin hãy làm cho mọi người nhận biết và tôn sùng Trái Tim Mẹ.

A-Lạy Mẹ là Nữ Vương quyền phép, xin hãy làm cho Trái Tim Mẹ toàn thắng trong lòng chúng con, và trên thế giới này, hầu dọn đường cho cuộc toàn thắng của Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu con Mẹ.

B-Hầu dọn đường cho cuộc toàn thắng của Trái Tim cực Thánh Chúa Giêsu Con Mẹ.

A+B: Chúc tụng ngợi khen, cảm mến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Đồng Trinh Maria, cùng Trái Tim Con Cực Thánh Người, bây giờ và đời đời, Amen.

Phần 10: Kinh THÁNH MẪU LAVANG

Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, đầy muôn ơn phước, ngời chói hào quang, muôn vàn Thần Thánh không ai sánh bằng. Ðức Chúa Trời đã đoái thương chọn Mẹ, tinh tuyền thánh thiện, sinh Ðấng cứu độ muôn loài. Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến, cứu giúp hộ phù tổ tiên chúng con lương giáo, giữa thời ly loạn cấm cách, khốn khổ trăm bề. Từ ấy gót chân Mẹ bước đến, vẫn mãi đầy ơn thiêng. Ơn phần hồn ơn phần xác, người bệnh tật kẻ ưu phiền, nào ai cầu khẩn mà Mẹ không nhậm lời.

Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, Mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời, cùng là Thánh Mẫu loài người chúng con. Cúi xin xuống phước hải hà, đoái thương con cái thiết tha van nài. Xin cho chúng con tấm lòng từ bi nhân hậu, đại lượng bao dung, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống.

Xin Mẹ phù hộ chúng con, luôn sống đức hạnh, đầy lòng cậy trông. Và sau cuộc đời nầy, xin cho chúng con được về sống bên Mẹ, hưởng vinh phúc trong Chúa Ba Ngôi muôn đời. Amen.

Phần 11: Kinh CẦU ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP (Hát hoặc đọc)

11a. Phần 1:

ĐK: Maria Mẹ Vô Nhiễm Tội Truyền, Maria Mẹ Thiên Chúa uy quyền.

Xin Mẹ thương cứu giúp loài người dưới thế.

Xin Mẹ thương giúp chúng con luôn trắng trong vững bền.

1.Trong cơn gian nan linh hồn con bối rối, cho con tin yêu nơi quyền phép Mẹ …….

(Mỗi câu đều đáp) : Xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con. 

2.Khi con lâm nguy sa phải cơn cám dỗ, cho con cương kiên chống lại ba thù ……

3.Khi con ham mê xác thịt con yếu đuối, cho con kiên tâm hết lòng thắng dẹp ……

4.Khi con sa nơi ma quỷ vây tứ phía, cho con ơn riêng thoát tay kẻ thù ………

5.Khi con vô ơn bội bạc với Chúa, cho con ăn năn trở về với Người ……….

6.Khi con khô khan xa đàng nhân đức, cho con an vui quay về chính  lộ …………

7.Khi con xa quê Mẹ lành yêu dấu, ban ơn cho con trở về bên Mẹ ……….

8.Khi con đan tâm hư phạm phép Thánh, cho con ăn năn xưng tội vững lòng ………

9.Khi con an vui xưng tội rước lễ, ban ơn cho con dọn mình xứng hợp ……..

11b. Phần 2:

10. Cho con luôn luôn giữ mình trinh khiết, noi gương cao sang của Mẹ nhân lành …..

11. Cho con luôn luôn khiêm nhường êm ái, noi gương cao sang của Mẹ nhân lành …..

12. Cho con luôn luôn hết lòng yêu mến Chúa, noi gương cao sang của Mẹ nhân lành ...

13. Cho con luôn luôn yêu người tha thiết, noi gương cao sang của Mẹ nhân lành …..

14. Cho con luôn luôn thi hành theo ý Chúa, noi gương cao sang của Mẹ nhân lành …

15. Cho con chăm lo vui mở mang nước Chúa, cứu giúp những kẻ hãy con xa lạc ……

16. Cho con an tâm trong giờ hấp hối, xa mưu satan dỗ dành khuyên giục ……

17. Cho con trinh trong trước tòa phán xét, đáng Chúa dẫn dắt con về thiên đàng ……

18. Cho con lên nơi bên Mẹ trong nước Chúa, tôn vinh Ba Ngôi Cúa cả muôn đời ……

19. Con xin dâng lên tâm hồn thân xác, trong tay khoan nhân của Mẹ Chúa Trời …..

Đ K : Maria Mẹ Vô Nhiễm Tội Truyền, Maria Mẹ Thiên Chúa uy quyền.

Xin Mẹ thương cứu giúp loài người dưới thế.

Xin Mẹ thương giúp chúng con luôn trắng trong vững bền.

Phần 12: Hát: DÂNG MẸ

Lạy Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa Mẹ Đồng Trinh đoàn con chung tiếng hát chung tấm lòng, dâng đời sống. Lạy Mẹ Maria Mẹ nhân ái , Mẹ hiển vinh, Mẹ chính là Nữ Vương là Trạng Sư là Mẹ con.

Con dâng Mẹ đây tâm hồn đây trí khôn, cả dĩ vãng cả hiện tại với tương lai. Đức thiện toàn con cương quyết gắng đi tới, trông lên Mẹ là gương mẫu của đời con.

Phần 13: Kinh CẦU CHO CÁC LINH HỒN

1 kinh Lạy Cha,
1 kinh Kính Mừng,
1 kinh Sáng Danh,

và LỜI NGUYỆN:

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ,
xin cho các LINH HỒN được lên chốn nghỉ ngơi,
hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời,
sáng láng vui vẻ vô cùng. AMEN.

Kinh BỞI LỜI : (người thứ 14)

Lạy Ðức Chúa Giêsu xưa bởi lời mà xuống thế gian, 33 năm cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn được rỗi. Thì rày chúng con xin Cha rất nhân lành hay thương vô cùng, xin tha phần phạt cho các hinh hồn đã cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra mà đem đến chốn hưởng vui thật là nước thiên đàng vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen.

Kinh VỰC SÂU: Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy.

Lạy Chúa xin ban cho linh hồn …………được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng.

Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn ……….  cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên.Amen

Phần 14: Kinh RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG
        
Kinh HÃY NHỚ:

Lay Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ..  Xin hãy nhớ, xưa nay chưa từng nghe có ngươì naò chạy đến cùng Duc Me, xin bầu chữa, cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời .  Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy, than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh, trên hết các kẻ đồng trinh.  Xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi .  Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dũ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen

Kinh CÁM ƠN

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con. Lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho được Đạo Thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con (ngày đêm) hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp.

Vậy các Thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa, cùng cám ơn như vậy. Amen.

Phần 15: Kinh Trông Cậy & Các câu lạy

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời,
xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn.

Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.

Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu – thương xót chúng con

Lạy Trái tim cực thanh cực tĩnh Rất Thánh Đức Bà Maria – cầu cho chúng con

Lạy ông Thánh Giuse là bạn Thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh –cầu cho chúng con

Nữ Vương ban sự bình an –Cầu cho chúng con

Các Thánh Tử Đạo Việt nam –cầu cho chúng con.

Phần 16: Kết thúc:

-Hát một bản nhạc tôn vinh Đức Mẹ

-Làm dấu Thánh giá

(Hết)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chưa Từng Có Ai Chạy Đến Mà Đức Mẹ Từ Bỏ Chẳng Nhậm Lời! (5/17/2015)
Tháng Hoa Đức Mẹ, Lm Đoàn Quang, Cmc (5/16/2015)
Đức Maria Là Phụ Nữ Duy Nhất Vừa Là Trinh Nữ Vừa Là Mẹ! (5/14/2015)
Đức Mẹ Maria Là Cửa Thiên Đàng! (5/14/2015)
Mẹ Đã Cứu Vãn Giáo Hội Và Các Dân Tộc Trong Cơn Nguy Biến! (5/14/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Lời Nguyện Thánh Hiến Trọn Vẹn Cho Mẫu Tâm Đức Mẹ Maria #3 (5/13/2015)
Nguồn Gốc Phong Trào Lm Đức Mẹ (2) (5/13/2015)
Nguồn Gốc Phong Trào Lm Đức Mẹ (1) (5/13/2015)
Lời Mẹ Dạy Qua Lm Stefano Gobbi Ngày 21/1/1984 (5/13/2015)
Lời Nguyện Thánh Hiến Đgh Gioan Phaolo Ii Dâng Đức Mẹ Maria #2 (5/13/2015)
Tin/Bài khác
91 Phép Lạ Đức Mẹ Maria Ban Cho Loài Người (81-91) (5/12/2015)
91 Phép Lạ Đức Mẹ Maria Ban Cho Loài Người (71-80) (5/12/2015)
91 Phép Lạ Đức Mẹ Maria Ban Cho Loài Người (61-70) (5/12/2015)
91 Phép Lạ Đức Mẹ Maria Ban Cho Loài Người (51-60) (5/12/2015)
91 Phép Lạ Đức Mẹ Maria Ban Cho Loài Người (41-50) (5/12/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768