MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chuỗi Mân Côi Đặc Biệt Cầu Cho Hoa Kỳ (1)
Thứ Tư, Ngày 30 tháng 11-2016

CHUỖI MÂN CÔI ĐẶC BIỆT CẦU CHO HOA KỲ (1)

Nguồn: Patriotic Rosary

Nhóm cầu nguyện tiếng Anh nhà thờ Thánh Linh đã bắt đầu làm Tuần Cửu Nhật bằng cách đọc Chuỗi Kinh Mân Côi Đặc Biệt này để cầu cho nước Hoa Kỳ. Chúng tôi dịch sang tiếng Viết để chúng ta cùng đọc kinh cầu xin cho Hoa Kỳ được Chúa bảo vệ. Xin quý vị cùng hiệp thông. 

THÁNH HIẾN HOA KỲ CHO THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU VÀ MẪU TÂM ĐỨC MẸ MARIA.

-Kinh Chúa Thánh Thần

Xin ơn hoán cải cho Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, Washington D.C. (Kinh Tin Kính)

Cầu cho Đức Giáo Hoàng Phanxico. (Kinh Lạy Cha)

Cầu cho các giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ. (3 Kinh Kính Mừng)

Cầu cho nước Hoa Kỳ được ơn hoán cải. (Kinh Sáng Danh)

Mầu Nhiệm thứ nhất: (Năm Sự Vui, Năm Sự Sáng, Năm Sự Thương, Năm Sự Mừng)

Cầu cho Tổng Thống Hoa Kỳ. (Kinh Lạy Cha)

Cầu kinh này trước mỗi Kinh Kính Mừng:

“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang Alabama (có 10 tiểu bang cho 10 Kinh Kính Mừng) và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tiểu bang ấy.”

Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia.

-Cho sự hoán cải của nước Hoa Kỳ. (Kinh Sáng Danh)

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục. Xin đem hết thẩy các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến Lòng Chúa Thương Xót hơn.

Mầu Nhiệm Thứ Hai:

Cầu Cho Tối Cao Pháp Viện và các Tòa Án của Hoa Kỳ. (Kinh Lạy Cha)

Cầu kinh này trước mỗi Kinh Kính Mừng:

“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang Hawaii (có 10 tiểu bang cho 10 Kinh Kính Mừng) và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tiểu bang ấy.”

Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland.

Cho sự hoán cải của nước Hoa Kỳ. (Kinh Sáng Danh)

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục. Xin đem hết thẩy các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến Lòng Chúa Thương Xót hơn.

Mầu Nhiệm Thứ Ba:

Cầu cho Quốc Hội gồm Thượng Viện và Hạ Viện của nước Hoa Kỳ. (Kinh Lạy Cha)

Cầu kinh này trước mỗi Kinh Kính Mừng:

“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang Massachusetts (có 10 tiểu bang cho 10 Kinh Kính Mừng) và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tiểu bang ấy.”

Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey.

-Cho sự hoán cải của nước Hoa Kỳ. (Kinh Sáng Danh)

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục. Xin đem hết thẩy các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến Lòng Chúa Thương Xót hơn.

Mầu Nhiệm Thứ Bốn:

Cầu cho Các Thống Đốc của các Tiểu Bang Hoa Kỳ. (Kinh Lạy Cha)

Cầu kinh này trước mỗi Kinh Kính Mừng:

“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang New Mexico (có 10 tiểu bang cho 10 Kinh Kính Mừng) và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tiểu bang ấy.”

New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina.

-Cho sự hoán cải của nước Hoa Kỳ. (Kinh Sáng Danh)

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục. Xin đem hết thẩy các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến Lòng Chúa Thương Xót hơn.

Mầu Nhiệm Thứ Năm:

Cầu cho Cấp Hành Chánh, Tòa Án của các Quận Hạt của nước Hoa Kỳ. (Kinh Lạy Cha)

Cầu kinh này trước mỗi Kinh Kính Mừng:

“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang South Dakota (có 10 tiểu bang cho 10 Kinh Kính Mừng) và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tiểu bang ấy.”

South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming.

-Cho sự hoán cải của nước Hoa Kỳ. (Kinh Sáng Danh)

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục. Xin đem hết thẩy các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến Lòng Chúa Thương Xót hơn.

Lạy Nữ Vương Mẹ Nhân Lành...

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót bảo vệ nước Hoa Kỳ là quê hương thứ hai của chúng con để tránh khỏi nạn phá thai, dâm ô, hôn nhân đồng tính và nạn vô thần. Amen.

Lạy Đức Mẹ Maria, xin Mẹ cầu bầu cho nước Hoa Kỳ luôn trung thành với Chúa và luôn trông cậy vào lời cầu bầu vạn năng của Mẹ. Amen.

Kim Hà, 25/6/2015-10/10/2016 
 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3784: Lời Cảnh Báo Của Thiên Chúa (1) (12/4/2016)
Đức Mẹ Lộ Đức (lourdes), Pháp, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (12/4/2016)
Sự Kiện Đức Mẹ Lavang, Việt Nam (12/4/2016)
Không Ngờ Tôi Được Đón Nhận Phép Lạ Nhiệm Mầu (1) (12/4/2016)
Cn 3782: Cùng Mẹ Bảo Vệ Hôn Nhân Và Gia Đình (12/3/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cầu Mẹ Vô Nhiễm (12/8/2018)
Tin/Bài khác
Hội Mân Côi Liên Hiệp (11/29/2016)
Syria: Tượng Đức Mẹ Khóc Lôi Kéo Giáo Dân Kitô Giáo, Hồi Giáo Đến Xem (11/28/2016)
Cn 3777: Quyền Nặng Lớn Lao Của Chuỗi Kinh Mân Côi (2) (11/26/2016)
Cn 3776: Quyền Nặng Lớn Lao Của Chuỗi Kinh Mân Côi (1) (11/26/2016)
Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (11/21/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768