MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3063: Thánh Hiến Toàn Thế Giới Và Nước Nga Năm 1984
Thứ Tư, Ngày 8 tháng 7-2015

CN 3063: THÁNH HIẾN TOÀN THẾ GIỚI VÀ NƯỚC NGA NĂM 1984

Nguồn: Spiritdaily.com, WHY THE CONSECRATION OF THE WHOLE WORLD ALONG WITH RUSSIA IN 1984? By William Sockey (World Apostolate of Fatima)

Ngày 25/3/1984, Đức Giáo Hoàng John Paul II đã thánh hiến toàn thế giới cho Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria chứ không phải chi có một mình nước Nga mà thôi. Trước đó, Đức Mẹ Maria khi hiện ra ở Fatima thì Mẹ chỉ đòi sự thánh hiến nước Nga mà thôi. 

Chúng ta cần đặt câu hỏi là:

“Tại sao Đức Mẹ Fatima xin Đức Giáo Hoàng thánh hiến nước Nga cho Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ để cùng hiệp thông với tất cả các Đức Giám Mục của giáo hội Công giáo?”

Tại Fatima, Đức Mẹ Maria cảnh cáo rằng thế giới bị đe dọa bởi sự trừng phạt vì những tội lỗi của nó, bằng các cuộc chiến tranh, đói kém, bách hại giáo hội và bách hại Đức Thánh Cha. Mẹ còn cảnh cáo rằng sẽ có cuộc Thế Chiến Thứ Hai bắt đầu trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Pio XI.

Mẹ nói:

“Để đề phòng điều này, Mẹ sẽ đến để xin các con thánh hiến nước Nga cho Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ. Xin các con rước lễ đền tạ trong những ngày Thứ Bẩy đầu tháng. Nếu những lời đòi hỏi của Mẹ được thực hành thì nước Nga sẽ được hoán cải và sẽ có hòa bình. Nếu không thì nước Nga sẽ truyền bá những điều sai lầm cho khắp thế giới, sẽ gây chiến tranh và gây bách hại cho giáo hội. Những người tốt sẽ bị tử đạo, Đức Thánh Cha sẽ đau khổ vô vàn, và nhiều quốc gia sẽ biến mất.”

Lý do mà Đức Mẹ Maria xin Đức Giáo Hoàng và các Đức Giám Mục của  giáo hội Công giáo thánh hiến nước Nga là để phòng ngừa nạn Cộng sản Nga truyền bá tư tưởng sai lạc, vô thần cho toàn thế giới, rồi làm cho chiến tranh xẩy ra và giáo hội bị bách hại, làm cho những người tốt bị tử đạo, làm cho Đức Giáo Hoàng đau khổ và nhiều quốc gia biến mất.

Đức Mẹ Maria kêu gọi qua ai?

Ngày 13/6/1929, Đức Mẹ Maria hiện ra với nữ tu thị nhân Lucia trong nhà nguyện ở tu viện của Sơ và nói rằng:

“Giờ phút đã đến, Chúa xin Đức Giáo Hoàng cùng hiệp thông với tất cả các Đức Giám Mục trên toàn thế giới hãy cùng thánh hiến nước Nga cho Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ. Bằng cách ấy, nước Nga sẽ được cứu thoát.” 

Đức Mẹ Maria xin điều này với Đức Giáo Hoàng Pio XI chứ không phải với Đức Giáo Hoàng John Paul II. Nếu Đức Giáo Hoàng Pio XI vâng lời Mẹ và hiệp thông cùng với tất cả các giám mục của giáo hội mà thánh hiến nước Nga cho Trái Tim Mẹ thì những sự sau đây lẽ ra đã xẩy đến:

-Nước Nga đã được hoán cải trước khi họ dùng quyền lực để loan truyền những sự sai lầm và vô thần đển cho toàn thế giới.

-Sẽ không có Thế Giới Đại Chiến thứ II, và nước Nga đã không bắt bớ một nửa Châu Âu, không gây ra nền kinh tế tệ hại cho thế giới với chủ nghĩa Cộng sản vô thần.

-Sẽ không có Liên Bang Soviet, không có Trung Cộng, không có Cộng Sản Bắc Hàn, không có Cộng sản Việt Nam, không có Cộng sản Cuba, và không có các thánh tử đạo Kitô giáo trong những quốc gia này.

-Sẽ không có những cuôc nổi loạn do nước Nga lãnh đạo để gây ra sự nổi dậy của Cộng sản ở khắp thế giới, Phi Châu, Nam Mỹ và Á Châu.

-Các nước Ki Tô Giáo không bị chủ nghiã Soviet tuyên truyền phá hoại luân lý và tâm linh.

-Sẽ có hòa bình khắp thế giới trong nửa phần thế kỷ thứ 20.

-Tây Phương sẽ hiệp nhất trong vấn đề luân lý và tâm linh một cách mạnh mẽ để đối đầu với lực lượng khủng bố Hồi Giáo.

Đức Giáo Hoàng Pio XI đã không chịu thánh hiến nước Nga như Đức Mẹ Maria yêu cầu. Từ đó bao nhiêu là đau khổ xẩy ra cho thế giới và giáo hội. Nữ tu Lucia kể rằng Thiên Chúa nói với bà rằng:

“Họ không muốn nghe lời của Ta, rồi họ sẽ ăn năn và làm theo, nhưng lúc đó thì quá trễ rồi. Nước Nga đã truyền bá những sai lầm cho thế giới, đã gây chiến tranh và sự bách hại giáo hội Công giáo và Đức Giáo Hoàng sẽ chịu đau khổ nhiều lắm."

Sau đó, cuộc thánh hiến đã được diễn ra, nhưng đã quá trễ để phòng ngừa những sự dữ mà Đức Mẹ Maria đã nói tiên tri, nếu như cuộc thánh hiến được diễn ra đúng thời đúng lúc.

Kim Hà
8/7/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Nữ Vương Nước Việt Nam Ngự Trên Trời, Cầu Cho Chúng Con! (7/14/2015)
Cn 3072: Đức Mẹ Cảnh Cáo Thế Giới Qua Chân Phước Alena (2) (7/12/2015)
Cn 3071: Chân Phước Elena Aiello Nói Tiên Tri (7/12/2015)
Cn 3070: Nước Nga Thay Đổi Nhờ Sự Thánh Hiến Năm 1984 (7/12/2015)
Cn 3069: Đức Me Làm Phép Lạ Tại Paraguay (7/11/2015)
Tin/Bài khác
Chuỗi Mân Côi Đặc Biệt Cầu Cho Hoa Kỳ (2) (11/30/2016)
Chuỗi Mân Côi Đặc Biệt Cầu Cho Tổ Quốc Việt Nam (11/30/2016)
Chuỗi Mân Côi Đặc Biệt Cầu Cho Hoa Kỳ (1) (11/30/2016)
Phép Lạ Lộ Đức Và Bác Sĩ Alexis Carrel (7/1/2015)
Tạ Ơn Đức Mẹ (7/1/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768