MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chuỗi Mân Côi Đặc Biệt Cầu Cho Tổ Quốc Việt Nam (chi Tiết)
Thứ Ba, Ngày 28 tháng 7-2015

CHUỖI MÂN CÔI ĐẶC BIỆT CẦU CHO TỔ QUỐC VIỆT NAM
Nguồn: Patriotic Rosary

THÁNH HIẾN TỔ QUỐC VIỆT NAM CHO THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU VÀ MẪU TÂM ĐỨC MẸ MARIA.

-Kinh Chúa Thánh Thần

Xin ơn hoán cải cho Thủ Đô Hà Nội. (Kinh Tin Kính)

Cầu cho Đức Giáo Hoàng Phanxico. (Kinh Lạy Cha)

Cầu cho các giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ. (3 Kinh Kính Mừng)

Cầu cho tổ quốc Việt Nam được ơn hoán cải. (Kinh Sáng Danh)

Mầu Nhiệm thứ nhất: (Năm Sự Vui, Năm Sự Sáng, Năm Sự Thương, Năm Sự Mừng)

Cầu cho giới hành pháp nước Việt Nam. (Kinh Lạy Cha)

Cầu kinh này trước mỗi Kinh Kính Mừng:

“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh An Giang và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”

“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Bà Rịa và Vũng Tàu và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”

“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Bắc Giang và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”

“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Bắc Kạn và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”

“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Bạc Liêu và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”

“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Bắc Ninh và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”

“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Bến Tre và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”

“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Bình Định và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”

“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Bình Dương và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”

“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Bình Phước và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”

-Cho sự hoán cải của tổ quốc Việt Nam. (Kinh Sáng Danh)

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục. Xin đem hết thẩy các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến Lòng Chúa Thương Xót hơn.

Mầu Nhiệm Thứ Hai:

Cầu Cho Tối Cao Pháp Viện và các tòa án của tổ quốc Việt Nam. (Kinh Lạy Cha)

Cầu kinh này trước mỗi Kinh Kính Mừng:

“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Bình Thuận và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”

“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Cà Mau và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”

“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”
“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”
“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Điện Biên và Vĩnh Phúc và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”
“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Đồng Nai và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”
“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Đồng Tháp và Trà Vinh và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”
“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Gia Lai và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”
“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Hà Giang và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”
“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Hà Nam và Hà Nội và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”
Cho sự hoán cải của tổ quốc Việt Nam. (Kinh Sáng Danh)
Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục. Xin đem hết thẩy các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến Lòng Chúa Thương Xót hơn.
Mầu Nhiệm Thứ Ba:
Cầu cho Quốc Hội gồm Thượng Viện và Hạ Viện của tổ quốc Việt Nam. (Kinh Lạy Cha)
Cầu kinh này trước mỗi Kinh Kính Mừng:
“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”
“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Hải Dương và Hải Phòngvà từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”
“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Hậu Giang và Vĩnh Long và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”
“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Hòa Bình và Hưng Yên và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”
“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Khánh Hòa và Nha Trang và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”
“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Kiên Giang và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”
“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Kon Tum và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”
“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Lai Châu và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”
“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Lâm Đồng và Đà Lạt và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”
“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Lào Cai và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”
Cho sự hoán cải của tổ quốc Việt Nam. (Kinh Sáng Danh)
Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục. Xin đem hết thẩy các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến Lòng Chúa Thương Xót hơn.
Mầu Nhiệm Thứ Bốn:
Cầu cho Các Tỉnh Trưởng Và Thị Trưởng của tổ quốc Việt Nam. (Kinh Lạy Cha)
Cầu kinh này trước mỗi Kinh Kính Mừng:
“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Long An và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”
“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Nam Định và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”
“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Nghệ An và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”
“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Ninh Bình và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”
“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Ninh Thuận và Phú Yên và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”
“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Phú Thọ và Yên Bái và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”
“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”
“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Quảng Ngãi và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”
“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Quảng Ninh và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”
“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Quảng Trị và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”
Cho sự hoán cải của tổ quốc Việt Nam. (Kinh Sáng Danh)
Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục. Xin đem hết thẩy các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến Lòng Chúa Thương Xót hơn.
Mầu Nhiệm Thứ Năm:
Cầu cho Cấp Hành Chánh, Công An, Tòa Án của các Tỉnh, Quận, Huyện, Xã… của tổ quốc Việt Nam. (Kinh Lạy Cha)
Cầu kinh này trước mỗi Kinh Kính Mừng:
“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Sài gòn và Gia Định và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”
“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Sóc Trăng và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”
“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Sơn La và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”
“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Tây Ninh và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”
“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Thái Bình và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”
“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Thái Nguyên và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”
“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Thanh Hóa và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”
“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Thừa Thiên Huế và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”
“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Tiền Giang và Cần Thơ và từng linh hồn người sống kẻ chết trong tỉnh ấy.”
“Lạy Chúa con xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh và thành phố mà chúng con quên sót và từng linh hồn người sống kẻ chết trong các tỉnh ấy.”
Cho sự hoán cải của tổ quốc Việt Nam. (Kinh Sáng Danh)
Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục. Xin đem hết thẩy các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến Lòng Chúa Thương Xót hơn.
Lạy Nữ Vương Mẹ Nhân Lành...
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót bảo vệ tổ quốc Việt Nam của chúng con khỏi bạo quyền cai trị và ngoại xâm hung ác. Amen.
Lạy Đức Mẹ Maria, xin Mẹ cầu bầu cho tổ quốc Việt Nam của chúng con được trung thành với Chúa và luôn trông cậy vào lời cầu bầu vạn năng của Mẹ. Amen.

Kim Hà, 24/7/2015

Lưu ý: Nước VN có trên 63 tỉnh và thành phố mà Chuỗi Kinh Mân Côi chỉ có 50 hạt Kinh Kính Mừng nên phải ghép vào cho đủ trong 50 hạt.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Dấu Hiệu Của Thời Đại (8/9/2015)
Con Nhỏ Không Mắt (8/5/2015)
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, Xin Phù Hộ Đức Thánh Cha (8/2/2015)
Mẹ Ơi! (7/30/2015)
Nữ Tu Không Áo Dòng (7/30/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Tháng 8: Kính Mẫu Tâm Vô Nhiễm (8/15/2019)
Tin/Bài khác
Đẹp Thay Trên Đồi Núi Bước Chân Người Loan Báo Tin Mừng (7/27/2015)
Đức Maria Đồng Trinh Rất Thánh Mân Côi (7/21/2015)
Ơn Đồng Trinh Nơi Maria Được Báo Trước Trong Cựu Ước (7/20/2015)
Cn 3085: Đức Mẹ Maria Dậy Bảo Bác Sĩ John Bruchalski (3) (7/18/2015)
Cn 3084: Đức Mẹ Maria Dậy Bảo Bác Sĩ John Bruchalski (2) (7/18/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768