MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
15 Ơn Ích Ðức Mẹ Hứa Ban Cho Những Ai Siêng Lần Hạt Mân Côi
Thứ Sáu, Ngày 1 tháng 1-2016

15 Ơn ích Ðức Mẹ hứa ban cho những ai siêng lần hạt Mân côi

(Đức Mẹ đã hứa qua thánh Alanô Dòng Đaminh)

1. Mẹ sẽ ban một ơn đặc biệt, cho những ai sốt sắng đọc kinh Mân Côi.

2. Mẹ sẽ che chở đỡ nâng, và còn ban xuống ơn thiêng dạt dào.

3. Kinh Mân Côi  diệt trừ thói xấu, và diệt tan bè rối, tội nhơ.

4. Đem Tình thương Chúa vô bờ, diệt trừ lòng trí tham ô của đời.

5. Ai trung thành và chăm chú đọc, sẽ không phải hư mất đời đời.

6. Ai chăm chú đọc và suy gẫm, sẽ (1. Không mắc tai nạn rủi ro, 2. Thoát cơn thịnh nộ Chúa Cha, 3. Và sẽ không phải lìa đời bất ưng,  4. Tội nhân sẽ được ơn thống hối,    5. Được vững trong ơn thánh trọn đời).

7. Trung thành lần hạt Mân côi, được lãnh Bí tích cuối đời chẳng sai.

8. Ai lần hạt Mân côi kính Mẹ, khi sống, chết đều được muôn ơn. Chết rồi hưởng phước thiên cung, và cùng các thánh muôn chung sáng ngời.
'
9. Mẹ sẽ mau cứu người lần hạt, khỏi Luyện ngục thanh tẩy đớn đau.

10. Sẽ ban phần thưởng lớn lao, ở  trên Thiên quốc con nào siêng năng...

11. Ai tôn sùng Mân côi phép thánh, sẽ được ban đầy dẫy ơn lành.

12. Ai truyền bá Mân côi kính Mẹ, sẽ được Mẹ cứu lúc hiểm nguy.

13. Hội viên Hội Mân côi sống chết, được làm em các thánh trên trời.

14. Ai lần hạt Mân côi sốt sắng, chắc chắn là con Mẹ nhân từ, làm em của Chúa Giêsu, muôn đời hạnh phúc, muôn thu vui mừng.

15. Quí mến lần hạt Mân côi, chính là dấu chắc muôn đời hiển vinh.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3350: Nhà Thần Bí Catherine Passananti (1894-1978)#2 (1/19/2016)
Thơ Đức Mẹ Là Đấng Trung Gian (1/17/2016)
Tràng Chuỗi Từ Mễ-du (1/11/2016)
Tôn Nương Sẽ Thụ Thai, Sinh Hạ Một Con Trai, Và Đặt Tên Là Giêsu (1/9/2016)
Nhờ Mẹ Maria Đến Với Chúa Giêsu. (1/7/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Mẹ Chúa Trời Vinh Quang (1/1/2019)
Chúa Giêsu Là Con Đức Bà Maria (1/1/2019)
Lễ Me Thiên Chúa, Đtgm. Ngô Quang Kiệt (1/1/2016)
Tin/Bài khác
Mẹ Maria, Mẹ Của Chúng Sinh, Lm.jos Tạ Duy Tuyền (1/1/2019)
Nữ Vương Hòa Bình (1/1/2019)
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa (1/1/2019)
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Lm Antôn Nguyễn Văn Độ (1/1/2019)
Mừng Lễ Mẹ Thiên Chúa 2016 (1/1/2019)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768