MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3572: Đức Mẹ Nói Về Thánh Tâm Chúa Tại Argentina (9)
Thứ Bảy, Ngày 18 tháng 6-2016

CN 3572: ĐỨC MẸ NÓI VỀ THÁNH TÂM CHÚA TẠI ARGENTINA (9)

Nguồn: Spiritdaily.com

LTS: Để giúp quý vị được rõ, chúng tôi đã trích những đoạn Phúc Âm mà Đức Mẹ Maria bảo thị nhân Gladys hãy đọc.)

Trong cuộc hiện ra tại San Nicolas nước Argentina, Đức Mẹ Maria ban một số thông điệp mà Mẹ trích ra trực tiếp từ Thánh Kinh, Đức Mẹ Maria nói rằng nhân loại thời hiện đại đang bị ô nhiễm lớn lao.

Cuộc hiện ra này đã được giáo hội chính thức công nhận là siêu nhiên vào ngày 22/5/2016, bởi Đức Giám Mục Hector Sabatino Cardelli. Trước đây các thông điệp của Mẹ ban đã được Đức Giám Mục Mario Luis Bautista Maulion chấp nhận. Giáo quyền đã xây một ngôi nhà thờ tại vùng San Nicolas và cử hành các Thánh Lễ và nghi thức tại ngôi nhà thờ này.

Đức Mẹ Maria đã nói về Thánh Tâm Chúa Giêsu như sau:

"Thánh Tâm Chúa Giêsu sẽ ban cho các con tràn đầy ân sủng. Những lời hứa của Thiên Chúa đang chờ đợi để được thực hiện.”

Mẹ Maria nhắc đến lời trong sách tiên tri Amos 5:9-15

9 Người làm cho kẻ mạnh thế phải tiêu vong
và khiến thành trì bị tiêu diệt.

Đe doạ
10 Chúng ghét người sửa trị nơi cửa công
và thù oán kẻ ăn ngay nói thật.

11 Vậy, bởi các ngươi chà đạp kẻ yếu hèn
và đánh thuế lúa mì của họ,
nên những ngôi nhà bằng đá đẽo các ngươi đã xây,
các ngươi sẽ không được ở;
những gốc nho ngon ngọt các ngươi đã trồng,
các ngươi sẽ không được uống rượu của chúng.

12 Bởi Ta biết: tội ác các ngươi nhiều vô kể,
tội lỗi các ngươi nặng tầy trời:
nào áp bức người công chính, lại đòi quà hối lộ,
nào ức hiếp kẻ nghèo hèn tại cửa công.

13 Bởi thế, thời buổi này, ai cẩn trọng thì làm thinh,
vì đây là một thời khốn quẫn.

Khuyến cáo
14 Hãy tìm điều lành chứ đừng tìm điều dữ,
rồi các ngươi sẽ được sống,
và như vậy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các đạo binh
sẽ ở cùng các ngươi, như lời các ngươi nói.

15 Hãy ghét điều dữ và chuộng điều lành,
nơi cửa công, hãy thiết lập công lý;
biết đâu, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các đạo binh,
sẽ dủ lòng thương số còn sót của Giu-se. "Amos 5:9-15).

Mẹ nói thêm:

"Trong giờ phút này, tất cả nhân loại đang treo trên một  sợi chỉ mỏng manh. Nếu sợi chỉ đứt thì nhiều người sẽ  chết mà không được ơn cứu độ. Đó là lý do tại sao Mẹ kêu gọi các con hãy suy gẫm. Hãy mau mau hoán cải vì không còn thì giờ nữa; sẽ không còn chỗ cho những ai đến chậm.”

Lời của Đức Mẹ Maria cũng giống như những lời mà Đức Giáo Hoàng Phanxico nói. Đức Mẹ muốn chúng ta hãy giúp đỡ những người nghèo và người khốn khổ và cầu bầu cho những người giàu bởi vì đức tin của họ đã mất. Đức Mẹ Maria cảnh cáo rằng:

“Thiên Chúa không muốn ai rớt vào những cám dỗ của trần gian.”

Mẹ nhắc đến lời trong thư 1 John 2:6-17:

"6 Ai nói rằng mình ở lại trong Người,
thì phải đi trên con đường Đức Giê-su đã đi.

7 Anh em thân mến, đây không phải là một điều răn mới
tôi viết cho anh em, nhưng là một điều răn cũ
mà anh em đã có ngay từ lúc khởi đầu.
Điều răn cũ ấy là lời mà anh em đã nghe.

8 Nhưng đó cũng là một điều răn mới
tôi viết cho anh em, -điều ấy thật là thế
nơi Đức Giê-su và nơi anh em-,
bởi vì bóng tối đang qua đi và ánh sáng thật đã tỏ rạng.

9 Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng
mà lại ghét anh em mình, thì vẫn còn ở trong bóng tối.

10 Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng,
và nơi người ấy không có gì nên cớ vấp phạm.

11 Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối
và đi trong bóng tối mà chẳng biết mình đi đâu,
vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy ra mù quáng.

Điều kiện thứ ba: coi chừng thế gian
12 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,
tôi viết cho anh em:
anh em đã được tha tội nhờ danh Đức Giê-su Ki-tô.

13 Hỡi các bậc phụ huynh, tôi viết cho anh em:
anh em biết Đấng vẫn có từ lúc khởi đầu.
Hỡi các bạn trẻ, tôi viết cho anh em:
anh em đã thắng ác thần.

14 Hỡi anh em là những người con thơ bé,
tôi đã viết cho anh em: anh em biết Chúa Cha.
Hỡi các bậc phụ huynh, tôi đã viết cho anh em:
anh em biết Đấng vẫn có từ lúc khởi đầu.
Hỡi các bạn trẻ, tôi đã viết cho anh em:
anh em là những người mạnh mẽ;
lời Thiên Chúa ở lại trong anh em
và anh em đã thắng ác thần.

15 Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian.
Kẻ nào yêu thế gian
thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha,

16 vì mọi sự trong thế gian: như dục vọng của tính xác thịt,
dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của,
tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha,
nhưng phát xuất từ thế gian;
17mà thế gian đang qua đi, cùng với dục vọng của nó.
Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi." (1 Gioan 2:6-17)

Mẹ nói tiếp:

"Mẹ ban cho các con những lời trong Thánh Kinh và các thông điệp của Mẹ cho tất cả thế giới để biết rằng những lời này chân thật, để người ta không nghi ngờ con." (là bà Gladys)

"Các con hãy đọc lại các thông điệp và các con sẽ tìm thấy câu trả lời mà các con chưa tìm được bây giờ.”

Thị nhân Gladys Quiroga de Motta, bắt đầu cảm nghiệm cuộc hiện ra của Mẹ Maria từ ngày 25/9/1983, và đến khoảng đầu thập niên 1990 thì bà nhận được khoảng 1,900 thông điệp. Bà là người ít học thì làm sao mà bà có thể trích dẫn những lời trong Thánh Kinh một cách nhuần nhuyễn y như  là một nhà nghiên cứu Thánh Kinh đại tài? Điều đó chứng tỏ là ơn thiêng của Đức Mẹ Maria ban cho bà.

Đức Mẹ Maria bảo:

“Mục đích quan trọng trong cuộc đời là hãy tạo thêm những của cải tâm linh, chứ không tạo thêm những của cái thế gian. Ai ham mê của cải thế gian là chịu sự sai khiến của ma quỷ.”

“Cách sống của thế giới hiện đại nhằm hướng về tài chánh và cách làm sao cho có nhiều tiền hơn. Đó là một lối sống sai lầm.”

"Các con hãy đọc Thánh Kinh thì sẽ học biết về Chúa.”

“Thế giới đầy sự giả trá và đầy những kẻ sống phù phiếm. Các con đừng để họ lôi kéo các con. Khi nào mà các con bị cám dỗ thì hãy xin Chúa Cứu Thế giúp đỡ và Ngài sẽ đưa  các con về nẻo công chính.”

"Hôm nay Thánh Tâm Chúa Giêsu ở bên cạnh các con để hướng dẫn các con và bảo vệ các con khỏi sự tấn công và giận dữ của Satan." (Thông điệp tháng 5 năm 1984)

“Kẻ thù tấn công rất mãnh liệt và đầy bạo lực. Trong mọi nơi, hắn biết rằng hắn không thể làm gì trước Nhan Thánh Chúa và điều này làm cho hắn hung hăng. Các con được Chúa bảo vệ. Vinh Danh Thiên Chúa Chí Thánh.”

Vào tháng 2 năm 1985, bà Gladys nhận được một thị kiến: B

"Tôi thấy trên một con đường có nhiều quái vật đến với tôi giống như một khối băng hà rớt xuống. Chúng trông thật đáng sợ, cũng có những con quái vật và cũng có những con người xấu xí với những cái đầu và cái tai lớn khủng khiếp. Khi chúng đến gần tôi thì có bức tường mầu xanh hiện ra giữa chúng nó và tôi. Rồi tôi thấy Đức Mẹ Maria xuất hiện.”

Đức Mẹ Maria giải thích:

“Bức tường là áo choàng bảo vệ của Mẹ. Thiên Chúa đặt Mẹ như một cái khiên thuẫn, như một Đấng Bảo Vệ cho các con. Mẹ sẽ bảo vệ và bầu chữa cho các con của Mẹ.”

Tháng 4 năm 1983, Đức Mẹ Maria nói thêm:

"Các con hãy ở gần Chúa thì không sợ bị ma quỷ tấn công. Các con đừng sợ gì cả bởi vì không có gì chiến thắng Chúa. Chúa ban sự an toàn cho các con yêu dấu của Ngài. Amen, amen. Các con hãy đọc 2 Timothy 2:19."

"19 Tuy nhiên, nền móng vững chắc Thiên Chúa đã đặt thì tồn tại; trên đó có ghi tạc lời này: Chúa biết những kẻ thuộc về Người, và Phàm ai kêu cầu danh Chúa phải tránh xa điều bất chính." (2 Timothy 2:19)

“Khi các con bị đau khổ thì hãy cầu xin Chúa Giêsu. Hãy cầu xin Chúa mọi lúc vì Ngài là Đấng cai trị thế giới. Chỉ có Ngài là Đấng làm chủ thế giới.”

“Đặc biệt các con hãy nhớ rằng Chúa Thánh Thần là Đấng ban sức mạnh cho các con hơn tất cả các sức mạnh khác. Hãy bước đi, hãy thần phục Chúa với lòng tin tưởng. Các con hãy đọc thư Do Thái 3:12-15:

"12 Thưa anh em, hãy đề phòng, đừng để người nào trong anh em có lòng dạ xấu xa chối bỏ đức tin mà lìa xa Thiên Chúa hằng sống.13 Trái lại, ngày ngày anh em hãy khuyên bảo nhau bao lâu còn được gọi là ngày hôm nay, kẻo có ai trong anh em ra cứng lòng vì bị tội lỗi lừa gạt.14 Quả thế, chúng ta đã được thông phần Đức Ki-tô, miễn là chúng ta cứ giữ vững cho đến cùng căn bản của lòng tin đã có từ ban đầu.15 Trong câu: Ngày hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Chúa, thì chớ cứng lòng như hồi chúng nổi loạn." (Do Thái 3:12-15)

Mẹ nói tiếp:"Đừng khiêm nhường  trước kẻ thù nhưng chỉ khiêm nhường trước mặt Chúa. Hãy tránh những kẻ có lòng hận thù.”

Đức Mẹ Maria ban thị kiến cho bà Gladys về một thành phố có nhiều tòa nhà nhưng bị huỷ hoại, dường như bởi chiến tranh. Trong lúc ấy, bà Gladys thấy có một chim bồ câu trắng bay. Ba nghe Đức Mẹ Maria nói rằng chiến tranh đến vì do tham vọng và quyền lực của con người. Đó cũng là hoa quả của thế gian.

Đức Mẹ Maria nói tiếp vào năm 1984:

"Mẹ hằng thấy sự mù lòa của con người trước sự cảnh báo của Thiên Chúa. Các con của Mẹ, những người sống mà không kính sợ Chúa và giữ các giới răn thì như đã chết. Nếu như họ còn sống mà không sợ công lý của Chúa và không làm theo các điều răn Chúa dạy mà cũng không biết ngày Chúa đến thì kể như họ đang chết.”

Kim Hà
8/6/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3609: Cầu Nguyện Cho Tổ Quốc (7/1/2016)
Cn 3593: Đức Mẹ Nói: Hai Phần Ba Nhân Loại Sẽ Mất (11) (6/20/2016)
Cn 3592: Mẹ Maria Nhắn Nhủ Từ Argentina (10) (6/20/2016)
Đức Mẹ Maria Hiện Ra Tại Trà Kiệu (6/20/2016)
Cn 3591: Quyền Phép Mạnh Thế Của Mẹ Hằng Cứu Giúp (6/20/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3584: Bức Tranh Đặc Biệt Vẽ Trong Nhà Tù (6/17/2016)
Cn 3580: Mẹ Garabandal Và Thị Nhân Conchita (4) (6/16/2016)
Cn 3579: Mẹ Garabandal Và Thị Nhân Conchita (3) (6/16/2016)
Cn 3578: Mẹ Garabandal Và Thị Nhân Conchita (2) (6/15/2016)
Cn 3577: Đức Mẹ Garabandal Và Thị Nhân Conchita (1) (6/15/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768