MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Lời Chúa 142: Bí Tích Thánh Thể (phần 4)
Thứ Ba, Ngày 26 tháng 9-2017
BÀI LỜI CHÚA 142

BÍ TÍCH THÁNH THỂ (Phần 4)

Tế lễ của Chúa Giêsu trên trời được làm tái hiện trong Thánh Lễ bàn thờ dưới trần

Xin anh chị em vui lòng nhắm mắt lại vài phút và hãy tưởng tượng:

Ta đang đi vào nhà thờ của giáo xứ dự Thánh Lễ, nhưng hãy tưởng như được Chúa Giêsu ra đón, và mở cửa Thiên Đàng cho ta được vào theo Ngài, và Ngài dẫn chúng ta ra trước tôn Nhan Thiên Chúa Cha. Chính Thánh kinh đã loan báo cho ta điều ấy :

Trích Thư gửi tín hữu Hip-ri ch.12.22-24

“Anh em đã tới núi Si-on, thành (đô) Thiên Chúa hằng sống, là Giê-ru-sa-lem trên trời, với muôn vàn thiên thần trong ngày đại hội.

Anh em đã tới giữa cộng đoàn các trưởng tử của Thiên Chúa (là các Thánh Tử đạo), là những kẻ đã được đăng sổ bộ trên trời.

Anh em đã tới cùng Thiên Chúa, Đấng phán xét mọi người, đến với linh hồn những người công chính đã được nên hoàn thiện ;

đã tới cùng vị Trung Gian giao ước mới là Đức Giê-su và được máu của Ngài rảy xuống (tẩy sạch lương tâm ta khỏi mọi việc đưa đến sự chết), máu đó kêu thấu trời còn mạnh thế hơn cả máu A-ben.” 

*   Đó là lời Chúa !  - Tạ ơn Chúa !

Suy niệm lời Chúa

Trên đây vừa nói : Vào nhà thờ giáo xứ dự Thánh Lễ, nhưng chúng ta hãy tưởng tượng là được Chúa Giêsu ra đón và dẫn ra trước Thánh Nhan Thiên Chúa Cha trên trời, vậy thì trong Thánh Lễ, khi anh chị em thấy linh mục dâng Mình và Máu thánh Chúa Giêsu lên, đừng coi đó là vị linh mục nữa, nhưng là chính Chúa Giêsu Thượng Tế đang dâng mình tế lễ trước thánh Nhan Chúa Cha.

Thánh thư Hipri dạy như vậy :  

“Chúng ta có một vị Thượng Tế (cao cả) như thế, lên ngự bên hữu ngai Đấng oai nghi trên các tầng trời, làm thừa tác viên trong Cung thánh…. Quả vậy, phàm ai được phong làm thượng tế cũng là để để tiến dâng lễ vật và hi sinh ; do đó nhất thiết vị này cũng phải có gì để tiến dâng.” (8.1-5)

Dâng ở đâu ? Thưa : Dâng trên trời trước Thánh Nhan Chúa Cha : "Ngài đã đi vào thánh điện (Cung Cực Thánh trên trời)… không phải với máu các con dê, con bò (như Thượng tế Cựu Ước), nhưng với chính máu của mình,vì đã nhờ Thần khí hằng có mà tiến dâng mình làm (tế vật hi sinh) vô tì tích lên Thiên Chúa.” (Hr 9.12-14)

Để chắc ăn, ta hãy nhớ lại lời Công Đồng Vatican II dạy : "Phụng vụ trần gian là nơi chúng ta tham dự bằng cảm nếm trước phụng vụ trên trời, được cử hành trong thánh đô Giêrusalem (thiên quốc)”.

Chúng ta đang được cùng Chúa Giêsu hiệp dâng tế lễ thần thánh lên trước Nhan Thánh Chúa Cha trên trời. Nghe vậy, anh chị em có thấy vui sướng không ?

Đang dâng Thánh Lễ phụng thờ ở trần gian, mà kỳ thực lại chính là đang hiệp với Chúa Giêsu dâng một cách mầu nhiệm trên Thiên đàng. Đúng vậy ! vì chúng ta đều đã biết, chỉ có một tế lễ duy nhất :

- tức là tế lễ Đức Giêsu dâng trên thập giá xưa,

- lại được Thiên Chúa Cha coi là đồng thời đang dâng trên Cung thánh trên trời,

- và Chúa Giêsu đã truyền cho Hội Thánh phải làm tái hiện lại trong Thánh lễ trên bàn thờ : “Anh em hãy làm việc này để tưởng nhờ đến Thầy !” để tưởng nhớ đến công cuộc Tử nạn cứu độ của Thầy.

Vì sao Chúa Giêsu dạy phải thi hành việc ấy ?

Thưa : Chỉ vì Chúa biết loài người có tính mau quên, việc quan trọng đến mấy, chỉ cần vài chục năm là quên mất rồi. Mà quên cử hành việc tế lễ cứu chuộc, thì ơn cứu độ không tác động nữa, nên phải lặp lại mỗi ngày để tế lễ của Chúa được tái hiện mà trực tiếp tác động sự cứu độ ngay trong hiện tại.

Nếu ai chưa hoàn toàn xác tín những điều nói trên, thì xin vui lòng nghe lời của Công đồng Vatican II, (cũng trong văn kiện “Phụng vụ thánh” đã trưng dẫn trên kia, ở số 7), xác định rằng :

 "Chúa Kitô …. khi xưa đã tự dâng mình trên thập giá, thì nay chính Ngài cũng dâng mình nhờ thừa tác vụ của các linh mục” :

Công Đồng dạy hai điều :

1) Xưa đã dâng…, nay Ngài cũng dâng mình ;

2) song nay thì dâng nhờ thừa tác vụ của các linh mục.

Về điều 1) Xưa Ngài đã dâng mình trên thập giá thì ta biết rồi, nhưng nay Ngài dâng mình bằng cách nào ? Thưa : Ngài làm tái hiện Mình Máu Ngài dưới hình bánh và hình rượu, để làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa.

Về điều 2) Nay dâng nhờ thừa tác vụ của linh mục nghĩa là thế nào? Nghĩa là nhờ linh mục đọc “lời truyền phép", mà bánh và rượu biến thành Mình và Máu Chúa Kitô. Lúc ấy linh mục không còn là linh mục nữa mà là Chúa Kitô, hay Chúa Kitô hiện thân nơi linh mục, bởi vì để đọc lời toàn năng cho bánh và rượu hóa thành Mình Máu Chúa Giêsu, thì bản thân linh mục chỉ là một người phàm làm sao dám nói “lời truyền phép” toàn năng thần diệu ấy, song “lời truyền phép" ấy là của Chúa Kitô Thượng tế hiện diện trong linh mục và nói bởi miệng linh mục.

Thế là qua lời Truyền Phép mà linh mục thừa tác viên đọc, Chúa Giêsu dùng quyền năng Chúa Thánh Thần “làm tái hiện” nơi Thánh Lễ trên bàn thờ, tế lễ của Ngài xưa dâng trên thập giá và đồng thời đang dâng trên cõi trời.

Tất cả những việc kể trên đều là những sự thực, những thực tại, song những thực tại mầu nhiệm, nên con mắt phàm trần của chúng ta không thấy được, chính vì vậy, sau khi truyền phép làm cho Mình Máu Thánh Chúa tái hiện trên bàn thờ, Giáo Hội tuyên xưng : “Đây là mầu nhiệm đức tin !” Vậy, chúng ta hãy dùng con mắt đức tin, mà thấy trong Thánh lễ, dưới hình bánh hình rượu, ẩn tàng tế lễ xưa dâng trên thập giá ở Đồi Canvê, và đang dâng trên thiên giới trước Thánh Nhan Chúa Cha.

Vì sao và vì ai mà Chúa thực hiện kỳ công thần diệu ấy ?

Vì chúng ta ! Phải, bởi vì chúng ta hiện đang sống trong thân xác trên trần gian, đâu đã có mặt trên thiên giới để dự trên đó ? Cũng đâu có thể trở lui về 2000 năm trước để có mặt ở đồi Canvê mà dự tế lễ thập giá ? Cho nên vì thương chúng ta, và vì muốn cho chúng ta được hưởng ơn cứu chuộc, Thiên Chúa, Đấng Khôn ngoan và quyền phép vô cùng, đã làm tái hiện tế lễ ấy trong Thánh Lễ trên bàn thờ cho ta hiện đang sống trên trần gian có thể tham dự được mà lãnh ơn cứu độ.

Chúng ta hãy vui sướng và với lòng biết ơn mà la lên rằng: “Tạ ơn Chúa ! Hallêluia ! Khi vào nhà thờ tham dự Thánh Lễ trên trần gian là chúng con được Chúa Giêsu Thượng tế dẫn vào Cõi Trời cùng Ngài hiệp dâng tế lễ ấy lên Chúa Cha.”   

Tích truyện

Chúa Giêsu hiện diện thực sự dưới hình bánh

            Chuyện những người thờ quỷ Satan ăn cắp Mình Thánh để làm “lễ đen” nhạo báng và xúc phạm Thánh Lễ của đạo Công giáo, là chuyện ngày nay vẫn còn xảy ra. Vì thế, trong các nhà thờ những ngày đại lễ, lúc cho giáo hữu Rước Lễ, các vị trong ban Mục vụ (ban Hành giáo) phải cẩn thận coi chừng ngăn những người ngoài đạo lên Rước Lễ.

            Thế mà vẫn xảy ra việc một hôm, có một người vô đạo, muốn sỉ nhục Chúa, xem có Chúa thật trong hình bánh không, thì lén lên chịu lễ như người có đạo. Ông ta ngậm Mình Thánh trong miệng đem về nhà, ông ta nhổ ra, lấy giao băm. Bỗng nhiên lạ thay, từ trong hình bánh máu chảy ra đầm đìa. Thấy thế ông ta đã không sợ lại còn đun nước để nấu Mình Thánh. Nhưng Mình Thánh không chịu rơi vào trong nồi, cứ bay lơ lửng trên không trung và máu chảy ròng ròng.

            Bà vợ thấy thế sợ hãi quá liền lén chồng đi trình cha Sở, ngài đến đón lấy Mình Thánh Chúa vào bình thánh và đem về đặt tại nhà thờ để cho bổn đạo đến chứng kiến phép lạ, và đồng thời tổ chức làm việc đền tạ Chúa vì sự xúc phạm người vô đạo đã làm. n 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thật Hối Tiếc, Nếu Bạn Không Đọc Câu Chuyện Nầy? Và Bạn Sẽ Khóc Khi Đọc Xong Câu Chuyện Này. (3/10/2018)
Bài Lời Chúa 151: Đức Maria Là Mẹ Thật Của Cả Nhân Loại --- Hết (10/13/2017)
Bài Lời Chúa 150: Đức Maria Là Tình Yêu Thiên Chúa Mặc Xác Đàn Bà (10/13/2017)
Bài Lời Chúa 149: Vui Sướng Nguyện Kinh Lạy Cha (tiếp) (10/13/2017)
Bài Lời Chúa 148: Vui Sướng Nguyện Kinh Lạy Cha (10/13/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Bài Lời Chúa 147 : Những Tư Tế Không Bước Lên Bàn Thờ (9/26/2017)
Bài Lời Chúa 146 : Bí Tích Thánh Thể (phần V) --- Rước Lễ (4) (9/26/2017)
Bài Lời Chúa 145: Bí Tích Thánh Thể (phần V) --- Rước Lễ (3) (9/26/2017)
Bài Lời Chúa 144: Bí Tích Thánh Thể (phần V) --- Rước Lễ (2) (9/26/2017)
Bài Lời Chúa 143: Bí Tích Thánh Thể (phần V) --- Rước Lễ (1) (9/26/2017)
Tin/Bài khác
Cn 3950: Những Tấm Lòng Chân Thành (9/21/2017)
Cn 3949: Tiếp Tay Phổ Biến Radio Giờ Của Mẹ (9/21/2017)
Cn 3948: Làm Radio Biếu Người Nghèo Tại Việt Nam (9/21/2017)
Bão Trong Kinh Thánh (9/15/2017)
Bài Lời Chúa 140: Bí Tích Thánh Thể (phần Ii) (9/6/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768