MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Lời Chúa 143: Bí Tích Thánh Thể (phần V) --- Rước Lễ (1)
Thứ Ba, Ngày 26 tháng 9-2017
BÀI LỜI CHÚA 143

BÍ TÍCH THÁNH THỂ (Phần V)

Rước Lễ (1)

Chắc anh chị em còn nhớ : việc hiến tế có hai chiều :

1) Loài người dâng lễ vật lên cho các thần linh.

2) Thần linh chấp nhận thần hóa lễ vật, rồi ban lễ vật xuống lại như Lộc thánh cho người dâng lễ được thụ hưởng.

Trong tế lễ của Chúa Giêsu cũng vậy, sau khi Ngài hy sinh mình làm lễ vật đền tội dâng lên Chúa Cha, Chúa Cha hết sức vui lòng, Người chấp nhận và dùng quyền năng Thần khí làm cho Đức Giêsu sống lại, đồng thời Người đổ vào / phú vào trong lễ vật-Giêsu tất cả sự sung mãn Thần Tính của Người (Col 2.9), tất cả Thần Khí, Sự sống, sự Thánh Thiện và muôn vàn ân phúc… Việc ấy gọi là thần hóa. Rồi :

Chúa Cha ban Lễ Vật nhiễm đầy phúc lộc thần thiêng ấy như LỘC THÁNH xuống lại cho người dâng lễ,

để họ “thụ Lộc” tức là ăn uống. Như thế họ đuợc múc lấy muôn vàn phúc lộc thần thiêng từ thức ăn thánh…Việc thụ hưởng Lộc Thánh ấy, người Công Giáo thường gọi cách đơn sơ là Rước Lễ. Khi lãnh Lộc thánh là Rước Lễ, thì cụ thể ta nhận được những ơn phúc gì? Mời anh chị em nghe :

Tin Mừng Gioan, ch.6.51-59

 51 "Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh Tôi sẽ ban tặng, chính là Thịt Tôi đây vì sự sống của thế gian.”

52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?” 53 Đức Giê-su nói với họ : “Thật, Tôi bảo thật các ông : Nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.

54 Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì được sống muôn đời, Và Tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết,

55 vì thịt Tôi thật là của ăn, và máu Tôi thật là của uống.

56 Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy.

57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai Tôi, và Tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Tôi, cũng sẽ sống nhờ Tôi như vậy.

 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”

      *   Đó là lời Chúa !  - Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa !

Suy niệm lời Chúa

Rút từ đoạn Tin Mừng Gioan vừa nghe, thì thấy Chúa Giêsu hứa ban những phúc lộc thần thiêng tuyệt vời cho những ai lãnh MÌNH MÁU THÁNH Ngài. Thật vậy

Ai ăn Thịt uống Máu Chúa thì :

1- sẽ được có sự sống nơi mình ;

2- được sống muôn đời, và sống lại (toàn vẹn xác hồn) ;

3- được ở lại trong Chúa và Chúa ở lại trong họ ;

4- sống nhờ Chúa như chính Chúa đã sống nhờ Chúa Cha.

Ở bài này, chúng ta chỉ suy nghĩ về :

Lời hứa thứ nhất : Ai rước Mình Máu thánh Chúa, sẽ được có sự sống nơi mình.

Hồi đó, khi Chúa Giêsu nói điều ấy lần đầu tiên cho người Do Thái, thì họ đâu có hiểu, vì nó còn quá cao sâu bí nhiệm đối với họ, cho nên thoạt nghe Chúa nói :

"Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh Tôi sẽ ban tặng, chính là thịt Tôi đây (hiến tế) vì sự sống của thế gian" (c.51),

họ chỉ hiểu theo lẽ tự nhiên, theo nghĩa đen, vì thế họ liền phản ứng dữ dội : “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?” Điều Đức Giêsu nói, không những họ cho là phi lý mà còn coi là ghê tởm nữa. Họ như muốn hét lên : "Người Do Thái chúng tôi không bao giờ ăn thịt người như quân mọi rợ".

Đức Giêsu không hề nao núng trước phản ứng của thính giả, vì Ngài biết người ta đã hiểu lầm ý Ngài, họ tưởng Ngài bảo họ phải ăn thịt người nên họ ghê tởm, còn Ngài bảo họ ăn thịt uống máu của Ngài, sau khi dâng làm lễ vật lên Thiên Chúa, đã được Thiên Chúa thần hóa, thánh hóa, tức là đã trở nên máu thịt thần thiêng, chứ không còn là máu thịt sống nữa. Dĩ nhiên lúc ấy làm sao người Do Thái có thể hiểu nổi mầu nhiệm ấy. Do vậy Đức Giêsu không rút lời, mà còn nhấn mạnh đến sự cần thiết phải ăn Thịt uống Máu Ngài mới có sự sống :

“Thật, Tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình."

Mọi người đều đang sống, sao Chúa lại nói phải ăn uống Mình Máu Ngài mới có sự sống ?

Hóa ra Ngài nói đến một sự sống khác sự sống thể lý của loài người. Đó là sự sống thần linh, sự sống của chính Thiên Chúa, mà loài người đã đánh mất vì đã phạm tội, do đó tất cả mọi người đều là những kẻ chết phần linh hồn, không có Sự sống Thần linh của Chúa. Thánh Phaolô đã xác nhận :

"Anh em đã chết vì những sa ngã và tội lỗi của anh em.”(Ep 2.1)

“Trước kia, anh em là những kẻ chết vì anh em đã sa ngã…”(Col 2.13)

Quả thật do phạm tội, nhân loại đã cắt đứt khỏi nguồn sống là Thiên Chúa, nên không có sự sống Thiên Chúa trong mình. Mà không có sự sống Thiên Chúa trong mình là chết, chết phần hồn, tuy phần xác vẫn còn sống, bởi vậy người ta vẫn tưởng mình sống, nhưng kỳ thực trước mắt Thiên Chúa họ là kẻ chết, họ chẳng khác gì “những thây ma di động”.

Vì vậy mà đời sống loài người tràn ngập cay đắng, khổ đau, không hạnh phúc, cho dù họ tìm mọi thú vui đời này để khỏa lấp, nhưng vẫn không nếm được hạnh phúc thật. Và xem ra  còn khó tránh khỏi họa trầm luân muôn kiếp….

Ngay cả những người mang “danh là Kitô hữu”, nhưng đã chỉ rước Mình Thánh Chúa cách thờ ơ, chiếu lệ, chứ không phải với lòng tin yêu chân thật, thì họ cũng không có Sự Sống Thần linh của Chúa nơi mình, không cảm thấy hạnh phúc trong cuộc đời, và cũng có thể nói : họ là những kẻ chết. Bằng chứng là họ vẫn ngụp lặn trong tội lỗi, không có sức để từ bỏ tính xác thịt, cùng những đam mê, dục vọng xấu xa đưa đến sự chết đời đời. Nguy hiểm như thế mà họ vẫn nghĩ mình không sao.

Biết như thế, cho nên nay Chúa Giêsu mới bảo : ai ăn Thịt uống Máu Ngài (tức Rước Lễ cách xứng đáng), Ngài ban tặng cho họ sự sống của Thiên Chúa. Lời Đức Mẹ nói sau đây càng cho thấy hiệu lực vô song của việc Rước Lễ : “Bất cứ ai, dù đã làm nhiều điều độc ác xấu xa khi sống, vẫn có thể lên thẳng Thiên đàng, nếu họ xưng tội, hối hận ăn năn về những gì mình đã làm, và Rước Lễ lúc cuối đời.” Dễ hiểu : Rước Lễ là ăn Thịt uống Máu Chúa, là được có sự sống Thiên Chúa nơi mình, thì được lên thiên đàng là chuyện chẳng có gì lạ. Kìa anh trộm lành kể trong Tin Mừng, chỉ mới nói một lời tuyên xưng lòng tin vào Chúa Giêsu, thế mà cũng được Ngài đem thẳng vào thiên đàng ngay ngày hôm ấy với Ngài, thì huống hồ kẻ rước Mình Thánh Chúa. Có lẽ vì thế mà Hội Thánh thường dạy người hấp hối cố gắng xin linh mục đến giải tội và cho Rước lễ như “của ăn đàng” (ăn để đi tới thiên đàng).

+ Mà có Sự Sống của Thiên Chúa trong mình là thế nào ?

Thưa : là có chính sự sống mà Thiên Chúa có, mà Thiên Chúa đang sống. Có thể nói, Thiên Chúa sống hạnh phúc làm sao, ta được thông chia phần nào như vậy.

Mời anh chị em thử tưởng tượng một chút: Thiên Chúa Ba Ngôi đang sống như thế nào trên Thiên Đàng ? Thánh Kinh mô tả : Người hằng hữu, quyền phép vô biên, thánh thiện siêu việt, toàn là Tình Yêu, vì thế Thiên Chúa sống hạnh phúc vô cùng vô tận, sống trong vinh quang, trong ánh sáng huy hoàng, không thiếu một thứ gì, vui sướng hoan lạc không hề vơi, không bao giờ hết, không bao giờ suy giảm, luôn luôn mới và lạ lùng, hôm nay mới lạ, mai lại mới lạ hơn, v.v… Trí óc thông minh nhất, siêu việt nhất của loài người cũng không thể mường tượng được Thiên Chúa vinh quang, cao cả, vĩ đại đến ngần nào, ngòi bút linh lợi nhất loài người cũng không thể nào tả xiết. Đúng như Thánh Kinh nói : Những điều mắt chẳng hề thấy, tai không hề nghe, và đã không hề nảy lên nơi lòng một người phàm. hết thảy những điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến Người.” (1 Cor 2.9)

Thế mà chính Sự Sống siêu vời khôn tả ấy của Chúa Ba Ngôi, lại được Đức Giêsu hứa sẽ ban cho chúng ta, ngay từ trần gian này, khi ta lãnh nhận Mình Máu Thánh Ngài, như vậy là được nếm trước hoa quả đầu mùa của hạnh phúc Thiên Đàng ! Cụ thể mà nói, khi Rước Lễ, vì ta rước Chúa Giêsu là chính Sự Sống của Thiên Chúa  vào trong mình, thì Sự Sống ấy sẽ làm ta sống hạnh phúc ngay giữa biển đời đầy bão tố : ta sẽ cảm thấy mình được bình an, tâm hồn luôn thảnh thơi thanh thản, luôn hân hoan vui sướng, không còn nóng tính, tức giận như trước, sẵn lòng tha thứ cho những người xúc phạm đến ta, dễ sống chan hòa với mọi người, cảm thấy như ai cũng đáng mến, nên ta không ganh ghét loại trừ ai ; cởi mở chia sẻ tinh thần cũng như vật chất cho người khác thiếu thốn hơn mình… Ôi ! Quả thật là ta đã được sống Thiên Đàng ngay trên trần thế này vậy ! 

Chưa hết, Sự Sống ấy còn giúp chúng ta vững bước và phát triển mạnh mẽ, không gục ngã dưới sức nặng của những thử thách nghiệt ngã trên con đường lữ hành về Trời, cũng không bị đè bẹp dưới gánh nặng cuộc đời đầy gian nan, đau khổ.., vì Chúa Giêsu đã kêu mời : “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi lại sức.” (Mt 11.28).                                  -- (Kỳ sau sẽ tiếp) --

Tích truyện

            Lan và Thảo là hai bạn gái, con nhà tử tế đức hạnh, từ nhỏ hai người cùng học một trường, cùng rước lễ vỡ lòng. Nhưng sau,lớn lên hai chị em bạn xa nhau. Lan sắc sảo lanh lợi nên lấy chồng khá và tiền lương dồi dào. Thảo kém tài, nên chỉ lấy được bác thợ mộc với đồng lương tần tiện. Song may, Thảo lại rất đạo đức như hồi nhỏ, nàng kính sợ và yêu mến Chúa. Vì thế nàng rất yêu chồng, còn chồng rất quý nàng nhất là thấy nàng đức hạnh và tận tụy, lại rất ngăn nắp và khéo dạy con cái. Người chồng cũng vì thế mà cô gắng sống đạo đức tử tế lương thiện.

Mỗi sáng Thảo dậy sớm, cầu nguyện và đi dự thánh lễ. Sau lễ, nhanh nhẹn về nhà đánh thức con, cho đọc kinh, làm việc nội trợ. Mọi sự đều ngăn nắp và sạch sẽ. Chồng nàng thấy không chê trách vào đâu được nên luôn tươi tỉnh, con cái sạch sẽ, ngoan ngoãn và thương yêu nhau. Trong một gia đình ấm cúng như thế, người chồng không còn cần tiền tiêu khiển ở tửu quán hay những nơi nào tai hại khác.

Sau nhiều năm xa nhau, Thảo và Lan gặp nhau. Nhưng thay vì thấy Lan hạnh phúc, Thảo chỉ thấy một người đàn bà gầy còm xanh xao, ẵm trên cánh tay một đứa bé quặt quẹo, bên cạnh một đứa trẻ hỗn hào đang nhâng nháo nghịch ngợm... Mặt Lan buồn thiu. Thấy Thảo, Lan kể lể: “Thảo sung sứng quá nhỉ. Phần Lan, thì dù cố gắng thu vén tần tiện mấy cũng không đủ. Chồng đi làm bao nhiêu thì tiêu hết bấy nhiêu trong các tửu quán phòng trà, canh bạc ; con cái đứa thì ốm, cần thuốc, đứa lại phí phạm. Tôi nổi nóng, đánh mắng chửi rủa. Chồng tôi càng thêm bực, không thể chịu đựng được, nên cứ vừa về nhà là lại bỏ đi chơi ngay.” Thảo cũng kể cho bạn công chuyện gia đình mình. Lan ngạc nhiên vì sao, ít tiền lương thế mà Thảo xoay sở cho gia đình đủ ăn đủ mặc được. Thảo nói: “Đó là một bí quyết, nếu chị muốn biết ngày mai đến đây sớm tôi bảo cho.”

Hôm sau, Lan đến đúng hẹn, Thảo dẫn bạn đi lễ, và nhiều ngày như vậy Lan chờ Thảo nói bí quyết mà mãi không thấy, nên sốt ruột liền hỏi: “Tôi đến hỏi chị bí quyết của chị chứ không phải mất giờ đi lễ.” Thảo trả lời: “Thế chị chưa đoán được ra à? Bí quyết của tôi là mỗi sáng tôi thờ phượng Chúa và cầu xin Chúa ban phúc lành xuống cho gia đình tôi. Tôi múc được trong nguồn Thánh Thể sức sống cho tôi biết sống làm mẹ và làm vợ, cùng mọi ơn lành khác nữa.

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thật Hối Tiếc, Nếu Bạn Không Đọc Câu Chuyện Nầy? Và Bạn Sẽ Khóc Khi Đọc Xong Câu Chuyện Này. (3/10/2018)
Bài Lời Chúa 151: Đức Maria Là Mẹ Thật Của Cả Nhân Loại --- Hết (10/13/2017)
Bài Lời Chúa 150: Đức Maria Là Tình Yêu Thiên Chúa Mặc Xác Đàn Bà (10/13/2017)
Bài Lời Chúa 149: Vui Sướng Nguyện Kinh Lạy Cha (tiếp) (10/13/2017)
Bài Lời Chúa 148: Vui Sướng Nguyện Kinh Lạy Cha (10/13/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Bài Lời Chúa 147 : Những Tư Tế Không Bước Lên Bàn Thờ (9/26/2017)
Bài Lời Chúa 146 : Bí Tích Thánh Thể (phần V) --- Rước Lễ (4) (9/26/2017)
Bài Lời Chúa 145: Bí Tích Thánh Thể (phần V) --- Rước Lễ (3) (9/26/2017)
Bài Lời Chúa 144: Bí Tích Thánh Thể (phần V) --- Rước Lễ (2) (9/26/2017)
Bài Lời Chúa 142: Bí Tích Thánh Thể (phần 4) (9/26/2017)
Tin/Bài khác
Cn 3950: Những Tấm Lòng Chân Thành (9/21/2017)
Cn 3949: Tiếp Tay Phổ Biến Radio Giờ Của Mẹ (9/21/2017)
Cn 3948: Làm Radio Biếu Người Nghèo Tại Việt Nam (9/21/2017)
Bão Trong Kinh Thánh (9/15/2017)
Bài Lời Chúa 140: Bí Tích Thánh Thể (phần Ii) (9/6/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768