MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: chúa cha và chúa giêsu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Lời Chúa 118: Nước Thiên Chúa (phần Ii)
Thứ Bảy, Ngày 8 tháng 4-2017
BÀI LỜI CHÚA 118

 

NưỚc Thiên Chúa (Phần II)

            Trích sách tiên tri Đaniên Ch. 7.9-14

9 Tôi đang nhìn thì thấy đặt những chiếc ngai
và một Đấng Lão Thành an toạ. Áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người tựa lông chiên tinh tuyền. Ngai của Người toàn là ngọn lửa…10 … Ngàn ngàn hầu hạ Người, vạn vạn túc trực trước Thánh Nhan.
[…] 13 … Tôi mải nhìn thì kìa : có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến. Ngài tiến lại gần bên Đấng Lão Thành
và được dẫn đưa tới trình diện.
14 Đấng Lão Thành trao cho Ngài quyền thống trị, vinh quang và vương vị ; muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự Ngài.    Quyền thống trị của Ngài là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một ; vương quốc của Ngài sẽ chẳng hề suy vong.

          * Đó là lời Chúa  -  Tạ ơn Chúa

Suy niệm  lời Chúa

Bài kỳ trước, ngôn sứ Đaniên cho biết : Thời trước Công Nguyên, sau các đế quốc tuần tự cai trị thế giới, cuối cùng Nước Thiên Chúa được thiết lập thay thế tất cả các nước ấy. Quả thật chuyện đó đã được thực hiện thật sự trong lịch sử : Đức Giêsu đã thiết lập Nước Thiên Chúa và đạo Chúa đã lan rộng khắp thế giới từ những thế kỷ đầu của kỷ nguyên chúng ta. Cả thế giới văn minh thời đó coi như toàn tòng theo Kitô giáo !

Nhưng từ đó cho đến ngày nay, các nước trên thế giới đã từ từ vùng dậy, và đang càng ngày trở nên vô đạo, nếu chưa hẳn là vô thần, họ gạt bỏ Thiên Chúa ra ngoài, đưa ra những luật lệ đối nghịch với luật lệ của Đạo Thiên Chúa, phỉ báng Hội Thánh… dung túng cách sống buông tuồng, sa đọa…

Trước tình trạng bi thảm này, Thiên Chúa có cho chúng ta một điềm báo hay tiên báo gì không ? Có đấy. Bài của tiên tri Đa-niên hôm nay cho diễn ra trước mắt chúng ta quang cảnh thiên thai kỳ diệu : Thiên Chúa dưới hình dáng vị Lão thành, trao ban cho Con Người vương quyền thống trị trên mọi dân mọi nước, trong một vương quốc tồn tại vĩnh viễn muôn đời. Nay không còn phải là hòn đá nghiền tán các nước thế gian như thời xưa (xin xem bài trước), song là một “Con Người”, Đức Giêsu Kitô, đến lãnh vương quyền từ Thiên Chúa. Chính Đức Giêsu đã cho hiểu thị kiến ấy tiên báo về Ngài, khi đứng trước tòa án Do Thái, Ngài tuyên bố :

 “Tôi bảo các ông: từ nay các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Quyền năng và đến trên mây trời". (Mt 16.64)

Ngài muốn nói : Ngài là “Con Người”, một nhân vật thiên thai huyền bí, mà ngôn sứ Đaniên đã thấy trong thị kiến thuật trên đây, và sau phục sinh, Ngài sẽ ngự bên hữu Thiên Chúa Toàn Năng như là Đức Chúa, theo lời Thánh vịnh 110 đã báo trước : Chúa đã nói cùng Chúa tôi : Hãy ngự bên hữu Ta”, và nhận từ Thiên Chúa (Đấng Lão thành) quyền Chúa tể thống trị vĩnh viễn đời đời trên tất cả vũ trụ !

Đấy, cảnh tượng về Nước Thiên Chúa và Chúa Giêsu vị Vua thống trị Vương quốc kỳ diệu được Kinh Thánh diễn lại trước mắt chúng ta cách huy hoàng như thế, và điều tuyệt vời nhất là tất cả anh chị em chúng ta đã được vào đó, khi tin vào Đức Giêsu, chịu Phép Rửa, và được tái sinh bởi Thần Khí : “…Cảm tạ Cha, … là Đấng đã kéo anh em ra khỏi quyền lực tối tăm, và chuyển anh em vào Nước của Con chí ái Người, trong Ngài ta có ơn cứu chuộc, ơn tha tội.” (Col 1.12-14)

Nhưng đáng buồn là vì chúng ta đã không được học hỏi đầy đủ, nên khi nghe nói đến Nước Thiên Chúa, lòng ta chẳng cảm thấy hân hoan phấn khởi, coi như chuyện ấy chẳng liên can gì đến mình. Không phải thế, đây là chuyện liên can đến vận mạng đời đời của chúng ta đấy, vì vậy anh chị em cần hiểu biết về Nước Chúa. Hãy nghĩ mà xem : Khi anh chị em muốn mua một căn nhà để ở, chắc chắn anh chị em sẽ đi thăm trước để xem nhà đó có tốt, có đẹp, có xây dựng chắc chắn, phòng ở có đầy đủ, nhà xây có đúng hướng, có gần nhà thờ, gần chợ búa, gần trường cho con cái đi học v.v… Thì đây cũng vậy, phải tìm hiểu Nước Thiên Chúa là nơi anh chị em sẽ vào ở ngay từ đời này, và còn sẽ ở mãi đời đời vĩnh viễn, vì chính Chúa Giêsu Vua vinh hiển sẽ phán với chúng ta rằng :

“Hãy đến! hỡi những kẻ được Cha Ta chúc phúc, hãy lĩnh lấy làm cơ nghiệp Nước đã dọn cho các con từ khi tạo thiên lập địa…” (Mt 25.34)

 Bởi vậy, bài Suy niệm lời Chúa hôm nay có mục đích giúp tìm hiểu thêm về Nước Thiên Chúa đó :

Nước Thiên Chúa có hai phương diện, hay có hai giai đoạn:  giai đoạn trần gian và giai đoạn hoàn tất trên trời.

I.- Nước Thiên Chúa trong Giai đoạn trần gian :

Chúa Giêsu có nói : Ví bằng Ta nhờ Thần khí Thiên Chúa mà trừ quỉ, thì quả là Nước Thiên Chúa đã đến trên các ông” (Mt 12.28). Thế nghĩa là khi Đức Giêsu dùng Thần khí là quyền năng Thiên Chúa, khử trừ ác thần và mọi sự dữ, mọi sự xấu xa trên thế gian này…, đó là bằng chứng “Nước Thiên Chúa đã đến trên nhân loại”. Ý nghĩa câu ấy ta phải đi ngược về quá khứ mới hiểu được : Sau khi nguyên tổ loài người bị ma quỉ phỉnh gạt, phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa, tất cả thế giới lọt vào quyền thống trị của Satan : Thánh thư 1 Gioan xác nhận : “Toàn thể thế gian nằm dưới sự thống trị của Ác thần”. (5.19) Nay Đức Giêsu đã đến và ra tay hạ bệ nó, tước quyền thống trị của nó, và tái lập vương quyền của Thiên Chúa trên thế gian, thế tức là Nước Thiên Chúa đã đến trên trần gian này vậy.

Trong Tin Mừng, Đức Giêsu dùng các dụ ngôn mà mô tả sự hiện diện của Nước Thiên Chúa trong trần gian : Về Nước Trời thì cũng in như…” chuyện Cỏ lùng, chuyện Hạt cải, chuyện Men trong bột, chuyện Kho tàng chôn giấu và chuyện tìm Viên ngọc, chuyện Lưới đánh cá, chuyện Tiệc cưới…(Mt 13.24,31,33,44,47; Mt 22.… Qua những dụ ngôn đó, Đức Giêsu cho chúng ta thấy Nước Thiên Chúa là một thực tại cụ thể, thiết lập trên thế gian này, nó nhỏ bé rồi lớn mạnh lên, nó bị những kẻ thù làm hại, nhưng nó là một kho báu quí giá mà muốn chiếm được phải bán các thứ khác đi mà tậu lấy v.v… Nó là một cộng đoàn gồm những con người, gồm đủ mọi mầu da nước tóc, tụ họp lại : trên thì tôn thờ yêu mến Thiên Chúa, dưới thì coi nhau như anh chị em một nhà … Bài sau : “Nước Thiên Chúa như thế nào?” sẽ mô tả rõ hơn.

Sách Gíáo lý Công giáo, số 541 cũng dạy : “Để chu toàn Thánh Ý Đức Chúa Cha, Đức Kitô đã khai nguyên Nước Trời nơi trần gian”. Công Đồng Vaticanô II, Hiến Chế Giáo Hội số 3 và 5 cũng nhất trí như vậy, và ở số 9 còn nói rõ : “Cùng đích của Dân Thiên Chúa là Nước Thiên Chúa đã được chính Thiên Chúa khởi sự trên trần thế, và phải được mở rộng hơn nữa cho tới khi được nên hoàn tất….”

Vậy bây giờ chưa hoàn tất, chỉ được hoàn tất vào lúc tận cùng thời gian, khi Chúa Kitô tái lâm. Vì thế, trong giai đoạn ở trần gian, Nước Thiên Chúa là Hội Thánh còn khiếm khuyết, bất toàn, vì gồm những thành viên là những con người, mà đã là con người thì có người tốt kẻ xấu (x. Mt 22.10), có lúc đúng, lúc sai, lúc đứng thẳng lúc sa ngã…, “nhân vô thập toàn” mà ! Cho nên, khi thấy có những gương xấu, những sai sót, những điều không vừa lòng…, chúng ta hãy kiên nhẫn, đừng bất mãn, đừng chỉ vỉ một vài va chạm quyền lợi hay chạm tự ái, mà có người đâm khinh ghét Hội Thánh, bỏ Hội Thánh, bỏ nhà thờ, bỏ Chúa…. Có Chúa Thánh Thần hướng dẫn, nên Hội Thánh luôn sẽ được cải thiện để tiến tới sự hoàn hảo trọn vẹn…

Đang khi qua thái độ ấy, những người đó tỏ ra trọng tư lợi của mình, mà không biết rằng: được ở trong Hội Thánh-Nước Thiên Chúa là một hạnh phúc không có gì sánh bằng ! Vì chính ở trong Nước Thiên Chúa trong giai đoạn trần gian này, mà chúng ta được Thiên Chúa tác động để biến đổi dần dần, ngõ hầu được xứng hợp mà vào Nước Thiên Chúa trong giai đoạn hoàn tất là Nước thiên đàng sau này. Chẳng lẽ anh chị em không biết rằng ta bẩm sinh là con người vật chất xác thịt, lại thêm bị nhiễm tính mê nết xấu và tội lỗi, như thế làm sao có thể vào sống với Thiên Chúa là Thần Linh trong Thiên đàng tinh tuyền thánh thiện của Người được, nếu ta không được biến đổi, không được “thần linh hoá” nên giống Người từ linh hồn đến thân xác ? Lời Thánh Phaolô – mà chúng ta đã có lần được nghe – đã xác quyết quá rõ :

“Xác thịt và khí huyết (nghĩa là con người tự nhiên) không thể thừa hưởng (tức là vào) Nước (thiên đàng của) Thiên Chúa được, cũng như cái hư nát không thể thừa hưởng sự bất diệt được. […] (Do đó) tất cả chúng ta sẽ được biến đổi […] Cái thân phải hư nát này sẽ mặc lấy sự bất diệt ; và cái thân phải chết này sẽ mặc lấy sự bất tử.” (1 Cor 15.50-53)

Bước đầu tiên của việc biến đổi ấy là nhờ Phép Rửa, ta được "sinh ra lại bởi Thần khí, để được là thần khí" (Ga 3.5-6), tức là được thông chia Thần khí là bản tính của Thiên Chúa; mà có bản tính thần linh Thiên Chúa trong mình, ta trở thành con người thần thiêng, xứng hợp để vào sống với Thiên Chúa là thần linh tuyệt đối ! Nhưng chưa xong đâu. Công việc biến đổi lớn lao ấy không phải chỉ làm một lần ấy là xong, mà sẽ còn là công việc trải dài suốt cả cuộc đời, vì thế lại phải nhờ Hội Thánh cung cấp cho ta những phương thế khác nữa, cách riêng Kinh Thánh Lời Chúa, Bí tích tha tội và Phép Thánh Thể, để ‘biến đổi’ con người ta dần dần cho đến khi tự trời cao vị Cứu Chúa mà ta ngóng đợi là Chúa Giêsu Kitô sẽ đến, Ngài sẽ biến đổi thân xác khốn hèn của ta, sao nên đồng hình đồng dạng với thân xác vinh quang của Ngài” (Pl 3.20-21). Anh chị em đã thấy chưa : chỉ ở trong Hội Thánh mà công trình biến đổi toàn diện hồn xác ấy mới có thể thực hiện được. Vậy chẳng phải được ở trong Hội Thánh-Nước Thiên Chúa là một ơn phúc to lớn không gì sánh bằng hay sao ?

 [Giờ cầu nguyện Đền tạ này, anh chị em hãy xin Chúa ban ơn soi sáng cho được hiểu và cảm nghiệm được sự sung sướng đang được ở trong Hội Thánh-Nước Thiên Chúa tuyệt vời dường ấy ! Và….mời đọc chung ‘KINH CÁM ƠN” , nhớ để ý cách riêng đến mấy câu này: “lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa”… ]          

Tích truyện

Một ký giả kia được phép lên thiên đàng và xuống hỏa ngục để làm một phóng sự về cuộc sống của nhân dân tại hai nơi đó. Trước tiên, anh xuống hỏa ngục, đúng vào giờ ăn. Nhìn vào bàn ăn, anh lấy làm lạ vì thấy chưng bày toàn sơn hào hải vị thơm ngon, làm anh nuốt nước bọt thèm muốn. Nhưng lúc kiều dân địa ngục tiến vào phòng ăn, anh ta càng ngạc nhiên hơn, vì thấy ai cũng ốm o, gầy còm, da bọc xương. Chứng kiến họ dùng bữa, kinh ngạc của anh mới tan biến. Vì đũa, muỗng, nĩa, rất dài buộc dính vào đôi tay, không cho phép họ đưa thức ăn vào miệng, nên dù họ cố gắng mấy, thức ăn chỉ đổ ra bàn hay rơi tung toé xuống đất. Tệ hơn nữa là họ tranh giành nhau, và muỗng nĩa, thay vì đưa thức ăn vào miệng, lại thành khí giới đâm chém nhau, máu đổ lênh láng. Khi chuông báo giờ ăn đã mãn, họ buồn phiền rời phòng ăn, dạ dầy vẫn trống rỗng.

Quá sợ hãi, chàng ký giả rời địa ngục để lên làm phóng sự trên thiên đàng. Đến nơi cũng đúng giờ cơm. Bàn ăn chưng bày những thức ăn rất ngon miệng, song đơn sơ. Quan sát dân chúng, anh thấy ai cũng khoẻ mạnh, xinh đẹp, tươi vui. Đôi tay họ cũng được gắn chặt những muỗng, nĩa hoặc đũa rất dài. Có khác là thay vì họ cố gắng đưa thức ăn vào miệng mình, thì họ lại yêu thương dùng đũa, muỗng, nĩa để đút thức ăn cho nhau, ai cũng được ăn no đủ. Phòng ăn vang lên tiếng nói, tiếng cười, lời ca hát vui vẻ, thỏa mãn.

Kết thúc bài phóng sự tường thuật về những điều mắt thấy tai nghe, chàng ký giả viết : ích kỷ hay ngược lại vị tha phục vụ là hai điểm làm cho địa ngục và thiên đàng khác nhau.

ßßß

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bài Lời Chúa 127 --- Đức Giêsu, Nhà Cách Mạng Xã Hội Vĩ Đại (5/29/2017)
Bài Lời Chúa 126 --- Đức Giêsu, Đấng Giải Phóng (5/29/2017)
Bài Lời Chúa 125 --- Một Thoáng Thiên Đàng... (5/29/2017)
Bài Lời Chúa 124 --- Thiên Đàng Dành Riêng Cho Loài Người (5/29/2017)
Bài Lời Chúa 123: Thiên Đàng Là Nơi Có Chúa Ở Cùng (5/29/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Bài Lời Chúa 122: Thiên Đàng Ở Đâu ? (4/8/2017)
Bài Lời Chúa 120: Nước Thiên Chúa Như Thế Nào ? (4/8/2017)
Bài Lời Chúa 119: Nước Thiên Chúa (phần Iii) (4/8/2017)
Bài Lời Chúa 117: Nước Thiên Chúa (phần I) (4/8/2017)
Bài Lời Chúa 121: Không Có Thánh Thần, Nước Chúa Sẽ Điêu Tàn (4/8/2017)
Tin/Bài khác
Bài Lời Chúa 116: Sống Đã Rồi Mới Ăn (4/8/2017)
Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu Kito (3/24/2017)
Bài Lời Chúa 115: Đạo Buồn Hay Đạo Vui ? (phần Ii) (3/8/2017)
Bài Lời Chúa 114: Đạo Buồn Hay Đạo Vui ? (phần I) (3/8/2017)
Bài Lời Chúa 113; Thân Thể Chúa Giêsu Phục Sinh Là Đền Thờ (3/8/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768